Skip to main content

Full text of "Bar Hebraeus Chronicon Ecclesiasticum vol. 2"

See other formats


I' : *n*flm*fflSf>]; laAs )OAff1 ♦ ^^ ^aik ao| 0019 % 1*1(10? i.l*j.£iic wtfauja^r^ «*i^a^ if t GREGORII BARHEBRM 

CHRONICON ECCLESIASTICUM 

QUOD 

E C0D1CE MUSEI BRITANNICI DESCRIPTUM CONJUNCTA OPERA EDIDERUNT, 
LATIN1TATE DONARUNT ANNOTATIONIBUSQUE THEOLOGIC1S, HISTORICIS, GEOGRAPH1C1S 

ET ARCHjEOLOGICIS ILLUSTRARUNT 

JOANNES BAPTISTA ABBELOOS 

8. THEOL. DOCTOR, ECCLBS. HETROP. MECHLIN. CAN. HON., ACAD. RELIC. CATH. ROM. ET SOC. ASIAT. PARIS. SODALIS, 
S. SCBIPT. AC LINGC.fi HEBR. IN MAJ. SEM. MECHLIN. PROFESSOR i THOMAS JOSEPHUS LAMI S. THEOLOGIZE DOCTOR, ECCLBS. CATHEDRAL. NAMURCEN. CAN. HON., 
HBRMBNEUT. 6ACR£ AC LINCG. ORIBNTT. IN UNIV. CATH. LOVAN. PROFESSOR TOMUS II i i PARISIIS 

APXJD MLA.ISONNEXJVB: ET Cio 
QUAI VOLTAIRE, 15 . LOVANII 

B3XCTJDB3BA. r r CA3&. PEETEBS 

RUE DE NAMUR, 22 & 1874 ■•?■■ ft ** 1 II. I! 825 PATRIARCHS! ANTIOCHENI : SJEC XV. 826 josi l?Jo . iJL^ff lJ an i nSn o . |Aaxs^ 
i«las Jlsamso lALaa*so llala^d 
*ls ^0 ^*Jl? <*ai^> liopi . i-H^l? 

^]«n.s,i ea j ?r»^=>? U-^?-* ^0 ^°r° 

oA*| jlij^Sn ocno . l^o4? l^J 0l ^ i0 

j^l i^o] . |j^4 , M*° £>\A r»o 
ajus . w^o _a?cu.ffiUUl UaiM 01A* 
. 1j-*59 U^o? I&° <^° tf ? r*^ 9 
^oou^t yi^o IfiQ-o Ih* U^5 ^0 <kA*lo 
001 )a^ r 30 • U^^' Ififlu* 00010 

«A?UJoAfcJ? juJ?^0 oA*l fdO ."Aa^^I 
agiaoiA.l . U-s^i^Ld' ^at-AJo r -a^3? 
1f* r £3 ^aioj.^fo . cij^o ^a^u «*1^»? 
o^a^I; lsu| lAtlLa*l£ lAaaaa l^a*.? 

a ^ <31r_lQ-A.9 OlA* r&^ OaAa) 

]^9W9 Umi* oAa|o . aiL joai ^kutSeo maphrianum eumque mortuum esse 
compereruat. 

Hie autem pise memoriae vir clare- 
bat operibus bonis et moribus auste- 
ris, continuo jejunio ac oratione assi- 
dua summaque huniilitate; doctrina 
pariter, sapientia ac prudentia emine- 
bat, in tan turn ut feratur ex dioecesa- 
nis ejus nonnullos hoc de eo contes- 
tatos esse : videlicet cum aliquando 
a soltano Bagdadi Ispahano preme- 
retur, hie ad eum satellilem acerbum 
misit exegitque ab eo vini pondus, 
dum maphrianus in monasterio infe- 
riori Mar Behenaari Gubensis mora- 
batur; eumque urgeretur ob vinum, 
sororis sui filio, episcopo Athanasio 
Chaleph, dixit : « fill mi, imple urnas 
ex puteo, qui est in atrio monasterii; » 
adduxit ille amphoram unam, ex 
aquis quae benedictae fuerunt et 
factse vinum praeatantissimum : quod 
ubi gustavit Mogulensis , vinum 
accepit cum laetitia et ad regionem 
suara profectus est. Hoc autem 
quibusdam manifestatum fuit. Porro 
cum advenissent Mardinenses ut 
ilium adducerent et facer en t pa- 
triarcham, compererunt eum jam mi- 
grasse ad Dorainum, eumque sepe- 
lierunt in monasterio Gubse, subter 
fornicem australem, ubi maphriani 
ejus decessores pariter sepulti erant. 
Adduxerunt ejus ex sorore nepo- 
tera, nomine Chaleph qui illi inser- 
viebat, eratque episcopus Gozarthae 
et cognominabatur Alhanasius. Jam 
vero per campum Arabum exterius 827 BARHEBIUEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 828 . -« r &^ ia^o 13 o Uj>^V-^ ojL\ ascenderunt, in Gozartham vero et 

' . » «v i. ^ >v« Turabdinum non iverunt ; quod si per 

. ^^ ,a*o oo* ^* ,1? ^^» Turabd . n transiissent) Josue lnvar . 

Uv* ^<^*2 <n.£ilo ^o«n \±a+a ^oci dengig Tecen i electus, qui jam digni- 

IjaaIj U<=a^ ->^; iLo Ujjal^ tatis vestem a soltano acceperat, sic 

, \ . v i ix'i i,iiu 4 v« animo statuerat se cum patriarcha 

»■ r*i-6 a* ..... • ^r- Mard j neTlsl p aC e m imturum, quern 

V^.aJo ^no-Mfcj.sBi*. ooio ^-a?^? . consecraret ipse ut sedem Turabcli- 

]fM joci^o . ^ra^ 5?-^ Ua??oa^ nensem aboleret fieretque unus grex 

" . », i v , i» v,\, et unus pastor. Ast illi, statim ac 

^ • Mardmum pervenerunt , episcopum 

*oia*i.a?lo U<*o2. |3 ? q^d ^Vr*^ Chaleph, nulla interposita mora, pa- 

*<no\i.-po . Usj.*r£ s -a^s Usu± triarchum ordinarunt , et nomine de- 

,- i „„ *. i cessorum ejus Ignatium vocaverunt. 

• v ^ Manum die imposuere praesul Barsu- 

l-loo^ Uabim Wl <*eia^, >offlo mag ArabSj Behenam maphriani e 

0015 U*i-aic >oJaio? afficuk] jjo UojI fratre nepos,cognomineSchattiArabs, 

.' l^v^ »»t*1 Ua-o . Ub»1 -** ^ P r ^ ul Abraham Manaamita, qui 

dissidium habuerat cum Georgio cce- 

U»^* \.-£U3al U^i^ Ion? on nobii Cartaminensis, episcopo, et ad 

j,^? oei . '^^j ™ lf^^? uftA ^ as \ quern nuntium miserat patriarcha 

' , v <~ ^ j . . !«, ^-a^s Behenam ad monasterium Mar Ana- 

'^ # . nue ut dissensionem tolleret e Turab- 

.^^ ja^ ^ Uaj-i^ V^oo i^ll4 dino Et qu idem die dominica Pente- 

*^.a?an<fi^J.£? I-j&ao ^-^ Joa-*so costes anni Grsecorum 1766 (C/iristi 

-.t'frfe^ w-^o U^s ^^1 1455 ) Mardino ordinatus est patriar- 

™ ' m cha Chaleph, quin rem aut cum epis- 

a-^?o| U ^3 • UaJa*? as£>1_ 'A-1ao CO p ig diceceseos ejus, aut cum Turab- 

. UilV ^ ' a ^ ^° • tfA-^r^? U»*^ dinensibus communicaverint. Quam si 

..',.• « » «. communicassent Turabdinensibus, se- 

V^ U^r^ iaA oo<n o^ ? ol a^o d . g Turabdinengis gcMsma ilk ^^ f . 

. _A r aik9a^? Usffjosj l-l*H* oai I 031 c^sustulisset,quemadmodumJeroso- 

Xi+ioU, >oJ«» Ui-r^ r=^? »»1 'y' mis feC6rat P atr Jf rcha Behenam ?. ni 

sedem e regione Damascena sustuht, 

>oj»o >o|.a ? 1?^1 ^o Utfiaa^ ^.^-4? et altam pacem induxit. Profecto Tur- 

_ kr a^ja^? ^&a* osso . isj |.1aa abdini electus patriarcha, Josue, 

. . pacem inirecupiebat.quandoquidem, 
^oi«a . U** r ^J? V»« L±s> UH? etsi j am a Conun posteriore (Jama- 

U^La^ ^Lo 1^*1} U-ar^ ]ooi Va^? n'p) dignitatis habitum a soltano He- k 

I 
I 


& > 

: 

r M 

1| I .s 


829 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^BC. XV. 830 a yAfMt] % alo _ie i-sU>? ilaa^t; ..q^o ^^o 
IjI^d am^)_ Al^,? IAAaj l^f^ i^°r^ 

— ifi . «*OI3l0 r £» <QJOI y.*] <.fil7a*^ll.~fc1 

. jLlSn-u^ UaD^o U>"|'f£> «.ja*oio - r s> 

A*^ ]^asj-4j-^.s ^a9 « >Vi 4> . — ^?? 
uuJJ Ui^ 3 • °ir^° ^^ *J-*° ^.il a. 
oA*)o . lai'?1 >aluo |jji> >a^ oi4,q.1 
ljjo U^>4 ksoAao jmm ).lf?.^\p |ooi 
2o^ \^£u.^m jA^o ^q jn ^ 1 o loci sen-Cephee Malek-Chaleph receperat, 
ordinatus tamen haud fuit ante finem 
anni 1766fC/ms^l453)infesto Crucis, 
utpote pads ineundae sollicitus • turn 
manumilli itnposuit Georgius,ccenobii 
Cartarainensis episcopus. Vocatus est 
Ignatius, quemadmodum et decesso- 
res ejus inde a Bar Vahib Bader 
Zache usque in praesentem diem. 
Proclamatus igitur fuit patriarcha in 
Turabdino Josue Invardensis, qui 
obiit anno Graecorum 1777 (Christi 
1466), et in monasterio Mar Jacob 
reclusi Salachas conditus est. Functus 
est patriarcha li munere annos sex, 
quando ad Dominuni migravit. Donii- 
nus animae illius quietem tribuat cum 
justis et rectis; doctor quippe erat 
eruditus et scriptor jucundus, usu 
sanae eloquentiae apud domesticos et 
extraneos aeque versatus, statura ela- 
tus, inter coactaneos suos singularis, 
cui nullus suo tempore compar. .U5jalA^^o-^A,-»a*Al~A|iJai ?Asjo Post Ignatium ilium seu Josue In- 

tiA*« .. , «. « \s \ vardensem, Ignatius Aziz Bar-Sabta, 

x " ' ^ eon Basile, regionis Mardensis pago. 
. ^*)|^o? H^Us? \&+' r £) U^Uj ja-^? ].A??aJ»*.^ ^a-A* |4^? ?Aoo 

j.Anl l2?Aitoo r -+auoo Ul* t^^ 
UuoJ^o . cij^aoo oiA^ls jloArso 
• loci ^.-ia-'sL A-^I^-aX |^cuoJ^»j Post obitum Josue Invardensis Tur- 
abdinenses universi sibi patrem com- 
niunem praefecerunt virum justum 
moribusque probatum,castum, animo 
pariter et corpore virginem, qui in 
professione sua religiosa multum la- 
boraverat; ilium Turabdino ordina- 
runt patriarcham et nomine decesso- 


BARHEBILEl CHE0N1C0N ECCLES. SECT. I. : ; ; ' 


^a-Joi }—+] »—i0tt— a^X~*| ^aio|j«po 

lj SmS? }...*Ju^fitf ^.au»ja» ).▲&* 

w^tj^k I—aKLm loot oA*| >aA,n1Spo 
j,_so , 1 001 <TU.£ajt wJgalM.'aa^Affo 
. <■ *S^fr— o? Ifleaiuj |o<n | t ViSo^ 

. \ t^oi—Leo ]asjo jlgS^-n U^^l U.aA£> 
jjffi ^s]o . IniYl >a^o JjU >a^ j-ls? 
. l^a»|^99 i«*9o) ^ajtt 1-tfH? 1^> AS? r^ 
ai&n jooi j.o r ioo . U^o r n Uis y*| 

oooi ■ inTftqSn a\o . ]oci ];_*. U |JaJLo 
Iju! tf jJaLo fjk \rJJi >098l >o98i oil. 
>£*aik> \._^9 ]^o]oi_3 ^ HB ^ 00 * 1 0<n 
P aiieaa | on w£u^A^9 la*] I'jaio'Jc 

^OjJo il^i^lo |osiJ? otl^o ^A<Jo 

oiaii.iViA. Uffo^xooxo j.,l* j . a , lD <ju»jjp] 
|^i t v/tV 2uJ }Jo . <n^jQ-fcia«*9 qyWiAO rum ejus Ignatium appellarunt, cui 
episcopus coenobii CartaminensisGeor- 
gius Severinita manum imposuit feria 
quinta mysteriorum 1 . Erat aiitem 
antea episcopus Hahse, Philoxeni no- 
men gerens, et coenobii Cartaminen- 
sis alumnus, quern ibi monachum or- 
dinarat Rabban Saliba Arabs Barsila, 
discipulus Rabban Josue filii presby- 
teri Esaise, doctor conspicuus et pe- 
ritus, cum justis et rectis memoria 
dignus. Bar-Sabta quoque elect \is 
vitae anachoreticae rationem, instar 
priscorum justorum, exemplo suo de- 
monstraverat, et gregem Christi in 
timore Dei regebat; canones omnino 
nunquam transgressus erat; et si ilium 
membratim concidissent ut unum 
canonem violaret,eum non violasset; a 
concione ad fideles et ab admonitioni- 
bus, ubicumque versabatur, os suum 
non compescuit; multa sane de eo 
dicenda habemus, sed hie ista satis 
sunto. Porro patriarcham Mardini Cha- 
leph adiit episcopus Joseph Bar-Nisan 
Mizchaensis e Tur(abdin), et ab eo 
postulavit fieri maphrianus et desti- 
nari in Orientem. Patriarcha autem, 
perspecta ejus dictione, eum ordina- 
vit maphrianum et nomine episcopa- 
tus ejus Cyrillum appellavit; verum 
in Orientem ille haud profectus est, ') Feria quinta in coena t)omini. 833 PATRIAKCffiE ANTIOCHENI : S^EC XV. 834 . 1Ujo»5 fe4s? ^.vhjS ysoio *»£i>^1 p| jAioa* .*~,s»c ton kr*!"^ 9 ^^4 l*J&*? .as^I AIaso 

|^oaL.j wSLi^a^Uaialo ^a,^^ ?a^ 

oiloJatf iooi oA*]j ^oio . ]boJ± l±xu 
|ooi oA*]o . «ij| ^ rA * cif^ie {.so 

5^1 ci A* $.0 U^ a^a^, ILkitfae ^jajj 

**1 . \--A^io.a?l j^io yKna-Mi»| \~\ 

^JaJ? aL.A*1 Ute^ |3o UU |3o \m\ 
' ^^ **iaik Ua^o jLULa^ U»5o© 
woAJ ooi r o Uo? ^e Ij-pA^e? ^ |3| 

Um*o ^ was ULt <-*t-a^ ?a,\o sicut ceteri a Tkoma inde usque in 
hodiernuin diem ; sed coactus est He- 
mesam, in Syriae regione, reverti. 
Ret? inaudita, maphrianum esse in 
Occidente aut patriarchain in Oriente! 
Interim paulo post maphrianus Bar- 
Nisan Hemesae mortuus est ibique 
sepultus, cum essetjamsenex et annis 
gravatus. 

Anno Graecorum 1782 {Chrhti 
1471) patriaroha Chaleph apud se 
convocavit patriarcham Turabdini 
Aziz Bar-Sabta et episcopum Geor- 
gium ccenobii Cartaminensis, atque 
Rabban Joannem Saurae 1 episcopum 
consecravit, quippe qui esset syncel- 
lus suus, consiliarius et secretorum 
socius ; doctor erat hie conspicuus et 
probus ; episcopum vero Azizum soro- 
ris suae filium maphrianum Orienti 
ordinavit et appellavit Basilium. Pa- 
triarcha autem ipse cupiebat thronum 
suvm hereditate transmittere ma- 
phriano, quemadmodum fecerat Bar 
Vahib Baderzache, qui throni here- 
dem fecerat suum ex fratre nepotem 
Maged Ismaelem , quemadmodum 
faciunt hodie Agareni et Armeni. 
Fratres mei, iniquum est, indecens et 
inordinatum ut hereditate transmit- 
tamus cognatis thronum coelestem et 
divinum, sed qui vocatur a Spiritu 
sancto is in throno apostolico sedeat. 
Cum vero patriarcha Aziz Bar- 
Sabta annos 22 munere functus esset ') * ]io^ oppidum Mesopotamia apud Amidam leph Amide et Source episcopus institute est 
urbem, cujus epUcopalui anno 1471 conjuncta erat, » Assemauus, Diss, de monophys., 107. 
quo Joannes Barsiia ab Ignatio X cognomenio Cha> 

61 ?rg5?5g^^^*£^gj|T^g4?JS^S!?55 835 BARHEBR/EI CHR0NIC0N ECCLES. SECT. I. 836 . *-sj «*i^O) Uj-^3 aOlOJ.0^0 UU>1 

]2a-+o t o ciA..-A^|SnX f-°? j.**" 2 -^ 
).!*.▲ oiAioa.*.© ]ooi r p'^o . I^a^^^oo 
Ij^o ^090^0 Ur,io . UJUj^Ld >a£k j.oj 

ilij^VtNo . ,qS>*> 0019 ^A9tl09 pl' t &3^ 
±£> —ImO* Us&i^k w.s] 01 Am ' r O \*}^>> 

001 wX^O fOO . Ho. 9 Oj^lxLo OL^^UmA, 
90^9 t+t&2 9^^ 5g.A, ^093^)0 ^*?j-^? 

oiia^ l-**9*a^ ) ftTffaS ]' f £o . _* r £& 
01^9 ^oaiAJUo \oh ]±a.± Ipoio . cl^Io 

— * bZ a«J^3^]o j-iJjjio aSajo . UJoa? 
jLl* f ate!^ oooi _a^o ^*~aJl . k^s 
^aia—A^jaij f-*j^ls9 ciA»» fo ]— *]*^ 
^osi^so IAaNjV) —So — jlaIJo . U^7jas 
_l«a* {.▲fiLtt^ oooi —xiiis _*?ilo? jjoid 
<*oiolS\\ « V>^ o oi9 *ai& . oi^uxa ^a 
j—AJOUk _Lo __a^j] a^oo . lsj^*.}^S9 

,001* A*]? J^.j.^lS9 01^9OAabk Q^CU.-^]} 
OOJ-DO . }^CU9910 jloXttAO JVoO 0001 

0019 — *?i^o? U^cuk.^ ]Lab \j.o«£ao 
^.1^1 o . ^a-sj^iAJj w^ls >ooi^s| 

|c01 oA^lj Iv-O {.-S ^1^0* j.AAAJI 

^oioA*|o . oi^kA^ j.s l*rR t^ 01 ? 0U3 ' 
)^9 ixa^k i-Jaso . isj JLJLs^d loot in Turabdin, obiit in castro Cepha 
et in ecclesia Mar Zachaei sepultus 
est. Dicecesin suam rexit praeclare in 
castitate et sanctitate. Altam pacein 
iniit'suo tempore cum Mardinensibus. 
Cum enim chrisma consecravit, ad- 
vocavit patriarchamMardini Chaleph, 
et maphrianum Azizum, sororis suae 
filium, et praesuleui Joannem Barsi- 
lam Saurse metropolitam; vicissim ubi 
Mardinensis chrisma consecravit, in- 
vitavit patriarcham Turabdini, voca- 
vitque episcopos Tur(abdin)enses ad 
ipsum, qui et iverunt. Itaque toto 
spatio vitaa ipsorum magna pax viguit 
inter ipsos. 

Postquam vero obiisset Bar Sabta, 
obiit etiam patriarcha Mardini Cha- 
leph, anno Grsecorum 1795 (Chri&ti 
1484) : turn Mardinenses in duas 
partes scissi sunt, dum alii volebant 
ut maphrianus Aziz, patriarchs e so- 
rore nepos , throni heres exstaret, 
nonnulli vero ex dicecesi omnesque 
Mardini sacerdotes cupiebant episco- 
pum Joannem Barsilam, quia iste 
patriarchse oculos clauserat. Hinc 
prsesules quidara, qui patriarchse se- 
pulturae interfuerant, rudes, simplices 
et imperiti magnam pecuniae vim ad 
capessendum patriarchatuni soltano 
Mardinensi Abraham Bagh obtule- 
runt ; ast turn presbyter Joannes Bar- 
badra, doctor inclytus et electi Bar- 
silae olim praeceptor, una cum Isa, 
christianorum principe, zelo abrepti 
soltanum adierunt, eique habitum di- 
gnitatis atque patriarchatus diploma 
attulerunt, asserentes ilium patriar- 
chatu esse dignum. Jam autem Mar- 837 PATRIARCHS ANTIOPHKNI : S^SC. XV. 838 

Vr^AJ, ^y U*> e*Mo U^ A ^ s , dini emirus e]ectum Ulnm ^^ 

U4<ji^ |o<n \^ ^-*?iio? )^^o] c'cio quippe quern erga se multis debitis 

UiJoo^ ^oiQ^^ ov\ ]ooi A A |o . U-i habebat obstrictum , atque idcirco 

Ua& l^o] on :_v«l Cv V' emilUS iUum 0rdinari J ussit - Hino 
r. r^ei *n^o i^ eum consecrarunt patriarchal* anno 

" Mao ^*a«*r^s a.«^| . o-*fs>l Graecorum 1795 [Christi 1484), Igna- 

^> U? <aj n? \ fy ^\ all | ^ Quando ^^ adyenerunt legafc . 

Ion A^e ^ ^o n^v^^ ^ QQm eorum qui statim a patriarchs Cha- 

oom ^-m^ J] . ..als Uoi+j^a Ieph obitu wcusaverant Barsilam, 

^o . ^ ^^ adh ™ ignorabant Barsilam ordina- 

, ., „ * r «^^'? tionem patnarchalem accepisse ; si 

I I U . ^jj^l, joo, ^^ IujaLo enim scivisset maphrianus ilium jam 

«^ a?W Ul • UJ^^e v ooiia^ Icn fuisse ordina tum, cum illis profecto 

-vulnp+o^oL] 1^ -Si, I :, ?* ?. rien , te non adve ™^. Videlicet 

, 0fllJ ^ * ? KH legati ad eum hujusmodi nuntium 

• ° f 1 ^ 1 ? *r° ^ ^ U Maijoao attuleranfc : » asgrotat avunculus tuus 

v o3iio^ 1^1 ^o # jA.^^ioa ^ eumque inorbo laborantem reliqui- 

5^o ? U^ AaS Uaal . ^ ">«•; a dvenias tu, prius quam mo- 

<a^ v^ "^ " ' schisma oriatur in grege. » 

o >aAioo Uaio ^oiaio^ ^^ Cui porro una cum illis in castruin 

o^o]o . U^ wS | |^ 9 ] A v b<0 |^ o ^ Turabdini Beth-Severinam adventanti 

£***<**>}, U*\ U'UUAjI, m v obviave ™t presbyteri, diaconi et 

L- X ii '•••• AJ,?0i:5k omnia populus, pari doloris fletusque 

*«u ? a* op^lo . ^ ^ ^ ^ sil]gultu dicenteg . n tu viyas v . tam 

* Aso r £) *i~^i <nl^ ^ ^^ longam, cum pater noster patriarcha, 
kr*r*a |eai 9 lUi^Lo \Jxu> ^ ^ av "nculus tuus, migrant ad Domi- 

koo «._^V ^ > \ * nUm ! " Pariter ei nunciaru nt pnesu- 

. -a^ \^^l oCu A a0f o Jem Joannem Barsilam patriarcham 

HM -oiaaa^ )Jo . ^^v^ ^o.^, in locum avunculi ejus fuisse suffec- 

^?*&oi M tooo -o,oll 131 ^i . tU °'" Ubi aUt6m audivit maphrianus 

S ' M ' ' ia ^ ? ln loc um avunculi sui alium in pa- 

v o«*a*! ? 1A^ C? 3o^o lA*i*o c^o triarchum fuisse institutum, offensus 

V^ r*o . jbuj^c, oia^io 00(n est anim o voluitque regredi in Orien- 

w.. . , , , tem; verum obstiterunt legati eum 

^f^o ^ . m.,^^ Uh U > ^^ s | pfll comitantes, atque iis urgentibus per- 

oiojo UaLo U^lau^a, ^Voj m^ venit ilie in ditionera Mardinensem • 

oA-Jo . hrfi . a , ^ Uaa , ^^ ^^ Bunl in yico Cazur in plani! 

i-r ^a*^^^^ tie aito, quod t« essent maphriani 839 BARHEBRvEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 840 jjl? o£> 't¥»h • ^f U*paifl^ ^a* 
AiV* W • b 010 ^ 1a °? ^ oci to $ 
oooi _.a^.as.«»; i-»9> Uo V'.ao iAJ]3 
)^sio . ooai. -*ai f3 y.s ^ocoiJj . >a^ 
^s?jas\-^ lai AJ] yl*^ «^» U^ rj 

oooi \Xtu^> r ^^ |3? ^JlWl .l?a£fc 
oi-^ oooi. ^.▲-Aa^jIo l^r-^? ci-^ 
— Ajjlo? U^c-a, ^a.^ owtf|o U*^^ 
\^\.!so \2.o£» \doa |h0;} |Jofi^ oj^c|o 

.OOl^Sk i^fi|o . jJikJ 0015 001 0lAi6 i^55 

jjoi^ v aa^ y^i <oAa| ^s^ J If^l 

|?3lO pO U«*g-^£» ,-*5 001 ." WkQj2 V^ 

AjJo UAJ] Ih^ VfA^,-*^ <ooqU? 
AiJo ^rP^ ' Qk ^° r a ^° U***^ 

,-A?i^D? lsp*j^ 5 AS 5j.A0 U^r^=> 

Ipcio isi-*i^.s ooi ^ojaio -A|.X50 A-Jo 
. oi^IAi»-ia-o <co»A_1a£> i-sj \. I* ** 
jooi Uf>o Ur*r^s 1^1 ^-^ ^o 

A^2 )loajft^ AaOJ lAi^jio ^fi^^lo 
>o^^o joiX 'J^U Joa Vi> IAasos) fautores. Ubi vero maphriani ad- 
ventum patriarcha percepit , sur- 
rexit ipse, atque, christianoruin pro- 
ceribus, episcopis prseceptorequc suo 
doctore presbytero Joanne Barbadra 
secum assumptis, ad illius obsequium 
descenderunt,eumque de morte avun- 
culi ejus patriarchs Chalepliconsolati 
sunt. Patriarcha quidein Joannes 
valde demisse sese erga maphrianum 
exhibuit, dicens ei : »ego hac in re 
volunf alera meamnequaquam explevi, 
at vidi, quosdam indoctos et immori- 
geros multam adhibere operam ut 
prseficerentur, etsi indigni essent. 
Nunc autem, si id voluntas tua cu- 
piat, tu ipse super sedem patriarcha- 
lem rnaneas; ego vero in Orientem 
descendam, tibique sicut discipulus 
subserviam." Maphrianus tamen isti 
proposition! assensum baud praebuit; 
sed nonnulli, paceni ecclesiae non 
quaerentes, maphrianum ad repu- 
gnandum incitarunt, eumque per- 
duxerunt ad soltanum Mardini, cui 
dixerunt : « Ad hunc prsefectura jure 
pertinebat, cum sit defuncti palriar- 
c/icuex sororenepos.// Quibus emirus : 
» si velitis, ait, quern dicitis vobis 
preeficiain ; » et porro vestem albam 
sub conditione tradidit illi, sed neque 
hoc maphrianus contentus fuit et 
dixit emiro : «per legem nostram 
non licet ut duo viri unam habeant 
uxorem. « Descenditque maphrianus, 
transeundo per Turabdin, in Orien- 
tem, quin esset cum patriarcha re- 
conciliatus. Verum anno Grsecoruui 
1791 (Chrisli 1480) maphrianus 
pacem inire cupiens et chrisma con- 

W^WiitC^'ip 
ffctiSi&F-?' 


^JKH^P 


R3p5g&? :" 
gf^^ !r F_^V 


>^fl 


&*>"■"' ■ 


■JM 


j-2 - 


' -*^i 
y M 


KSSi : '- 
W>- 


M 


H-.l; ; » 


■m 


p '■'■ ■ 5l?A M 841 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EJC. XV. 842 


secrare in Oriente, invitavit patriar- 
cham Mardinensem ; descendit hie 
atque ipse consecravit chrisma, et per 
ejus adventum pax magna inter eos* 
stabilita fuit. Porroinde discedens pa- 
triarcha magnam et pulchram eccle- 
siara sub invocatione Deiparse Marias 
et Mar Batala (?) Jacobitis exstruxit in 
urbe Nisibi ad confinium trium tuba- 
rum. Hinc perillustris factus est pa- 
triarcha oculis omnium christianorum; 
ipse quoque maphrianus ad ejus obse- 
quium venit, munera et dona afferens 
dum prsefatam sedificabat ecclesiam; 
pariter patriarcha Turabdinensis ad 
illius obsequium cum episcopis (Tur- 
(abdin)ensibus descendit,dum sedifica- 
bat earn quam diximus ecclesiam, dona 
. offerens congruentia 1 . i i_*il. o<n> w-»cu^Vl r^? **» Pott mortem ^ natn Am ?"*' 

' ' ' , . , u~«,.~ Sabta, duo patriarcha in Turabdm : 

^^o^s Wfkfx"*'***** ScHABA Arabs et Joannes Bar Cu- 

. i^o^i^ ,JUa*o Uoh] )a+ phaf 

Post mortem Barsabtse, cujus ani- 
mae Dominus requiem concedat, con- 
currerunt Turabdinenses nonnulli, 
imperiti, violenti et immorigeri, qui 
duas factiones excitarunt, produxe- 
runtque presbyteri Joannem, Invar- 
densem et prsasulem Schab. 

hodie patriarcharum sede8 est, novis exstructis 
cellis, ductis aquis, comparatisque amcenis hortis 
mirifice exornavit. Demum quum annos sexdeoim 
sedisset, et quinquagesimum setatis ageret, die 24 
septembris, vespere feritB tertiaj in festo sancti 
Domitii anno Grsecorum 1804 in eodem Zapha- 
rani coenobio decessit- • .4M.U U+& l^aa? i-o ,J&* >Aso 
^ij| UJr££> io4 aloi^^l <n-4.aJ 

— *3^ aia-u|o U*£^° 1r*r^° U?'B 
i^ ^^V. J..A.-.1, 4J> &*A-a1o . ls~^ 

*) Additar apud Assemanum, Bibl, Or., II, 
386 : » Alias viginti duas ecclesias diversis in 
locis adificavit : et quam JSgyptii JacobitsB Hie- 
rosolymis habebant,, soluto pretio pro Syris emit. 
In coenobium Scetenae, ubi Syri monachi dege- 
bant, multa beneficia conlulit.Tria Sur® monaste- 
ria instauravit, ac prassertim illud Abffii in quod 
aquam duxit. Zapharanense vero coenobium, ubi -— i^uj-uw.iujipu-.b* -;$k 843 


I BARHEBR^I CHRONICON KUCLK8. SECT. I. 844 loj*t*» «H»2| U^ ? f i|_ -^e AimoQi«ooruml804(airwtfl498| 

*4*s *ry^ 9«? Utyai*^ ^a* segrotavit' patriarcha Joannes lnvar- 

\.*|aSa* ^ ? l^^ r a 1^^ ]^. densi s,cognomineGregorius,inoppido 

g^^jU i~- u ~ * * Ha ha,iuecclesiasancraMarSamuelis, 

a^U]o to boo A , „ Za Aa ^ obiitque' eodem anno 5* die jejunii 

laja^e oAj ? VL, Uo^ ai^s ^eiolv, magni; eum deflevit omnis popuius, w«*U~> ? to* ^? U^o Ulio^j 
g nSflrSnS ^aj^j^Ls aoiaA^ aia^ojo 
^Jiiolj ja^nLo jb^^ls U010 .<-*,s^ eo quod esset mansuetus et illustris 
moribusque honestus; sepultus est 
prope altare australe ecclesise Mar 
Sabas in oppido Haha, atque ad illius 
exsequias tota regio convenit; Porro 
suffecerunt ipsi patriarcham Masud 
Zaziensem ex jussu universae regionis 
Turabdinensis. Jam vero iste patriar- 
cha Masud, quem diximus, cum com- 
perisset Joannem Barsilam Mardini aa-, .. ^ , . , , r ilMtl wuaunciu xmrsiiam iviaraini 

<u*>? ^-?r^ U>*k** feci Zul ? patriarcham obiisse Mardinenses 

ll*j-a.Lo jAo oJj-a, jUjjyioo . oil, acciveruntmaphrianumOrientisNoe', 

U^f^s aaa.^ff1o w-4aJ Ujjie, eum q ue *&* patriarcham ordinarunt, 

1 'ai 1 ^- n 1 ... ' Oriente exinde remanente absque pas- 

U.U.U.P, Ufi. A^o ..^ tore per triennium : quo elapso 

w^aj Uj-kj^Ls ^r+a . ^Jl*, AL^, patriarcha Noe, qui antea fuerat 

^jA^, to^. jx^i^o Ja^iSo oZujj ma P hrianus du °s episcopos fratres e 

. , , v , *, .. „' nionasterio Zapharanensi elegit, scili- 

v oau M? . J^ 1? j^ ? ^^^1 cet Rabban Abraham ejusque fratrem 

^io *&*a* ^.oj ^<naj»io >ooij.s] ^oj Rabban Habib, e castro Almarah 

Iv^V^o UU UiJi . eilj.-:*Pi ^\V ^ oriund os, virosjustos rectos moribus- 

, .. ,.. 9 ue irreprehensibiles , qui biennio 

UAio oocio . v o«j.oo ? ^ to^o durante coram imagine sancti Mar 

^°r° ^-^jieo ^ * Vi * ^ ^iiA ^^j^j Behenam in monasterio Gubae jejunio 

.loo-^VrOjaJoio-iiotorOjUo 6t orationi vacav erant : hi a toto 

1 , . V - ' & Oriente optime excepti fuerunt. Pa- 

. l^i^o <n.±o ,._<* ^^ a^a*4o triarcha quidem Abrahamum ordina- '$ 'Sff :&; «) Sequentia^o^^ .... rrlAeu ^^ ^ ^.^^ ^^^ ^ ^.^ 

e cod. Cantabrig. excusa fuerunt eo quod in ve-.^ Uj-r^ ^ai-^^o ^V... 
Jjond. maximam partem penitus obliHerata suut. , 

*) In margine Codicis exterior! adscribitur ad- """. ."" a ^H° «• r»-"l -• ? .- V-i. 
notatioquam, quantum legere licuit.hic referimus: ' , ^toria obttus patriarcha Joannis Bar- 

o lie, et ordmalionis patriarcha Noe. . . 845 PATRIARCHS ANTIOCHENI I BMC. XV. 846 m 

1 m 

0. 


I! i 4 UlAjjaio >oaii.a]3 Uaj.*^ w4»$j?]o 
U*j^al au»j4»|o oj^aLo ^M-fSOJ^] 

^fi*^ ^>'0 li-£uU> Ulr^xl <?<n.+'i^, 
^oia**]? oiAaVi i,Aa |ooi >o|kO jJaSki j.*] 

13o ]?^]) U*a*? bj^o^o |3? jUpiao 
P? w*^fl?l 1U^ J^'^ oiialo Uj^'jlo 

ilo U^oro Uo] ,_Lo ^^ioA^l P ? 
U^f^-^o locij ^ ^A^ax jJo Ur^is 
oHoy ^o Uj,iao ]3| ^j-a^ JaAo 
Ion U^oo . I.-U4S4, kcoU Uoq^j 

MU 13? <»^>^ Ifioa^j ^J..»cu, Umto 
^cicuAaJj <*go4 |3o >oA»oil oil 

U>] .... 1*? 12^3 A^so |i] .. j.ioo 
*i«S* Uloa^ .... oi^ r .l 01099 ... jJo vit maphrianum Orientis ; junior vero 
Rabban Habib postea ordinatus est 
metropolita ; maphrianum autem 
Abrahamum ordinavit in monasterio 
Mar Ananiae juxta Mardin, die do- 
minica hosannarum. Porro ambo cum 
honore profecti sunt in Orientem , et 
Rabban Habib frater junior addictus 
fuit ministerio fratris sui maphriani. 
Anno 1807 [Chruti 1496) ordinatus 
est ille quern modo diximus. 

Anno autem Graecorum 1806 
(Christi 1495), patriarcha Masud 
Turabdini in Modiad maphrianum 
ordinavit absque jussu episcoporum 
regionis, vel procerum aut presbyte- 
rorum, nempe monachum Rabban 
Malcham Modiadensem ; et una cum 
ipso plures episcopos sine dioecesibus 
ordinavit. Hinc ingens murmuratio 
in regione Turabdinensi ; maphrianum 
autem suscipere noluerunt. Res sane 
neque inde a pristinis temporibus, 
neque sequioribus, neque a nobis un- 
quam audita, constitutum scilicet 
fuisse maphrianum in Turabdino; 
sed in Oriente tantum, inde a tem- 
pore beati Thomae apostoli. Interim 
nitebatur patriarcha Masud ut reci- 
peretur ille quern constituerat ma- 
phrianus; at eum non receperunt ; 
circumduxit eum per regionem supe- 
riorem, at noluerunt nomen maphria- 
natus excipere, et quidam praesul 
coenobii Joannes interminavit ne eum 
in Haytamam introduceret , neque 
potuit Masud ilium secum adducere. 
Anno Graecorum 1800 obiit patriar- 
cha Aziz Barsabta in Hesen-Kipha, 
in (ccenobio) Mar Zachaei etc. 


847 BARHEBR2EI CHRONIC. ADDITAMENTUM. 848 Series Patriarcharum Jacobitarum continuata. 
(Ex Assemano, Bibl. Or., II, aliisque.) Ignatius qui et Noe Bacuphensis 1 
ex monte Libano, episcopus Emesae, 
deinde raaphrianus, demum post Bar- 
silae obitum constitutus patriarcha, 
ineunte novembri anni Christi 1493. 
Sub eo Turabdinensibus postremu 
patriarcha praefuit Ignatius seu 
Masud : hie enim quum anno 1495 
dignitate patriarchali se abdicasset, 
in ccenobium quoddam se inclusit, 
postquani suis sectariis sub anathema- 
tis poena prohibuisset ne novum pa- 
triarcham ordinarent, jussissetque ut 
patriarchs Mardini tanquam legitimo 
obtemperarent. Itaque unus cunctis 
Jacobitis Syris patriarcha praefuit 
Ignatius Noe, qui obiit in urbe Ha- 
math a. c. 1509, die 28 mensis Julii 2 . 

lGNATius,qui et Josue e Castro Ke- 
lat. Hie statim post mortem sui de- 
cessoris patriarcha ordinatus, anno 
Christi 1517 3 a Christiana fide defecit 
ut Mohammedanam sectam amplecte- 
retur. Deinde pcenitentia ductus, in 
Cyprum aufugit, ubi ferunt eum sic 
poenituisse, ut prse foribus ecclesiae 
procumbens, collum pedibus populi 
ingredientis et exeuntis submitteret. 
Denique dignitati suae re^titutus ex 
hac luce migravit. Ignatius, qui et Jacobus Damasce- nus. 

Ignatius, qui et David Maadanen- 

Sis. 

lGNATius,qui et Abdallah ex castro 
Atta apud Mardinum. Florebat anno 
1528-1536 4 . 

Ignatius, qui et Nehemet-, seu Ne- 
hemetalla Mardinensisex familia Joan- 
nis Barsilae olim patriarchae. Florebat 
anno Christi 1560. Sed quum religio- 
nem christianam pro Mohammedana 
ejurasset, facti poenitens Romain sub 
Gregorio XIII se contulit. Petrus 
Stroza refert euni auctorein fuisse ei- 
dem Gregorio sum mo pontifici ut 
Leonardum Abel, Sidoniensem epis- 
copum, anno Christi 1583 ad David 
fratrem suum, qui Jacobitis tunc pa- 
triarcha praeerat, allegaret. 

Ignatius, antea Petrus David, seu 
David Sc/ia/i , Mardensis , Nehemae 
frater, qui ecclesiam Jacobiticam rexit 
ab anno 1573 ad annum 1589 5 . 

Ignatius, antea Pilatus Mansuren- 
sis, qui sub Ignatio Davide maphria- 
nus fuerat. 

Ignatius, alias Abdalgani, frater 
praecedentis. In codicibus Musaei 
Britannici mentio fit alicujus Jacobi- ») Cfr. Assemanus, Bibl. Or., II, 386, 468 sai Britan., 89; Wright, Catal. of syriac. tna- 

sqq. ; Dissert, de monophys., 159. nusc, 625. 

s ) Payne Smith, Catal. codd. sytr. Bibl. Bodl., *) Rosen et Forshall, lib. at.. 61, 95. 
202 ' 5 ) Payne Smith, lib. cit., 562; Assemanus, 

3 ) Rosen et Forshall, Catal. codd. orientt. Mu- loc. eit. ; h 849 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SSC. XVI-XIX. 850 ' a t- s tarum patriarchae, nomine Ignatii 
qui vivebat anno 1598. 

Ignatius, antea Petrus Hodaib seu 
Hiidaeus. Vivebat anno 1622. 
Ignatius, qui et Abdalmessias 1 . 
Ignatius, alias Simeon, qui post- 
quam catholicam fidem amplexus es- 
set, Jacobitas complures ad earn ad- 
duxit. Qua de causa Mardinum relin- 
quere coactus, Alepum secessit ibi- 
que anno 1662 mortuus est. 

Ignatius, antea Andreas Achigian, 

Abdalgali filius, Simeoni defuncto a 

'Syris orthodoxis* suffectus sedem pa- 

triarchalem tenuit usque ad annum 

1678, quo Alepi decessit 2 . 

Ignatius, qui et Petrus Grego- 
rius, Abdelmessise , Jacobitarum pa- 
triarchae, consanguineus, ex Hieroso- 
lymorum archiepiscopo in locum An- 
dreae a catholicis subrogatus fuit anno 
1678. Eodem anno duos orthodoxos 
episcopos creavit : niminim Grego- 
rium Josue Hierosolymis, et Diony- 
sium Rescallam Alepi. Anno se- 
quenti a Romano Pontifice in patriar- 
cham confirmatus, Basilium Isaacum 
Orientis maphrianum instituit. De- 
mum anno Christi 1701 die 4 martii 
in carcere Adanse obiit. 

Stephanus, orthodoxorum patriar- 
cha renuntiatus, Adanse in carcere 
teterrimo cum tribus episcopis fidei 
confessor occubuit circa annum 1706 3 : 
Ab hoc anno usque ad annum 1783 
ortbodoxi3 patriarcha defuit. •) Assemanus, Bibl. Or. t II, 482. 

*) Assemanus, Dissert, de Moaophys., 160. 

3 ) Lequien, Oriens Christ., II, 1410. Interea Jacobitis patriarchae prae- 
fuerunt : 

Ignatius , alias Schocralla vel 
Shubr-attah, qui in locum Simeonis 
intrusus fuit, postquam is veram fi- 
dem amplexus erat. Sedem tenebat 
anno 1667*. 

Ignatius, qui et Abdelmessias Jaco- 
bitis jam praeerat anno 1678. Deces- 
serit anno 1687, quo ei successor da- 
tus est. 

Ignatius, antea Georgius, mona- 
chus Mossulanus, qui adjuvante 
Mohammedano Alepi prseside patriar- 
cham orthodoxum Petrum Gregorium 
ej usque successorera Andanam in exi- 
lium pulsit. Georgius haereticis prae- 
fuit usque ad annum 1710, quo pe- 
riit 5 . 

Ignatius, qui et Isaac,6x maphriano 
in patriarcham electus anno 1710, 
Jacobitis adhuc praeerat anno 1722. 
Ignatius, qui et Schukr-allah 
vel Shokr-attah, praecedentis succes- 
sor, sedem tenebat annis 1730-1733. 
Quonam tempore decesserit nobis in- 
compertum. 

Ignatius, qui et Georgius III. Hie 
sentiens se morti proximum Romam 
misit professionem fidei unionem cum 
sancta sede postulans. Obiit anno 
1783, postquam designaverat Diony- 
sium Michaelem Djarve,Alepi episco- 
pum, qui fidem catholicam amplexus 
erat, ut foret ipsius in sede patriar- 
chali successor. 4 ) Wright, lib. eit. t 900. 

5 ) Assemanus, Diss, de Moaophys., 160. 62 


851 BARHEBR^KI CHRONIC. ADD1TAMKNTUM. 852 Ignatius, qui et MATTH^us.Mortuo 
Georgio, electus fuit a nonnullisepis- 
copiset inajori fidelium parte Michael 
D jarve, quern quatuor episcopi catho- 
licani fidem amplexi in ccenobio Zapha- 
ranensi apud Mardinum sacraruut.Sed 
unus ex illisMatthaeus,episcopus Mos- 
sulensis , quum se patriarchatu quern 
ambiebat frustratum videret, ad hae- 
resim reversus est et ab haereticis pa- 
triarcha constitutus obtinuit diploma 
a gubernio Turcico, a quo Michael 
Bagdadum in exilium missus fuit. 

Ignatius Behenam ab anno 1811 
sedem patriarchalem tenuit cum Mat- 
thaeo, qui eum in sui auxilium as- 
sumpserat. 

Ignatius, seu Georgius IV ejus 
successor, qui jam ab anno 1827 sedem 
tenebat, obiit anno 1836, postquam 
Syros ad fidem conversos diu et dire 
persecutus fuisset. 

Elias Anghes sui decessoris cru- 
delitatem erga Syros orthodoxos imi- 
tatus est, donee anno 1847 obiit. 

Interim orthodoxis patriarchae prae- 
fuerunt. 

Michael Djarve. Syri sanctae 
sedi uniti, quibus ab anno 1706 
ad annum 1783 patriarcha defue- 
rat, anno 1783 patriarcham elege- 
runt Djarve, Alepi episcopum, qui 
jussu Romani Pontificis sedem elegit 
Mardinum, ubi a quatuor episcopis 
ad fidem reversis consecratus fuit. 
Vix autem dignitate patriarchali no- 
bilitatus Bagdadum in exilium pulsus 
fuit. Acarcere et morte feliciter erep- 
tus, pius praesul ad locum Scharfeh in 
Libano se recepit, ubi anno 1800 de- cessit. Michael Daher, praeceden- 
tis successor, in Libano sedem habuit . 

Simeon Hendi, qui post Michaelem 
patriarcha fuit, in Libano obiit circa 
annum 1820. 

Ignatius Petrus Djarve, syrus 
Hierosolymorum episcopus , eodem 
anno Simoni, sancta sede approbante, 
suffectus fuit et per septem annos in 
oppido Scharfeh montis Libani domi- 
cilium habuit. Exinde anno 1827 Ale- 
pum concessit, in quam urbem ios 
suas pretiosas, libros, codices anU- 
quissimos, ornamenta sacra, invexic. 
Haec omnia a Turcis, durante seditio- 
ne anni 1850, partim erepta, partim 
incendio deletafuerunt.Tantae calami- 
tati patriarcha non diu superstes re- 
mansit.Obiit Alepi 18 anno 1851. Sub 
ejus patriarchatu multi Jacobitae, ab- 
jurata hseresi, ad veram fidem reversi 
sunt. Ex his Antonius Samhiri Mossu- 
lensis, Jacobitarum maphrianus, doc- 
trina, laboribus, persecutionibus pro 
fide toleratis notissimus factus est.non 
solum in Oriente sed etiam apud nos- 
trates. Is igitur cum fratre suo Hyza 
Mossulano Hierosolymorum episco- 
po, haaresim Jacobiticam abjuravit 
anno 1827, 17 mensis aprilis. Elapsis 
duobus mensibus, ejus opera Jacobus 
Eliani, Damasci episcopus, atque 
Matthaeus Nakar, Nabae episcopus, ad 
veram fidem reversi sunt, quos postea 
secutus est Gregorius Zaitun, episco- 
pus Modiadi. Gregorius Hyza a 
sancte sede Mossulam archiepiscopus 
missus est, Samhiri vero Mardinensem 
gregem obtinuit cum titulo archiepis- 
copi vicarii sedis patriarchalis. 853 PATRIARCHIES AXTIOCHEiNl : S^EC. XVI-XIX. 354 « 4 Ignatius Antonius Samhiri. De- 
functo Ignatio Petro, episcopi Syri, 
praeside delegato apostolico, in Libano 
congregati, electum in patriarcham 
Antonium Samhiri die 8 a decembris 
1853 consecrarunt, imposito Ignatii 
nomine. Ignatius Antoniiis anno 1865, 
Mardini obiit, in quo oppido Roma- 
nus Pontifex sedem patriarchalem 
deinceps habendam voluit. Ignatius Harcus natus in Meso- 
potamia anno 1822 in locum Antonii 
Samhiri suffectus fuit die 6 augusti 
1866; Mardini residet. Ei subjiciun- 
tur : Cyrillus Behnam Benni, Mossuli 
archiepiscopus j Jacobus Heliani, Da- 
masci archiepiscopus ; Ephraemus Es- 
tateos Tocmagi, episcopus Karpu- 
thensis. •"■— ^^Qj^a^aKSjrfsw '-*S& LECTIONES VARIffi 

e codicibus Cantabrigimsi biblioth. academic* et Oxoniemi 
biblioth. Bodleian. Hunt. 1. i Quod in Pr*fatione p. xxv optabamus, ut scilicet collation* codicnm in Angha 
exstantium et criticus valor textus Barhebr*ani a nobis editi dijudicari et typographi 
spalmata emendari possent, id tandem, Deo favente, pleni 8 sime pr*stare hcmt. Nam 
aon Oxoniensis solum aut Cantabrigiensis codex, sed uterque a nobis anno pnetento 
perlustratus fuit, atque partim ad folia jam turn excusa, partim ad apograpbon nos- 
trum Londinense diligenter collatus. Huicsane labori Bibliothecarum hujus etillms 
Universitatiscustodes humanissima sua urbanitate non parum facilitatis addiderunt, 
quibus idcirco grates lubentissime deferimus. Non possumus vero quin speciatim 
viri clarissimi G. Wright, cujus jam antea in nos merita laudavimus, agnoscamus 
publice officiosum interventum, quo factum est ut Lamy Oxonii, Cantabrigii Abbe- 
loos codices ipsis, statim ac advenissent, paratos et liberrime adhibendos repererint. 
Porro *x codicibus illis excerpt* fuere lectiones vari* p*ne omnes; atque ex his 
plerasque, etsi nonnull* satis inutiles nonnemini forsitan videbuntur, heic typis man- 
damus. Tantummodo, ne nimiam in molem ist* excrescerent, diversitates codicum 
in ponendis punctis aliisque orthographic signis diacriticis pr*termisimus. Qu* res 
eo minus scrupulum movit quod ipsi amanuenses in illis appingendis nulla constant* 
lege ducti fuerint. Omisimus pariter notas numerorum, qu* modo litteris alphabeti, 
modo integris vocabulis fuerunt adscript*; interdum etiam, indicationem particul* 

Vau initio sententi* nunc adscript*, nunc vero neglect®, aut etiam additionem 
particul* ^ aut litter* Olaph v. g. in ^-M pro ^* aliaque hujusmodi. Ne- ■ H^rff^sBsffffff^s mmmamm^^ 859 BARHEBRJEI CHRONICON BCCLES. SECT. I. 860 gleximus etiam contractions quasdam vocabulorum frequentissirai usus , puta - pro . 

Verum in nominibus virorum aut locorum propriis minimas differentias placuit 

indicate ; qnse tamen si constanter eaidem occurrerent, tnm brevitatis causa non nisi 
primis vicibus adnotatse fuerunt. 

Tabulam vero sequentem qui inspicere voluerit, facile comperiet quod de prafatis 
codicibus ipsi censemus, nimirum Oxoniensi vel Cantabrigiensi ad parandam editio- 
nem recte prrolatum fuisse Londinensem. 

Littera C Cantabrigiensem codicem notabit,0 Oxoniensem, C utrumque. Nota* 
numerorum majores columnas, minores vero lineas indicant. 1, deficit ab 1 usque ad 9. 

1, 16, C hsec babet : ]***> ■■ n . fim . mSn l? ^4* ? l^o^a* ^>r>* , ^-^? 

3, 3, Cl*x*» -12,0a*?? — 13,0^-20,01*10. 

5, 3, C V»s&Aio ,em^»? U*o© . 

7, 1, G V*>r* V=>&* • 

9, 17, om. 1*^-18, U*\ »?o]± - 22, C yuua] . 
11 1, CO >«u»l-S,0-*a-?o -10, 0^80^1-12,0 loco 

— 19, C 5*<u*1 . 

13, 2, Cfc^ - S-6, C6« .5«Vio ^*P ,-o ? ? Itf <^> - o«3efr-8 f CO 

U,« .^ ~ 9 > C *"^°' ° "° ,<ua£ ° ""^ "~~ 12 Gt SeqqM ° ° ^ r 

- 21, «d.%-*- M, pro ^- r V? habet ^-^z - 23-24, om. 

15, l,Oom.^o-»*- 1-2,0^3.-11, C-^b-12,0^-14,0 

j^v- — 19, C ^6©?^ — 22, «5oVzlo . 
17 I , C * — v - 3, U*-«^ — 4, om. U<w ^*** *■ ^V° — 7 » ° ^ a - k- 
' l-^Wli*>^a.^r^"-8'0 -^^icaS*- 15, U^ £$1 babet ^h^ i 4 J 861 LECTIONES VARI2E. 862 

&-•*£&? — 17, G Ua-<n ^lo ^aiUl, |Lu<n ^ila— 22, C t-Ju-4r, o ^ - 

— 24, G **n©M, eM . 

19, 4, C om. Isoi — 5, ^ais ^o^ttela Uaaaia — 6etl5, C *-»a_aSfi©vJ| 

usaaaLBOjJ] — 7, C 1h*»*, lr«^u, — 17-18, G ™«v A v.- ^^ # 

21, 7, |^sl», ^1 Ua-ov^., C ^4* • 

23, 1, Cuul- 2, C 1?«^^*b— 10, Cu^aa^.|I — 17, C *2n . 

25, l,.Ca^j^tf|J — 6,C01?oct- — 4S,Ow.h^4? — 19,G ^v^-. ^, 

27, 1, C a^asa^uM — 2, addit ^ U*$a — 4, G 0«4M — 25,Owsu?oh« • 

29, 4, usujoh" — 17, C U-l — 19, Guo^ ? o H i — 19, C ^oaf.— 20, G ^o» 

31, 3, C Uj^ UoJals ^a*-> — post 8, G add. in margine A~^ ^i« „jio 
Ur± >*a-4* ?? Uubls Zoa-j — 9, C uooA-i^j— 22, C **lMo, om. \*«.*~ . 
33, 2, Ion y tP ) — 8, C *?U — 10, o -^- . 
35, 8, C h&-A - 12, G 4*a - 14, G «^i ^ ^ n | vallaA 0(? , __ 18 . 19j c om ^ 

39, 1, C aoM - 2, *«*u*.1 - 9, G *»a*i^ - 23, G a«uj°1 - 24, C*M. 
41, «,C J ^H-3,C J *Laa r 1-6,0»ooo-. - 7, om. ^4, _ 8 , jiofca* 

loci — 9, C ^&a ? — 40, C pro ^yai^t habet looiz — 14, G coop - 15 , 

^u^a? - 18, C u«u*A - 23, G ow^ - 24, C om. \i^u w . 
43, 3, C ^} U - 4, C WL? - 5, G Uiaoo - 6-7, C J^o Wi* Jb>o - 

8, C fc«u*t - 9, C l*u*»1 - 10, C \^A4o - 11-12, -**-? — 16, C 

sjbo^M^^o— 19, C^f?. 
45, 3, C oaa l . Vi . mnV) — 5, C U*a^^ - 8, ^aa^ 3 | ., 10, G ^aL^uauio 

— 13, U K ) ap^o - 15, C «uj m . S . ^ - 20, C ^so^U^^a] . 
47, 2, uuaSa Va«&. f^ — 4 el 5, om. fa fli^ ^ooj^o - 5, C ^© — 

8, C pro 1^^ habet ^0 - 19, C pro ^isfe habet ^*a]o - 21, om. e« . 
49, 1, G uga ^ . Snm l, 0*04.^3 ^s ^v^^ - 2, C uoa^^ol - 7, C 

U^ena — 22, C om. |?ou» . mmmm 863 BARHEBRiEI OHEONICON BCCLES. SECT. I. 864 51 , 1, C ^o^-M - 3, C lb* 1*e> - 4 > ° '**" ^ c ' ? ° " 7 ' ° '*-*'*■• 

' pro wnal habet ^ - 11, ****•»- - 16, C u»-^ - 17,CH-*-l, 

cujus loco spalium vacuum habet - 19, V-*-*?? W*» - 25 > C <^ M ' ° 

53, M 15, C -a*-,. V *• »—<"' -*** *" ** * ^ P "~ 18 ' ° ^ U ' 

55, 2, C ,_— f - », C —**i. - 9. *4-t - 1°' C ^"i*^" ~ "' 

' C*4bl - «. post *m~vA «Wil — M »-' —a**^ — ** °" r» 

^ .^ k. Ui >*• Im 1- ^ r» »— "» '^ ^ * ^ ? 
. ^ ? i~*»,-^»- \» — »• • — *» - 19 • ° J8a ^ a " _ M ' ° 

57, g, C |^ » » v *' — i, {• ^*? el isr ° ■ « -» • 

59) o, C ,W-H. - 9. C -** - «. ° * ^ - «• C post ^1 

addil W - 21, 11 ,J • 
61 8, U»f« - H. C j.oI^b-4^^"? »» • 
63 4etl2,C-^« -7,00 -U— ^-. " M, C -*~ ~ W« 

' _ «, fc. iM - «. OH-«,CU«-«- 18 ' C ^"° 

65, 1, ci^^o **» V-saaausI M *— • -»** - 5 ' C *-*** ~ 8 ' C 
' 0^,0,02,01 - 9-10, pro *f H» habet >v> ^ - 11, C V-M* - 16, C 

67 , 15, C ^io^. - 17, C »,i«A4 - 21-23, ° P ro ^^ - W * 
' habet . I^lo. -~M A -M ^-r* ~ 25, C V-,* U*>, pro Wk babe. 

69> 2 , C ^.o^^l - 4, C u^a^,, ouao^*. -6,0 t-irJ^S.c 
' 11, C ^ - 15, ^x^C^o - 19, G *j-*uM - 21, C **m*t 
_ 22, C om. V2» V^r* *-s^ t-1? *» - 23, G |*u*e . 
71 3, G pro \**h**a*f* habent Uuftaao - 8, C om. w-**a1 - 14, •fi 86% LEOTIONES VARLE. 866 

U2*o - 18, G post ^. r ^oo addit ^ ^.^ # i^^^, j^^ j^ eo „ 

(jiel) lio*^, idem, sed pro o O0 i habet Ion - 18, om. I^Aao? - 22, 
C post fan addit |ooi ^v^ 

73, 1, G om. {on ua^aio, et habet Vofcao - 4, C p^<u^ r -*o - 5, C u»$iu>4 
^1° - 6, G 50^, psj |,^ ? - 17 , G ka^ - 23, G -]- *-~ - 24, 
Mo?J, - 25, G U^ Ui:, o U^ - 29, *>\^Ma et om. ^ • 

75, 3, C uaL>? ofluttoae^ - 15, G ^io. *,] ~ 16-17 , C om. ^ ?a*v>a 
— 18, C u»a*4uUl - 19, ci^.? \ai — 20, Us>cla± . 

77, 2, C M n^.Nq S > — 7, C pro \l*^c habet liiubo — 8, G ^? ^ ^ , 
al^^io, — 10, G >o^ UaAj^o? — 14, C ^^-aii . ty-fas, ^aio — 14, C 
*-»al*»}], usa^io^o _ ^ q om ^ _ ^ Q ^^^ ~ 22, C om. 

79, let2,GwttolfiLM»ol - 3, G ^aia^aJ? - 5, G om.^o _ 6, addit io 6De 

G post wnaia^l addit Uflol^ol ca^» oia^l u8m«So) q S . ,_.., ajtts?o1Z»?, 
^o|k$jool *a^» aifl^>l .mi.SoJAL ^*» attsojoZVl — 20 et 21 , C pro Uai ,s 
habet Mai*© — 21, G oi^iLjLaaj?, w»ai*^tLJjaajj . 

81, 4, u»aXu&i3JjfcD?, 4, C om. \seio — 12, G ^a^o^al — 14, uoal**rjLaa-o, 
l^io — 15, C pro Mieyo habet k*io r*, JL^U^> . 

83, 6, C Uaiia-ovo ]oci y^ — 13, C pro \iaai habet ^i*-1 — 15, C vioal^lL^ 
uooi^lU - 19, G Ua-jJ - 22, C ua-Jaiwci - 23, C pro ^-aus habet cus . 

85, 1-2, \bilo -iaW^So — 3, ILis^ — 5, C wsl . un^oa |< ^]o 

Usi-fa Jia-jw, ^^ Jv^ wajo a»a*^aa )ia*a* cafe — 7, C j^.?"^™ 
— 10, C pro ]^i habet l*» - 14, C ^r* - 16, G om. ^o? - 17, C 

87, 2, C pro *i*c© habent -jio *sl — 3, C U^ojja *ao2, l^o^s cao-4 et o m ]~"~l • 
89, 3, pro Ur£ habet Iwujio — 4, C, Ui^ U,i jo^a — 9-12 C h»c habot 
. yaoiJo . t'H^ S ^N/l > m*J.h)o wna-1 o 1 i & 1 frffla.D ^^ Ua*J> >alci Zi^to 
14, c w»ol1aji»1 . 63 867 BARHEBRiEl CHRONICON ECCLES. SECT. I. 863 91 f 5, 1WV- — 8, C joaisujuol — 10, |jaia — 15, C pro %*iao habet ynao — 

16, C om. ^et 1^-18, Com. ^^so . 
93, 2, C [i. amnio, ] iftmnw — 3, C jj? — 4, C Ula^-^jo — 9, C pro ^-? 

habet r^- 15, pro ^*? habct ^-? - 16, li— »2^> ,-a? - 18, C 

^alio waJ] |Io — 19, C ^r=^o — 23, wtfo^c^. 
95, 1, e^u> — 4, C O8o-»|^^ ji ^j, usa^£ui> 1— i-rO ^ — 8, C pro 

■ ^v habcnt >*oh* flo j-jo^ — 9 , G om. ^4o — 14-15, G < mm S i q , 

sic habct, rcliqua omittens ■ mm S * q ^*i? Ur^ <*^ *-l? T ^V* — 21, C 

97, 1, C pro f-i<^"^ habcnt j.. mSmn, G > Trrn » n aac>1o — 2, . nmw^ |o, 
G v-cu^llo — 5, C o-LsZo — 6, zsubH) — 7, C > mnSS iSoja — 9 , C 
U-?»s<" — 10, G ^ •*- 11, G t .n»mno?o| — 13, C uaaji S i ^ , asoa^*io 
- 14, G J-aioJl? - 19, C ^i'u • 

99, 5, G uaoJ^SLa, G ^cm^sl v^-> - 6, G UeoH">? J-H"?, ° l-^o?^? 
9, C ^c]z - 10, C <^-K° 41 > C ° - ffl( ^-^ :i0 » C uccJoiol - 12, C 

n m-,; n Zi|; —13,0 wfflal^*9 — 16, G VcO^JCl . 

101, 2,CM -««1 o^o - 3, 1^>* - 6, C ^xu?o - 7, C 1&^j — 

13 , G pro ?ai» habent «?c^o - 14, G ^hoM - 20 , C voul - 22 , 

om. joj-o — 23, G ]Lso?V . 
103, 4, G Uso» - 9, i*^ Uo\=> hi - 16, C ua-^, <•**& - 22,C 

t ^ r \ ?-^iu- 23, ©* jooi >^ -28, C M M • 
105, 5, C U^SN'^etom. >^P - 18, Cuso*^*- 23, C oaMoZVoP 
107, 2, om. Ir-^r^ - 7, pro y-si habet ji? - 16, G wjco^uieol^o 

^m^W^q feaanW*.") . 
109, 3, G umi***^- 7, C Miao - 10, ^**^*>-ll, C w B o^jmo 

— IS, I* 1 -- ^ — 17, I— fcaio^-i?i on «»*£>2^soo et om. ^r* 8 — 

18, G Iflu^U .£a**a . 
Ill, 5, G om. ova . LECTIONES VARI^E. g 7 Q 

113, *.Oto,C^- io, ^o^^ - tt- o pro^^o.habet 
*-****. - 15, c om. w*^,, Oom.^. 46 , om. 1^., C 
o^jozyol - 19, C fc^ ^ a , _ so, 0u^| r _^ . 

H5, 12, c^. 14, o^-^-af, oi^ -as, ou^. 

117, 2, U^ - 3, C W*-tt,0 ^_14,C l4^W-i9,Oo». 

5* Mr-lo . ?a ^>- 22, |a£ - 23, pro ? o^ habet je^, . 
119, 2-5, pro 1^ fco, ... ^j^ habet ^^ ? ^ vCjfl!e . kaa-z ^ ^^ 

-4, Uo^, Cfft* _ ii, o om. U>*±2, _ 13-14, C om. ,o«^ ^o 
lA*»oi^3 — 24, ^ ^1 . 

121, 1, V,^ -3,0 om. IL^co ? H? ^j^, - 4> ?j^ - 9, c 
^-^ _ 14, C ?K?V - 20, C UBcuJfco^, C ^aiai^ - 21, pro 
^» habet jo — 22 , C uso»h ? . 

123, 2, C U^ral^, - 4, C vW^* -. g, fc*. - 9, ?o* ^** e 
~ 20, C ^ ;A r 

125, 1,0 om. ?0(JI _ 2 pro ^o C ^ !o , ^^ _ 9 , C —**>U - 
10, C om. a^icojo - 14, oiio-M et om. «v> - 19, C . ^w.^ — 
20, Iwuiufc - 23, C om. v^zlM ,«, - 25, *u« - 26, G *-*» 
- 27, C sjnu^jol? - 28 , ^5« ^U^e) ^ . 

127, i, o V* - 9, C a*a^oU - 13, C u«4 - 14, ^ ^ - i8 , 
Uo>o-25, C ^j^-27,C flt^i. 

129, 1, C a*l44 . 2, C ^| - 6, u»a^ ? ^a~o u.o^JP-8,0 u»art|l 
19, *^2u |b . 

131, 11-12, C pro >a^] ,..iuU^ ? habet **»1 ^*^c ^^ ^,-20,0 

Uft*0?A^ — 21, G .m."|t_| . 

133, 1, C o,u»o ? oU - 2, C U***^, - 9, ^| ^, c ^ ?Hie? _ 12> c 
H~^,0J^u£* - 13, i2~, _ 19, C 1^a» - 20, C v ocu^ 
— 21, C fO*o . 

185, 2, G nfr-v~r : . 871 BARHEBM3I CHR0N1C0N ECOLES. SECT. I. 872 

137 g, -*tf- _ 4, ^1 ^ - 6, C ^ - 2!, C u^M. 

l89 ' 4, w*h^> ~ «• C ***** - 9 ' ° m - T« M " * ^*""" a 

' ,«^1 . - 16, C ^^ - 22- 23 ' C om - — ■*"*" ^'° • 
141, W, fetf. fc4» - 12. -* - 13, I— .» - 15, ^ - 

16 o U*~ - «. 1- ^ - 18, C „-- - 23, C 1*~. l»- • 
148,4,0-— l-«,0>W-8.0om. l M^-^OM^— J. 

_ 19, C UJ - 20, o^, - 21, C ^ r - 22, C Ml* - ». ° 

145, 7, C ufloJ^ool - 14, C pro o^lo habcnt o^lo - 18, **i4 . 

147', 6 , , CU f «-T,C|-uri«\i-9,Cw«*^1-i2,Cl^^--16 1 

149, 8el7el9,COo«J^*o--4 > C^^-H,OW^WP^-«.0 

^, - 14, W- <*•". C ° V"^° - 1S ' ° V "° M? "" 16 ' C <-***'>*> ° 
^a^tti^o - 18, C wcua^ e t &***! - 20, C Un . Dm . Snw . 

151, 3 f Com.W^^m-*' fi01 ^ V -*^^ BjC1ll *" 6,CU ^"" 
12, G pro ^-.1 habet *\ - 4 3, C 1-^ =- 16 , pro P,~* habet p - 17, C 

^^Vfi^ - 18, «z^4* - 19, C Js*] la^o ^uJ - 21, C pro v*C 
habet w^j — 24, *»>4 ^-r-<n • 

153, 2 , UU - 5-6, G pro ^-^? •« -?M habet * ; M ^jSoj t*4»! »-»°MP 
p }Mte p - 14, G 1*2* l^V^f -19, G ,J-*a-o . 

155 C jBalifiAfltaio \jfai^ioAjaaio • 

157, l.Com. ^oa,-2ct4,Go>i->i^-4,Oom. c^fli^,CuM^*o--6, CO 
jn,,^^ - 7,0^^0^(1^-1?- 7-10, C pro wfflQ^aaaauV. ... &A 
habet un»Hu2*»o. ub^o-o-ojoP *>?4 I**— 1» *»o^oUo .M> H*f4 
^asaa^ ^4 U*»»1 ^? -8-9,0 wia^c^cul? V-S02 wfloJyJUO^O 

159, 2, C awa^a* - 4, 1,-f - 10-11, pro *«m3 l^f <^ habet «■*■»» W? 
— 13, Vo^ • < S ' 3 LBCTIONES VARLB. §74 

161. 2. C fee. ^ - is, o w»o^a-A et ....S,^, C waoi^o-o - 16, 
G uufeo- 18, C om. Ml,- 19, c pro oj, ^oz ^ habetoo, ^ o<nc. 

163, 4, C ^ ^, _ 7 , 1* - 15-16, om. ^ UaZ*) ^ a-^ ? _ 16, G 
fcau* —17, C pro laui-H, habet )&*»,« - 18, c?^. 

165, 2, C *!**,, UomaB W M - 4, 1*0**^ _ 5 , om. ^, - 12-16, C 

167, ««Jl,oOM^^o4. 6| flv MAi ou^^\^ 
«-* - 10-12, om. ^oa ... | ?<n - 12, C UuS^fc - 15, C *»*», 

— 17,0 0^]^. 
169, 2, C M^oa - 12, C Mo, fc*>- 18, G ^ai***** . 
171, 2, C ^o^i^o-o - 4, «u*j£»p o^Jo^|,o - 6, C UiU^oa _ 

8, om. Wr+ — IS, G W* - 20, C ^ . 
173, S, G v o^5o» - 9, duaita* - 17, C )L mMt u - 21, Xflo ^o 

-naJo - 29, G oia^l - 23, cUai» . 
175, 6, ^«|, -M^pfc,. 10, C -*u»y^ - 20, G ^i^ 

aoiuo — 21, C aoaJo . 
177, l, u»oi-ll ■- 6, C fc^Uo - 16, U*> - 21, C J*,a^ - 22, 

**»^ - 23, ^ia^ - 26-27, om. U*^ ... ^4 _ 29 , G 

wtf nS i l . n o.*, qpnl.S.ng., . 
179, l, om. U-.^, G ^o^^ _ g, c ^-^ Q ^^ _ g> Q 

^^1 _ 10, ?^Z _ 16-17, om. aio|/hV.^o u»a2>M«*|b 
— 24, tloa^ M*©^? « Hr ^. 
181, 3, C 1,-j^ flu-so^ - 6, om. U» - 7, C pro w-£* habet fl ^-» 

183, 4, G wnov* 5^ - 10, C rri - 13, o ? *4o - 16, G ^oltta^, 
U8 n1 i m ' ,nV >1 ' | q ~ 48 > C M^**, - 21, C feiojieo, C ** U^ . 

185, 3, C u»o^l - 5, 0*1*4* U*> - 7, M^ uo^ _ 9j c 875 BARHEBRJSI CHRONICON ECCLES. SECT. 1, 876 *a<££o.£ ? — 10. h^* ^ — 12, H&£* et om. ^ — 15, C ^>;l?qS 

- 17, ^V1 . 
187, 5, C ^flo^aaj] — 14, Uo,jo> . 
189, 7, C . rrr » t 11n w? -- 17, ^la^a- . 

191, 8, M^» — 14, post wnojietio add. jisl? — 18, ~h*1 • 
193, 11, oifl^aao ~ 12, C ]k* . 

195, 10, C wfiUle&Jl — 12, I^cjojo© — 16, G ugnlfttnVM^OuoM.mnnSSiqo. 
197, 1, 1*1^^ — 6, C auA»4£o — 12, pro lr* habet 13,-* — lo , 

om. 'k°» • 
199, 6, C vjeaJaJ], utaJoJ] — 7, C ^©1>jJlo — 11, m'fSuB — 13, C pro bus© 

Iiabet oeto — 14, C ]&«%■->»,, C ^Jico — 16, C ^^? — 17,Oli©i4a. 
201, 5, C om. ^-? — 12, eta^»o. 
203, G, acolxl^jasa-o — 8, C cUi© - 9, C ls r - 15, G li~4* 1-sHr* 3 

l-*-.^ — 17, om. oCl*-? . 
205, 1, C O 14^?, C ^Uas — 3, O «i-rJ^ — 4 post l-»Ja^ C add. ,-© 

JjqlJu»1 ,_<* IfiJyJoxo wnok-*l; ila ct O scribens |__&-.jauaa — 13, G b »v 

— 14 , G «£w^o, ..u-WJo — 18, C OBo-i-JUbaJ] — 19, G %a»oJ? . 
207, 1, C U-joiso — 19, om. Hie© — 20, om. <*r> ^ - 22, G om. aJl 

— 25, C lilv? . 

209, 2 C sJo^Tiun.vN - 4, G l^r* ©« — 7, C wJoo^V^ ~" 9 ' ° pr0 
\Mico habet 1^©, C au* - 11, O oiz^js — IS, C V|T»? — 18, O post 
|^o]jo addit ■ffAni.p^., ^be — 20, O addit ©« ante > . 

211, 3, V U>© - 5, G ^ix© - 16, O om. ^--1© ... ^«^o - 19, C Via-ao© 

O ]looa — 20, C pro jis habeof ^ia • 
213, 4, C aia©?©^©! -7,0 om. \ r \ — 8, O %-&* — 10, C om. ©e« ©r^ — 

11, C W??, V^? • 
215, 1, G om. lx^-» Vr*so -4,G ©h*^ etom.ua*»Ml- 5, C ^imnSS .s 

— 7,0 1>V-^^ — 1S > C ^r^ 03 — 17 > G om * ^"^ "" 20 > ° ^W & <$ i 877 LECTIONBS VARUS. 878 

— 20-21, G om. |VH» -j-j — $2, C -aicu^l©, C lA*afc . 
217, 3, C *AJ . H i ViSo — 7, C *r?Aio Jjoj-io, IJOj-ifc? — 10, Uft-4*. 
219, 2, C ^ — 6-7, om. wnJojLo ... ^a — 9, ..« »i.i.^ . . 
221, 4, G om. iaij *e°— M, C ^_44-5ao| ? et t-Jo^*, - 14, C pro wa| habet 

wAal, G wtJ^au.^ — 19, post jiel? addit k«^, C v»a2«la . 
223, 1, £ U frlw.n-N I -AC i^r^Jl 1^1 - 7, il^^o - 12, G 

22b t 4, C wm^Jaiol — 8, post cjL-1 addit toai — 10, ~.olo — 12 

pro ^i^vVh- babet {^obo^as . 
227. 6, C ^i^a ? — 11, C IhoIjo? — 16, ^l*o* y»l . 
229, 4, C pro a-o habet a-o — 11, G euufa — 17, C om. ^^i* ... ofll 
231, 3, C jjA-u? — 4, ^ann^q - 7, G ante zi^ addunt fc-a<njj» -. 8, C 

tftsU — 10 , G Jjoio ~ 14, ci^o — 26. post \'^-* addit H v ^ . 
233, 2, C n^o rioV.ZZl — 5, C Miaa^o - 13, Jioaol — 18, C n^Vy # 
235, 6-7, Oom. floa^ ... ^j..*, — 12, ^U-17, O r i.^o . 
237, 2, C tiio^i, — 9, C m . Snm , pro ,-**j ? o habet ^^u, -U, 0— Hs o 

— 12, C cooi — 24, O eiimalo — 26, O laus^ . 

241, 3, C Mri^P - 4, G uunn*^ - 5 , C oi^o - 6, **_*], 

- 10, Ij^ - 12, C «-i.im^ - 17, ^m^oo, - 19, ,-.? ^j, . 
243, 2, C ^|o - 8, C mu*S| - 15, C M** - 14, O ^ - 18, ]±o } |,«, 

a*ic — 18, &*io? ^iLao . 
245, 6, O ^*_ 12, O ^ - 17-18, C om. 14^? ... 1U*? - 19, ftu*, . 
247, 2, G Ir^fa, o pro &*a? habet ols? — 3, f-< »v — 4, 1 * •• " 

- 15, G pro ?^ja habent 1^, C om. *,*> - 19, Ujj^ — 20, G 0^ 

— 25, C Zaao . 
249, 3, C 41. — 8 C Mr^^P - 11, G jJOmo - 12, C om. lMo-15, C 

"5*1? -18,C1i^a, |n . in\n — 20, C | H?? , G Ifr-Ojioa? —21, GO 880 

870 BAMKBBJBt CHRONICON ECCLES. SECT. I. 

»i.«,o«.— » ^....-*-8.cp«iiH» Ml -— 4l0M,, ° 

253, l, 0a-Vui'>lo-3,C0W- b ' uu,ltM ° 

^ .- * - 12, pro V^ ? habet l»^-"' 0W » ^ " 18 ' 

^ a _19,0«^. 
t55. 1,0 -rt^-**0---».C— *-*«— ^- if - 

^ _ 15, 1j^-v« • __ 

257 1 oi-M— «.0*»- 6,0— »,- 7,0 »— 1-8.0 W 

»'«. O ^- 24, C posM -*»t « V* "«*» in " 0lal - 
259, 15, tfW^- 16, C mancus est a _ usque ad 283, 8. 
261, 2 ,0^-7.0post v c^ audit w^-ftOf-**- — 

263, 4, pro WtabrtSfl. -6. ~ - 8. ** - «• ^—- »• 

265, 1, ,Jcu^- S, ^a***? • 

267, 1, ^t - 7, O^o - 16, u«om^ -*** • 

269, 14, oin-io . 

271, 6-12, om. poj^^s?... r*» • , ,. u 4 -. 

273, i. fc— S.0^-«.0^-*0^.«l.*— *- 

275, 6,0 >o» — 81,0 ^.j-JUJ- 
277, 2 ,0^-8,0 1 ^-14,Oom.^-«,0^^^t-.-16. •ei^DO&a? Va^> lasJoa^. 279, 6, W* - 10, OH* - 11, pro 1*. babet ^1 . 

281, 2, Usa**al?— 16,0 w*^io-™, " rH»^ ^ 

283, 4, pl^Wt^-". C 0«.-*«1i-I-«.« — c 
ora . J. _ 19, o^l U**. - 21-25., om. ^ ... U**« • 

, fiCU-1-T,0^<— V- 10,0.^^-22,0 09^. 285 881 LECT10NES VARLE. 882 287, 4, ^M . ff i v — 6, C ucliJa^-^ — 12, C « -^-- -■»] — 13, G 
frfi* 5 *? — 16, C yjoa'rtola — 17, C j^? — 22, C &ao&l» . 

289, 1, J^Lie ***« — 3, C . m\^wf — 5, ^--Jjie? — 11, C |-fcSfio~? 
liaas? — 19, \|M ^-j-fli • 

293, 9, ?^ . 

295, 3, G Ua-H?? — 11, lLa3 ? i^s — 15, C «.^s?, ° «^»r*? — 14, G 

l^ i N^ — 23, C om. IjjaiA^o — 24, C 0. total. 
297, 13, G ^4* . 

299, 8, ^-? ^-fUZ^) — 9, C u^i-^a — 10, ^Zi^? — 16, G ^oa^oJ.]^. 
301, 4, ,-.? en — 6, G Ucu^o^jj) sic saepius — 15, C post ]h^o addit 

lis* ]}~3 ^oaciJ *so^ {Jo — 16, Ijaias wa-2o ? — 22, (nJoiiep? ^"1 . 
303, 4, C i^yoa? — 8, l»aicVl ? — 13, £u^o| ooi - 22, **u^oL . 
305, 7, G pro v cl£j^3? habent ,oomJ> . 
307, 3, ^o loci? — 6, C fjofcs, ojj-i-o feote — 12, A^Zo — 18, ^^ 

l>io5 — 19, walo — 23, G ^ojio ul. saepius . 
309, 18, c omm, aaiajl ...p*:*^ — 16, C jjsAjo*? — 17-18, C omm. 

311, 8, CO ^ftL£&i; ws^t — 17, C w£*44 — 19, v l? — 21, ^jlo 

<n'r*f£> (-SA.-0, G aif^fS «-ai-o — 28, U^^ojlsj uoojo*? |£^j_o . 
313, 6, G ^**&oo — 13, V«^l ? — 16, C t U P • 
315, 2, C addunt Ijjh^* j*o* j^j ^ — 4, ,-? ris> h> — 11, |o« JLa^ 

15, G euas] — 14, GO om. oQio w^nJo . 
317, 1, C pro Ion habet on, C ].uJ\ — - 11, C ^mS^m ut saepius. 
319, 8, G ^ n mi jjjo -- 9, C |-a-^ ? — 12, oAl — 13, E-A^S, 

■ wiJ| Val, 2-fZLub — 17, ,0 Jl? . 
321 , 1, C 0. *ii>4o — 12, C om. c^z] — 14, G ^a — IS, ^-^ 
323, 11, G v oov^-? J-*aJ? - 14, pro ]^ babet pJ> - 16, C *!*>£ . 

325, 1, C 1U», ^ ? -5,C0 H-rJLS *u^s>o - 10, l-a-yio - 11, 

64 I 883 BARHEBR^El CHRONICON ECCLES. SECT. I. 884 

1W» - IS, U^=? - 16, C -1*0 - 19, Mo - 27, G ^-*j-o 

327, 1, G ora. tyfle ^-5,C0 ^h>"«» • 

3£9, 10, G Uiei via-.y^lZols^fl^V - 16, G U»aa.iaJ>- 20, om. 5^0...^. 

331, 4, C I*** l^- v ? — 5,C %^aio — 8,0 pro cixuai fl habet ci^oaauall 

— 12-13, om. pi ... ^, 13, C om. ^? ... ju^sb'zA . 
333, 6, VaHri^ - 10, ya . 
335, 11, CO n Ur^ rV> c ^-'*^ el <^ -~ 20, C om. o«, C *}-* W, 

*r*io fll . 

337, 19, la** frt*» " 21 - ° t 0<n ^^ * 

339, 4, C v o*n - 6, W^- 10, ]*$* - 25, }^> . 

341, 1, G o+plo -2,0^-3,0 o*H° -8,0V»j— 10, V^W** 

- 16, G Vjj* - 19, C o^ oooi - 21-22, C om. Hr&^ -^ . 

343, 1, -*U1 - 2, a-h?^ ~ 4 " 8 ' C ° om * 1- :Mfl -^~*H*> - 7 » ° 'r^* 

-12,C0jja^-^ — 13, Com. lioo^a* . 
345, 4 ,C<^^iJ ? -18,GO v ^o^~23,C0 1^-24,G^a^^^ 

— 26, ,-l*iia*. 

347, 6, o^ll - 10, G v eU|^i - 18, C ^a^^ms,0 *»a^l* - 20, C 

jsa^aia] — 22, C om. M^a^. . 
349, 8-7, C om. W... %^o -11, G l*i|* - 19, **>> - 22, C h*?*^ 

— 23, COW iJzuzzl . 
351, 3, C pro ^o^ habent ^A — * 7 > G °***?4 * 
353, 5, wv* »*»*** "^ ^? l*r*i4l» • 

355, 5-8, om. 1^1 ... r* 2 *- 12 ' C0 ^fl-* 7 . ^^ ^^ ' 
357, l, O W*- s »°\*^ — 11 > GOa ^~ 14 ' ^ ! ^ , 
359, 8, W 1^*- 18, |Aeu . 

361, 3, C U»? - b,G0^oZ-ll,C0 ^o - 14, C ?^1? - 16, $«u . 
363, 6,C0 aooijfta^^s? - 7, OotiaM?- 10, Com. o* - 21 , C v a4-r^1 • $85 LECTIONES VARIvE. ggg 

365, 4, C Uo^a - 20, G om. v-^ij - 22, G U*fe»lH< \i]^ il} . 
367, 2,COom. Za^o, - 7, C Un-^_ 8 , Oom. «-^ _ 13, G ^ e « 

- 15, C ^* ae |? ~ 16, C <n^ ? - 23, CO^ - 2S, pro ^ a^ 
C ^o, v &ks . 

369, 3, C om. ^ - 8, C « ? cu^1o - 13, C M^* - 16-17 , om. fM c2 

^h^.»~20, Oom.^ ? -2S,0^pro ^. 
371, l,Com. ^aaoi— 4, 0^ — 8, OJ^i^asa — 29, Unir,? . 
373, 6, C pro WJ babent Ml - 9, C o^d? - 12, C UOo, om, U^u^ 
375, 1 , <^, C MM> - 5, C.*a**4B«mot«— 7, ?-^ . 
377, 14, o Mi. pro lii* . 
379, 16, C ^uil - 26, C ^*, . 

881,| I : ^-4,CO v -8 l COHft^c|HWu^-9 > CO«ni. 

fr^o ^«. -13, teJU-sa^,-, . 

383', 4, Opro **•) habet U^l-9, C om. ^^, ^ _ i3 , ^ . 

385, 6, 0^-»,C 011^,0^^. 

387, 7, C w»o^ _ 9, C M - « , «m. M. _ 19f pro , n nSo habet 
-Wo - 21, *uh> ^ zc« - 24, C fc*o - 25, C *u, - 26, C o*W 
ut saepe infra — 97 , ^-j . 
389, 2, C tei-??ri«* . 

391, 7, C ^jj? - 10-11, U-*o ty* - 24, ai* ^ . 
393, 2, v^oijol? — 6, moioM oci ? . 
395, 1, G ^51— 8,GOU^»-14,C?^^. 
397, 1, i^ ? h, - 8, G V^U sic saepe - 10, C om. ^ - H, om. 

401, 3, G Us^wflMj-B.Oiiio-wo.Oom.M... ^^-lS.OV, 
403, 1, o UaJ?, C pro l w habent ]?« - 6, «m ^ n . 


I! ft 


'■1 ' 


pi 


; 
i ; 
1 g87 BARHEBR^El CHRONJCON ECCLES. SECT. I, 888 

405, 8, »*a* - 12, C ocio- 18, »±*-+j4 - 23, t-»l«o - 24, G 

407, 8, G 1»-aS Ur^ - 12, Ion j-i-i, - 14, C om. .. -> , S o-s> - 17, C 

409, 7, C -rOjaiD-lS.CO usa^aa] — 14 , 1$aas? v»9i - 20 , Uift-aiicJ- 26,C 

411, 5, CO ^i^fi--9,C1|-Ja»-10,GO iaa^J - 11 , V-i-a -- 14, 

fc w .v.-V~ — 15,0 *«a*Je>-^i — 20, M«*» — 22, cus -jsoio . 
413, 5, C aWl - 14, w^aica* . 

415, 1, C tea-.^? - 3, C U^Vos - 8-6, om. w*.^ie? ... w»|o - 9, 1r^» — 

17, C v^kj - 22, uft*4o. 
417, 8, C !»-* 1-r-? - IS, C V-^rMl? - 16, l-*i* - 20, G Vtoj-Jjo 

— 21, C ^oiomI . 

421, 13,0^01^.1080. 

423, 18, l*-H - 16, C ? ^1 - 18, li^ - 19, a^i^ . 

425, 12,CU*~-18,C0 ^^ - 26, C a^, M* . 

427, 1, Vsh^ - 8 » ° <na -?°^? - 15 » ° -**? ^ • 
429, s.Ochl-i-^O^-^O^-lB.C^HS-*- 

431, 8, ejicil. 

A n « . M v M — QGO om. Ivifiausj — 24, C om. 1a^> 
433, 8, q^U- 8» ° t-* eJft ^? - 9, t, u om. i^w •—*- 

^^- 28, C oi2u. H 3 - 
• 435, 7, C a-Mo - 8, pro M habet 1^> ? - 11, C ojno -12,0 ^- ? 
- IS, C 1*|pe - 18, C -&4»o -24, O >cui* **> ^ fc* - 28, 

437, J,0 0^— *-».0V«-t^»»— ». co — **"• 
439, 4, C om. ferns W= -8.0 I s -? 4 * • 

441,2,0-^1* — 8 ,c^i°-6,o^i--- ^"- J **^ 

V^, _ 15 , 6 yaaJb - ", Ml r» • 

443, 1 - 2 ,O r - S ^1^-4.0--- 7 - C ^ b - 14 ' C ft a, "° ! _ 
. 445, 2 0,C,r^- 2 3,O^- 2 4,O^V^-^.CO^^. tai ?■' '/J'.' '■M '%ii 889 LECTIONES VARLE. 890 

447, 3, C «i*o U&jyutaa —5 , C 1&*?**oa mLs — 8, C Ua.U2jiej — 11, om. 

i— *• ' 
449, 8, *^&*o? vkjie? — 19, G loan ^1? — 20, pro h^ habet ,-* . 
451, 2, C ^jB-fAsics — 3,0 ^oz ei-^ - 8, om. *»&» — 16, <-^«? frSviS 

— 17 , usual ^U — 18, rfi. — 19, v a4<n> v oovi^? —20-22, C om. 
v0r ai ... P — 26, ^j-no . 

453, 5, liiiado — 18, C *jio ^l*o«» . 

455, 8, C >?>io — 9, U&± — 16, om. eC*..? — 21, G \iys> U-*< "© . 

457, 4, C ,-rM ^t^ajI — 6, om. fa — 14, COU *#* — 17, C ]Uoi> 

— 21 , fuo • k-?? — 24 » om. fc-^U? — 26 , C &-*. 

459, 7, >-**- 15 , jL&a--^ — 16, C «-xiuiol£Ls — 19, <n2o f iS ,? |-J« 

— 23, add. P*©^ ^? — 26, G U^? 1 r l . 

461, 12, G I^J? *xo )i^\? — 14-15, C om. «°>4^ ...V&io — 16, Vksz] 

C V^aZlo — 24, r^ )r JtiiBO — 27, 0%J>s et ySo . 
463, 7-8 ^o»l A fS ? .s«w\— 10-11, C om. "U.joao ... In 81 -* — 12, ° r*^? 

465, 11 , oi^r^a V-atf ? — 12-14, C ut in nota — lb, C ? ...Mo — 23 , C 

467, 7, jav-niin — 9, )^j» . 

469, 9, ©ij-i, - 18, G O v ft\Sv . 

471, 4, |<ni^ — 9, C O pro ta^l^a)? habent vJoa^ jx? — 10, o-jaai 

- 19, C Ifi^^o — 22, G n^. \^ . 

473, 1, C om. frl^ysj — 8, C 5o,io v*j» ? — 10, C w£>U — 20, h^I • 
475, 1, C v-^J® — 2, C r -aso — 16, 1-*-^ **-io? lr— r-a — 26, Ih-^1 

— 27, C Mm© . 

477, 3, \£p± — 5-8, G om. oa^ ... ^o» . 
479, 1, ^ — 3, om. U^© ^.i^i — 8, ^i — 11, ^*? <j>\* . 
481, 7, v-Jofij i^o — 14, C O ^oxj U? — 16, C om. v-^a^aal on? — 17, 
C om. oenj — 20, C om. lk*a^. JL 3EB 891 BARHEBR-ffil CHRONICON ECCLES. SECT. I. 892 

483, 9, C J8|y] ~13,Cc»©M — 19, j^ v*ac1? o'eus — 28-30, C. om. 

485, 2, cslo - IS, fc4fe _ 16, ,-,-j . 

487, 5, 1»jJ| — 8 , C pro ^so* ws£w-o habcnt ^sciijua ]e<no — 12, C UsLa J!tf8 ,©0U.?L ^5 vklj^O — 16, ffl^-.? >« 489, 2, C cua^o — 8, ^)o^e — 9, J^o — 12, m-a4o — 18, 

?H^o — 21, C i-o?> . 
491, 1, Vl» looi — 4, w^ta r l^» >&r>? — 9, cii-jLO -fS> >aAie — 11,0 ;uL|e 

— 18, oi^aJ^rtfZ^o . 

493, 6, teeo- ?*fio.w» <kl^. l£^> — 16, C U-!^o — 17» °°» • 
495, 11, v liSnnV^ — 13, v a£u4L^aotto . 
497, 19, <nnS aiV^So — 25, -<n>oP . 

503, 25, 14? lici. . 

505, 10, om. >c^ 1v-ie^ — 13, *-r-A° — 1*> Iruas . 

507, 2, C Uc\tti — 4, lJUoy.ieo — 6, |iepe ^ieo — 11, C eMe — 18, 

509, 1, om. |j£.*££fc — 12, C ^pfl? — 25, t*la^4. 

511, 4, lieo^r ^r 5 * l *' !* 1 ^ — 5, aut^fSi . 

513, 7, C pro ra^? habent au-^-? — 19, J-J-i^ i-Jola^. — 20, C Irj-ki"' 

515, 15, h^* — 20, C om. ^s . 

517, 9, om. ^-ioZ. 

519, 1, Jjj^aa — 16, O Ion *aaa |ia^ . 

521, 12, U*~ - 21, O &] D - 22, C ^ r i., ^-^ - 23, v o«fco^ 

— 24, ~^£> • 
523, 2G, C c« ^aao^. . 

525, 3, ]b*X\ U±4 - 18, C ^^*, v a^U* . 

527, 4, om. U* — 5, r => - 18, \hi^o - 26, IfcU- 

529, 1, v fJ V? - 15, ^ai &} - 16, ~*±\o - 17, om. ? U-a^ 

— 29 , C om. Ui-^ • 1 893 

LECTIONES VARLE. gg, 

531, 12, G U^Lalejo — 48 n i JA A 

533, io, o om. p*^. 

535, 8, aiujttlJtel . 

537. 20, U>~ ^ ,. M __ 28 , ^ ^ ^ _ 

539, 3 «*.^ . 13 , c ^, _ 16 , c om . V( _ 19 . 20< c o om 

541, 8, o eajl^ _ 40? o om. Uui*» - 12 r , 

om. „nii\ i? ... ^ 
543, 19, ^o?o - 23, Ua*^ . 
545, 8-9, G om. ^ ? ... ^ c pro ^ faabet - _ 

- 17, C i±uo . ^ 

547, 4, C „ m . ^ _ 10 , ^ _ H) ^ ^ _ i8j o 

549, 2, G ,04^$}, v «u ? j^sf _ 9, C |*sj . 
551, 7, ,0-510 . 

553, ,. ^ - 12 , c ^ e? _ 16; ^ _ 29) o pro 

habet l^alik . 
555, 3, pro zuo« habet u| - 7, C *auu, jo - 9 f* » v , 

WHO — 17, G ^OOL^tLt]} . 

557, 23, v k- ? o*a - 

559, ,, om. u^, _ 5 , U^ *^ _ 7 , ^ ? _ 18> ^ 

56, ^~ 20,0 ^ •* ~ 21 -° * — «.C ,^- 28 , c.^' 
563, !, ^ 4 _ 8 , ^ ^ c om ^ _ 16 _ c ^ _ ^^ o 

565, 3,0* ? - 12>C „ m .^_ 17i0 ,*-« l-«0.O|-^- B - o 

567, 4, c Moia^oi — 9, c .oa*^,) - 22-2^ n - 1 - 

0O9, 14, f^J 16, C wMTO^BSftO — m C n™. * 1. 

. Z1 » ^ pro as»a» habet »<-™ . 895 BARHEBIUEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 896 571, 1, C ko^ — 28, C *>J . 

573, 1, o*l±4 — H. C^- 12, G uta**a2fl^?, a^iai*? . 

577, 4, l^~fr» — 8, \sui ro — 12, Ca-M, ° -M — 16, C om. 

579, 2, ora. U*La — 8, J-J^ — 14, C V-a-as — 19, *— V-k-i> 

— 23, a-H^ — 26, C om. ^sno ^a . 

581, 6, C w-^4 — 8, C pro l-as notat in marg. |-uz — 11, C 1~*^? 

— 12, C <J* ,j« — 14, G |« 11 . 
583, 1 , om. rs> — 8-10, C om. ^o^icll ... , <^ru>4° . 
585, 2, Vu»>o^ — 6, ^o . 

587, 15, om. Ua*s> — 21-22, C om. ura)o?oU o« ^ — 22, G e&^e . 
591, 14-15, G om. ^a ... ZMaso — 24, *a*o . 
593, 4, «*s> — 12, G 11/ — 16, «.**o . 

595, 2, ^s? — 6, CO usoiaa-H> — 9,0 Jjieo — 14, cuasj . 

597, 1, C ^*ra* — 7, fclAfio — 10, WB0-4H-1 -** ""* 23 » G " 1 ^ ? ' 

affile? — 24, G -fried . 
599, 9, C frfi4e — 16, G »^e . 

603, 3, ,©«i>a )*i. wl — 7, G aiS? — 10, C y* — 14, G *& . 
605, 10, 1&i£a — 11,0**^ • 
607, 13, O *mohJ\ pro 1«n — 14-16, C O wjj?h»-» « * "" * * — 20 » c ^^-^ 

- 21, C paio^ci — 30, C a^?li??, ^-?^ . 

609, 3, O yaiJ^a — 13, OMte^a^- — 17, 0^*4* £-,*■— 27 , C -io« . 

611, 22, ~oiasl? . 

615, 3, om. uaiicH* — 16, C joa^l^il — 22, G j. n . S . nn ? . 

617, 9, om. wsfi-o — 15, O ^ — 23, O '&*«' • 

619, 4, C ^o^o - 6, G 1 ? « — 11, *f*o - * 2 > CW-io- 23, G 

621, 14, O frVy^ — 22, G s-ftio^a? • 

623, 1, Ulo pro pi© — 6, ja-J^s — 8, C oi*±> pro ^o^ 19, 3 wM 
*i *F Sv/i-'i^t- ' "-- v <3 3f* 

ilt^mi- LECTIONES VARUS. 898 iiyife*te&ik 

41 m 629, 
688, 

635, 
689, 

641, 

643, 
645, 647, 

649, 

651, 
653, 

655, 
657, 1, G (.S^ffl — 8, C lu&a^ ; 

4, G P^b-d — 5-6, G om. |j, vn-v ^_*o ... *, yi i, jao — 6, C oJ^lo 

7-8, G Om, »1 ifliSSnS ... ojtioo — 9, C ^ain-\slo — 16, G l-&aau4-0 

et om. en — 21, G » ^ r tJ? — 22, G ■ "ftr*« . 

3, C^La] . 

12, G a^a? — 19, Cfo- 24, G vMnn.nn* . 

I, G Ij-JoffJ-o ^U^^- — 6, C om. 1 limn >gl-^ «■»»»■«*■ p ^. _ 7 f c om< 
Vado . 

3, G ^Jlitf — 10, C %-Va-ie — 14, C v o^iJ ? . 

10, C om. ^»1, C fli^%i — 13, C ^joa — 16, <«]?1 — 21, 
G om. © outo-u • 

9, iiolo — 17, G v oa- ? ^ — 19, C | l . pv^ S ? — 20, G , n n>, 
— 21, G om. v ooUiD — 23, C >m.vno — 24, C <jaoMBoj\2o . 

6, C lain — 16. G P r0 rr*M habet %La4 — 17, C ^a^-^, 1^1 . 

3, C M^a*}frs — 8, ^ ofrifl]o — 15, U-JoVkJaa — 17, pro ^z 
habet I^h — 19, Ia> une^l — 22, C *«n i^' ^o — 25, O&a^^ia 
et ^9ei jojj? . 

4, C ^-4*» - S, C t&Mj'rS *jio? liiooi^ — 20, C nootlico — 24, 

9, C ^?i^ — 14> 1^*1 — 18, O lUso — 19, C ote>£> — 21,0 
?js£ — 25, pro l-iai^Z habet U»*a* — - 26, G Ijieai.? ^ UoaI* . 

7, C «J»a-^]JL^.1 — 15, C Joyio^a — 25, G 1^£^> . 

II, oa*J — 15, aiOio — 14, C )Jl± fr-fr? — 18, V^> — 19, 
iJc^tfl? — 20, G ^a'j-i^a e t <^o — 22, ^- r -« • 

1 , O 1*4 in» — 4, pro asoj^uLo habet lannwul — . 5, |ioa©l> — 6, 
^S& — 9-10, om. ter*i ft qV> — »*«©M . 

11, - ""^^^ . 

65 *6 899 BAKHEBILSI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 900 

659, 4, *M&* — 10, oizoij-kioii. — 43, C u»o*4i^,1 — 17, C \-j**, 

C om. la£s*» — 27, C^a* — 28, C U±uj . 
661, 5, C Mlk»»l» |Io1? \2] — 10, C ^s? — 29, pro 1* habet \+n . 
663, 9, C om. M — 22, \L*a+>] — 27, ,-.? *-*->riio? . 
665, 9, C ubouo-? 9«> l^u^t — 9-10, C om. loj-i"*- 3 ? ••• 1°"° — 18 i c 

667, 5, ^n jajdq . 

669, 9, |^£> io-r*kz> ai+£&> — 25, ^-? 1?« — 26, «i>loci. 

671, 2, C ^ C v o-5?o1 ? — 7, $**** et M** — 22, C O om. ^ . 

678, 4, C O fc^oa* — 6, G ,nmVwffl*io — 7, C wa n . SS i fli^ — 11, C ^*U\a 

— 12, ***- — 13, O om.V^o — 14,'0 pro uw© habet jAso— 14,0 

uaaJo — 16, nica-^ • 
675, 15, om. oil* — 20, C ^aUie ,-y^a . 
677, 5-6, C om. ^|li W ... <*a*»i PI — 21, o^Mo — 98, 01v+i*aa»1. 

679, 17 , C 1?i^o — 25, om. vrfuJoj-^J . 

681, 3, ^ — 4, C ebJfc ia— ^e — 6, «-^ j** — 10, C ^jo_4-j>, 
. f i?A, ri ; _ 22, o ouaViwe — 23, O pro a-^a habet oia — 24, C Ir-^z 
Usee — 26-27, Uia->H>° |xoi — 28, \*-l^ — 28, 29 et 683, 1 
G om. Jki^l^a ... 1^ ols? . 

688, 2, loci'^iQie? — 4, «*ni. — 11, C O paio^n — 12, U^oZ — 
18-19, G tioto? — 24, C r=* . 

685, 6, C pro ^<ny\\o habent *s<no> paia^n — 17, |A*Mo — 24, C O 

wmjJJ^o — 26, oiJ^-? Vanntntq] I en . 
687, 1, eei . UoaM? — 5, C wfickai? — 24-25, C om. Hr4* on? ... &ao? . 

689, 6, pro 2-1yJ^ r* babet t-1^?e — 7, C «i1r-^ — 19, om. 
UU> — 22-23, G O om. U-Vaa? ... v *i^. et O ibi habet ^<n — 24, O 

ll&P*^ 


'^Sfflla 


plppl^ 


til 
ill 


? l J " * 


iPS 
M 


',h '"•" 


m 


& 3 3 I B 901 LECT10NB8 VARIjE. 902 691, 1, ^acJj? — 4, C jjo — 6, C Ui^a — 9, C ^1 — 12, 1»,J 
— 18, om. IhjA — 23, C pro |^^4* habent l-«HrN-a — 27, 

693, 6-13, C ) n.So4-e? — IS, C -^-4-r-=> — 17, C lau-L-ojioj — 24, O 695, 

697, 
699, 
701, 

703, 

705, 
707, 

709, 

711, 

713, ^•9 U&aUJGL^tfu • 

3, G ac^Jo^y^j — 5, G ^ ./fvo — 7, G } nAn^ — 9-11, C a 
oai4i ^ | — 14, pro a-a^Mo— ^ habet ?r^&J? I— a-1, et om. ft. i\ 
— 17, G m\\> — 23, om. ^Jci' — 24, C ^iiftmiSft? . 

4, G U£ftA^ r ^ — 10, C 1— H"? — 11, G \h* ^n> l ^ S — 23 pro 
^oi2k C habet >q^, O )oA . 

12, C wa n » SS i m |j>, yjniSSlwn — 17 , G wJo).,p-^ — 26, O ,-— JaU 
27, om. valwt? . 

3, G <oaiAL*aLLa± jijwfcj — 6, om. ^eot^a — 18, om. et^*? — 19 , 
alalMgttltee — 22, O UftjJo'ttJatt — 23, ^ H ^a^ Ul^so l^tio?, 
G ^Hi-^^ — 24, v ocn^o ^o et vmSiVin — 25, I^Jjoic . 

3, C O om. ^* — 8-6, G u»eu4a^.1 — 11 , G I n.So4* — 21, O 

2, l^P lihfl- 

4, C v aia^|, ^aifluaa — 5, fin — 17, v oJci a-^1 ,-s — 19, C O 
Ijjs^s s^ie> — 29, %i?o pro yaffle . 

3, UJrio^, C uoa^lA^.] — 6, G fcailftAOQ — 8, C li-oto U>i Uicias 
lJo|2f> le» — 23, G ^ v^;^ . 

9, C V cu^t- ?A ^M — 12, C om. ^1 — 14, C <n » v^? — 16, C 
Mj^, O %^U3^ — 18, G pro i-ia-^ai* habent l-afcls — 22, C 

4, C ^aojOjauMs — 12, C om. V*.^ — 18, C *^»? ^»? — 19, O 
Ult&Ct^ — 24, C uaaJ . J- jjl£» . J 903 BARHEBR^EI CHRON1CON ECCLES. SECT. I. 904 

715, 5, C om. w4*? — 5, om. 1« — 7, ,-^s* — 28, C v .jnSm, 

717, 3, C Pr»*? — 10, C U^ — 11, C pro a*o habet *© — 15, C 
^o __ 16, C om. wsl — 17, C vidcntur habere ^aJo-4»? • 

719, 2, M^4 — 4, om. loci — 23, y» ^^<n . 

721, 7, C la^o4« — 17, U>cir* «•= • 

723, 4, C pro >c*a^1? habent M? — 8, C ^ohP© — 12, m-doa— 15, om. 
on — 16, laciA — 17 , \U&io — 21, pro Uxa» habet Ua»— 22, 
| * -«•> oi^ ]ooi &-»1 . 

725, 4, fcjiio — 8,01^ — «,0 «-aso^i v oa1-14, 01iU-^ ? ^^?«-ao 

— 26, C ,-A ,.1**! . 

727, l.O^eote et ^1 — 4,00 J^U «A* — 15-16,0^^ — 25,0^*0 

wa^»o — 28, C u» mSni ifrj^ . 

729, 1, C^M-3,0 Jiaaffll — 6, CIhV*, W» — 7, Cj-f*?o ^ — 9, C 

looi UJyieo — 18, G «<na-*U? — 21 , G ^illo-?? enJio, U*-i-? ^-J- 

— 26, zcuojja^sco — 27, n n.mSnS . Ad hsec verba C in margine notat 

♦ 

731, 3, ,-.*«J — 4, G „i.»m.N«»o — 4-5, fi»*tt*¥<> UnaSfe 1h* —20,0 om. 

en — 24, C lio-ie? ?r^U^ — 25, G J?M? et *****£? • 
733, 6, G osPeoi — 12, C fc-^o — 24, w*no> r ~? „-J« l^r^? • 
735, 17, O wn *£>? — 18, C pro 1**^ habet \^, l£-r> — 21 » ° P r0 — ^ 

habet ^ . "^ 

737, 4, -Vj-o — 8, ~juaa*a? — 9, ^n» — 11 , C ««ia^ oi^o — 16, 

G oioxo . 
739, 2, a^o? — 15, ^Lioe loio — 23, C a±Ll*+ . 
741, 7 , G %o^fljo — 10, ^c^aj — 12, om. U»1 — 15, a^*« — 17, C 

or*4, om- Uilo — 18, pro <nL*\zto habet «^? . 

%'Mk 


^m 
^-4S; $» 


A'-£.,-j?.?v.f. -■■;.. T &$r>:\-. LEOTIONES VAKUB. 906 


.:«--• 


«g^ff ^ | 'i±il \ 9. j C w4|io*ioas? — 16, pro p<n .habet ]o<n loai et om. v»si • 
f ,0 t^aaaia^ — 21, Ion >nwi — 22,01-£a-r-t- k *»? — 23, C om.vjDo-i, 35K>: jSSBFV habent ln\M4V . 

8, 6 bm. Ion ^- 14, om. ^*, habet li-ieas^ — 14-15, U^aoz V> J tl^ttc 18. eilaaffll t49, i "C te&SSS, ! 6 IJiVA-LiflO — 8, lw£>i> — 9, C »— H«"? Ir-r eis > ° " |.-M r ^ajaej, k^ — 11, C I-p 8 "? — 17 , C om. oooi — 22, U*^ -O-JCI 751, 3, C •• » ^" 4" — 7-8, ubojjoU ^ jnVi to o<no — 10, wJ»e>e?©U qn 

— fr3 , C om. '^o — 14, € ?2ai$ae W^ — 25, ^ . Vonv> . 

753, 2, C uso'jaatta-^o — 'S. G *-»aU»M? — 13, G a^-^lo, e^-H-*— »1° 

— 16, a-y*&ia^, fl© • 

755, 8, C a-sPofl — 15, CO Udsj-r* 3 ? V=r* — 17-18, G om. ^ . InSnl fo 

_ 23, v o«iiflaial . 
757, 4, C t-H"? — 9, C ^'r^ — 30, G aas2 . 
759, 1, U* — 2, C om. ? a^o — 21, G v a3« ] r \ — 24, C aatfon . 
761, 4, <n_v> o3i ^1 — 10, C pro *s-&— ^ habent wa,zuo — 15, C i- ^? 

763, 9, C oias «vl», o ~ *\la - 10, p^cu. -^o - 26, ^:> - 28, 

765, 9, aamab — ll,O v aiJ^ l-utf — 15, C V"«* — 26, C |^> . 

767, 3, ai^L^ — 6, G 11?Uo — 7,0^ ojn — 14, ,-*? «yfro -r- 16, 

v d^io— 17, Cl&ii? — 18, Oom. ^hioi>o — 19, ^K** . 
769 , 4, C om. -a* — 10, C V2±£ — 15, om. oai — 15,0 1^5 K^ — 23 , C 

on ^poiiLd^ {Lai . 

771, 6, G .- »*»»«w.« ~— ^nt^^aao- 14. G Ph^o* . 

773, 7, G usaiaai^s, aoaittaa^^s — 18, pro W©z> habet U^> — 20* 

|V" — 23, G oasa Jl? — 24, G pro ,3-0^© habent a-e^o . 

66 i 4\ 907 BARHEBR^El CHRONICON ECCLES. SECT. I. 908 

775, 1, C % o m ». nnS , % oa i i4, on\ — 10, <— A* H-*> — H, C l&-icoio — 18, 

y£0io — 26, — •? <-aaoL* . 
777, 9, G ^4*> — 13, 1^ UttaZZl© . J^a'..? — 16-17, om. ^4 ... ais>o 

— 23, C pro **a* habel «^» — 27, G U*«, tf*§ . 
779, 3, fro- 1*i-? U^ — 16 , om. l-a^ — 18, v-4^p — 20, C 

om. ^1 . 
781, supplementum habet a Londin. prorsus diversum, 
quod hie adjicimus ex integro. 

. ^*?i^e ^e \s\ ifS ©m? ^o^o? ^4l*So uea^|j__.] . ?o|2>eJ on? w»alAttsa^^A.s hks 
. |.1^j sy> a9a*ja«*^. i^ju |^ee,^s v»^? Ij^eo^B qgnlffitnN^Aa s*jie ,Ji? j£o io 
l^u^sof^lo Zo^o l^'l^nS jo^ )tri?u Zo.^ ]£'rd • V s * aos " , ' c "^*t-A? woa^] Jieo.^ on? 
|Zaln^>A> It-ifcC ^eai^a arujZJo . la^to li^nSjaj )iW*iS <*^) jj-k. jjoi ono . — *?}£e? 
|j_ lea^? v— »ax^)j.™.1 *^ J.-AttiL ^f-V^J nojfj^o i-^r—J °^ka© • 1*11** <*r^e? l j ^vV 
^—Vi^ v.Mjfftl ©no o,Jana ^on, SnS < ol^ftj? ^ Vi.o] . ).d».1 r ^o? )l »i c >^ Za\ l f^"^; r« 
. j. ■*■«? ^eot^» ^nVunl? ^ Vn] )*m»? |«*-*,c.ls jon _-.?jia> 1'^i-s? "^-^) fO )X»^co . |j:? 
>2u_s ,__.ZjZ? ]& 1, o"! e> r X wSoZo . w a3 f 11fttt\ ]z] flo . \^ l « <n__U.ij _io ^V«^ f 
%-i Ip.] &-*iej] . OfJaei^ jzj— J? ^-ajkio P? ©j«* ,-so . Iz^s l-O|J0 jonJ ]1? . } ■» ^ «»^' 
^. Si )Zy-*aA> ^ai^n'i |,__»!nja |on ^ms£u_|j o)l_*? \—^£o . _*?£^e? ©i-$-^ <-fl **-^|f* t ] 
I^JZ'pt l.laVa*.?> •f+l^o ).^a^? 1ZaHeoV> >eu^s . |-*o>? ]J.3.cu4 <* V^eo oiZck*.^ 
. |*iSm 1*m«* en? ^-$jfrfl<ko? ^aaaus] usOfUatt w*-«j jooi v»nok*]o . .esiLao * * *■* y ~ 
J8ojo-a»a^?o — *LoZi^? >jgaA.rtl.~t jo . |oZci? |^sn n ffl * °>1 s*noLi|? n^ilo^Z , »^*- cwkae 
**no . __*?}£0? |7\ *SjV>? J-kllcj) liigwe w*|ijt? > , nm*q} JjoJjs f »,"* M *^ . L^c^o on; ■ m\.« 
] ' w - v»* InZZ? ^oguL i-Vio| >|-4r*? . n 4*1 |e«i )—3n |^ M .'i Zo^ M^S *a%M>] {I ^ - j ° V ; 
. wtfOjJJaia^ |x,^aie on U)J ^so ^.jjaijeuj? Uj-? ^Lo 1,-^ vJBOjJJoa^ nnijzj? ^Jn 
^cJn oloo ] r *±o . 1^1 )]o <^en1 )^a? Zen |3 |-so . ]Lfc*9 ^osil ^ola^oJ |Zo^o^ | f -^- 
• y«tf |I? f^r<*?o )J.a Vs 4 Wc o {.-JoiJso . eon . >n«|j? f-^vic )^ ^^riiS cu2^] a^JLso |-»«wr ^ 


n ij i 909 LECTIONES vari^e. 910 

|-ul?iie w»*ejo ^a M>1* >r fl . n ? ^'Jr*? °^ Lji0 <J»*<|JU^1 ^r-* 1-*°'? l-r ^ a-*»rf°l® 
)i$e>-«? 1>li Joa^s ^ i\oi yen . |— iaifl? a-^J]? | i mS * j-iJSJia? J-a^^a wn©^"© 
; ^^v~-> wmJo w*-.,-o© l<n)? ©1j-»? ^*>a*^ U©h» ^ene l-»JaJj r»1 * iiA ' ^r^l \ cia ' ** r <B 
■ , nt & Uo-»i-.i-Jua? |— ktfaa %— ^ cs£w? Jko ^ee . <n£u_ioa- ^co i . . \i o «^JJ3 » n^ | }1 o 
Ijaaaal UjJlo sasao |^a-Vl^> U* M»? !•»&» ><•*•»© • 1ka-?Vo fa^-Joo &*a ^aX? Uo^jJ 
| .ml* a— *JLa2J f * - . * s-tkfiaZZ]? jkB© *.M3 r *aQ? l-iJSJQ-a'ik ]__ Ik^slbo v-$-» w*jJfl]o 1^<n-fc*soZ 
. ^olHil Jftl^\o Wri*-* A****$ 1r-r*"> ^^j^i. a^'o l » n . N * n ? "54^ *-kS|iae 
tL^i^a*^ y r a*9 U\ 1**°? • "^^ r^l • U-H 3 * *»** Soo&*oi "-Oiejl? Jji^o oa^ij jjo 
cSo^o . *^i i |"^*^ 01— l&fe ti^ee .nnt fr.jqaxg 01^ wfikso . 'aNfy? olaJSus Vnio . s*lx.? 

f Ari V.™ < V»|A4io jjik *^ »*<■"■ jfiwso . *Ltaa.*ttJ ^aioM 0010 . l***|-o ^^• t J0^Z) ,-*>£!«? or ? 
. l*ioc£eJ 001 ^-?-r**? u»o*4l^.y ^Xt*** r-* U^i* • ■^' <n ^su*'^ ^*^'* i a ^ fl ? 
u rrx-l ]* A s*i-Se j^o . MtfaieJ |3 .— ron . j U^.] 001? .^-^J-^fflaa^ r^M*** UsfAoo 
|io>1 Joau^a 1— ikjp- •"•*"» -&•- 1^»- "ir* ^°^ ^-^° • ^-'1 l"- L *' * * ** * t-?* 10 ? 
. U*SW 1°^ • ^"^ ^r* 50 ? Ir* - 1 ^ ^*-*r° k**** 5 ** "'"^ , - flUL ^° • Ufioj^ U-45 V£u^> 
Snlio *Ll-1?o . Ifcl* V*» <\*"? okfHr** 1*^* ^>*> Uoi-r"^^? ^r*' ^e^> 

)£- ] I.-mT. V* * t' j, ^ wtta-ja^t^, ^^^ • 'Of^aJ on? obi a iWnnW*q A^Ia j- 5 

w«J4L»a.fiJ o»<io-?> P V-* «^>^ ousj . v o(»ilfli. iJ-iraio? 1 r -1 *^H>o • r*^1? 1r**&^ 1*-*-^ 
j . ~ " v .^] li^oi^ l-koj kfL»J . a-i-ooifla P IZoaHr^s? l^'o^ ^so^wk3? ^"u^ie 

|LmVo] ^aA&& "i^i. ^-S>oo . liwnVnl j— Sf-r^ 3 • Un^ >*r^? 1r*«aifl ^?r>o? ^asoj-^io 911 BAllHEBR^I CHRONICON ECCLES. SECT. I. 912 

. n - \ v ~1°b *-»-*4V P c^H] 'f-*° ~°* A **"*» vii_ie? 'r-^^ wtto*4|J^.1 
p^| ^— ? ^ ^_*>fca=> Uo_iM^fcio ^U , ^-ia^ ©1 Ur-J «^ J-^ P? Uoi ^aaJe 

VA. j^so . l£u^e ^o r^^ ^••^ U»*o I^^J^ PI • V**-? li-a^a Po Jo-j^ip? 

. on }-"«<^' ^*?r»°? ono l-fctfaic J P on . l-ktt»&» Vi» ^oow?2 ,-i^n ooao 

C supplementum habet manu recentiori descriptum, codici L. similius, 

qUod Sic incipit ^Av ^ s , j^c© . ,Za-»-o ; , n * m^ Jifls n^. \~s.z± . 
781, 4-6,C hJBC habel *fr4w ]po*±£> l*3&*? w^»] Ai* jo^oJ wttol- mnnS^ en yi^o 
U H jaioZ v.*.-^ Uoe^ — 10, C }-J?jle — 11, C uaalmsa^-jj —17, 
C ^4,Ul — 18, C *4*£*^*fe; |^.^a30j-8^eo • 
783, 3, C pn^ fli^ — 9 tola, C wsl V-^ie ^? oj-e <nia*o — 42, C ^ P*©^ 
— 13, C ^**?P=> — 15, C Ion? iLa . **a*A\ — 16, C la-fr** ~ 19-20,0 
|*a>1 ©1 v^l-Oj^ia^ a» waIs — 21 , C ^?j.^ «■»! • UtfaiftJ P Ur-r^ — 23, G 
^kie — 24, C om. w*«z4 — 25, C pro zasn habel ,-an . 
785, 1, C s^yttiA el om. ^n~.U — 3, C post Ua-«i> addil Ufo>-^ 1?1-^©1 
s»^*1 .ala w*-fO — 6, C ujoH 1 * 9 *-? — 8, C ^>-? on ,-*4J-8jco-d ^ tyj — 9, C 
Ion ^a^oo — 11 , C ^-Jiel ^*1 — 12, Ion U- et Oil). nZal^jJC'^ '*-° • 
787, 7, G om. ^a&s, et habet < ~ t **j\o — l-8, C n-Lais j-aelo — 10, C pro 

U! jaa© ... V$^o habel ^«>r!*? on? hSvra . 
789, 3, C om. J-^— 11 , C Jj^aie ^Lis ^Sio — 16, C ^ Uae^r 3 — l" 7 * c >*■*« 
IsiX VjLie Po Uhfl lJ-^^*-» V»^ V&ie U^l el om. ^— ?jie? eni> — 22, C 
eia**]© '4^-a-A? IrT-*-*' i^ 08 ^*" ^°' on ? I-'**? V^-sa-ujal? l^^p^s A-«£e© — 27, 
C om. Ux* ^-^s'l <-*.vqa. . 
791, 1 C pro j-nie habet lia^su* — 15, G uoaiimmNigo . 
793, 10, C all-* — 22, C Wr+rte V aeP ' 
797, 6, C *»© scmel — 22, C ^^1 — 23, C V^Jiaa . ?^~V^T sfe2£v~ 


w 

it 
it- 913 LECTIONES VARLE. 914 

799, 4, C ^^j — 6, G v a*^a — 28, C om. ^ r «n — 29, C ^ et^,^. 

801, 13, G Ur^o UL4.0 |-^-fco, — 19, C )oei oiu| . 

803, 1, C Q-»jjsl? — 18 , G om. J~^aL,? }^j1 'Ax* . 
803, ult. lin. usque ad 81 1 Hn. 4 totum est ex G. 

811, 14-15, G ] rr 4 ^o-i- — 16, C ^ci |Ua? \b±± — 18-20 , G ~j_s n^. ^ofe 
Jlo . ^,<\ni |onJo ^Z. n otaafre? |La ,-io \j] \2s {^^ . 

818, 1, G om. v*l^ — 7, C ]b±£ao — 8, C 1-^a^* — 14, C ^noo^o . 
815, 12-15, cfr. nota. — 20, G pro t-jjoi** habet l?jai^ ^ . 

817, 8, C *?a-Xs . 

819, 5 , G post *^? addit +aa*i~ v-jio J-*-h>? — 8 , C UJ-r^v — 9 , C jt-o 
^*? — 11, C Jieaj )~>ra^ *<ncu*»lo — 15, C |en oM waaua|> ov&a^e — 20 , C 

%-JbO et ^JOJBJ . 

821, 7, G JiAMSo \jtasaLDifO \niA* ,-*t-*l° — 12, G om. nikfio • 

823, 3, C If*? — 6-8, C Ijio P Ute -Soj-o? on ,oa^, |o« ^nJ? lia-^a ^eokJ^ ^lo 

,1^^^ — 12, C l^jy^o ^ — 14, G t-^> y^o — 16, G ) -» M Misn — 21 , C 
»*i%? — 22, G om. k*io . ioat*£±z . 
825, 1-2, G |M* Ih^o r*X>! 1.1-i^io^ ^9ia-aA]o *i^aAJ? U-Hiia^. ^O? *-J?po 

.oat-s^z — 4, C om. \is&>] — 7, C *na^ jioU? — 16, C |M» • 
827, 1, G ^aiio-^ ^omb^ytio o^ flo — 9, C. pro ^— j^>. ^-? M* habet 
^aSo ^ ,jo — 4, G U3?'al*i — 5, C lol£J? |on j-M* )Jl^^&x ,-* — 10, C 
la-i^a? nfiuik^a ^ai^a — 16-17 , G pro Ja-Jcus ... ooi habet Ir-ar-i— ^* 5°-° 
njfco >** Jisi? V**° «« r° l^r* >**«■» — 20 , C om. \-a'r- »r* a — 22, C 
),*£» e t oi?©| 13 o — 24, C Uttjaa . 
829, 2, G pro ^ya^A lb habet Va^r*-* fen P© — 3 , C |ie^ ^h»2Z| |]o et om. 
•&l* — 5, C om. * w i w : — 7, G on? u^uao ^s et om. I v ; so — 9, C 
l^jjjai^ et pro V^| habet 1,-*° vuj — 11, C V*»>oa ^o- «nL*M? ^»^? 

07 :\\ I V H 

.> i. ij f ■ 915 BARHEBRjEI CHRONICON ECCLES. SECT. I, 916 

831 , 8, C ]]1j? — 17, C ftk-A-a? — 21, G om. Ua'vn — 24, G pro oi.iv habet ,--*> 

l^i^j.^3 — 26, C vaaSS .iaao — 27, G j/n.m,.? . 
833, 3, C om. VJxo — 5, C om. da — 7-8, C >qj ^--?^? <_a^a l^i-i-jiao 

ciZa^. -aJLso Mel*? ^[ 4J-*J=> — 12, G fl> — 13, C w^jjo] oi-iaij . 1iA-kico 

— 20, C om. oukfi-1 — 22, G pro c«n habet J-J« — 23, G post 1 it.»S* 
addit : ^-i^^ \\ q s > \ SnnS pujuaufs? J <*..■*- |_i>a^ ^-^ vlo — 24, C 

835, 2, G ^-t- 2 ^ J 3 -^? l^-^t^o^ — 7, C ,00 9L2&M9 wsj ai Snloa fen oL-l> »■ V^.*- 
^j-o — 12-lo,C )a£o JmOq-.? ciw^l AXta r J^k ua^is ^?^v I^d^^^ls ]Lojo |js 

837, 1, C jielo — 5, G-H?l — 9, C om. *a^a — 11, G ci WHf£> loci ^ftt^Z]! 

— 16, C IrJoeU^ — 19, C UZa — 20, C *s>U\ |-3>fflo — 28, C Ij-a. . ? i.^y? 

otifii Voao -All^a |^o r fi — 30, G A-*Jo . 

839, 1, C pro -oioUso habet IJ-as ot^ 0,^0 — 18, C om. ]s,. 
841 , 11 , C J^U, — - IS, G ^i«.cu\ l-ja ws o-M© — 16, G post ultima verba Ua^e 
]js\ji mulfn addit : . Jjci PI Jl ,-— ji^t ^-*lalo wdjj M<" ^r^l ^aJJo . J— ^M 
a— ojjo v—oj^ P? >o r _ie ]^i-r^ 9 »■» ^f«^ °r s ^ Um-*? |sSn> 1^1 Zai* ^au.V2 clo^o 
. |*JLio l lq \ v> pM ^_i3 --ijiolZl? slei -^^isa^lo . l-l^ole!^ ojJ?1o l^o* |Zo*ifls oon 
s^-a-jaik u- |^is lU!a v ooi—^ oen© . U.V U,i. o^s ,eo8iJ? . l^*o ^e|io J^S qasjb 
!-*Jo-? ^5^1 &1ao Uujas ^ Vi {a'^t^s vi ^4.^01 Q^'fttZZ]? j^ao . |-*--fa 1 * *'o 
locn_Jj |on w-o?l" J^lA.? eeci ^— •flo] y^ftl'l? Cots . ^^ jcjj IfttSjVio \s>\ |j-»p^ 1 0<n 
? ' mMV > U»-s» *o« |Lo»Y 11 . P? eon r-~>r^l r^^h • 1-*-i-eo l^» l^a^oM? jL-ai-r^ 9 
^2fM l&aa |.la^D 0M0 Ua-al^e Uo-D^iio >aljo li-^aA. |-^^ o^ |uJ>;n1 »S ^L-a-, 
la+o . |Ja!ia \i vl^» Ion ^e . mls^a 1-io-j-j fr_£>> j-^a^ ^1 . ciisi von u No ci»? 
. Uaa Ui' 1 > W een <-*"*^o Ul^ M^nm Viajk^Ao lio-so hnV |i-a^loci eM 
• , - i *^ ) i? li—r^ ? on «— a&-" U^o . ^eoiaOAS uasjo 1^ M^l»o r ^esuiXo lLo alieo 
lot^.j oi^oa^ ^| ^v*^ ^e. jj-yio ^al^V^j Ij-yS ]sn jiaii U3?jai^ ^0- I^i-»^tso *^X* on ^>1 v »? ^ ^*V U** • ^t^^ U^» W?^ I*^ " t"*^° ^1 ^ JavS 
Uiol V-l* lJJ-i wa^ ^V l~aol M Vl» ^ ViS \*£& . ^<noj£iAO sJoo-iJa^Jlo Ifi-^o] ^as \*as , ) - * - ]] Jojico . i-t^f^fc 'Zoaio '2jJflj P| . 'laiaa ) tt\Sn> jiep <^s alio . I^a-i ) . -j^S r*4J? PI • '^^ t-»l?? ^-^ Oyso ^ nVnV> jjase^ jJoi ^>eo l^so? JJoi ,-ie 
. |_*fi>o ^io £J| ,_^ pas ^» a* . ^a!i» M p*wV l^s vkjio ^ J-*sa-fc . |^l*s 

lacks' ^ U^t frie|Jo IC-^ioj-e ^j-*- Vi ^.afloOo . ^'fS^ *-l P© ^ai*a*> *-] ^--^ AJ| 
^aseio s*fS>\*t oifi^a^) ^ Po ,-a*iio l^aao . ^ft^ |iaa <La. v^n 1<jl^P . -*-^ 

* : ~s l?ojieo U-^l t ' i ? mV <— so^mJ )— »^°o . l*a| P? tea.*o |ViSfr o U-* ,eoito^a 
a^jie P ?? ^jic <e<n-^. %AJ° l 8 ^* P?« ^^ P? ^n-fclM? Ufclo l-jio **aJ • \? flUt ^" 919 BARHEBRiEI CHR0N1C0N BCCLES. SECT. I. 920 

. ^ajp feai> %i^^i^; v eo ? ^ ^&U*«t4 ^^> \i, fcaaiiaoo ^ ^ j^'j, 
^ aabt iJaao ^o »ilo h f&U ^, j^aj v0M , . ^^ ^^ ^^ 

843, 15, G om. ^aj-l7,C om.^aa c« ? ^io, f^^ - 18, C om. J*-,*!* 

et post iu^o add. U^r^ — 21, C « fc^\ . 
845, 1-9, G haec habet ^ ? ^ ^V>> ? Uu~ >**? Ih^ »«aj jb H ^ v oj] ^ 

obi? M>i Um\ Jo-r 3 ^ omo . j^J^ t-Ofi^ o*.-j© . ^'©1? wis ,_* joo- 

. U* - 12, C rr ias — 23, G U-^aio? — 24, C ^1 ■ CORRIGENDA ET ADDENDA. 4, 3, antiquis lege frequentibus 
vel multiplicibus. 

4, 7, in quo, lege in qua. 

5, 4, n. Nlsibeni lege Nisibeni. 7, 9, 

9, 1, 

15, 19, 

a 21, 

,/ 22, 
17, 5, 
19, 2, 
" 16et20 
21, 10, 
25, 8, 
u 

12, pskkiuM) 

// 17, 1 nYSq 

« 22, usooau^a 

29, 13, ci^j. » 19, 

36, S, n. 

« 8, n, 

45, 9, 

,, 14, 

« 22, 

49, 18, 

« 20, pane 
fol. 41 lege \io*ia+\ 

» $}SA 

ii \JL*, 

ii j^Vv^ 

" l^j. 

» JLi^s 

ii f . ~V 1 

« paene 
» fol. 5, b, 52, 16, ex lege est 

53, 9, y£fsA " X&4 

54 li n « Hie animadvertendum est vocem 
Uffaajjicjj Damasus, sic quoque reperiri in 
codd. Cantab, et Oxon. Fro cadem urbe 
Amasia, f-oii«| et ^uncivil, scriptum repe- 
ritur |UfflVn? apud Land,^aecrf. syr., 1,22; 
Smith in Thesauro non refer t vJffowj^lj . 

55, 15, 

57, 26, 

61, 14, 

63, 16, 

« 16, 

„ 19, 

67, 7, 

74, 15, Srsf? le # e 'Nr 5 * UDUS |l£^»c \U^c ^ " 
UUUS ii 

76, 17, post circiter supple ex C 
5833. 

77, 17, v oou.z>-^ lege ^.owzvz 

79, 10,Vo^l.a-o« „ nSnnZl ^a, 

81, 19, post w-ooZo Jicbc addenda : 

82, 24, ita supple : porro Gangris 
lati fuerunt canones viginti; 
deinde Laodiceae, etc. 

85, H, M'V*N» v n lege hJ^^oj^ 

" nota 3. Conjectura qua ibi, post Wrigh 923 BARHEBR^EI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 924 tram, Buzitim admiseramns eumdem esse 
cum Aphraate Persa, tota in fide codicis 
Londinensis nitebatur. Ast per inspcctos 
codices Cantabr. ct Oxon. fundamentum 
istud jam mere visum est, siquidem in illo 
legitur: »innotuit autem etiam sapiens Buzitis 
etiam sapiens Fersa », in hoc vero : •> et 
etiam sapiens Buzitis, et etiam sapiens 
Persa. « 87, 3, ^ 

88, 20, n. <r£>v 
a 32,n.moschseum 
95, 7, 
97, 2, 

105, 15, 

« 15, 

Ul, 4, 

113, 3, 

114, 12, 

115, 15, .izu? lege 


« moschaeam 

" >oso 32 31 

117, 3, ws^ij forte legendum ^j^&j 
" 3> iJoie i e g e .^ aSe 

9, ija^ „ j.^^ 

118, 7-8, Ecclesiae perniciem inferet 
vel non. Juxta correctionem 
textus syriaci , lege : consilium 
tuum utile sit vel non. 

119, 9, j^vj-, lege 

ii 22, lints? « 

" 27, wfio « 

121, 7, Ijioaik » 

122, 10, ad sedem Barchatibi Ara- 
bum regis lege ad Omar Bar- 
chatib Arabum regem. 

123, 20, >m.yiS.p lege ..~... .v r 

1*9, 9, ^ II ^g 

133, 5, OUgu, // • g,^ 

136, io, 32 • 33 


136, 1,d. 
138, 23, 
U2, i, propre 
33 lege 145, 
146, 
151, 8, 2, prope 
34 
35 

36 •34 
35 

150, 30, et 152, 1, aliis complacere 
qusero. Juxta corr. text. syr. 
lege : vitupero. 

165, 4, n. ] HH ^$ lege 

166, 10, evavOpwreo-iv ,, 

Dioscorus 
side ' J v IvavOowTrsaxv 167, 18, 
173, 25, 
176, 
184, 
190, 12, 
4, « Dioscorum 
a sede 

scriptis sancti doc* 6 et 7 legitur 
toris, in quibus nullum monophysisrai vesti- 
gium deprehenditur. — Haec seutentia ad 
carmina aliaquc scripta, quae quidem auctori 
dissertationis de vita et scriptis S. Jacobi 
innotuerant, restringendum est. Postquam 
enini ilia edita jam erat, in lncem prodiere 
fragmenta quaedam epistolarura , Jacobi 
nomine dnscriplarum, ad monachos coenobii 
Mar Bassi, quae sane scriptorem produnt 
monopbysiticae scctae addict um, quippe qui 
et henolicon suscipiat, et Severum laudet 
impensc, et concilium Chalcedonense disertc 
vituperet. Cff. Wright, Catalog., p. 519 
sqq., Bickell, Btbliottiek der Kirchenv&ter , 
torn. 58, pp. 211 sqq., Martin, Grammat. 
et Cliresiom. ling. syr. pp. 78 sq. 

JSpistolae istoe incidunt in id tempus, 
quo Jacobus nondum erat episcopus, atque 
idcirco orthodoxia Jacobi post accept um 
munus episcopate cum earum authentia adhuc 
conciliari fas esset. Episcopatum Batnarum 
Sarugi adeptus est anno 519, eamque eccle- 
siam cum rexisset annos duos cum dimidio 
obiit die 29 Novembris anni 521. Animad- 
vertendum autem est tunc temporis, jam a 
die 9 Julii 51 8 qua Anastasio successerat, 
imperium tenuissc Justinum, fidei catholicae 
propugnatorem acerrimum, sub quo episcopi 
monophystica labe infecti sedibus ubique in 924 

prope 
34 
35 

36 

acere 
syr. 925 CORRIGENDA ET ADDENDA. Onente pellebantur, ita ut Jacobus noster 
ms] saltern tunc concilium Chalcedonense 
suscepisset, fieri episcopus minime potuisse 
videatur. 

Nihilomiuus i Q cod. add. 14,687 Musasi 

Britannici exstat epistola, qu am Abbeloos 

transcripsit, a Jacobo jam episcopo data ad 

Paulum Edessae episcopum turn haereticum, 

m qua illi, e baptisterio paulo ante erepto, 

reditum ab exilio gratulatur, imo Paulum 

celebrat ut insignem fidei confessorem, et 

spem exprimit jam illius ob merita inipera- 

torem ipsum ad monophysismi sententiam 

fuisse perductum. Haec epistola, si authentica 

sit, scripta fuerit exeunte anno 419 vel 420 

ineunte. 

Hinc, ut breviter mentem no3tram aperia- 
mus, quuestio de orthodoxia Jacobi novo 
examine indiget; interim, cum sub catholico 
imperatore Jacobus factus fuerit et reman- 
sent episcopus, vehemens oritur suspicio 
epistolas quae ad nos per monophysitarum 
manus sub ejus nomine pervenerunt autsup 
posititias esse aut interpolatas. 

191, 7, 

193, 12, 

194,20,ii. 

Bischofs 926 219, is, ^,,^ fy e >: 

« 1, n. Sermo hie est de celebri mathema- 
tico et astrologo Abu Eihan, qui aburbe- 
patna Birun in Chovrarezmia dicitur aL 
Biruni sive Birunensis, 196, 19, n 

199, 6, 

201, 6, 

" 18, Uioi lege 223, 10, 
225, 1, 

a 14, 
227, 6, 

« 11, 
233, 3, 
235, 12,' 

a 17, 

" 24, 
237, 6, 

" 9, 

* 16. 


204, 8, peccatores 

205, 19, Va*J> 

207, B, ^ 

209, 5, aj^^ 

211, 17, Ulai 

213, 6, ^ 

214, l, 45 

« 2S,n. magine 

215, 11, ... ;V 

216, 6, n. Mardino 
218, 16, passem Bischof 
peccata 

46 
margine 

Mardini 
panem r° 
??r-V 

JJOOXO i 

22, ^jiobju] t _ 

242, 17, et culparum rationem redde 

rent, lege : et poenas darent. 
247, 10, ^ lege ^ 

257,25, ^ „ ^ 
267, 2, n. ^L£^, „ ^^ 

270, 2, n. antiquissioiaB lege anti- 
quissima. 

275, 6, job, non legitur j n C0( j ^ 

u > . «L|; lege ^ohJ\ r 

276, 12, Amrus „ Amavvel 
Omar. 


u*. 279, 7, 
// 8, 

280, 6, asserabat 

281, 23, ^a^aaa, . TItrum nomen in L sit 
wtfa^aaa vel uonSmm dubium est. C, " asserebat 'i T 927 BARHEBILEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 

UD0 loco cxcepto, habet **«. . si 345, 10, lege ^ tf, 928 vera lectio sit uao^aatf , satis placeret 
oonjectuia Landii, Jnecd., I, 74, probata a 
Wright, CataL, 16,juxta quam ageretur de 
monasierio .speculae.- 

287, 1, ,-^f? le 9 e ^*^? 

288, 2, n. propre « prope 

292, o, vitamegit « otio vacavit 

293, 3, fl^s^ 
« 25, 1 rr ^ 

294, 23, 35, 

295, 22, U^ 
297, 4, n. V-ojnl 
298,13, n. convalis 301, 16, 
303, 12, 
311, 7, 
315, 17, 
319, 19, 
321, 18, tft * p ■ ft ? 

QUI I * Vi^ 322, 12, Decembri 
vel Januario. 
22, Cttr. 758 
vel 759. M Decembri 323, 6, 

329, 9, 

330, 20, 

331, 12, 
335, 12, 

337, 17, 
a 20, 

338, 1, n. 
341, 7, qL a i ^ *- Conum 


*55 

convallis 

ai ni>^N 347, 1, 
1&-H?? 12, |1 %c 

14, Ufp. " 

16, ^iaaic " 

17, %<? \>yZ* oj-s 

" 18, %e uoaxuJaXas J-fciojkO ^s»1 

,. 19, <4iA lege ^"sol 

« 23, 2^. \s>^ P? ono . ]&*!* «-^ 

" 98, ' a «^.° 

" 29, ^V 

346, 18, violentam 

« 10, W .. ol 

350, 9-10, %e : a laude quidem abs- 
tineo, ne domestica ruea nimio 
honore prosequi existimer, quid 
etc. 

354, 15, n. lege noxiam Chr. 758 355, 17, 
359, 15, 

ota* ^ a „ 47^ 

^O*^ i a»tt „ 18, 

Conun 360, 21, loukie^ lege ]<n-*iez 

in w Vo^ II v*9IQ^a*. 

per ora « perfluenta 

363, 3, u. Chuestomathia %e Chres- 

thomathia. o p iqJ 370, 54-37, lege : unde jacturse in 

r hac nostra uon in auro consis- 

^ tunt, sedipsaui nostram fideni 

versus ... . 
attingunt. 

o^i, •> i ' ^ 3A " 37 1, g f i^ajyfl lege j^n^* a^ 

342, 10, archiepiscopos absque pro- ^ ^^ ves timenta (?) lege marga- 

vinciis, lege junta corr. text. ritge 

syr. ' episcopos vacuos absque 375^ 17, post *^> adde l*-aa* r ^^s 

provinciis. 1^,1 mnSh? Uji cLs l\nav > vers -«3B ■' 929 Corrigenda et addenda. 930 


376, 21-22, juxta corr. text, syr. 
lege \ respondit : propter debi- 
tum quo obruitur ecclesia Alex- 
andria , hanc rem illegitimam 
retinuimus. 

377, 10, V^aVot lege late] 
379, 17, ^ --»«"-' " '—^ 
381', 21, lege a-i^i? i^^asa^ 

384, 23-24, gravare intelligentiam 

tuam lege menti tuae depingere 

391, 6, r ^ l e 9 e r° ^ z ^*° 

397, 11, Ijja^y^, " |ymS| M 

399, 18, j*a « iLa 

403, 8, /?oa£ ^imo-, adde ea qua in 
not a 1 kabentur. 

405, l, ^ la% lege p^ 

406, 33-54, tegulis vero nomina sua 
inseruerunt — lege : et lateri- 
bus colligarunt laquearia (cce- 
lum) ejus ; vel : navim ecclesise 
per lateres contignarunt. 

407, 3, <jk» a -^ « <s *-^ 

409, 27, ao** n ol*!^ 

410, 33 sq., pacem illi acceleravit — 
jnzta corr. tewt. syr. lege • eum 
cito abstulit. 

413, 14, dele ^ 

415, 8, l**±^ forte tenendum f^-V 

416, 10» forte legendum Salachensis. 

417, 18, ?-^*M? lege U^-^], 

418, 26, Nahabsajoruthae — .lege : 
Naha in arte delineandi (pin- 
gendi). 

419,2, Ijfa^ lege fra^ etsi exstat in 1?^ 
420, 3, choras^atffoZ./^ecolumnas 437, 2, tatt^af.,^) lege *j&La\ joj 

441, 13, lA«.yc>a " ^jai^ 

442,, 16, strenue « breviter 
446, 24-25, quibus timendum erat 

lege homines dolosi. 

457, 28, ^n^ ^i*- lege ■-" •»•*»- 

459, 12, ^ „ |^ 

« 21, 1^ « . k^ 

463, 10-11, dele bis repetita ] H cii> 

jLrfj&tto ... 429, 16, 
427, . 2, ^ lege 

Cfll? « on? 471, 1, 


iZ$al0»k^k 


fopg 


toiifiA^ 


475, 8, 


IZolla^ 


a 


|Zn«\i\ 


« 11, 


V^ii* 


u 


^°r^ 


477, 3, 


VjLaO 


ii 


VjbSQ 


" 4, 


OlB? 


n 


ova? 


" 5, 


l-oiiof 


ii 


lr* n »o| 


479, 22, 


*jax 


• ii 


M»a^ 


489, 22, 


^OJk* 


n 


^a^»« 


497, 2, 


j|U9fraA^? 


ii 


<^~0' r \*\X'? 


503, 22, 


•ASnSo4 


a 


• A S^Sn/| 


.505, 8, 


^ifiql? 


ii 


— AfiaJ? 


507, 2, 


JiOkU? 


ii 


1i4»> 


508, 1M2 


, n. In C 

legitur et 


\)Ld ii 


rupes, arx. 


II 
509, 11, 


ol*^^* 


lege 


^/w .<^v ..* 


511, 12, 


Ol^Olk 


a 


<nZai» 


517, 11, 


l* 


a 


o^o 


523, 2, 


f tm-if\v> 


a 


f.fll-^5fl 


529, 5, 


<*&*]? 


n 


1M? 


563, 29, 


In aV<->«s 


ii 


ota 


565, 14, 


OLS 


ti 


569, 5, 


\*JL*S* 


u 
« 15, 


l&^tfi 


n 


]k*£a 


583, 12, 


Vaa; 


■ u 


^■^A>? 68 931 BARHERR/EI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 932 587, lo, j t P 4 S « nn lege |. fc n.»S.n,n 647, 9, ..i.pv^y lege .^s^s » 20, 
601, 5, 
603, 3, 
ii 
ii 
li 
611, 17, 
615, 18, 
617, 26, 


If 1 *? 


ii 
il 
ll 


Uf-? 
1~?>P 


618, 33, ] 


responsum ad hunc modum 


esse 


comparatum juxta corr. 


text, syr. lege : responsum hu- 
jusmodi incongruum. 


619, o, 


I^O-C.1**? 


lege 


Ua*al2t? 696, 7, 
94 « 


95 


707, 20, 
95 


96 


710, 11, 
ejus « 


sua 


744, 25, 
96 « 


97 


767, 28, 


dele p^ea^ 
a 29, 
i^i-^s lege 


HrS-a 


,, 30, 
)a*»9&^o " 


yzMSihi&z 


778, 22, 
97 >. 


98 


815, 2, 


U, 


.si legendum forsan JJL.,^ 


819, 17, 
oi.-2ul? tege 


OL^Aui]) 


825, 28, 
&+Wr& " 


A-t-rr 5 


857-858, 


6, 


spalraata » sphalmata 

CONSPECTUS. PlUEFATIO EDITORUM. . ; . . VII Prooemiom PONTIF1CES VETER1S TESTAMENTI 
PONTIFICES ANTIOCHENI . . . 31 1 Petrus 31 

2 Evodius 39 

3 Ignatius 41 

4 Eron » 

5 Cornelius 43 

6 Herus » 

7 Theophylus » 

8 Maximinus 45 

9 Serapion » 

10 Asclepiades » 

11 Philetus 49 

12 Zebinus si 

13 Babylas 53 

14 Fabius » 

15 Demetrius 55 

16 Paulus Samosatenus .... 57 

17 Domnus 59 

18 Timotheus seu Timaeus ... 61 

19 Cyrillus • . 63 

20 Tyranius » 

21 Vitalius 65 

22 Philogonius 67 

23 Eustathius 69 

24 Eulalius 79 

25 Euphronius 81 

26 Phlacillus 83 

27 Stephanus ...... 89 

28 Leontius. 91 

29 Eudoxius 95 

30 Meletius 97 31 Euzoius 99 

32 Flavianus et Evagrius. . . . 113 

33 Porphyrius 135 

34 Alexander • . 137 

35 Theodotus 141 

36 Joannes . . 145 

37 Domnus . . 157 

38 Maximus 165 

39 Martyrius et Petrus Fullo . . 183 

40 Palladius ....... 185 

41 Flavianus 187 

42 Severus » 

43 Paulus Judseus 195 

44 Euphrasius 199 

45 Ephraemius 201 

46 Sergius 213 

47 Paulus Beth-Ucamensis . . . 233 

48 Petrus Gallinicensis .... 249 

49 Julianus 1 259 

50 Athanasius I Camelarius. . . 261 

51 Joannes I Sedrarum .... 275 

52 Theodorus 279 

53 Severus Bar Maschke ... 281 

54 Athanasius II Baladensis . . 387 

55 Julianus II Romanus .... 293 

56 Elias 297 

57 Athanasius III 299 

58 Joannes II . . 305 

59 Isaac 315 

60 Athanasius IV Sandalius. . . 319 

61 Georgius » 

62 Joseph .329 

63 Cyrianus » 

64 Dionysius I Telmaharensis . . 343 

65 Joannes III .385 

66 Ignatius I * 389 

67 Theodosius » 

68 Dionysius II ...... 391 sec? 935 BAKHEBRjEI 0HR0N1C0N BCCLES. SECT. I. 936 

„, , , v 395 103 Saba Salachensis seu Ignatius I, 

69 Joannes IV *» palr iarcha Turabdini primus . 801 

TO Burins I * 10 4 Ignatius VII, alias Sohahab, pa- 
ll ° an ^ vt 399 triarcha Mardini III .... 803 

a Joannes VI. » «,5 Ignatius VIII, alias Abraham 

""'°" y h $ r m Bar-Garib,patriarchaMardiniIV 805 

75 jtnnes Vsarighta.' '. '. '. 411 106 Philosenus soriba, Syria, pa- 

7T^refvnI^AbXn S : : tS iOTWBa^uta-seuIgnaUus'li; 
8 Dionvs uIlV Heheh . . 431 Turabdini patriarcha secundus 809 

78Dionysuis IV aenen . i gnat i u s IX, alias BehenamHed- 

m V„»nn«X Bar-Susan . . 445 109 Masud Salachensis, seu Igna- 
SS5 : : • «9 tins "1, patriarcha Turabdini 

oo JnnnnPS XI .... 451 tertlUS . . 811 

89 Athanasius VIII seu Josue Bar tins V, patnarcha Turabdmi 

Kll . reh 489 quintus . . • • • • • • Bla 

- 90 Michael Icognomento Magnus. 535 113 Ignatius X, alias ChalephMaa- 

91 A hanasius IX seu Saliba Kraba 605 danenis patnarcha Mardm. VI 821 

9* ffichael II seu Josue Sephtana. 611 114 Josue Invardens.s seu Igna- 

93 Toannes XIV seu Josue scriba. 617 tins VI, patriarcha Turabdm, ^ 

It £S™ U se D u a Aa ro n Angu; £ 1« S^««P^ 829 

96 Joannes XV Barmaadanus . . 107 palriarcha Turabdm, Septimus 829 

97 Ignatius III seu Josue ... 743 U6 Ignatius XI, alias Joannes Bar- 

98 Una ius IV.aliasPhiloxenusseu silas, patnarcha Martini VII . 835 
C Tn 117 Schabaet Joannes Bar Cuphar, 
" emro patriarchae Turabdini octavus 

SUPN-EMENTUM 4N0OTM1. etnonuS. . , 84 1 

99 Constantinus Melitinensis pa- «8 Masud.patriarcha Turabdini de- ^ 
triarcha,— Michael I seu Barsu- cimus 

S S «S Wdlrt Se.es r*™— . «. 

che, palriarcha Mardinensis et foktibus cohtinuata .... 847 

Turabdinensis primus ... 181 

100 Michael II seu Josue Barsusan, Lect,ones varis > codd. Cant. 

patriarcha Cilici* ™ etOxon «" 

401 Ignatius VI, alias Joannes seu Q<9A 

l!mael, patriarcha Mardini II . 791 Corrigenda et addenda ... 921 

102 Basilius seu Gabriel, patriarcha 
Syrise et Cilicise simul ... 795 msa an 799 BARHEBRjBI CHR0NIC0N ECCLES. SECT. I. 800 |3o l-a^s^ls JLo.^ \|1o i-aso U&* matizavifc ; praesul vero Saba ad pa- 

co-aa* |3| . I^A «nJ^1 j3o <*^ tri ^cham profectus est , sed hie 

ilium neque recepil, neque in mo- 

l±&» Jjaio . ^ca* |A^J j^?^ \-^ nasterium introduxit, sed per tres 

aaP ^1 v q^ ? U^L !ocn j^l dies ad januam reliquit. Praesul 

interim ad inedialores dixerat : «vos, 

b4a J^^Aic ^lo r*\ u*o ? quaeso, quaerite a patre nostro quare 

_Aj ys . f as? j^^* %ao| ]ZasuJk me anathematizaverit; si in me culpa 

'J, '«. .'VJJJM hW^ oS-o| re P erta &erit, quodcunqt,e jusserit 

^' ' . ' " . llle, ego suscipiam; « quod cum isti 

Uia* ^saio . teo^ V^ ^aaJ ]o«i j.^1 p a t r i arc ha9 retulissent, dixerat ille : 

*s>Lso , _a^ ?a^ ua^so ^s l^» " maneat ad januam! « Quapropter 

, •• , , , i , i praesul Saba, dolore obrutus, reversus 

*<ji05 r -,» ? U^sa---^ Uasaio? Uj^J f . ' . . 

• ^ est m Turabdw, atque episcopis vi- 

JqV, atiov, ^^jo ci2a^ ^cu&^^Jj c i n j s huuiiles dedit litteras,. ut ipsi 

\~JLtk. aAis^lo . vinS^ U.J? **r4»a praesto adessent et una cum ipso 

. , , . . j _ , .. , adirent patriarcham , communionis 

• * ^ : gratiam petitun. Convenerunt ergo 

Um^o . ]ja» A4.s ? U^aa? ,-i^a* episcopiTur[abdin]enses, praesul cce- 

1j2|? Ul^.^90 . U-Jp*!? UfAo ^_j»i-ift? nobii Cartaminensis Joannes Severi- 

. . , « " -* j .. — nita Sophrensis, pra3sul Hahae ceteri- 

.o<a£»s aSaa.oo . \+'±*)Q >aAioo |Laaajo r l . .. 

v * _ que, uno cum primonbus regioms, 

^a? o<n . oocn n . MSa Jl i*- r &s ^a^o p res byteris quoque, diaconis et mo- 

|3o |„ ,a ™^V |3 ,cJ V*L-au? U r-^r-^ 3 nachis; hi omnes simul profecti sunt 

^ aA o . «^A .oil Wflo U~£> et 8d , P atriarcham Pe^enerunt; pa- 

• ## v ' triarcha vero praesules seque et primo- 

ay* jjo . ^-a^o* P>^1 f.^?-^ ^--^ <oJ\ res ex cipere recusavit, imo eos neque 

*-«s? ojioji^] . <oaio r a^ — soi5 in ccenobium admisit, per quatuor 

. ,, .-• »<1 -~ dies ad januam relinquens. Qui cum 

• x N • . se ab lllo ita tractari viderunt, gra- 

Uom ap^\] <1h^]? lj-»? ^ ^^-^ viteroffensi sunt; cumque e monas- 

_a!o] A^ *jd*±zl3o] Uj^jo UutXoo terioZapharanensidescenderent,epis- 

, , . , j . » j • copi , presbyteri et monachi tribus 

N ^- vicibus conclamarunt: «dignus, aptus 

^ooi^s aiJio ? *o . U»^ Uia? Uiftj* e t idoneus est ut dignitatem patriar- 

.^> s o, U*^* . S a^ ajic? ij.*^ clia,em obtineat pater noster Saba Sa- 

lachensis ! « Porro postquam omnes ad 

ilm^. U**> U^ loci ^» ^r^« monasterium Mar Jacob reclusi in Sa- 

. ^?jiJk ^o A^aa r -A. jLsjlsj lacha pervenerant, ascendit praesul 801 PATRIARCHS ANTIOHCENI : SJELG XIV. 802 .]a,tfaiajj3 ig^5» ai^o l-lt»**o] ot^A^o |oei9 j^^^o Idj.Aj^s aflioAAJ jjfli 

^o ailo^]90 . jj^atf VS* loci ^j*p 
Ui-^o U^ U&s U*a9 r*»? U^ 

. ^pi^aS^I? ]o<n ^JmJ\ |3o A^ 
. j^oV po outsJ V^ jooi JJJ* ^i~4° 

.{Jossa^. |.a^a Ur*?? ciA^^ia© AS^mIj 

'^051 (TLaAa) ^*pA^ 9<3-J o^a? Ua^Oa? 

— A^Sa*? ooOJ U-Oj£»loo . 'Anaai^lo 

Uaa9 ws| Ur*?° )Q><^o 1~*a*«o r*£ 
^oAl| ^aS:) ^a ^oa^ a r\? * ]5a^tfo Saba Salachensis ad soltanum Malek 
al-Adil in Hesen-Cephae, eique nego- 
tium patriarchates exposuit : cui sol- 
tan us diploma circonscripsit, vi cujus 
in universa ditionesua recipi deberet. 
Hinc ille descendit ad episcopos,iique 
eum ordinarunt Turabdini et Hesen- 
Cephse patriarcham; quod facinus il- 
legitimum 1 contigit sexta mensis Ab 
(Augusti) in festo Taberaaculorum, 
anni Grsecorum 1675 (Christi 1864). 
Et appellatus est Ignatius. 

Ille [Ignatius] est patriarcha pri- 
mus qui sedit in Turdbdin. 

Quae ubi audivit Ismael patriarcha 
Mardinensis, poBnitentia ductus est et 
doluit vehementer quod causam haud 
examinasset atque ilium per consi- 
lium nnius monachi impudentis, stulti 
et rebellis, Georgii videlicet, absque 
ullo crimine excommunicasset. Porro, 
quantumvis contenderet alterius pro- 
clamationem irritare non valuit, cce- 
pitque sortem suam lamentari, dicens : 
« Quid egi, et quid mihi profuerunt 
anathemata ob testimonium istius 
monachi, canis rapacis, prolata? Tur- 
abdin mihi dextera manus erat, 
eamque resecui ! Occidentales, ubi 
rem cognoverint, me irridebunt. » 

Saba autem, ubi ordinatus fuit 
patriarcha Turabdino, epistolas misit 
in Orientem ad presbyteros, diaconos 
et monachos, necnon ad primores et 
administratores : » eligite vobis,aiebat, *) Verba j *«»<■»< fl \ t ^ in cod. Lond. erasa e Cantabr. suppievimusi 59 803 BARHEER.EI CHRONICON EOCLES. SECT. I. 804 ^as>Aioau.£> lAL^j] *A^s ],uoU9 j.^) 

^a?^o? iJL^&A. ^>o a^a? _a9 ^aJci 
V^9 ^U^l? ^_AlO|? V-A^Ui&tfl? 

. |.s^ Uo ilA fr a S o ^ooi.^ r ^^J? ^oois 
AJ| }±a ^ ? oi^ oj^ol PI . o^l jj Ijouso 

. oooi ^oou*Aa| •.DZ' t * Aa^j JJ-^l^o^ 
^ tf ciAa^ ^Lo ^?i^)? ^9 is^f^ws 
loot %^k^jvl }a™o . P -.c^J Ulo loci 
wtfa^aUl^lo j.U| e k> Uh.« a >o3i£^13 
.»^1 L d |3 ^ |uJq-».? a^j^l *ALa.o ovaJLs 

* * Vt? • UJa^9 ]~-^9^1 'Al-4, .^]-i»o 
j— a.o2lo w^u UJI4, I Jasj. A j^Ls ,-*9 

. wA»CI0,\O 0199 \.L. U>X1m afrioj IfA^O oiAm jjd ^ «S)Snfl>l ^c^UL-*] jAoo quern ipsi volueritis, ut eum vobis 
consecrem maphrianum ; Oriens enini 
mater luminum, vestris diebus jam 
annos viginti patre communi remanet 
orbatus ; equidem angor propter Ec- 
clesiam Christi. » Illi vero sibi time- 
bant cum a soltano Mardini mulcta- 
que forte imponenda, turn a severitate 
Ismaelis , qui jam pluries men- 
titus erat a se maphrianum institutum 
iri, sed id adhuc non fecerat, atque 
idcirco non adveniebant, ei interim 
ita respondentes ; « si velis tu nobis 
constituere maphrianum, mitte nobis 
aliqueme tuis,atqueeum recipiemus;» 
quippe sub soltano Beth-Irtachae 
erant. Patriarcha vero Mardinensis 
prse augustiis nesciebat quid ageret, 
at tandem Abraham eremitam ordi- 
navit maphrianum eumque A than a- 
sium appellavit, anno Gra3Corum 1676 
(Christi 1365), antequam ipse dece- 
deret; pervenit autem patriarcha ad 
vitse terminum obiitque quarta Ha- 
ziran (Junii) anni Grsecorum 1677 
(Christi 1366), patriarchatu functus 
annis 33, et sepultus est in monas- 
terio Mar Ananise apud patruum 
suu'm Barvahib. 

Post Jgnatium Ismael, ejusdem 
ex sorore nepos, episcopus Scha- 
hab 1 . q.jlXoZ] t-^o^ \-*:4iatf r. 1 ^? >^o Post mortem Ismaelis Almaged, ') Titulus iste in Codice Londinensi reperitur 
ad finem folii 130; initio vero folii 131 habentar 
liaec col. 811, lin. 4 a excusa : |*3$_.^l3 «-mjj»] 

Intermedia autem e codice Cantabrig.supplevimus; 
probabile vero est plagulam unam.iuter notationem 130 et 131, e cod. Loud., antequam compagina- 
retur, excidisse; quae conjectura inde firmatur 
quod indicatio paginse w— alxD (132) fuerit in 

] *^~ (131) correcta, ut humanissiuae nobis res- 
cripsit, quem desuper consulueramus, 01. Rieu, 
mauusc. Orient, in Museo brit. custom. 805 PATRIAUCBLE ANTIOCHENI : S^SC. XIV. 806 Ufflw o *jlO|. ftiSio 9 ooio Ifr^o? on Usu 

wOJcJlA j.*M iiS cu*j^]o o I aI^V). 

^-tfcu^jj^lo . ^-Ajjift^ JLsp.*r£s 
gj-At* )a-A-o jA-^^5 ooi ^oioolg— o 

„aLo.ao .U32^>. U^LaliS i.^aA.ttAr jooi 
r-lLo . {._▲!.* jjbI*A.a,| lAa-s^i^ls 
$AoJ|o . 1*3 a*? -OwS?] ^gut] ^rilrao 

OL.^kM \^h — - 3,mOa <^f-^£? jj~.Aj.JD convenerunt episcopi Maarae 1 , Mai- 
phercathao una cum episcopo Armeno- 
rum ac episcopum Schahab patriar- 
cham Mardino ordinarunt, eumque 
vocarunt Ignatium tertium", nimirum 
nomine avunculi ejus; is fuit tertius 
Mardini patriarcha. Vir erat in disci- 
plinis ecclesiasticis rudis. Patriarcha- 
tum gessit persedecim annos, obiitque 
mense Conun posteriore (Januario), 
anni Graecorum 1692 (Christi 1381), 
et in monasterio Mar Joannis prope 
avunculum suumlsmael sepultus est. s.-o|oim-a oaij w-aoA^U^ jA-so Post Ignatium seu Schahab, Igna- 

^oi^lUll*^? Wfi) ^o^U^l TIUS e camobio Mar Ananias, alias Abraham, Bar Garib Amidensis. oiJoL OAld^l *o|oi«* ^1^9 j Ao 

^OJOMJJtfjo ^Oio'jg**? IaSO* w£U|^09 

jAoo . r xk>] %^ l^ntffTMO oi£oa. |ooi 

JSa^tfaJOA^O *m£J0Q.A OOI9 r^c]3 \.±ZLm 
J... * ,«*^wa ^Oia-A^9QJ9 ^~*| CIC I i. ^ QA> 

lAA^O . isj-fcj«^.S9 *»0IO*| Aa2s09 ^OlAO 

lAls^l oiALsalA 1*3,10? *ei lA^jio 
UJai? oi*£k1 AIaoo . UIa j . mSftVn > Postquam obiisset Schahab, conve- 
nerunt episcopi vicini apud Bar-Ga- 
rib, hunc ordinarunt patriarcham 
atque ei Ignatii nomen imposuerunt ; 
quod factum est illegitime, quia, tem- 
pore quo Amidae episcopatum gere- 
bat, vocabatur Cyrillus. Ubi vero 
ipse consecratus fuit patriarcha fra- 
trem suum, nomine Joseph, quem 
Dionysium appellavit, ordinavit epis- 
copum Amidae, ut is postea sedis 
patriarchalis haeres fieret, Dominus 
autem illius ambitionem expieri haud 
permisit, mortuo mox patriarchae fra- 
tre isto. Quum autem ejus tempore 
dioecesis Orientis jam quindecim an- 
nos viduata remansisset,anno Grseco- *) Maara \\ ^v episcopates Nisibi conjunc- tus. Gfr. Assemanus, Be Monoph. 91. 807 BARHEBR^EI OHRON1CON ECCLES. SECT. I. 808 )£co±s> U* . aula _tfa*^*ttco rum 1715 {Christi 1404) maphrianum 
«-*£»! 'Auso Uj^j |oci , *V ^_r* ordinavit, Behenam Hedlensem eum- 

^<^~ma ^soJ 9 UzL+Lte ^ ? Ue Basi ! ium a PP ellavit - ^onachus 
' r * is erat in coenobio Cartaminensi . 

.4a*o^ ? l^jA iA-o^o 'Mia^ooi? Anno vero 1698 (Christi 1387) obiit 

in Siside patriarcha, Basilius seu 
Gabriel, et in monasterio Gavicathse 
sepultus est. 1_4.sq^UP . j.^|,,^...3 1 001 ta-^as&o?? 

. OlJcUOU' 1 Vt*.Q *ls^]o 1U9OA70 

f-^r^,? ? *rfii> If.*] ^oia-^k >a-fPo 
on . I .iViSlSn lf-so] j.o .nSVi 4. 0015 
jjoio . aiAso r s jjsj.Aj.i^- 3 I? 01 <n?Asj 
jl ft Vr> -s| 1j.aoiLd j^oAa ^nSS 1 *> 
l-*l*a*? «— •Jtgtfl 'AJU.SO J nqn? |o« 

|*«>Va» |i«Va*> oiAkiaxO |ooi A*lo 

|^99 jJ-QA^lrftO ]j*n 4. UdoAsO InAII? 

—©9 jjs UlAj.ii nffl *-Lo 1*Sa] ^09 atL 

.U?Axias |ooi y*ai»o >o^»AaA9 l*J? ■Pos£ Basilhim seu Gabriel, Phi- 
loxenus scriba. 

Defuncto Basilio seu Gabriel, Phi- 
loxenus scriba, Damasci episcopus, 
factus est patriarcha Antiochise et 
Syrise, retento episcopatus sui nomine. 
Manum illi imposuit episcopus Gar- 
garae Simeon Bar Zybda Manaamita 1 , 
qui illi postea in patriarchatu succes- 
sit. Erat autem Philoxenus iste scriba 
peritus et doctor egregius; atque or- 
dinatus est anno Graecorum 1698 
(Christi 1387). Exstitit ejus tempore doctor egre- 
gius, scriba praestans et interpres illi 
similis, nimirum Rabban Isaias pres- 
byter Severinita, filius Rabban Den- 
hae, ex Beth Gaghem, qui ob virtutes 
suas magni fiebat. 

Advenit tempus moriendi patriar- 
chs priori Turabdinensi,lgnatioSaba 
Salachae ; obiit autem anno millesimo 
septingentesimo (Christi 1389), et se- ll 


*) ^ ^']v £las Beth'Manaem pagus erat infra, in Turabdino. Cfr. Assemanus, <fc 3/oKOpA., 
in regione Hajtam )ek*0i&AO, ut dicitur paulo P* '*• ii 


i 809 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S-ffiSC. XV. 810 

**i_^09 1r^r° i»Ao^1o H ^Sot o pultus est in monasterio Mar Jacob I . **4u^»? vQon\A l*,^* ^a^-k aila*,? )ju?^ aaa-L^U^.] 
JOj-o isf^^As U*^ U*& r 1 ^? »*a 

\S] A1a.o <-*r A ^ 9&^ Uf^r^- 9 
^^1 'AIaa Uu« *ilo9 ^?r^ r*£? Salachae. Post Ignatium Saba Salachensem 
Ignatius secundus, cujus nomen erat 
Josue Medensis Bar Mutos. Postquamobiisset Saba Salachensis, 
primus Turabdinensis patriarcha, in 
ejus locum ordinatus fuit Josue Me- 
densis Bar Mutse, et dictus est Igna- 
tius, patriarcha Turabdini, anno 1701 
Graecorum (Christi 1390), qui et 9 
consecravit episcopos. 

Porro patriarcha Mardinensis Bar 
Garib, patriarchatu functus annos tri- 
ginta et unum, aegrotavit, mortuus 
est et sepultus in monasterio suo Mar 
Ananise prope Mardin, anno Graeco- 
rum 1723 (Christi 1412). 0019 ^?|^? 019 U>i-*t-A s wtfOJU#l^l 

loot s.-m'iJ02J\ i-^r*.-^] »-- -a^j.^j.0 
waoJo U^»e* }aJoio jlij qV> ciAso^ 

_*>v | AXa^o . jooi oAa] UPaiSStWn Post Bar -Garib seu Abraham, 
Ignatius patriarcha ^ Mardinensis, 
alias Behenam Hedlensis K . 

Post obitum Ignatii quarti id est 
Bar-Garib Amidensis, ejus loco or- 
dinatus est maphrianus Behenam 
Hedlensis, qui et ipse similiter voca- 
tus est Ignatius, quamquam nomen 
ejus in maphrianatu esset Basilius. 
Itaque anno Graecorum 1723 (Christi ») Hujus gcsta fuaius enarrantur apud Asse. martyre; 2o Carmen de Mar Behenamo; 3o alia 
manum, Bibl. Or., II, 465, sqq., et sequentia camina; 4o Anaphora ordine alphabetic digesta. 
scripta ibi recensentur : \° Carmen de Mar Saba m 811 BARHEBR^EI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 812 »■ * a^l_ *A1a j-l-^o . ^AlX « &2SZ 
r*^ U^J ? l^jl, ^lo ? ^| ^aio 1412) eum consecravit Dioscorus 
Arabs, vir Justus et mansuetus, cog- 
nomine Schatti. Porro anno Grneco- 
rum 1726 (Christ i 1415) patriarcha 
Behenara Hedlensis maphrianum or- 
dinavit eumdem Behenam Arabem, 
qui nomine episcopatus sui dictus est 
Dioscorus, et postquam maphriani 
munus biennio exercuisset obiit anno 
Graccorum 172S [Christi 1417). Pa- 
triarcha Josue Medensis Bar Muta 
expulsus fuit, et perrcxit ad raonas- 
terium Nataphae juxta Mardin, ubi 
jussu patriarchal Behenam Hedlensis 
commoratus est. <? . Si—kid wICC^LL^io |^oLoj.° \OJL* 

^oaa Ui-*t-^s ^a^, |.sU? U&*i ]fA]o 

•^• M r* ^»'^ **1 l». A }o \|i? ?Ajdo .^> 
^alo ai^fco ai^^ If.? . ci-nSn? U*ho] Pos£ expidsioneni Bar Muta, ordi- 
natus est Masud Salachensis. Manurn huic imposuit patriarcha 
expulsus Josue Bar Muta, eumque 
appellavit Ignatium. Porro expulsio- 
nis Mar Mutae causa hsec fuit : vene- 
rat vezirus Hesen-Cephse ad patriar- 
chatn Josue Bar-Mutam in ejus cella, 
eique dixerat : « maneat filius meus 
in cella tua, donee ego ex itinere ad 
aedera Meccse redierim ; neque sinas 
interim ut eum deponant proceres 
regionis , qui tibi obediunt. » Cum 
vero vezirus profectus esset trimestri 
circiter tempore, convenerunt proce- 
res apud patriarcham in cella, et 
scripto accusationem adversus veziri 
lilium dederunt regi Solimano Alaj ubi . 
Vezirus autem, ex itinere Meccano 
redux, filium suum revocavit et ab eo 
petiit quid cum ipso egisset patriar- 813 PATRIARCHS ANTIOOHENI : SSC. XV. 814 -1.1' 


1j~4]o ^..la* r -so . >o r SftV>n | oci 
Aao ^-^ M*a* oai ,-Loo . jlojfrp^l 
.ilA^ y ^i |oct jlojo " A .VjV^V jj^j^Ls 

^-*9<^ A,. 1 *S> ]LfcJft0^9 }oi* ^A>oJLaJ 

*"^S ^-io Uaio jjal ? i^o . ^a£^ 

%.a£Jo ct^a? Utfaa&k gaJU^o Ujjos 
«ACTo2k^|o {.a^sas ««aio|«tt^o ]L*99as 5 As 

Uxa90 . U?9*Oa^ ^OJJ ^p*0 ^CTO-MA^O 

UjSoa \^ U&L*? jJL^la-^, a^9ol 
UAoa, til . Ur+'rtei UojAo V^o 

]ai£as o^ojo . A*2>o |3o ^ U^^Uj^? 
<-*r^» Ictj I5.009 \lai ^o *as . jju^j 
an>al\^9 Ui.*i-^s 9A0 9^0 . v oAj| 
. otJiat^c >a£SLassJlo . ./waVv \|^490 
V^ U4?> Uftt^ U±eo \y) ^0 
l^cutLo Vb». Au|o . Ua^o }a» U^a^ 

A-A^O | 9 ct |A^i* , * ,00 jLsfA^Ls9 

|&1 'AIaa U^»? ?nSmk> j-s^i^Ls 

. UJCU9 cha ; respondit filius ejus : « ipse 
proceres regionis excitavit contra me; 
atque in ejus cella omnia peracta 
sunt. » Quod ubi audivit vezirus ex- 
acerbatus est, atque a die ista discor- 
diam inter patriarcham ej usque dice- 
cesin molitus est dicens primoribus : 
" deponamus istum patriarcham, quia 
avarus est et minime idoneus; alium- 
que illo meliorem vobis praeficiam. » 
Porro plurima allegans discordiam et 
perturbationem inter duas partes in- 
jecit, Bar Mutam e Salacha expulit et 
Masudum constituit. 

Porro Masud in throno sedebat, 
eo quod habebatur patriarcha. Qua- 
darn autem nocte, advenerunt Curdi 
ejusque equum surripuerunt ; ille 
egressus est Curdos insectaturua j at 
ii eum gladio percusseruut, exagita- 
runt et excoriarunt. Ipse vero Curdos 
agnoverat, et primores soltano Hesnae 
retulerunt cum Curdorum facinus, 
turn patriarchse vulnus. Porro in Cur- 
dorum proceres satellites emisit quam 
citissime, iique ex ilis octo viros cru- 
cifixerunt pro sanguine christiani 
unius nee adhuc mortui; quare dixe- 
runt Arabum legisperiti : « phui! 
quale facinus vos admittitis ! « Deinde 
soltanos patriarcham legato ad se ar- 
cessivit, ut ipsum interrogaret ejusque 
vulnus curaret; qui cum- profectus 
esset et pervenisset in Hesen-Cephae, 
soltanus venenum mortiferum accepit 
illudque vulneri patriarchae admovit ; 
atque ex hac causa mortuus est pa- 
triarcha Masud Salachensis anno 
Graecorjnm 1731 (Christi 1420). 


815 BARHEBRJEI CHRONICON ECOLES. 8ECT. I. 816 Isj-kj^s »Ao UJrsk >«-* oj^o 
Ij^yO ears.. U r ^ Uaio i^> ^a^ 

0010 OUkSPJOSU^ ~"^$^ I^J? * 1-3-AJ? 

l&MjfrO -^o» 13] . 143? ton U^ ^*? 
V^ oi*£i± 13 U*!^? lo.o»? U**^? 
lyia^o^ r^ l^aio i-o? low ai 4 * V>Vnft 
*ooAa v aol ol i^ol 131 . a^? 1^?? 
yik up2 A3lo Uls?oso U^ ^<n^ 
l^a£. ^abo • ^-sai ffl^o . |JJa» 
Im^i loiX? jiel f© ^t f a^?a4 ^^ 
AJ^I l-il? v an * t n ^o <as£> 
. .aaj^Djl? \Um a.o as 13 o l^aauJao 

?a^fl&D r a^o . looia Uj~a^o ll i jO 
, r>V^ l Al^so . ^.pA o?i oi^ r 3 ^? 0CI 

V-^, U±Um -r-^»? fc-*r» r^^° m^aIo W"r^* ^ a - A * jf^? JA-fio 
OAla^l . <— *r=^ >*&*> Utf*&* Turn miserunt Turabdinenses ad 
patriarcham Josue Bar-Mutam Me- 
densem, in monasterio Nataphee com- 
morantem, ut Salacham ad sedem 
suatn rediret : is quidem redire 
cupiebat ; verum id doti permisit 
Rabban Barsumas Maadanus, qui 
factus fuerat maphrianus ; quippe 
discipulus erat Bar-Mutae et monas- 
terii Salachensis alumnus, atque ita 
ilium allocutus est : » o pater nosier, 
scribe ad illos communionis et bene- 
dictionum litteras; tu vero maneas 
hie. » Sic fecit ille, scripsitque preca- 
tionesTurabdinensibus.dicens : «Deus 
et vobis et defunctis vestris propitius 
sit. Equidem senio debilitatus sum, 
neque satis virium ut vos regam supe- 
rest in me 1 ; cosstituite vobis patriar- 
cham benedictum quern volueritis, et 
sit ille benedictus; Masud enim quid- 
quid sibi placebat effecit, novit ipse!" 
Anno autem Graecorum 1732 {Chrisli 
1421) obiit patriarcha Josue Bar- 
Muta, et in monasterio Mar Ananiae 
juxta patriarcham illius loci sepultus 
est. 

Post Josue Bar-Mutam seu Igna- 
Hum quartum, in Turdbdino Henoch 
Invardensis. 

Postquam obierat Josue Madensis 
et sedes in Turabdino confirmata erat, 
convenerunt praesules Turabdinenses ^i*lo -itf lt*A UJf^ W Ua* ™ monasterio Salachae, et prasulem «) Trea line® in cod. Lond. penitns eraaas sunt, e cod. Cantabr. hie inaeruinroa. 
Quare verba . nS^l h Itno .... ^o-sj— s?l? it. *& ■I 


i&;- 

i :1 

•■g ■ I 817 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SJEC. XV. 818 ailAl ^J t ao li-t^"* IsoAs Ion oA*|o 

. 0199 9£*^S Henocli Invardensem , qui ccenobii 
Cartaminensis episcopus erat, conse- 
crarunt Turabdini patriarcham eum- 
que Ignatium appellarunt, anno vide- 
licet 1732 (Christi 1421). Eodem 
anno obiit patriarcha Damasci* Phi- 
loxenus, quern magno dolore fideles 
defleverunt. Erat enim scriptor egre- 
gius et vir suo tempore singularis, 
cui nullus inter coactaneos compar 
erat. i ooi9 _w* i*^****"* : *tfalttsa!Lts 9A00 

\y] iiuj] >a^ |Jioo jj]i>' Aao j-fcs? 
UVi^ilo <al.ia^ 0019 f^H| ^^ ^^ 
oi^ j-^e1o U^Lsau^lj Uj-*j^ls ^°^ 
*«*$.# 22] o yA^co]? UiU ^cl^ V|j 
,V^j Ul ,0 aOl0 -j^s y ? ,a1 - s • vp 91 ^ 
^4*00 . <a_j| U^? |X^oa A*^o 
^o . ^29 1*&J ^e U^ttup .^ 
UioJCi H^|3 l^i.Aj.^L9 aoia^jjol l?oi 
1ja» lla.<*l?<4 oi2aAiftj*j ^? Ucaoo 
]oci. A*|o 1^00,^3 HAuioo 1-JU. I001 

>O.^1^0 A*0 ^O 1^6,0^0 **▲£ W «^ 
. >oA^OL£9 IAaj.,0 
. >O-l0LA 0519 ^-*?i»Lo? i-S|M*i-^iS0 
%-Jfcj.ttl |«*JoLk9 w^^j_ IAJ.AO U±r» Post Philoxenum , Basilius seu 
Simeon Manaamita, patriarcha Da- 
masci. 

Post mortem Philoxeni scribae, qui 
memorandus est cum justis et rectis 
annumerandus , episcopus Gargarse 
Simeon Manaamita profectus est ad 
patriarcham iEgyptiorum, qui dixit 
illi : « vade ad episcopos nationis 
tuse,ut ab iis institutionem accipias." 
Respondit ille non nisi paucos super- 
esse ex iis eosque sub Arabum impe- 
rio versari, christianos vero ab Ara- 
bibus illic dure tractari. Quapropter 
patriarcha ipsum ordinavit region i 
Syriae, atque hie nomine episcopatus 
sui appellatus est. Vir fuit Justus et 
moribus honestus; fratrem habebat 
Moysen presbyterum ex Beth-Ma- 
naam, Haytami pago. 

Anno 1733 (Christi 1422) patriar- 
cha Mardinensis Behenani Hedlensis 9 ) JcJ-fc Scham nomen est quo Damascum ur* bem Arabes designaat. 60 819 BARHEBRiEI CHRON1C0N ECCLES. SECT. I. 820 *▲!*„* **^? l^^a JAf ^JO . <->r^ 

. . il 4. Old ]2*SfAp& 3 maphrianum Orienti ordinavit Rab- 
ban Barsumam Maadensem, eumque 
Basilium vocavit , qui toti Orienti 
prceesset. 

Porro anno Graecorum 1756 (Cftmfa* 
1445) obiit patriarcha Invardensis, 
qui Salachas in Turabdin sedem habe- 
bat, et sepultus est in monasterio Sa- 
lachse, patriarchali munere functus 
25 annos. 


1r-*r^ ^ T^ **-*? ^^ a^ls^l 
_Lo9 Va^p j^oanL' wj»j.tf|o . <-"^£? 

— a^oi a'oai . .r"*^'" o^l ciifl-4.0 

v Op_^^ 13? U^as?? UL^LJa*^ 
U*i^ lpoUo il^l Ur*r*» * nynM Pos^ Ignatium Henoch, Ignatius 
gwmJwtf sew Cumas Severinita. 

Post mortem Ignatii Henoch, con- 
venerunt episcopi Turabdinenses in 
monasterio Salachae et ordinarunt Cu- 
mam Bar-Gaphel, ex Turabdin, Se- 
verinatam, eique Ignatii nomen im- 
posuerunt; fuerat antea episcopus 
coenobii Cartaminensis, inde transla- 
te in Haham, et vocabatur Philoxe- 
nus. Pacta sunt hsec anno Graecorum 
Ythl{fihHsti 1446). 

Anno praecedente, nimirum 1756 
(Christi 1445) obierat patriarcha Si- 
meon Damascene regionis in urbe 
saucta Jerusalem, atque post eum 
consecratio patriarchs Syriae Antio- 
chiflo finem accepit. Ubi enim patriar- 
cha Mardinensis Behenam Hedlensis 
nuntium mortis patriarchs Simeonis 
Manaamitae accepit, Hierosoly ma pro- 
fectus est et christianis Syriae dixit : 
« nolite, dilecti mei, alium vobis 
patriarcham constituere ne scissio ac 
perturbatio priore pejor excitetur ; if ;■■ 821 'r PATRIARCHS ANTIOCHENI : &EC. XV. 822 

-** • <oa^ U-lo Ui*r** v «* egovobisero patriarcha et orabo pro 

Mo . Uo-fca^ v aa^iJ ? jLusu ^aa^ y obis, et consecrabo vobis episcopum 

loai-j Us>r*'rte ,_* . Li*^ | 0flU 9 ui vos reli giose pascat. Ne ergo dis- 

iuli^^ - a(W v .^i v , . t cordia re 8 net : unus sit patriarcha 

A.|^o v o^ ^1 ^ . Uja ^ S y r . s ;/ H ^ c ftuterQ padfi H e d . eebat 

. >oUaj U»jaa^ aC±&£o acialkAo iHis, ipsique paruerunt. Proinde se- 

. * rff i S aiia^j JLasu .ooil w^jjalo dem Damasci abolevit; eisque ordi- 

<*~ ? . flAj ^ ^ .oo* o^ na ? e P is ^P um ^o^neJsam; alium . .- pariter reliquit eis in Phoenicia no? 

loci oA*| ? dsi Uio4 Uly^o rjtui^ mine Bar-Nisan Mizchaensis Tur T 
. )ti*>U w-Uu Uau (abdin)ensem, qui fuerat castri Hahae 

episcopus. 

Anno Graecorum 1766 (Christi U>r*i.&s A^o Ujoa ? arniil -AIaso aijA-ao -A*^ U^H^ j j^^ 1455) obiit patriarcha Cuma Severi- 

t-l^i^o oijAao . >a-J3io Uf*frA» uita P rimo » deinde patriarcha Behe- 

j , ^ t u naml » at 9 ue P ost hunc maphrianus 

. ^^ ^0^ Barsumas Maadanus. 

. UV* >aJoto w^cu.^1 5A0 P<w? J&*atfiMi Behenam Hedlen- 

r-^? Ij^a jooij lA-tl? ^a^li^l * m » Ignatius «*0/«*, «fe Chaleph 

.is* <* *V~ •„«.. .1 ** Maadan monachus in monasierio 

Uo$n (I** ^a^**,, a A* f0 Maphriani Barsuraaa Maadanensis 

. Mg^V ex sorore nepos. . Ul**-*» o*, oi^j *Aoo p^ j^^ Severinitam l6NA . 

• ^r^' 1 ^ lo«? lA^lj w^oa^LI^I tius sazto sew .Josue Invardensis, 

. U?5al^ ^a^ oat? *** **** ** ^«WtJi. 

• U!y >aJaio Ur^r-^ 3 r 1 ^? JAso Post obitum patriarchae Behenam 
l^oi on, -^^ 5ai» U>;^so H.edlensis et patriarchae Turabdinen, 

" * sis CumaeInvardensis,Turabdinenses 

ho.-} oooi n vi n . U-J.*i_a_A_tf elegerunt Josue seu Basilium, episco- «) In *W. Orte^. II, 385 additur : JJmira- aiiiotte3> eU uav*tpi*iola>.. 
btkm Anaphoram inEcclesia reliquit, prater expo- 823 BAR.HEBR.EI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 824 I : Hi a=t ■■ wH?cuXkH2o 0019 Vi*i\ a ^x N ° U^r ^ 

_*? 081 . U»j.*j^l3 |09lj9 jj^9 O0iJ9^1? 

^-Agt^o ^oai-fiLkS VaJo ^^fl 
JA^x* si^ wsgi*; IpOa]; U>aa^ 
*AOL* |Ji? <081^> r- 6 ^ • "^^^ y^4 
ooi <a-a^ t—Aout? l-lao| ^aa^ jj] 
Ua^alA t^^s? Ml j^o P PI . vfc^? 
oA*l 0019 %^£o . yj.^9^| |j.Ai^aLo? 

jjfd . U&9O0 ?+•■$■* 01^0 . alSni^ 

1^00 .|.o jJiAj qSn | ooi r lio |ooi '-^■•^ 

. ]2Q.+ t * 1 001^9 JOOI }lSO . Uj r ^O 

o&o ]poi2? j^ojj u^o 'A^Se }Lo2CaJo 

^OOUifi ^.^J] ]LlJ9^00 . fJftO ]f* \X± 
0019 )001j.-o| {.▲XOm^i 0001 — -A-^-O 

_*?i^C? U^S? *0I )&*j-0 90^0 ,J*3 

. Us^^s )cai»J 0019 ll * i^V> 9 Ao 
|<..o<^V at **n a 1 jL*d r ial> A^J ^oo 
V^io . *oi IAIas ^9 \±co^s> U*» 
&j±o . .ooiaAI^ oA.a!* |AJU, Ir^fi; 
j^o ^^=4 9<a-j9 |ioax> Ur*r^ 
jo-A M^-*? \A^ ^?r^? Ur*rA s 

ai9^-ao . j. n » , . ol a» 90.^ h i |ftV 
1 U^r* JoJoia ^?r^? Wr+'r^ 3 AaS>o 
ooot oA*J >aloLS laj-»j.^l3 rf^J 9A00 pum regionis superioris supra Tigri- 
dem, quae est regio Cheza, ut ille 
esset patriarcha : qui cum consensis- 
set eorumque precibus annuisset, ves- 
tem dignitatis induit a soltano Malek 
Chaleph acceptam, dixitque ad illos : 
« equidem me vobis dedo, sicut se 
vobis dederat decessor meus; ast pa- 
triarchatum absque consensu ma- 
phriani exercere nequeo, cum ille sit 
dux meus, eique thronus sit reser- 
vandus. « Ita loquebatur, quia non- 
dum perceperat obiisse maphrianum 
Barsumam Maadanensem,ac cupiebat 
unionem restitui et adimpleri verbum 
Domini, qui jussit ut sint omnes 
grex unus et unus (pastor 1 ). Ex Mar- 
dinensibus auteni alii requirebant 
praesulem Abraham seu Philoxenum 
Manaamitam, Aaronis filium, alii 
maphrianum. Proinde princeps Mo- 
barak, e Cadzur ditionis Mardi- 
nensis pago, descendit ad maphria- 
num ut patriarcha fieret ; cumque in 
Orientem pervenisset , maphrianum 
senem Barsumam hoc anno mortuum 
esse comperit. Quippe eodem anno 
mortui sunt tres isti : mortuus est 
patriarcha Cumas Turabdini, et turn 
patriarcha Mardini pacificam episto- 
lam destinavit ad Turabdinenses ; alia 
quoque epistola a maphriano data 
pervenerat ad Turabdinenses; porro 
post ilium mortuus est patriarcha 
Mardini Behenam Hedlensis; post- 
quam autem obiisset patriarcha Behe- 
nam, perrexerunt Mardinenses ad 'i M' m > *) Joan. X, 16. APPROBATIO ORDINARII Imprimi potest. Mechlinia, die 1 Augusti, 1874. 
J.-B. LAUWERS, Vic. gen. 


is* 


457 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SSC. XI. 458 .£j^Ls joa1J1o-»1 ^jio^? r 1 ^ r* 

,*» Ala |<n? asp.j-^-9? ^<n^ • «^*-a^ 
. jiojo )ooi w-bAs 0010 • ^.-*A*^> 

„aio[A*l] rs : ****) l^'l «-*F?lo 
jAjJi^a*Afl&o ]3 ]Aai>oo . IffljAa^o loci 
\Lo^ 1|X«po . >ai*ai^o ooci ^oiaA*! 

ik^a U^ ^-i. rA^ ^r* CT 
,so . liaia*;? I W a& j^a^ looi U-P? 

^2 . |^ ? U^'JA^ w^O^i^^ 

A^Ih-^ h*1o . Ij-k? ^ H*o oOio 
, ~r*i-fr.o ^aia^tflo . aAflusl ^'^ 
^poi^a -a? ^fiOXs] . aJaUoA) ^j-e^lo 

jA-oo . ^0,, n\V>? +*] . ^0-OpsQ^ 
< A** Ui^ iJalAas l^r^ ^o<n? 
^2j2 <_<* ap^p wiiisl axl$^| 86. Post Joannem Diontsius. 

Defuncto autem Mar Joanne pa* 
triarcha, surrexit rursus impius Ab- 
dun.opem ei praebentibus quibusdam, 
qui dicebant electionem ejus a Deo 
esse eo quod patriarchae statim ac 
electi et ordinati essent morerentur. 
Ipse autem scribebat in haec verba 1 : 
« me dereliquerunt qui fons sum vita, 
et euntes effoderunt sibi cisternal, cis- 
ternas dissipatas, qua continere non 
valent aquas. >> Ausus est igitur quam- 
vis depositus ordinare quatuor epis- 
copos. Hinc in angustia intolerabili 
versabantur fideles, pluresque ad des- 
perationem usque devenerunt, acim- 
minuta est fides. 

Tunc aliud facinus audax ad versus 
ecclesiam molitus est Marcus, Baridae 
arcbimandrita, possidens divitias quae 
infatuant sapientes. Is, quum cer- 
neret ecclesiae ordines perturbari per 
nefarios Abduni ausus, eadem ausus 
est et ipse, et,erogatisPhilartotribus 
millibus denariorum, duobus a se et 
uno a suo monasterio, vi apprehendit 
duos episcopos qui ordinarunt eum 
patriarcham, et appellatus est Dio- 
nysius. Verum universi episcopi una 
cum Joanne, Tagriti maphriano, reje- 
cerunt Marcum sicut et Abdunum. 
Postquam autem turbae in Ecclesia 
perdurassent annis sex, congregati 
episcopi, e duobus malis minus eli- 
gentes, Marcum receperunt ne Abdun ») Jerem., II, 13. 459 BARHEBILEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 460 jj^r^lb ^ 3.4>cu? |^n liftii r\..he P ~*-o 
^io Jooio . »i£uJ oiL Ao??jl? 

, Ma*) 1^1 'Alxfi AaIco . || *f?S 
]j a ..a.a? I— ooJ?]? lr*r-£> r^^ e 
(JUi ^ t t m j jL^l-icjjj Uoi ^ili^iSSn? dominaretur , suadente prsesertim 
Joanne maphriano, cui adjudicata est 
Nisibis; haecque ab eo tempore urbibus 
maphriani Orientis annumerata fuit. 
Dionysius* autem patriarchatum gessit 
anno unoetniensibus septem etordina- 
vit episcopos decern. Obiit autem anno 
Grsecorura 1401 {CJir. 1090) et sepul- 
tus est in monasterio Zarnucha, terri- 
torii Melitinensis, quod nostris diebus 
Armeni detinent. . r*o4 fd *^jft\, col 0019 

. +SDQ&£o 0019 %tfaUa*9 jlL, r ^> 

( xaoio^ap {3 w_mis]o . ].Jasj.*j^L9 

AaoJo . j ,ffif*°> a—kLpjIo - ' » * '.SV: 

j^Ld] ^ QI^0 f A ^ AO9 . jloo.fA <*r^°? 
^0 loci oA*l ^aVolI A*a? jAl^ilo 
. Ijias +lz> ^j-oA^? ^oJcij lAfif^ 

• <*.Lt^Lk^>as oUhSl^o^o —a 9 oiAlaJ^ 

. ||.Sfic^.r) aiflfi^oJo 

• O • • • T 

• ^r 5 ^ r^ l^r^s loci Atj? U-ao—a, 87. .Postf Dionysium, Athanasius, 
cogmmine Abulphamgius Barchamore. 

Postquam obierat Dionysius qui et 
Marcus, Abdun iterum ad usurpan- 
dum patriarchatum prosiluit; at epis- 
copi eum non receperunt, sed convene- 
runt in castro Kara mis regionis Meli- 
tinensis; turn missis sortibus , exiit 
sors Abulpharagii monachi ccenobii 
Mar Barsumae, ex Ainida Mesopo- 
t ami 99 civitate oriundi, de eorum fa- 
milia qui appellantur Bene-Charaore. 
Melitinse autem educatus fuit atque 
institutus,vitam vero monasticam pro- 
fessus est in supra dicto monasterio. 

Is igitur cum electus esset consen- 
tire renuit ob perturbationem ab 
Abduno in ecclesia excitatam; sed 
episcopi interdicta in ipsum pronun- ') Nulla istius patriarchs mcntio fit ia dypti- cbis Jacobitarum. 


461 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SJEC. XI. 462 I; 
I t: i ■:£■■ 

"■§■ ; s ? : i* .1^1 aoia!s&> >o»o . ^2b^o fllo^ailo 
^9 ^CyaS . ua*i-£s^? wa?olJaifl-*^ 
ajoAAlo . V*lfTx^ ^o!i> ^dl9 wOOi 

U*+Ls> ^e> i+s=> 13? loci laxftio? V^io 
A*1i*2u attllUI ^o 1>«J l?a*l 1?« 

V^> . auAatf ^1 r^» P r*t"^ £ 
^o 13o . loeio -^^1 U>£ U ^a? 
9,0,0 . Vfc]fa^ Vas2] . OyMjiLLa^ 

% auft?? j.^?A^ 1^9 r s0 • A*1sV~A"0 

\^lk> —a? i+t-A' 3 • 01 - L ^ D *r°AJ? 
. aai*,\£ ]|.A^Lao? Glials* loci ..a^e? 
All . jio| PI . ^oiOAArAJ? ip^ 13 
•a»^o . l_**1av ,_1mo AJ] UJa* 

y*1 JAaJ] i^AJJj jA^as Uj-ki^.3 
*r»22lo pas ,-k? isj^i^Ld . I gS^S ? ciarunt ; cumque novem menses es- 
set censuri3 irretitus, coacti sunt ut 
ilium, adhibito violento interventu 
Gabrielis Grseci Melitinae praefecti, 
adducerunt ac in ecclesia «Cursoris« 
ordinarent, die dominica, prima Co- 
nun yrior'is (DecembrisJ anni millesimi 
quadringentesimi secundi (Chr. 1090), 
manum ei imponente Timotheo Tel- 
patriciae. Tunc Abdun etiam ad Ga- 
brielem accurrit, eique duo millia 
daricorum promisit , si , Athanasio 
deposito, ipsum institueret; Gabriel 
autem, quippe qui summa ista non 
minora honoraria exspectaret ab Atha- 
nasio ideo praesertim quod hunc in- 
stituerat, repulit Abdunum. Deinde, 
cum patriarcha non ageret secun- 
dum ejus expectationem , eo quod 
invitus et vi institutus esset, Ga- 
briel ira incensus eum e monaste- 
rio Mar Barsumae violenter abduci 
jussit : qui cum ad atrii fores per- 
venisset, ipsum Gabrielem obviam 
egressum habuit, petentem ab ipso 
benedictionem ; patriarcha vero , 
aegre erga eum dispositus, utpote vi 
evocatus, illi benedicere noluit et 
dixit : "tuGraecus es, nos vero Syri.« 
Hinc Gabriel, furore abreptus, pa- 
triarcham opprobrii causa includi 
jussit in domo mulieris meretricis; 
patriarcha autem praecepit ut ecclesiae 
clauderentur et campanae 1 tacerent. 
Cum fideles patriarchae inclusionem i) ^onj (a *«•» pulsavit) , campana est ac Grsecorum evpmpm, cajas vcrias formas 
sea iintinnabulum, instrumentum pleruneque ex eradite describit Leo Allatius , De Recentiorum 
ligno quaudoque ex metallo confectum, quod idem Oracorum templis, p. 103. Quum enim Mohamme- 463 BARHEBRffil CHRONICON ECCLES. SECT. I. 464 U>oAso j^aXs^cLo ) nnm . <*J&°£ 
190209 ^{.OlflO cimj^Jo . U*jatfo 
^atf ^Jltfj] '-^■o ot*^ lr*° 

\ik id'Lklfi aoiAM^sDO aoia^ Aia£^] 

J^Oj] lAAOf^ >5a^5 (J1^.J?0 01AA9 

oi-^^l ilai. ,-J* V*j f-o . U+± non ferrent, collegerunt inter se qua- 
dringentos denarios aureos, quibus 
Gabrieli oblatis, dimissus est patriar- 
cha et ad coenobium re versus. 

Anno 1406 (Chr. 1094), mense 
Teschrin priore (Octobri), obiit Igna- 
tius metropolita Melitinae et scriptor. 
Arcessivit patriarcha Saidum Bar Sa- 
buni, virum scientia conspicuum et 
scriptorem 1 utriusque linguse, grsecae 
et syriacse, peritum, illumque ordina- 
vit in Cancrata regionis Amidae*. 
Appellatus est Joannes. Eodem die 
quo ingressus est Melitinam, hujus 
civitatis portse clausse sunt; earn 
quippe obsedit Kalig Arselan, solta- 
nus Iconii, cumque Gabrieli prsefecto 
mala inesset suspicio adversus sanc- 
tum prsesulem, quasi is urbem Turcis 
prodere vellet, ei indignatus est, hasta 
caput ejus percussit eumque interfecit 
feria sexta quartamensisTamuzf/w/Mj 
ejusdem anni (Chr. 1095); porro ma- 
ledictus iste Gabriel, populum ve- 
ritus, praesulem transtulit in hoTtum 
atque inter arundines abscondit; bi- dana gens campanas nostras prohibeat, Orientales 
fere ubique hisce instruments utnntur ad conyo- 
candos in^ecclesiam fideles. Dionysias in Chronico 
campanee sea tintinnabuli formam describit, indu- 
cens Deum ad Noe, cui campanarura inventionem 
tribuit, loquentem in hsec verba : *Fac tibi tin- 
tinnabulum f. W nl ex ligno buxeo cariei hand ob- 
noxio, longiiudinis trium cubilorum et latitudinis 
unius eubiti cum dimidio, et malleum ex eodem : et 
pulsa illud ter singulis diebus : semel scilicet mane 
ut artifices ad area opus congregentur ; et meridie 
ut cibum capianl; et semel vespere, ut requiescant. • 
Ap. Asseman., Bibl. Orient., II, 179. t 1 ) De ejus scriptis h»c habet Assemanus (Bibl. 
Orient. II, 212) : »Exstant syriaci Saidi cantus 
in pontificali Jacobitarutn , Cod. Ecchel. 4, fol. 
226, hoc artificio dispositi , ut initiates singvlo- 
rum cantuum litera auctoris nomen exprimant in 
hac verba :ousfca? \H&» ? ' ^m^ Ut±° ^ • 
Parce, Domine, Saido peccatori qui hoc scripsit. 
Sunt autem morales, et in tonsura monachorum a 
Jacobiiis recilantur. » 

2 ) Additur apnd Assemanum, Bibl. Orient., H, 
211 : ]'*** llSTj ij-r 3 in f*onasterio Mia 
prophetce. 465 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SiEC. XI. 466 jAao . Uino aukJ^o ]Al^» U *i*± 
^^ tAfJJo +o^L4 ^ioa* ^^?^ 

Jon ^1 llr>anl?? V-^.-^ j-*r^2o 

as] ova^a ^fi ^aUo . ^r-^f^ 

.o,^, £+<* V-i^s 9A.0 : ?lr^ 
l_L,2 yo^ ,-nso . Soyl Vnltt iiO 

. 1aS ? U t ±b Sj*ah ^ • ^ 
^-iais] .... wsaA •^J*'^ •••• ^' 

.U&902 ^ifi OIJ^JO lAJ.ApSc %»3I 2-^)^0 

aifi 2,^0 »„.1 i fl » VnS il^?a^o i-o 
|o<n wja^e i~*L+ oai r 2 • U^ a * 

. |2aooAao l2o9'aio]o lla^oo )2,-»k0 
oX»] 1-331 w-iaa*.woJJa*9 r- 4 —^ o. 01 duo autem elapso, exsequiae ei cele- 
bratae fuerunt, et sepultusest in eccle- 
sia magna "Cursoris." 

Interim patriarcha, quia sibi oppo- 
situm habebat A.bdun rebellem, coac- 
tus fuit Bagdadum descendere, ubi a 
calipha Abugiafar diploma obtinuit ; 
paulo post Abdun mortuus est in He- 
senmansur, jussitque se sepeliri ante 
ecclesiae fores, ut a populo calcaretur, 
eo quod deliquisset in ecclesiam Dei. 
Patriarcha autem congregavit episco- 
pos, exequias ejus celebravit eique 
condonavit,dicens eum quidem amore 
principatus devictum fuisse, in or- 
thodoxa tamen fide defunctum 1 . 

Postquam autem interfectus esset 
Said Barsabuni seu Joannes, metropo- 
lita Melitinae , atque urbs ejusque 
regio, a Turcis devastate, septennio 
circiter pastore viduatae mansissent, 
patriarcha Melitinam transtulit Dio- 
nysium Gubae, Barmaudiana dic- 
tum, et ibi studia instauravit quum 
is apprime edoceret lectionem li- 
brorum veteris et novi testamenti 
atque Doctorum, eloquentiam et ar- 
tem scribendi. Erat quippe Dionysius 
ille Barsusani discipulus et Athanasii 
patriarchs magister. Post vastatam 
Gubam, in monasterium Mar Barsu- 
mee se recepit, et in eo edocuit et d ) Hoc loco voces plures in codice erasse sunt, «-% it a * „, a . . y^,,.^ ^^^ _ fl i, 

quasccodiceCantrabrigiensihuraanitcrsupplevit l&-?ok-=> Ml • I* ' • r ~~. V \\' 

J> Wright. Sic ergo locus ibi legitur : j__» j-&.a * T> S* 

32 467 BARHEBR^EI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 468 l^eo^a jooi A*|? lA^ia..*^ 010 ^oa^'o 

oi^ULs 'rA'r&s »-*r¥l ^^oi SAao 

^oai*9^ . stl^^U^Se? Ux^Lo r^v? 

^001*9 As Ijuoiioo . Ujlo;o Uij^ 
. | ,Sn j , te\ ||^kSo . jL^atfo UJcu. lyaso 

Og-*?^? )A^AS . 0*01 *9? Ot*^S? fl*^ 
^0 >0j^> . 0001 ^OOIaAa] .Ojfll . a*. 
^-*OL*^S A^U ) A .i^\ ]ZCL-Z^2±D 
^O f.*L& . 0001 ^Of£3^0 U^A 

lA-ton.. a ^ i So?]? I *S^a-A.o 
Vfcljja^^o V^p^j oi^alMjjp^Aio, 

.Ug n i N * fftO tftf^^jo . *»<5|jojj wAJJEftZ^l? 
**r^. lAloQUk ^ft^£))l? j.4.1^0-4, ^C^X. 

. olo&lso r+'rfrs.^ oi^k A*s j^a^o? 
oXaJ fO |2cs^i^LS? IflioLoj Joi A^s 
^aA-l r i?ope ^r^"* *»r*l-i> o©.« 
. >Ojio ".son \.^ <4Si9oj.o <oj] |oci 
wAcl* |ooi wMj^ff^AL* fS walLasjo 
)J % ^oJl jjjlj ]1 ^9 ^oio'j.*) [^j.]s 
,00 . I^cJols 2c-a~o w^iajLJ? • ft Aj. 
Ua^V >a-^9 *^Jii2l -. ^oijo]3 \-|l 
j-fcj^-so . <a\AJ ]3j ^.{.^A^o ^oijo'j 
• |lel fO ^Jas, |Q^ ot-nffl.q jpjL. 
tnifflt . y*£*|La ApAso A^*^? Ua*l? ordinavit officium liturgicum^ quale in 
coenobio Bargaghaei vigebat. 

Postea patriarcha Edessae metro- 
politam constituit Abugalebum Barsa- 
buni, Sai'di Melitinensis interfecti fra- 
trem : ainbo fratres isti famosi exsti- 
terunt in disciplinis cum ecclesiasticis 
turn profanis, et utriusque linguae, 
graecae ac syriacae, periti; uno verbo, 
totius generationis istius in familia or- 
thodoxorum oculus fuerunt; verum- 
tamen humilitate ad sedificationem 
ejtcienda?n t virtutum omnium fonte, 
carebant. Said quidem, qui Melitinas 
fuerat ordinatus, Joannis nomine as- 
sumpto, intra spatium quadraginta a 
sua ordinatione dierumaGabrieleMe- 
litinae praefecto fuit occisus. Quod vero 
attinet ad Abugalebum illius fratrem, 
qui Edessae fuerat ordinatus et appel- 
latus Dionysius, antequam laberentur 
dies quadraginta, dissidium exortum 
est eum inter et patriarcham : is enim 
eum communione privavit sequentem 
ob causam : cimelia patriarchatus in 
manus Abduni rebellis ceciderant et 
ab eo Edessae, pacta certa auri quan- 
titate, fuerant alienata; Abugalebus 
autem occasione ordinationis suae 
dato chirographo spoponderat sibi, 
nisi ea prius remisisset, praelaturae 
exercitium haudquaquam licitum fore; 
verum, cum Edessam pervenisset , 
praetexuit optimates Edessenos detrec- 
tare quominus ea redderentur. Turn 
patriarcha excommunicavit Barsabu- 
nium his verbis : «quemadmodum ipse 
decrevisti et propriis manibus scrip- 469 

low (U«I9( |ooi 

W > 


W 

3Kr 469 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EC. XI. 470 


& Ion „,nai ooio • jsiJ^. „--ie **Aa] 

U«iSo| . ioAa^ ^aj] jif oiIao^o q^»? 

{j£*lo . of^U^o \Jb> con —aAIa^Ld 
. Ulutf \— ik oooi ■ *S*i*Sft o' t ^LjJLa^ 
. &iloo <!▲£> ^jj»|o 1&a,i i^Ci^ 

)001 9 r .!^0 -aCljolj ]■ A.^j-JS ] r -AJk|o 
?t— ^ lj)jk«-tf |A.lS]0 * wSC^\tV>,S 
wBLl-slo . 1*01 9o] JJ.A.AJ >0^ j-OpS 

aj^o *s|o . \.£u> jJo ciA^^l© t^j.^1^ 
]2] <ri1*fliSSfl? j.aiP w-tfo~ttfalJQK*? 

.ooiis] VL. a^a3o . >aX*.^ iSSn? lyrtV> 
JJ . o$J*|o |»*f^Ls9 ^aa^? >o^ 

Usai il-sjo * vcnjol? Usu \.^ AJl 
*i^o ^sun^o tc^s ]3] . ^offillo \af 

]0C1 9|^0? V^, .ill fl iSSfl? JJO^.9 
]^SS^2b2 ffLO |o<5l9 5 As * ** Ja °t »" ia ^ 

—a? >-*?&] . l,1fiV)*o oijA^jo . tU 

l-fcjioj li-*9 _t*9 ^,**\]3 ClAsO^O 

• tool? 1,-i-*] ai.lSn 1^2 .A,lA^U^a^> 
IjLL*? _*A2tt a0io.sX<«]AlA t l0 ApiTi-».o 
>Om9 ~}mJ.\ & Uptk^O • Vfii2|o sisti, excommunicatus es a Deo." Ast 
hie in sui defensionem respondit hu- 
jusmodi censuram in ipsum haud ca- 
dere, quod voluntate sua scripta 
praefata non fecisset irrita. Porro 
Edesseni in duas partes divisi sunt : 
quidaua irati erant metropolitae , alii 
e contra auxilio suo metropolitan! 
eo aadaciae ac contemptus duxerunt 
ut presbyteros et diaconos ordi- 
narit. Jam vero Edessae praefectus 
Francus 1 stabat e partibus metropo- 
litae, ac pluries Francos una cum op- 
timatibus Edessenis ablegavit , ut 
illius causam agerent apud patriar- 
cham, qui tamen cedere noluit ; hunc 
pariter adiit Mar Dionysius, Melitinae 
antistes, una cum septuaginta viris 
ex honoratioribus Melitinae, atque hi, 
coram patriarchs pedibus in facies 
prostrati, dixerunt, : «facies nostras e 
terra prius haud erigemus, quam tu 
prsesuli Edesseno bene precatus 
fueris ; <• at neque ita preees ab eis 
recepit; imo potius senem quoque 
Mar Dionysium Barmaudiana, quia 
Barsabunio tulerat opem, exuit officio 
pastorali, quo Melitinae per annos 
duodecira functus erat, earn interim 
doctrina locupletans. Porro in hujus 
locum ordinavit Eliseum, archimandri- 
tam ccenobii Barid, qui nomine Joannis 
insignitus fuit : a quo, Melitinam in- 
gresso, praefectus aurum exegit ; solvit 
pro eo civitas ducentos denarios , *) Comes Edess® erat tunc Balduiuus, Gode- EdessssuccessitBalduinusalter,ethuic anno 1119 
f ridi Bullion»i frater, qui, anno 1100 Hierosoly- successit Joscelinus,quem »Gosli» appellat Barhe- 
morom rex constitutus fait. Balduino in comitatu brseus. 471 BARHEBR^EI CHR0N1C0N ECCLES. SECT. T. 472 ^-Lfl -sa^lo i-apwll li—La^; i ,A p A> atque ita receptus fuit; at cum tan- 
dem vim potationi deditus apparuis- 
set, contemptus et despectus fuit ab 
omnibus. 

Admisit patriarcha aliud facinus, 
stupore dignum ; scilicet adventanti- 
bus ad ipsum presbyteris nonnullis 
Edessenis, ut iterato ordinarentur, . «-Al^: >..Mf££j? U oriel wkA^ — -x^j] oiJa^ -Joa. j.-£>5 ^^lifi . 2.z.±±iZ ^oj] eo quod essent a Barsabunio ordinati, r ail j.^ Ufiffi oil ]o«i ^MiJs) (ita enim patriarcha faciendum volebat 

- , omnibus qui fuerant ordinati ab Abu- 

oi-lSso? .eJoi .oou^s^k '++'*■■$-£ loci , ■, v .,., , mt • „ j* 

• n x ^ r * galebo), nihil ab llhs circa eorum dia- 

|3 ^c . oooi &-Mi&j£2] wa^l^asl? conatumexquirens,presbyteroseosor- V qg\Zc±a.'^±±c \J± .ooiia^ w^lcL. vr lost r o -s^iso • >▲▲£ ^aJ] wujjol 

.^Ab . si? ^a-Joi ojAo 1 , |mO£0^ 

?oJ ]Ls90i <-^o . <cJl *-*t-?^ ^ao*r° 
?A-o >ai!^o ,a_j] w-«»iJaJ?o . i-^r^- 

J 50 • .^001 U^-^5 P l2&-A-AA - g 

..si . -si lA^a-a^ ^ci^oIaLia^ byteratus prior ; si e contra ille dia- 

cofltf^mrritus dec]aretur,irritus etiani 
. oci , an , a ,. ^ presbyteratus secundus 1 . Itaque nes- 

^ooi^aA* a ,j w-sl . i-*.j.A -31 Jo c i ens q U id esse t agendum, indixit eis 
^^ 13 r oo . -ct lA*l^Lb IZuJU?^ ne sine assistente sibi diacono sacer- dinavit j sed postea, institute examine, 
declararunt se quoque diaconos a 
Barsabunio fuisse ordinatos. Hinc 
vero obstupefactus hsesit patriarcha ; 
nam fieri non poterat ut eos post 
presbyteratum diaconos ordinaret ; 
quod si diaconatus eorum ut vali- 
dushabeatur,validus pariter fuit pres- ... - . , . dotium exsequerentur. Verura lllegi- 

T • ^ • " timitatem ejusmodi decreto haud 

. ^a-Jaifj jl <oct.^ loci? [ Ia Vi a Sp tolli manifestum est : quid enim unius 

m..^ Uj.a Uooju! UJoi lisl? U^o diaconatus alteri prodest? 
U-.iCT~io' j.^i-XJso . Ua^aiaJ J& 

*) Ex hoc loco colligitur fuisse inter Syros Script. Vet. nov. colled, t. X, agens de causis 

Jacbbitas qui ordinationes , per solium, non ordinationesiropedientibus.prresentemquaestionem 

tantum nt illicitas sed ut invalidas habebant, non solvit. Haec euim verba tantum habet : 

saltern ubi diaconatus omittebatur; nam omis- « diaconus primum ordinetur ille qui qferlur, et 

sio ordinum minorum, juxta Dcnzinger (rilus deinde presbyter. « Unde patet diaconatum, prius 

Orientalium t. I, p. HOI), apud Syros Jaco- suscipiendum fuisse. An aut'em violatio bujus 

bitas non impcdiebat quominus quis diaconus prsecepti irritam vel soluminodo illicitara redderet 

licite et valide ordinaretur. Barhebrseus, in Libro presbyteratus susceptionem ex istis verbis definiri 

directionum part. I, c. VII. sect. V ap. Mai, nequit. 


Ic^K 473 PATRIARCHS ANTIOOHENI : S^5EC. XII. 474 Hrte? 1>* *-* ^-*? ^^4 «-° Barsabuni autem, sciens patriar- ' ' " p> . ' . « i cham profectum esse ad moriasterium 

, ^j, l*aaa; r-^o ?? Ij.-*^ ^l j^u^j, in ditione Antiochise ^V«^,adiit 

Vfwo U^?s» t»r*r^- s 2a ^ ^^ patriarchamFrancomn^etdepatriar- 

esie . A*U«kO *^ ^i-^ s ? *«°^ chasuogravissimeconquestusest.Ille 

" , , . . , . • ergo Mar Athanasium ad se vel invi- 

fli^^M»«i i r «— turn adduci fecit et rogavit ut «w 52- 

Vu IK*? «i^ It" 00 • nJ-^^,5 V? y»w»a restitutes communionis Barsabu- 

. ols U>i^§^so . aa^io ^a£>^ nio bene precaretur. Respondit pa- 

' „ , . , • • fc,, triarcha : « valde reus est ; « at 

V«H P ,* Uio^Zo . ^* ^? interpres, vim illiusvocis non intelli- 

*^> . jio| l«n; . ile] ]^^»? «^** gens : « dicit, inquit, sibi multuin ab 

UJss5 l^i^i^iso • A w£u^ Ion? eo aurum deberi.« Tum patriarcha 

•^ ' . .» Francorum ait : " Simonis hoc est, et 

a-lo ouM v a-ia-^ ? 1?«? . r-*>l non Pettf; verum esto vos auro in or- 

i-ooi r o <o^l ^1° W • «- v°t& s> 'i dinationibusvestrisabutijeogitamodo 

q? \ | >o^as .o2J] ^-»»^^9 te hodie decern millia denariorum de- 

' ^ • - , , disse huic nostrse ecclesise, si eum 

\tu } U^ ^ **"<"\ -* *" qui ad mam confugit censura ab- 

U<n^ t° - ^^ h a ^r^ A ^ av * solveris." Patriarcha non liabuit ultra 

jjj IljJ U?o»1 ^o aa wtfa^l? quid responderet , eique data fuit 

* charta , in qua reconciliationem 

+^4 -o^ H ^ I- C «~*r* Barsabimii scr iberet; ast furore suo 

- | w^ |^. <n.J*> w-sai^o . a-*l^.ia^ abreptus est et Barsabunium intui- 

\co . ^Jao. j^> U^» wOoAal? tus : «Abugaleb, inquit, vide quo- 

^ AVft ^ nam me perduxisti I « at miser ille 

. ■ r J^\o ^-ia-o^-ao i~* « . n(m gilu ^ ged arrogau ter respondit et 

, aJJUiUl |~**P **V* •• — a^W^°1 dixit : « quod si ego sim Abugaleb, 

>uui ^ pi '.■-*** ^ ^ °«° tu w 116 » tu es Abul P har fS ius - " 

r ^ ' . Atque illud verbura patnarcham ad 

. *Li] wall^osl tf 1? o?J! • rr*'° ^ aWJ flm "„ M ' deordinationem extulit, 

Ijaio . A-tf <-^r^ a °l A-*^ *^ ut chartam projiciens, et collum suum 

' ' . , _ \. i^ extendens, patriarcham Francorum 

1*U»*fe V *± UH^ ^ itacompellaverit-.^etiamsimihi caput 

ffljo, wM^ • Isft-^r^ W A ^ 5 ^ abscindas,huncnonabsolvam.»Quare 

^\o . U^w Ur*^ ^° iratisuntPranciet Athanasium flagel- 

.1, Bernardus, Valentia in Gallia oriundus I*. III. H53. ad ^ 

tiois orimus ut patriarcha AutiocbiiE prsefuit, ab ) bciucei .hoc sinwnwtu 

ZolW usque ad a. 1186. Cfr. Oriens CArist., toriam qu« refertur Act. Jpost. \ HI. ^ 475 BARHEBR^II CHRONICON ECCLES. SECT. I. 476 l-Atf *~*J) ^_ a ? wfiu^j . ^.mul^|3 
^sl? . ^oai^*} Ur-*r^a^ i^ei U^r* 
u??] 13 ^ |3] Uo^ol ]ojl U*o? Uoi 
Us no . w*x.uAJ iJcLM^oa l^t-^ cu«p? 

IcnuL *^ r ^i? )2 f L^ j^lo . wtfcujaul A 

\ .I MWVlV r fiL^k Cl^O^ lfX)0 * i^*90tf? 

. ei^ttj U^o^a^s jsaamS *.s Ucijol 
^.^oj.^ 1^2^.^ jLix? Vso] \-|l o'oio 

U^£s? j^Ls? V^Lio . oij^j.^ \ijj ? 
13? J&-lA r -is5 j._2u:>A-o Icoi r a-,s 

»a*S2*12 n^ Axo looio . r .^lo^s) 

fAj-^Ls a i -astoo . lA-^a*iO ^pyuoo 
>aMt99 *^h^o «.A4ftS&*l ooio • -.a^gg*13 

l^£> 5^ lAlS] . UaIa VL loOl 

13 ,-so • acia^ P^J? i^t^Ls ^ 
,-io t^oa^J 13? >4(Tia^L. ^s % \aJ 
• 1*^-0.^*09 ^a| t^So^ sis |o<no . t^ol 

. r*l*l? li^o —So n iS)»1? ^oijsl? ffijiso 
]j^l .i nq T o . cnno,*, . m^ViS Usaio lis caedi jusserunt; at episcopus qui- 
dam Francorum senex patriarchaa suo 
dixit : «quamquam miser iste verbera 
mereatur, nos tamen non decet intra 
ecclesiam verbera adhibere; « atque 
ita praesto fuit Deus, et exiens pa- 
triarcha Mar Athanasius ad Syrorum 
ecclesiam Deiparas perrexit; ad se 
porro accivit Abdelmessiam Edesse- 
num,philosophum Chalcedonensem et 
amicum suum qui, larga munerum 
oblatione facta Rogelio 1 Antiochiae 
principi, patriarchae licentiam obti- 
nuit ad ccenobium ejus revertendi; 
etenim patriarcha Francorum ad por- 
tas civitatis prohibuerat, ne ilium 
egredi sinerent. Porro cum exiisset, commoratus est 
Amidse in coenobio Cancratae. Or- 
tum est ibi, eum inter et Isaacum 
Barkraia diaconum, dissidium de aedi- 
bus, vineis et agris : patriarcha Isaa- 
cum excommunicavit; at quia Isaac 
praefecto acceptus exstabat, hie plu- 
ries patriarcham rogavit ut bene 
illi precaretur et recusantemjussit ne 
Amida egrederetur, ita ut Amidae 
veluti in carcere esset. Plurimum 
ibi vexatus , misit ad Gosceli- 
num,principem Edessae, hujusque in- 
tercessione. apud Amidae principem 
aegre dimissus fuit. Egressus igitur 
perrexit ad salutandum Goscelinum •"i* J ) ^W>' Rogel, id est Rogerus, Richardi chenum commiserat donee ad requisitam aetatem 
filius,cni lancredus moritarus principatum Antio- pervenisset Boamundas II. 477 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SJEC. XII. 478 iP Vm ^o2 -^co . ^tfa.s.5 q iViS i S -laOjj.© \-$£c ]A-Z*-l^ ^> CIS? 

Ojia^i? Uci'io] 0,^2] is5Ci ^oo 

^o . l-^rs? Uf^> ^ocLilo 

osi . U^.V.^ ^ ainsl? U*?a^o H= 

_A r ai>i 5a4; oeio . Uaflu^o) ooio 
•jel* 12? V^ . i^i^s cei v ail -asfls? 
asio-ausl *«^ r s0 • m >$* ^^ 
,__A<n o4u£eo . ^-ai P© 1U^» 
lU^ftfi . iula ^o ^1 Ij-a. flo . Usi- 
. t-*i^9 on ^sl • >claoi ^oj.jJfli* ^cai 
j^jffoaj^lls? j-aA.s r ** JoiaS ^a 

\l)o ouso^i-s ^.-1-^AaIo . ?o?^l 

. | ^w iaa %„^ ^CTOp^olo . flUOGI 

. i-oiaa^ *-^la* r-^Hg I ASftM ° 

tfteu l^su H> 131 . <U»a.^ 
. oi^cu. ^ U^io -. lift* r* 1o« 
JJJla? ^V^ U-l^^ • Ufl* >oa^o 
aa^2lo ,Ji> ^-^ A^? W^ >°^ et inde ascendit in ccenobium Mar 
Barsumae. Contra Edessam grave 
anathema tulit ejusque ecclesiam 
propter Barsabunium sacris inter- 
dixit. Exinde Edesseni assneverunt 
liberos suos in ecclesiis Francorum 
baptizare ; valde etiam debilitata est 
ecclesia Dei per dissidium patriarchs 
cum Barsabunio et tribus preesulibus 
setate provectis, Bar Maudiana nempe 
quem Melitina ejecerat et qui quin- 
quaginta annis summo sacerdotio 
functus erat 3 episcopis Callisuree etTu- 
rabdini, quos patriarcha excommuni- 
caverat eo quod ipsins pertinacia eis 
non placuisset. Cum vero plures ei 
instanter supplicassent incassum , an- 
tistites quoque illi obiissent censuris 
eorum hand solutis, multi a fide defe- 
cerunt. Tandem, patriarcha ipse, cum 
die dominica Pentecostes sacrificium 
inchoasset in monasterio Mar Barsu- 
m£e et ad invocationem Spiritus sancti 
pervenisset, subito contremuit, et mu- 
tata facie animi deliquium passus est; 
eum in throno suo reposuerunt, et 
episcopus Gargar sacrificium absolvit; 
postea^nffrc/*a convaluit acprsesu- 
lem ilium ad Segestanse 1 sedem pro- 
movit; verum postquam septem die- 
bus infirmus jacuisset , venit hora 
migrationis ejus obiitque hora ter- 
tia, die sabbati, octava mensis Hazi- 
ran (Junii) anni 1440 fC/ir. 1129). 
Eactse sunt ejus exsequiee et corpo- 
ris sepultura in serario monasterii. n few Seaesiana, urbs Chorasan® re- deem dierum ab ea distare affirmat. Assemanns, 
gionis, WSalpheda, qui Haran itinere an- Diss, de Monads,, p. 108. 479 BARHEBRjEI CHR0N1C0N ECCLES. SECT. I. 480 wtfeutfoJJcu,^ *ftf]o . jjlo^o ^A^^ 

OflXsjo . \j>0S& 0019 AaJ^JA!^ |.l*i^D 

.1^,^^ 01^9 A^U^D <*^*? \4ieO 
I^^Ol^ 01-1^0 1 001 w-aflLsASsCJ 0010 
]osi <W| • loci IjAa-Lc ,,-ffi-M S ifl.^O 
^Lo i.&sao . \^t±> *li> VL. V«u4?o 

AovSso 1^&a5» ^401^02 . H^-*9 U-*k 

wfi!^)La£>l ws|o . r £>?^l Aa|.^1co . ]ooi 

Jj'ois ojJLs'^] j^aioJ ^a]o **oi5o|l )^0 
^*s >o|hD fS )a^A£ aioo . gvaoc.^!^ 
—05A00 . ciA*Xa^» ^qial^>jo ^sJo 
w-^OjJJasa^ \]U? >Q— 00 r \._d»«i*^l 
i^C fAO . >OX*iAfiA ^001 {.jJ^A^o? 
^oiai^o . j.oasj ^0 \.aJ • »j U j *n * X 
|j_a, 13 f9 A^o . **5i?o|3 ^aiaascilo 

^.mUl^l *t±c jjoij j-i~ oU.S>a 
. -iiam.q? ]j^99 llils ^q-a, |osi i«*j-^s 
]U\ ^o U1? U^a^s U>, H-^latf 
,*jio9 lj..^a^s ^.IflZoi^lo U^p? 
>*3io£&*o ,-fcOj ^r^ r^ 3 * te^tr 
ocoi — > 1 ffl"uiAig9 . |?A-xl£> l*al2* 
^ojAa^J? . >._4mmo] <^^09 | ; . SpoS o Patriarchatum gesserat annos octo et 
triginta, consecraverat Dionysium seu 
Mosem maphrianum Tagriti et episco- 
pos sexaginta quatuor. Ille, quia valde dure regebat eccle- 
siam et quemlibet a se exconimunica- 
tum non nisi sero et segre censuris 
solvebat, Iremori erat et timori eccle- 
sise filiis; ast, si obstinationis vi- 
tium excipias , virtutibus omnibus 
ornatus erat et prudenter se gerebat. 
Porro Abugabeb Barsabuni , cum 
obitus patriarchs nuncium pervenisset 
Edessam et juxta legem ad ejus exse- 
quias sacerdotes essent congregati, 
huic ceremonise pariter iuterfuit : cui 
dum adstabat, injlrmitate correptus 
cecidit et ad cellam suam fait dela- 
tes; postea tamen convaluit et per- 
rexit ad synodum Chisumae coactam ; 
verum cum pervenisset Samosatam, 
cecidit ex equo , atque inde Edessam 
deportatus et reversus, mortuus est 
antequam suspensione absolveretur. 
Tempore hujus Mar Athanasii pa- 
triarchs coepta est sedificatio monas- 
terii Peskin ; nimirum senex quidam 
magnus, nomine Palutianus, qui e 
Carsena regione 1 advenerat et in mo- 
nasterio Mar Barsumae hospitio ute- 
batur, jussit Eabban Davidi ejusque 
sociis, religiosis venerabilibus in mo- 
nasterio Mar Abhsei hospitantibus, ut 
in spelunca ad ripas Euphratis juxta <) U^s CarscAena, seu Carsena ut scribit Hierapolim, Armenia Cilici* regibus subjecta. 
Assemanus, urbs Cyrreslhicte apud Mabngum seu Assem - Diss ' ie Mono P^' 73. 481 PATRIARCHS ANTIOCHENI '. S^EC. XII. 48£ ];, SnnS \oa\Z-> jjp^o *4« Irf^? 

l 1 *^!^; «.saA.s?98i9 ,-ida) . ^ncas? 

h£an£u — 09 t-*oj i-pb hLz> i-A^>a£ 
|3o U^sp v ^^ B? f AC - ^°> ^ ? monasterium destructum, Samosate- 
norum dictum, habitarent, eo quod 
sibi a Domino revelatum fuerat spe- 
luncam illam venerabilibus ascetis in 
monasterium futuram. Itaque ad 
illam ascenderunt et habitarunt in 
cella, ibique digni habiti sunt revela- 
tionibus et virtute patrandi miracula. 
Dionysius autem Melitinse et filii Sa- 
buni excommunicare volebant senem 
Palutianum et monachos Peskinen- 
ses,ut quihseresi Messalianorum secre- 
to essent addicti acrevelationes accipe- 
rent a daemonibus ; patriarcha vero eis 
non assentiebatur. Porro Rabban Da- 
vidi successit Rabban Habacuc archi- 
mandrita,isque templum sedificavit et 
canones a Rabban Davide positos ob- 
servandos curavit, nevineam, agrum 
aut alvearia apum excolerent. % w i-aXool osij -^ n ^ .ii)^l ,^o 88. Post Athanasium Abulphara- 

... . oium, Joannes Maudiana dictus. 

. }J^9aLo 0019 ,-LlftOwt j ' %-staslo U^r 2 ^ 3 z>±H>A ^r* 01 
'La^&io . l-£s o,-«a^o . >o a A , * nS 

1^9? lj_A? wA*9 IXkJGlfl^ l^-r 3 -^ 

1 001 on; )ocLfc<ks; wtfajb£PalJaA9 ^li* 

UCLLs] <0<JI^I> Q^]o . ^SOfliQ.S0 wA-*9 
. <031-1> jiOQ^o' ]oCl O019 ^^150.— ^9 Eo tempore maphrianus et episcopi 
Chisumam convenerunt, et missis sor- 
tibus electio favit Maudianse, monas- 
terii Duair in territorio Antiocbeno 
archimandrite. Sub id tempus obiit 
Dionysius Chisumae, synodi praeses, 
omnesque episcopi una cum ma- 
pnriano concesserunt in Telbascher 1 , 
ubi opera Goscelini, cujus suberant 
dominio,locum habuit ordinatio Mau- *) j^]Ia2 TehBascher, vel nt Assemanus sionibus diatat, et Euphraten. GuiUelmus Tyrius 
scribit Tel- Baser, castrum ad ripam Sajur fluvii (lib. VII, c. 5 et passim) hoc castrura Turbessel 
aquis hortisque abandans, in via qua ab Alepo appellat. Cfr. Hitter, Erdkunde , WestAsien, 
ducit Edessam, inter Alepum, a qua duabus man- theil. X, 1033. 

34 483 BARHEBR.EI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 484 jl ^j <*Q wtf CjktfOlJCU.9 j^l aflol^ >OJ?0 

. lAiVi.^A^ sis aV/wA ^mal£)5050 
. l+r&a ^Imoa ^i^o on •Mi&J.J.] ^so 
VAioo . lieo^rO -pe? lr^&^ W 

Ijoij loci jiol w^Jl Vso . <JLtfjAj30 
131 . —sutfjAnL iiofli U*al 13 lA^. 
r-*^ osi . hjoA^o ? n ., m ^ £> \1mJl^ 

j^L^Loo . jJLa^cu.^ looi j«*AikO . looi 
ooioo _-^»? li-^sas U;jo. lA^ias 

. ooi H? ai^a^ Ui"*' ? y*l° • t* 1 ^'!? 
)> : V^ jicaso ]ooi t ,« -iS IAa}-^ ^1 
^ ? yo t a . I^l^lo 1-^rS ^a*«^ 

wslo Ujl.*la v oai,^ •. lA^jlo ^ 

]31 . Uc-l^ llaJ? ^ ^A?^ 
oiAsorS >cu-ol % M4 P r* i*r^ 
, "^^ oio I9010 . Usjo^I ja^ 

r » w»]|? r Jl p ws]o . *o^1 . ojifioj 
..*ciali> oi^^a-As? ^e ytf Aa^9 1>j* dianse, imposito ei Mar Joannis no- 
mine , die nempe decimo septimo 
mensis Schebat (Februarii) anni 1440 
(Chr. 1129). Manura illi imposuit 
Dionysius maphrianus in ecclesia ma- 
gna Francoru m , Goscelino ej usque 
optimatibus ceremoniae adstantibus. 
Patriarcha porro consecratus Mar 
Joannes ad coenobium Mar Barsumae 
venit, et Mar Joannem cognomine 
Barandream, quod ipsum per Mabu- 
gum transeuntem non exceperat, co- 
ram congregatis episcopis deposuit, 
quamvis dicerent omnes eum ob hu- 
jusmodi causam non depositionem me- 
reri, sed tantummodoreprehensionem 
et correctionem. Barandreas iste erat 
ex urbe Pharzamana oriundus , in 
scientiis versatissimus et potens in 
verbo, nostrse ac Armenorum linguae 
peritus, ita ut revera aequalibus suis 
omnibus factus fuerit speculum atque 
contra Francos et Armenos os elo- 
quentissimum. Verumtamen, quia pa- 
triarcham contempseratquin ullo modo 
ad petendam veniam posset induci, 
apud omnes reprehendebatur ; spera- 
bat quippe fore ut, ubi dicecesi exiis- 
set, dicecesani sui omnes et patriarcha, 
populorum postulatione coacti, ipsius 
reditum ad officium pastorale suppli- 
ces ab ipso peterent. At patriarcha, 
nil tale petens,illi suffecit Barturcam, 
qui Mabugi tribus annis seditj cum 
vero vidisset hujus mores esse corrup- 
tos, ejus rei patriarcham pcenituit; 
Barandream autem, quia neminem 
de re esse sollicitum videbat, magis 
adhuc pcenituit. Itaque veniam petiit, 
et patriarcha maximo cum gaudio rece- 485 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SMC. XII. 486 aiJLapo *~jb ot-s ;*t— ** f— ^r^— 50 
. Jjlea-A» ' r o 0019 >oa^^s9 ^iul&fflo 

. ,-iielJ upaA^*mo ^jjtf^lo . ^a.^1 

%i .U*9O0&k CIO ^.1^0 f £X^ 1*^1^0 pit eum eique condoDavit. Jam vero 
Basilius Chisumae, cognomine Bar- 
schumana, depositionem Barandreae 
indigneferens, quasi it a illegitime ec- 
clesiae negotia regerentur, officio pasto- 
rali abdicato, ad monasterium Peski- 
nense secesseratibiquein quiete dege- 
bat ; hinc patriarcha loco Amidae Chi- 
sumam in sedem patriarchalem consti- 
tuerat et Basilius ordinatus fuerat 
Amidae; quando vero Barandreas 
reversus est Mabugum , patriarcha 
Basilium quoque reduxit Chisumam, 
postquam quinquennio moratus esset 
in Peskin. Eadem tempestate, Gregorius 1 ca- 
tholicus Armenorum tractatum com- 
posuit, in quo vituperabat Syros, 
quod unico digito crucem signarent 2 , 
propter fermentum 3 , et quod vinum, ») jaa-i^ Erikur loco io^'r^Gregorius. 

*) Cfr. supra col. 427-428. 

3 J Armeni, sicut ct Syri Maronitae in sacrificio 
Missffi pane azymo utuntur ; Jacobitse vero in pane 
fermentato, cui sal et oleum admiscent, Eucha- 
ristiam conficiunt. Syros tamen olim azymo usos 
fnisse colligitur ex Epistola S. Rabulje Edesseni 
ad Gamalinum ap. Overbeck {Ephrami Syri alio- 
rumquejpera selecta, Oxonii, 1865, p. 232). In ea 
sanctus ille episcopus agens contra abusus in re- 
gione Perrhorum.exortos circa Eucharist iam scri- 

bit : ^f^ ^asi? ly-1 Uyo ^ P" ^a-^*« 

■|1^ loci ]3o . I^a.sj.2*^ ^ouii. loei^? 
(Asseman. V_a]kie) • Eapropier buccellam (xa- tham), quant ipsi conficiebanl, din fermeniabant 
el data opera eondiebant atque diligenter coquebant, 
ut Jieret eis in cibum potius quam in mysttrium 
corporis Christi quod azymis symbolice notaiur 
(Assem. : quod in azymis mandueaiur). »Hsec epis- 
tola refertur in Eistoria miscellanea edita a Land 
{Analecta syriaca, t. Ill, p. 316). Earn pariter re- 
fert ex Joanne Asise Dionysius, Jacobitarum pa- 
triarcha, in Chronico apud Assem. (Bibl. Or., 1, 
409). — Usus panis azymi etiam commendatur in 
Expositione Minislerii oblationis D.Jacobi, c. 
XVIX1X. ap. Al. Assem. Codex Liturgy., t. V. 
Disputatur quidem cujusnam, an Joannis Maro- 
nisvelDionysii Barsalibsci Jacobite, sit opus hsec 
expositio ; valet autem in prssenti casu testimo- 
nium, qusecumquse admittatur sententia, nisi for- 
ta^se locus fuerit a recentiori manu depravatus. 
Prteter fermentum Syri Jacobitse.inde saltern a tem. 
poribus patriarchse Joannis Abdun (vid. supra, col 487 BARHEBRjEI chronicon eccles. SECT. I. 488 . IjAOO^ ^OfllO \«ajj UftJbStfO U^>?o 

,-1^1 • U*?otta ^.^oiloo Ui^'j] 
!«-»? <*a& \||o • oiiaaj&l ^1^-4,0 

o<n 1i^e|ia^ Uh*. «-oAso . v o<jQSo 
A*ljcuj U l ^p '?'lo mm]^so • j-^map 
Axo IfioUal «.4.Vc5lo • ^j^jAS^ 
1&«gu jAoo . ^oatAjl. .001^*9 \sLd 

t-oo| | ,., n *, ^ iO^|^go . 0*01 |i-AA?a-^ 
oil*? 001L . v aJai l£4k> ^ocn^JA^ 

**0I0 L±\ . ^.Atl 001 J *Xt^U^09 

• i-'rte? IAa Sqo ^.LoIj y^o, | 0(n 

427-428), vel ut vult Abrahamus Eccuellensis apud 
Renaudotium {Liturgg. Orientt., 1. 1, 174, et t. II, 
64) inde a tempore Jacobi Baradaei, pani eucha- 
ristico sal et oleum admiscent, quod faciuntetiam 
Nestoriani, secus vero Coptita?. Cfr. Assemanus, 
Bibl. Orient., Ill, pars I, 239-240. 

*) Id est, quod ritibus uterentur judaicis. Vo- 
luerit Jacobita Armenis vitio vertere quod in 
sacrificio, more Judfieorum , azymum panem adhi- 
berent, prasertim vero quod vinum, amurepollu- 
tum, ut immundum haberent, sicut Judesi qui- 
busjuxta Zevii. XI, immundum erat quidquid mel et oleum , in quae mus in- 
cidisset, adhibita benedictione man- 
ducarent ac biberent. Tractatus iste 
Hiatus fuit in coenobium Armenorum 
in Cilicia situm, quod Trazareg ap- 
pellant; cum vero audisset Baran- 
dreas monachos Armenosassidue hunc 
tractatum perlegere et Syris irridere, 
zelo abreptus et mutato habitu, per- 
rexit ad istud Armenorum monaste- 
rium, ibique tanquam unus ex illis 
demoratus, praefati tractatus confuta- 
tionem clanculo conscripsit, Armenis 
illudens quod judaice 1 conversarentur, 
atque hunc suum tractatum apud ip- 
sos inter eorum libros deposuit. 
Elapso inde aliquo tempore libellum 
repererunt et catholico transmiserunt, 
denunciata ei fraude qua cum ipsis 
Syrus iste usus erat. Catholicus autem 
utrumque tractatum flammis tradidit, 
suum, inquam, et ilium Barandreae. 

Circa idem tempus obi it Joannes 
^5co^sMelitinae,qui et Elisaeus.Erat 
autem tunc ob suam artis scribendi 
et ecclesiasticae administrationis peri- 
tiam in cella patriarchae assiduus 
Basilius Gihonensis, vir astutus a quo 
patriarcha pro simplicitate sua per- 

tactu animalisimmundi, qualis erat mus, pollutum 
erat. Revera inter canones Armenorum in Mai 
Scriplorum veil, nova collection, t. X, editos 
canon 31 quiNerseti tribuitur probibet ne Armeni 
vinum a mure fcedatum bibant : . qui vinum a mure 
pollutum biberil, quadraginta diebus inpanitentia 
degal. « — Abusus prelerea plures, Judaismum 
redolentes, apud Armcnos damnavit synodus 
quini sexta, ut videre est apud Galanuw, Conci- 
liate ecclesiee Armenm cum Romana , torn. I, 
pp. 206 sqq. 489 PATRIAKCH^B ANTIOCHENI : S^EC. XII. 490 wMjJffi^Jj *io.A loci jA^^e? Va^, 
■ t y ^S. ^a *Axs Usaio . loei 9&tf ]o<n 
id -^e« • U^ P? ^-*** ^ 2 

cij^Lo j^> Vt Aic? >aAio ^oa* ^o|^ 
. isj^i^lal 05 f AO . |Al*,ie? cil^ 9 OCT . \<uA il^o in'sas %s^o lag* j-^as 

j.-ie|o . IsHt-^ 3 1 0<n ^- s '^ s ? I-* 01 
^oiiu V|lo . U*9 ^^ 081 Jian^e 

aioo . r*oojj lr*r° • **ko^i A-l^? 
uLi| wm^2?1o Jjio^ UJj^ l^as^j^us tractus fuit in consilium iniqumn : 
cum enim ille Melitinae dorai- 
nari cuperet, omnes qui ordinationi 
proponebantur removebat, atque ita 
factum est ut Melitina tribus annis 
absque pastore remanserit.Tum Meli- 
tinenses unanimi consensu Rabban 
Josue diaconum, concivem suum, co- 
gnomine Barketreh, scripto patriar- 
chs proposuerunt ; sed Gihonensis 
iste, invidia peresus, effecit ut patriar- 
chadura anathemata ad versus Josuam 
scriberet ; cum deinde anathematum 
libellus e suggestu praelectus esset, ac- 
cessit egregiusille senex Rabban Josue 
diaconus, idem, inquam, qui postea 
factus est patriarcha, et dixit quod se 
cuicumque pceuae a beato patriarcha 
latse submitteret. Atque inde in do- 
mum suam secessit. Quod cum pa- 
triarcha rescivit, ejus humilitatem 
laudavit et illico ei communionis pre- 
ces scripto transmisit. Hinc sedatum 
estMelitinenseillud negotium, usque 
ad obitum patriarchs, qui contigit 
mense Elul (Septembri) anni 1448 
(Chr. 1137) in monasterio Duair, in 
quo sanctum ejus corpus conditum 
fuit. Patriarchali munere functus est 
annos octo, et duodecim ordinavit 
episcopos. •. |x*9oio coi9 -J.uOa «*j— lo 9A0 89. Post Mar loannem Maudia- 
num, Athanas'ius, alio nomine Josue 
Bar Ketreh. 

Postquam ecclesia nostra ortho- 
doxorum anno uno et tribus mensi- 
bus absque summo pontifice reman - 
sisset, episcopi seniores mutuas ad 491 BARHEBR^EI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 492 * ^T^ °' 01 ^ w ^° ao :*-^l r^o 

vS* 

oi^ oei wsAa UHi^Ls? oiJ^a^ jAsj 
. j-^l— s? Jik.a^Lo <n.-k>A«o . ^joi 

^oaa ^j ? I^oa aoAao # ^|, ^| 
poo . jj£»| ^AJ^jo . Gij^Lej >allo 

.Mofa^o? Ij^j^aoiOAAAio 013A0 .mija] 
Mo . |JaAj.Ajj lia^AS?] ^aiajLalko 
. rA io|3 jL&k> U*i.a^ ? Up^ ^oail 

WJlOAflUo JBis] a-kLOO . .CLA.14AJ 
^o . ly*e } j^ a ^] ^^ 

. atAAj Uc.-l^tf^Aio '^ofli 01-00 
^po v also l^ojl ^.oao ^ )oa*o invicem litteras scripserunt, solliciti 
de synodo congreganda. Quum igitur 
e prsesulibus advenissent Gargaren- 
sis', Semahanus 2 , Claudianus 3 , et Gi- 
honensis 4 qui post patriarchse obi- 
tum sibi litteras institutionis conscrip- 
serat easque patriarchse sigillo obsi- 
gnaverat atque ita Melitinse tyran- 
nice dominatus est. Porro quatuor 
illi seorsum sortes miscrunt, ut ipsi 
dixerunt, scriptis Rabban Josue dia- 
coni, Ketreh dicti, et aliorum duoruui 
nominibus; curaque nomen istius 
Josue exiisset, eumdem duobus ad 
eum ablegatis episcopis ad ccenobium 
Macronae adduxerunt ac monachatus 
habitu induerunt. Interim nuntium ad 
illos delatum est maphrianum adve- 
nisse Amidam, et praefectum eos ro- 
gare ut in civitate ipsius convenirent : 
idcirco episcopi profecti sunt et as- 
sumpto secum electo pervenerunt ad 
coenobium Cancratae, ubi ilium praa- 
sul Gargarensis presbyterum ordina- 
vit ; porro Amidam ingressi sunt , 
atque ibi locum habuit ejusdem con- '* *V% Gar 3 at '» Carcar apud Abulfeda, 
Gergerxa. Petermanni tabula geographica, castrum 
tunc temporis munitissimum simul ct sedes epis- 
copalis, in montcad occasum Euphratis inter flu- 
men et Cachtam, a qua itinere trirnn horarum 
distat. Gargar hodie possidet circiter 150 Kur- 
dorum familias ct 25 Armenorum domus. Porro 
situin est oppidnm Cachta ad meridiem Melitina 
a qua dislat bidui itinere, Cfr. Assemanus , Diss, 
de Monophys., 81 ; Bitter, Erdkunde, West-Asien, 
theil X, 869, sqq. 

2 ) J-le^ » Semha seu Semaha , una ex septem 
dicecesibus quas Barhebraus circa Melitinam po« 
sitas suaque state desolatas affirmat. « Assema- nus, Diss, de Monoph., 109. 

3 ) }— ?o.isLo Claudia, unus ex septem episco- 
patibus qui circa Melitinam, Armenia minoris 
urbem, sunt. Ejus situs hucusquenon satis inno- 
tescit. Cfr. supra col. 142 et Ritter, Erdkunde, 
JVesl-Asitn,theil X, 831, S84. 4 ) T Gihon (mendose "n. ' "^ scribit Burns in 1 parte liujus Chronici) sedes episcopalis 
in regione quae a Gihone fluvio nomen accipit. 
Gihon autem scu Jaihun vel Dschihun flumen est 
Ciliciamalluens quod antiqui Pyramum vocarunt. 
Cfr. supra 416, not. 3, et Ritter, Erdkunde, 
West-Asien, theil X, 839, 848. «*- w 493 PATRIARCHS ANTIOCHENI *. SjEC. XII. 494 1 

i fe 

sy 

: ftlS". 
• & 


fc?S'f 

M ; 

ila.5; 

8>i>. 
am. HS? wfflla] ai^^k ]ooi A*| r _s . j.L*j.3lo 
^*r^» j-fcolo J.Ldoa.0 0100 . ^sca^LjIj 

— L0 — A^.? J.aSQ4> <_ca£j? i.A|^.s 001 
jL-olo l^xii^ a-£u*,£*^l p? r -AO secratio, die dominica, quarta Conun 
prioris (Becembris)\n festo sanctae Bar- 
baras, anno 1450 {Chr. 1138),manura 
ei imponente Mar Dionysio inapbria- 
110, assistentibus huic episcopis duo- 
decim, et proclaniatus est Mar Atha- 
nasius patriarcha Antiocbiae. Eadem 
die Mujed Aladin 1 Bar Nisan,Amidae 
priuceps, universae synodo conviviuni 
paravit; postridie autem patriarcba 
jussit ut prsesul Gihonensis, Melitina 
relicta, ad dicecesim ipsius revertere- 
tur, utque Basilius,cui castrum Giaa- 
bar 2 adjudicavit, exiret Amida in 
sedem patriarchae remansufa, quem- 
admodum fuerat olim. Hinc scandala 
pessima proruperunt in ecclesia. 
Quippe Basilius Gibonensis ad pa- 
triarchara ita locutus est : « tu ne- 
quaquam electione sortium sincera 
factus es patriarcba, sed mendacio et 
nequitia; « addebatque se ab episcopo 
Gargarensi fuisse deceptum, atque ob 
hujus juramentum, senenipe Melitina 
haud expulsum iri, inique egisse, 
scripsisseque in tribus scbedis nomen 
unum. Percrebescente ergo hujusmodi 
rumore, scandalizati sunt omnes; et 
praasules quidem occidentalium Eu- 
phratis partium, quia neque electioni 
neque ordinationi interfuerant,nedum 
patriarcbaniproclamarent,paratierant 
ad aliuin constituendum. Patriarcba 


1 ) Moajedoddinus ap. Assemanura, Bibl. Or., phraten inter Balim, a qua itinere duodecim hora- 

H } 361. rum distat, et Kakkam seu Callinicum. Cfr. Asse- 

S) » Z><J ^ vT a Kala Giaabar, hoc est arx manus, Dissert, de Monophys., 83; Ritter, Urd* 

8eu castellum Giaabar, scribitur Kalat Giabar, kunde, West-Asien, theil X, 13, 1002, 1020, 

Kalaat Jaber, Kalaat Jaffer, II Ztfafor .Vocabatur 1023, 1074-1079. 
olim Dusaria, Si turn est istud castrum ad Eu- •*# I 495 BARHEBR^EI CHR0N1C0N ECCXES. SECT. I. 496 li , I >! <*' t &2]o • *-!*.& jSViS oj^Ulo ciA* 

. ^0(X4^ll^| 091 -s] **£.£ *L]o 

>a^ -j? . Ur^rA 3 ^ o?,-*o JJoAoj 

l^j^i-^LS l^lo . 1—Ia.A, IoOIO OL-X*? autem Amida profectus perrexit ad 
coenobium Mar Barsumae, ordinavit- 
que Theodorum, sororis suae filium, 
Melitinae metropolitam, qui diet us est 
Ignatius; ordinavit etiam Hierosoly- 
mis Romanum, e monasterio Hie- 
rosolymitano quidem evocatum, sed 
genere Melitinensern ; is pariter ap- 
pellatus fuit Ignatius. 

Porro anno 1452 (Chr. 1141)conve- 
nerunt episcopi occidentales cum Ba- 
randrea,BarschucnanaetaliisinHesen- 
mansur, scripseruntque volumen ca- 
nonum ac patriarch® denuntiarunt 
ipsum si illos servaret, a se receptura 
iri : quorum custodiam cum spopon- 
disset, eum in ccenobio adierunt et 
consensual suum ejus systaticis 1 litte- 
ris adjecerunt. Tunc pax inita est : 
patriarcha Melitinam concessit et 
MelekMuhammed salutatum adiit.Se- 
dem suam fixit in ecclesia Mar Ma- 
mas ac chrisma consecravit in ecclesia I 
.i I i j | I > ') 1 * ft * ft Mw tn rrurrrrtritAv^ 8t/S(aliCiim, & V0C6 

ffuTrafftj. Est autem <ruGTa<n;, juxta Suidam in 
Thesauro eceles. * constitutio qua duo vel plures 
simul stant consentiunt vel conspirant. » Forro 
nomice avatari*!}; scilicet ima-coifis apud Renau- 
dot, Liturgg. orienlt. , I , 3G7 , et apud Den- 
zinger, Ritus orieniL, II, 37, 50, 54,designantur 
lit terse electionis et consecrationis patriarch® 
Alexandrini monopliysiUe ejus fidei professionem 
continentes, qua recitantur in ejus consecratione. 
Hisce subscribunt omnes episcopi qui election! et 
consecrationi interfuerunt. Forro in prcesenti loco 
sermonem esse de aliquo ejusmodi scripto et vox 
ipsa hie adhibit a et unio qua; monophysitas Syros 
cum jEgyptiis constanter conjunxit dubitarc non 
sinunt. Coufirmatar hsec sentcntia e ritu ordina- 
tionis patriarchse apnd Syros Jacobitas. In illo 
cnim ritu de professione fidei a patriarch a emit- tenda hoc habentur : » post lectionem Ecangelii 
sedet prates synodi in sede sua, et episcopi (qui 
debent esse duodecim), unusquisqne juxta gradum 
suum. Tunc episcopi adducunt ordinandum ad 
cornu altaris australe et jubente praside synodi 
legit tomum homologies quern sua manu conscripsil; 
turn tradit scriplum a se tomum prasidi synodi, ut 
custodiatur. « Ista fidci professio in archivum 
ecclesi® patriarchalis inferebatur ut ibi conserva- 
retur. Vide Assemanum, Diss, de Monophys., 40, 
et Denzinger, Ritus orient t., II, 76, qui integram 
refcrt hanc fidci professionem. — Barhebrceus in 
Nomoc, part. I, c. VII, sect. 3, agens de »Cbi- 
rotoniis pontificalibus * ait : « si episcopus est 
tile qui ad honorem meiropolitts (aut catholici aut 
patriarchs) offertur, per scripta systatica synodi 
perficitur dumlaxat, et non per secundam impositio- 
nem manus. » 497 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SSC. XII. 498 f 

w- Si BC ft HP 

|t". k 
^ 

& 


U^J^o] wOfliiO . ]f*^? ^f' 01 ! ^r^°? 

U^j^Lo aitfaUtt*? r lj^lAl4. 9A00 

2uf^Al|.l*faVo w*jj»^1 r l4'AJU^o 
lj-»* <..k> 9}^ >3.-^t--° ^r*^ 2 

1i.-s^|o . ^ojmi -ii— ^>? I j . Son S o 

.A^tfa^ 2a^ <.£^j| a^l ^Aoi 9 As 
|] ? VA.V0 ^aj ^tfa^ . A*|.tfaiflJ 
ugrnStfftaL f A^jo . cnJ^oU> Iff AJ 

. a0l90J] >OOAAS _^0 . Jjlea-A,^ CCI9 

\-!u oiJic %nnSo . ci^ab* w^Laa ^ a S 
^»|Sr>] — *!ij]o . ^oci ^a*]} JAaA- 

^.aaVia.o OU30 . ^i*^.? 001 joci 

%£>V| 001 «.s] . a^fiPa~9 OlA^k U.AJ9 
t>&^£ 0100 . {.l^oa^ f£^ «a019o] 
. at^saa^ 0001 — —sJM**Ak>5 Uoi'jojJ majori j deinde perrexit ad coenobium 
Mar Aaronis Sigarae; episcopo vero 
Maipherkatensi regendi Amidam, et 
Tarsensi regendi Antiochiam contulit 
auctoritatem. 

Anno hinc uno elapso, Dionysius 
maphrianus obiit Bagdadi, ejusque 
corpusTagritum fuit translatum.Anno 
autem 1454 (Chr. 1142) mense Te- 
schrin priore (Octobri) ordinatus est 
maphrianus Tagriti Lazarus e monas- 
terio Sergii, ex Ebra castro Gubae 
oriundus, et Melitinae institutus; qui 
ordinationevu suscepit in ccenobio Mar 
Aaronis et sub nomine Ignatii procla- 
matus fuit, plurimumque inclaruit in 
ecclesia. 

Post haec nonnulli adierunt Gosce- 
linum* comitem, dicentes patriarcham 
illegitime fuisse institutura; Gosceli- 
nus autem, eo quod patriarcha ipsum 
salutaturus haud venerat, eum in suo 
territorio proclamari prohibuit, Basi- 
lium vero, Barschumnam dictum, e 
Chisuma transtulit Edessam, et Ti- 
motheum Gargarensen ad se Samosa- 
tam accivit, ut ab eo inquireret de 
electione, quo scilicet modo peracta 
esset ; jam referunt quidam declarasse 
episcopum Gargarensem vera esse 
dicta a praesule Gihonensi. Porro 
praesul ille Samosatae obiit. Mox pa- 
triarcha, ut Goscelini caplaret bene- 
volentiam, etiam ipse Edessam Bar- 
schumnse adjudicavit j quo Edessenos 
sibi oppositos subjecit. Chisumaer au- 
tem ordinavit Eliam monachum, doe- ') Joscelinum scilicet juniorem , Josccliui I Edesste comitis, filium. 35 499 BARHEBRJEI CHR0NIC0N ECGLES. SECT. I. 500 jA^do . -tfj^o'^o UcuJ>o w^lf^l 
. ]a£^ ? a^* ?r4^1 ^^ ^1 ' ^ trina inter coactatieos ejus insignem, 
qui dictus est Joannes, et fuit in ec- 
clesia illustris. 

Eo tempore Basilius Lacabenae 1 
accusatus de fornicatione depositus 
est ; cui paulo post venia donato pa- 
triarcha monasteria Zabar adjudica- 
vit ; at Mine quoque eadem de causa 
pulsus denuo in gratiam receptus est 
a patriarcha qui ei adjudicavit dioe- 
cesim Sibabarech 2 cum vero ibi tri- 
bus annis moratus esset, eamdem ob 
causam fuit expulsns. Nonnulli qui- 
dem ferunt eum calumnise injuriam 
fuisse passum ; ceterum , quid verum 
sit Deo notum est. 

Eadem tempestate, Joannes 3 Mar- 
dinensis 4 , a Mar Athanasio Abulpha- *) *^y . urbs episcopalis, una ex septem 

circa Melitinam quas sua state destructas fuisse 
scribit Barhebraus. v 

2 ) £~ ]~- " vel ?j n| ^a Sibabarech, 
Sababarech, dioecesis qua: ad Edessenam adjecta 
fuit in synodo anni 1155. Cfr. Assemanus, Diss, 
de Monophys., 109. 

3 ) .?iio? -l»a- Joannes, Marda episco- 
pal. Ejus gesta fusius cnarrantur in BibHotheca 
orient., II, 216, sqq. Fuit autem Joannes episco- 
pus non tantum Marda.scd et Ddra.Haran.Telbes- 
ma.ChaboraetNisibis.ut constat ex annotation^, 
apposita anno 1560 ad quemdam codicem syria- 
cum, quam refcrt Assemanus toc.ciV.hisce verbis^: 

V^o^o-r^ rf>^ *h*° ^ Z ^ va *° 

♦ -|L-^l-» 1-^-^^ i^^ U^s-^? 

» Migravit ab hoc saculo nequam et miseriarum 
pleno et ubiit ad Dominum suum Mar Joannes, sane- tus metropolita Mardce et Dara el Chabura el 
Capharluta et Telbesma, anno Gracorum mille- 
simo quadringentesimo septuagesimo sexto die duo- 
decimo Julii. » In aliis codicum annotationibus 
nomen Nisibis adjicitur. Nimirum propter exi- 
guum Jacobilarum in hisce locis numerum varia 
ilia sedes episcopates in unum coojuncta fuerunt, 
ut posset episcopus fidelium oblationibus susten- 
tari. Nam cpiscopi sive Jacobita sivc orthodoxi 
sub Mahumcdanis principibus alios redditus non 
percipiebaut, ncc adhuc percipiunt, nisi fortasse 
ecclcsia bona possideret qua siepe diripiebantur. 
Joannes igilur tanquam episcopus regebat Jacobi- 
tas totum terra; tractura a Marde ad Haran inha- 
bitantes. 

4 ) H«jus urbis jam pluries mentio fuit. Utile 
autem visum est, quia sapius denuo in decursu 
memorabitur , ejus situm accuratius defmire. 
Est ergo \r£c Marde, alibi ^I?i^ .Vanft«,quod 
nomen recentiores Maredin, Meredinum, Mar- 
deen, Mardyn, Merdin pronuntiant, castrum Me- 
sopotamia munitissimum in vertice montis posi- 
tum, cuj.is allitudo duarum parasangarum est, 501 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SJEC. XII. 502 1 001 Jjloo . <£±Z] AIaa ]otn s^k't&zA 
>aiA/| oiAi. _Lo o<n . U»t££ lr—°? 

. oa©Aa] ^^1 <* r .*l£>? ,aJci . U(Ti?c| 

)joi . JLoa\ JA^iLo ats \ ajk. a^*»2j 
l081 wA-jfk) oi^oa^ — io a^9 V^\Ld 
]ooi ai'Snn jl^Sv —bo jls| . J^AsLs 
_Lo c&j oi^ j^Attl . mJo.l£^a^k 

^*] Ua^Jl9 woo^ .^La^o . JAaJUs 
y*| <oJl wUAhSO . jL^* r £ IdAs _k>9 
> .aullla+l ^.-a^ci . ol-IaL.5? I-^Im 

i.A^, w_jL0 „»s|o • ^_*?J^0? CG19 ragio anno 1436 (Chr. 1125) ordina- 
tus et Sanctis moribus praeditus, sa-^ 
pientiain proprio ingenio adeptus est 
et ihclaruit apud reges et plebeios. 
Etenim egregiam operam exhibuerat . 
magna sua liberalitate in redimendis 
vinctis Edessenis a Zanghseo 1 in cap- 
tivitatem abductis,ac per universasre- 
giones in familia orthodoxorum oculi 
in eum erant defixi. Hie, cum apueri- 
tia in Scripturis exercitatus non fuis- 
set, neque a doctoribus scientiam suam 
hausisset, sibi persuasit correptiones 
non a Deo hominibus immitti. Palam 
igitur omnibus affirinabat Edessam, 
si adfuisset exercitus Erancorum, a 
Zanghseo haud capi potuisse ; compo- 
suit proinde tomutn, in quo partim 
de suo demonstrationibus physicis 
sententiam istam confirm avit, partim 
ex Scripturis Sanctis annexuit effata 
eaque juxta propriae mentis opinio - 
nem interpretatus est. Turn Joan- 
nes Chisumae et Barandreas singuli 
librum ediderunt ad refellendam Mar- 
dinensis doctrinam; insuper presby- 
ter Saliba Karigarse 2 , qui pariter 
eruditus erat et inter aequales suos inquit Abulfeda, Nisibi ad radices montis posita. 
Mons in quo exurgit urhs Mardse adjugum Alasii 
pertinet.Fatriarcha Jacobitarum a plunbus jam sav 
culis Mardini residet in monasterio Zaphuranensi, 
ut notavimuH Piaf. p. xvm. In montosa Mardini 
regione multa olim conspiciebantur moaastcria 
multseque urbes, inter quas numerantur ab Asse- 
mano (Bibl. Or., I, 216; Bagbedscia, Caphartuta, 
Modiad, Beth-Tabita, Severina. Cfr. Assemanus, 
Dissert, de Monophys., 93; Bitter, Erdfatnde, 
West-Asien, thcil XI, 381, sqq. ; Badger, The 
Nestorians and their Rituals t 1. 1, p. 46, sqq. *) Contigit Edess» expugnatio per Zanghseum, 
Alossulse Emiram , juxta Barbcbrteura, anno 
Cbristi 1145. Earn narrat Barhebracus et Zan- 
gbtei crudelitatem describit in prima Chronici 
parte, text. syr. p. 326-329, vers. lat. p. 332- 
335. Cfr.GuillelmusTyrius,tfi**.,l. XVl,c.IV-V. 

2 ) oii---*j-£ Karigara, locus cujus situm 
nullibi inveni indicatuui. Eumdem esse cum bo- 
dierno Curdorum pago, Karik nuncupato, quern 
non procul ab Hesenmansur versus austrum indi- 
cat Bitter (Erdhinde, West-Asien, tbeil X, 8&6) 
conjectura est qua videtur satis probabilis. ! i:i 503 BABHEBBuEI CHBONICON ECCLES. SECT. I. 504 I; . 

I: j| 

t! ! ; Bt ';! ihr !!! 

in 1n!***0Q looj U$ ^aaoi? , afr^r*? famosus, scriptum adversus eumdem 

irn ^ flA^cmV -a^ UAs «j-o prsesulem edidit. Denique Mar Dio- 

. U^u? r™ ^ * 'T° nygius Amidae, Jacobus Barsalibeeus 

ooij . ysoi r-^ifll? wJaoJJQ-*? ^r^ 00 di c tus, de eodem argumento etiam 

r oi> UoAs . a-ai^a ■■ nanS>» librum evulgavit, in eoque flagello- 

; .. . . ,, , ,. ^ w rum species a Deo iuimissorum dis- 

y " ** .. tinguit a detnmentis quae hommum 

. ^j ? Aa_Lo loi-^ ^? U^a-*? incuria accidunt. 

JU *aul4 -r^ 4*4 Ai-^o Anno 1459 (^r. 1148) Mar Atha- 

• . „ , ". „ . nasius patriarcha Amidam re versus, 

. lofli »aA* ^o . \fl r ^P ^oJ. . bidem sedem fix . t porro Joannes 

joei j*>Mm1 r° o. 01 ? ^ aai6 ? r^* -* Mabugi, cognomine Barandreas, dis- 

*tt**1 JoUoia^J *~± U*r- «^ sidium habuit cum Tiraotheo ' Carse - 

, nas episcopo, et cum isto commutavit 

^oftyllro r^° -^ ***** ^°? #,**«*, transiitque Barandreas Car- 

. w^oai*^ wtfoUaia^ Ulo . U^r^ se nam , Timotheus vero Mabugum 

U^^lo<n . (t,^ ^1 j»lMl r^o advenit. At Barandreas pro more suo 

' J , , v" . . dissidium habuit cum regioms mode- 

ciaaxo • M? ] t am] J»a^|**a >ai> ^^ philarto, Carsenam reliquit et 

. ^.ajflao ,oA* \l|o -. Uaja^ *s| in p es ti n habitavit ; turn praesul 

.. ci^h^ lis Uaj^j Ua-o Carsenensis ad officium suum rediit. 

Ui«> *J^'. hoi l^u^» ~o Eodem anno Goscelinus Francos, 

l ** rr ■ ^ . Edessse dominus, in reprobam men- 

UAitiM UoaiL r-s • wnjol? oijio ^ tradituSj copias suas congregavit, 

H^jjj *9i>o . fliJei»iM wUi) . )o^&*l et significans se ad terras Turcorum 
Vfio ^Ulo.U^ \|i. Us»o2 ? preedandi causa ascendere, pervenit 
^ ' v * 'in Harran, ac inde ascendit in mon- 
^ bteo • Ma* fca^ *£>*> ^ tem album ubi tribus diebus commo- 
ns ****»h l^r* • <-^a* U^ ratus est, donee scilicet a regionis 
' ' ' .e-^o H4, | yv illius populo agnitus inde aufugit. 
r-^i rr+f* 01 r - " x um ducibus suis ait : « quandoqui- 
.'A^a^J^I r^ho]} V^aio.-oialsVoi^ dem - ter nos t rU m turbatum est, adea- 
. LLS^r*? 1r-ioa-^ ^*-^-^ mus ccenobium 1 quod proxiraum est, t) Monasterium scUicet Mar. Barsum*. ut col- Chronici parte a Brans et Kirsch edita text syr 
ligiL exiis V* infra refemntur et ex prma p. 337; text. lat. p. 8M. Porro, sxcut plur* !# Ski. 


& 505 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SJBC. XII. 506 !|^ 4 ^° . ^UaaSio ^lA^o 
ooi Ua^? °'r^h • ***"* ^* A? ° 

U|*aA*1 U*4>lt-^ c**oA*1 ^? 
! aasl VJa^i lr^^» ^'^° ^^ 

^o.Uo'io* Uo'iJ] ^c v as2a^ ^1? 

v aJl •A.p-o • ii^ 81 <r* \°^ ^° 
j ^?^ j^o . lis 1h&*? fc»* &*as et facta oratioue revertemur. « Hora 
ergo matutina sabbati, die 18 mensis 
Haziran (lunii) subito adfuit, et ga- 
visi sunt monachi quod putarent ora- 
tionis causa ilium advenisse, eique 
ad portam australem cum crueibus et 
evangeliis obviaverunt. Ipse autem 
perspiciens crucem ex equo descendit 
dolose, seseque modestum ostendit 
donee intrasset et consedisset. Tunc 
quibusdam e militibus suis, ad ipsius 
perversitatem deflexis, consilii sui do- 
lum aperuit, illosque ad inspiciendam 
arcem allegavit. Monachi quidem 
statim hujus inspections dolum sen- 
serunt, illam tamen impedire non po- 
tuerunt. Itaque ascenderunt quinque 
Franci , et monachuin Hadbeschabam 
duosque famulos exire jusserunt ; 
Goscelinus vero monachos congregates 
omnes intra templum reclusit, senio- 
resque ad se accitos increpare ccepit : 
h vos, inquit , Claudia* incolas fugas- 
tis ; date mini deposita e regionibus 
Turcarum quae penes vos habentur. « 
Cumque monachi responderent sibi, 
si illud facerent , non amplius possi- 
bile fore in illo loco commorari, furens 
illos templo ejecit et inclusit in car- 
cerem, qui dicitur Kana; porro in exstitereapudSyros viri Barsumai nomine celc 
bres, Barsumas nerape, Edessse episcopus et mar- 
tyr, quem martyrologium Romanum Barsimicum 
facit, Barsumas, ardens Nestorianismi in Orienle 
propagator, et Barsumas archimandrita mono- 
physitaaconcilio Chalcedonensi damnatus, cui Ja- 
cobitaj plura tribuunt miracula; ita etiam plura 
exstant sub nomine Barsum© monasteria. Ccle- 
berrimum est monasterium Barsumas juxta Melitr 
nam, in quo reponebatur Barsumas dextra. Hujus monasterii mentio pluries in antecedentibua facta 
est Inhabitabatur quidem a Jacobitis : an autem 
Barsumas martyri vel Barsumas monophysitas dica- 
turn esset, deEcieutibus documentis, non ausim 
deEuire. Aliud Barsumse monasterium in regione 

Claudia indicatum fait supra, col. 416. Memoran- 

tur ccenobium Barsumas Scianense in Bibhoth. 

Orient., II, 154; ccenobium Barsumse juxta Tel- 

Kobab. ibid., 228. 

) J'!! 
i In 507 BARHEBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 508 I: i ' . i; i i„ t\ Ii < 


1^3 As o U^Jojo IAamo^o lUflso 

Q-AJlsO • |Aa£q^ %s] O^^pO • j.fl?£20 

. liojjtfo is 01 5 ^ki OmmsAaI? yOf^a^o 

fSO . P(^0 U'aA^O . ]3]fSO U«lJ0 

a ..a m i • o^_Lp ]Lam,} l—loa* oi^s 
jj^so . ^^Lal. m>" i»]? >opsals 

,al| Am|o • Ipca^ ^Lo j^a^ ai^a^o 
Ij-fALsj |iojj ^aL oAoo • ai-Lai* 

li^OdLsO • jjoiJ ^JLO£9 Vli. • {Ltd? 

H^avo • U^r 3 VtLo l^j^io ^ 

. JaJUJ^ lA^lol UJU^a^o \^|o 
ws] 1]o^) V^|o • |jAa^ ws| ^a^co 

oio^a JLooijj l^t^i r*»° • UaJjoso 
. (jvla^? ^aJmL ^A^o fra^ Ir^ 63 !^? templum immisit presbyteros Fran- 
cos, qui quidquid reperire poterant 
abstulerunt : phialas 1 argenteas, 
discos 2 , calices, cruces, thuribula, 
candelabra, flabella, evangeliaria , 
librosque rituales ac velamina ; cellas 
pariter depraedati sunt, et collegerunt 
quidquid invenerant auri, argenti, 
seris, ferri, vestium et tapetium ; post- 
quam tandem integro sabbati die per- 
scrutati essent, quidquid portando 
erat abstulerunt, ac tempore vesper- 
tino, incipiente dominica, monachos 
omnesque incolas monasterio exire et 
secum proficisci jusseruntj pernocta- 
runt autem ad vineam quae vocatur 
elephantis, juxta fluvii ripas, in mo- 
nasterio vero praesidio reliquerunt ali- 
quot Francos et Armenorara multos, 
homines sceleratos et prsedones. Die 
dominica mane Goscelinus denuo mo- 
nasterium ingressus est et explorato- 
ry iterum introduxit in cellas : ascen- 
dit etiam ad contignationem superio- 
rem 3 , et depraedatores usque in cellas 
famulorum immisit , camelis et mulis 
cuncta onerans ; praeterea crucem ali- 
quam auream intra monasterium con- *) \Ua est graecum <pia).i?, phiala. 

2 j ]kaa_s (a ^.aa incurvatus estj bic adbi- 
beri putaverim de sacris illis vasibus ex auro vel 
argeuto confeotis, in quibus Syri, durante sacrifi- 
cio, reponunt panem euchariticum, id est de discis 
sacris vel de capsulis sen vasibus in quibus Eucha- 
ristiam ministrabant extra sanctuarium. Discus isle 
apud Syros respondet patcuaj Latinorum cum hac 
tamen differentia quod multo latior sit nee adeo 
planus. Tantae debet esse amplitudinis ut calicem 
et oblata simul contineat.De disco vel capsula eu- 
charistica vox ilia etiam usurpari videtur in Joan- 
nis Telee Resol., can. 11. Cfr. Lamy, PeSyrorum ■fide, p. 71. Conjici posset hac voce significari 
Graecorum aslerem, seu duas illas laminas curvas 
et decussatas quibus discus tegitur velo super- 
posito. Syros Unitos astere uti docuit nos HI. 
D. Bartatar, arcniepiscopus Seerdensis, quod 
faciunt et Syri Melchitee; an autem Jacobitae 
asterem adhibuerint valdc dubium videtur; nul- 
libi enim illius mentio fit in rubricis Liturgiarum 
Jacobitarum quas edidit Kenaudotiua ; imo ipse 
Renaudotiua diserle affirmat Jacobitaa astere non 
uti. 
3 ) Ita quidem si legatur, ut legendum conjicio 1 ' ; "ate*. &09 PATRIARCHS ANTIOCHENI : 8JBC. XII. 510 mi w 

.,1*7- 

ir } , |^o3?os |«V^ ws] ^amlo fregit suisque divisit sociis, duodecim 
™.,. ^ * ' .. mulos abstulit et abduxit quinqua- 

#.^" iocuao . U ?A ? ^^^ «^ r*?° g . nta monachoSi Die a i t e ra pervene- 

) Bt v^ ouao • **Aa^ o»^ ^«o^ runt Gukhatum ; eadem vero nocte 

Ifco 'o^r» *fc"4 • <C* 2 oAi>? qua ibi P ernoctarunt ' S * Mar Barsu " 

& \. uvaX mas tribus viris ex militibus in somnio 

. )±&mo -«a^s ^o- ^r^l^Ai apparuit> dicens e i s . «ite,dicite regi 

. .oooL^l . ojie] o^l . <ocv^. ji*?]? V estro : ego iratus eram rnonachis 

Aialllo . *^' Ur+> ^ 4-4 W* meis ' atc l ue illoS in maDUS tUaS tra " 

, ' , ;^ ail didi ut illos affligeres, ipsique pcem- 

v o.^J ? v o-J] *_a^? *-*jH-» v«i tentiam agant et convertantur. Nunc 

' oasaul? ^oJ| uoa* U-<n© . <clsAJ» ver0 s j n i te ^ os a( j monasterium re- 

oa-^^2 o-iji r-s • t-^ 3 ^^ dire. « At cum tres iUi somnium suum 

v ' . . . regi narrassent , iste cor suum obdu- 

ot-^ +±p4 . P*** *-***- ravU s . cut pharaon> et dixit : „ nisi 

^oaiAlfiJ vaio|J ]3]? r*h v^r s * A 1 sese pecunia redimant , ipsos haud 

So -*lJl ^o2o • .cail W ^ 13 dimittam. » Iterum autem nonnulli 

^ ^ \ • •• e domesticis ejus viderunt speciem 

. fc<u, \*+w *oio* o^ . «Axo ^ glad .. . gnei ^ arca ^ . n quQ est gancti 

avsj o<n iiaa^a^a^^o *&*L*\? dextera, extensi , vocemque audie- 

. jiolj ^^ p™ • ,*? oil^ft* «"»A*1 TUnt dicentem : »tibi ego dico, Gos- 

• * . •. . celine, quod si monachos meos non 

^a^J. 13 4^-^o^PI fr-*l ^ dimittas } ist0 g i a dio te et regionem 

■£, \i] yaaVo ]a*jo \*a-z> • ^r*r^° tuam sim perditurus. « Quod cum ei 

U^ ? \^> ^o . aoio^jol r so . y%43e> significassent, mulctam quinque mille 

~ ' «•• * .r denariorum monachis imposuit, dimi- 

Vav ^* wqaao 1*1*? |*a* »^^ sitqueexsenioribusDavidetJacobum, 

Ij^Jsco^ o^lo . w-so-fl^io r-*°r^ qui pervenerunt ad ccenobium mense 

wAaIojU^oSIo*^^?^*^ llul (SeptemMj anni millesimi qua- 

~ , • • . », i, i dringentesimi sexagesimi {Chr. 1149), 

^21 ^ r « • U>« r ^ ^-^? ^-» ut p & ecuniam compararent. Interim 

. |»*-fljo22 Ua-iki- ^-io «A«^a-^ cmc t U s fuit Goscelinus a Turcarum 

\x^ k \ aiaaslo r aso . r*^^> copiis in Telbascher; turn ejus jussu 

* ^ v " dexteram sancti super murum extu- 

V-o*o^ aio-^io . Uoa V-i. r*? ^^ eamque ^ a dstante universo 

| ^yV ^oot^s rs • Us'oJj ]^i-4.^o p p U l cum detectis capitibus et la Sift ■. : 

16* 

crymis, contra Turcarum castra agita- 

runt; ipse Goscelinus vovit a se, si 

castra expugnaret, dexteram illam ir 

Jojiolo 1-iaioo Ijioa^ j. I.Via^ ccenobium remissum et omnia quse on ^oa^io ^ v ^ "^ runt ^ ipge Gosce ii nus V ovit a se, si 

hfAZo ^ai . l^i-k^) lla^e 4? ^»a^ castra expugnaret, dexteram illam in I llv 511 BARHEBIUEt CHR0N1C0N ECCL]ES. SECT. I. 512 II : '' 

lit i >i I ! h IAa^a^ A^^?"|| |A£*^o aioo . *^m? 
. ]aso Uj:*? a^.^1o . {.laoaut \^>J.o 

1.*Xa< H>fAs o<n iAao r © oio jAso 
ufl*^ua^ si^ loci *Myp] _ s|o . A^ 

ip^ 13 f -so . \o^ia^ A*j^ A*£> 
>o.-L oiAiaa^o i.^j..^o ogi • j-^Ls 

.Ji^oa^L j.^s wa^B ^|i? jj.au ^co 

\— ^ j^O&£ ^.-A?j.k>9 --l^a* 9,-fcO fecerat expilari redditum iri. Jam 
vero eadem hora superata et capta 
sunt castra; misitque Goscelinus 1 ad 
coenobium et veniam imploravit ; mo- 
nachi vero seniores sanctum solemni 
apparatu reduxerunt et pervenerimt 
in coenobium initio Conun posterioris 
(Januarii), die festo sanctorum Doc- 
torum. 

Eodem tempore patriarcha Amida 
profectus est in Castrum Zaid 2 . Obiit 
porro hujus loci episcopus, et patriar- 
cha ibidem tres annos exegit, etsi illi 
civitati episcopum ordinasset Ser- 
gium, discipulum suum, qui dictus 
est Joannes. Illic autem eum adiit 
Ignatius maphrianus, quippe qui a 
patriarcha opera quaereret ad unien- 
dam cum Tagrito Mossulum : quod 
etsi nollet patriarcha , hanc tamen 
unionem decursu temporis maphria- 
nus prudentia sua perfecit. 

E Castro Zaid in coenobium se con- 
tulit patriarcha, misitque ad eum J :t I! !* ! i "r I! i 
»l i iH I! i !! ! *) Paulo post, Joscelinus c Telbascher egressus 
cam ducentis equitibas Antiocbiam profectus 
et in itinere ab hostibus captus est. Ejus mors 
narratur a Barbebraeo in prima Chroniei parte, 
p. 344, unde suppleri potest parcior et forte 
minus sequa narratio Guillelmi Tyrcnsis, Hist., 
XVII, 10. Ita scribit Bafhebrseus : « Hoc anno 
Goslius (Joscelinus) ex Telbaschara egressus cum 
ducentis equiiibus Anliochiam profectus est. Equites 
opinati, sibi cum mille pugnandum fore, cum nociu 
in paucos Turcomanos incidissent, sola horum voce 
terrefacti fugerunt. Titrci eos prosecuti Ooslium 
ipsum ceperunt , quern Nvroddinus Halebi ab eis 
mille denariis emit, el compedibus vinctum inclusit. 
Novem annis in carcere fuit, el guamvis perpetuo 
promissionibus et minis sollicitaretur, ul Mahome- 
danusfieret, tamen a fide non de/ecii, sedineaper- severavit, semper confessus, se a Deo propter peccala 
sua casligari, quod monaster ium Barsumce diripuis- 
set, uti nos in ecclesiasticis, Deo bene vohnte, expo- 
nemus. Cum vitce finis adesset, persuasit eis ul epis- 
copum ad se admitterent. Peccala confessus et sa- 
crorum symbolorum (mysteriorum) parliceps /actus 
in carcere vitamfinivit. « 

9 ) f-li? \xulm Zaidi Castrum, seu z£r> J^ 
Haret Buret, Armenis Kharperl vel Garperd, Guil- 
lelmo Tyrensi Quarlapierd, Cedreno Xapitors, 
antiquis Carcathiocerta , urbs Sophenes regia , 
Kharput apud Hitter aliosque geographos, oppi- 
dum Armenis in raonte excelso situm, inter Eu- 
phratem ad aquilonem et lacum e quo oritur 
Tigris ad meridiem. Cfr. supra pag. 430 et Hitter, 
Erdkunde, West-Asien, tbeil X, 809, sqq. 


§11^1$ ' PATRIARCHS A-NTIOCHENI : SJSC. XII. 5l4 

B '^^^ s*> o« 1UM* ud«uA* Joannes, Mardini ?*«*"». Jacobi 

^. ;H *f -^S ^ c. . m-^ ^^ cognomineBarsallblj eX Me- 

^>£^ >ol **°? * "^^ litina adversarius : « ecquid, aiebat , 

jp&£' v^ , ^^ . jfl^ij I^^lr^? fas erat diacono episcopi tractatum 

W- X *-*J-o ^^< U«^ ^ refellere? - Et patriacha quidein pr*- 

fe 44 * ^ ' ^'^ .. 8 uli Mardinensi detulit honorem, at- 

^| ]J] vUaJlao a^.^w^ P-^"-° que in Jacobum reprehensionem et 

M:v-^^ ^, on . Ua^ ^^.'•■ s r* hiterdictum scripto pronunciavit, non 

IP^''' * , M * ^ ^> U>A^ -^ j ustitia motus sed episC ° P ° grat T 

j^V^^r^r^ ^ • ; rffistare volens . Jacobus itaque h- Uau? «^ ^'r* ' ^^ aiaa * ? 
^,^5 l^Jfcl ~oi U^>° ° 100 

^o i£a ^ W >°=-*-^>? -tf-"^ 

w " .. . • prsestare volens. Jacobus itaque li- 
brum a se compositum coram synodo 
attulit : quern cum legisset patriar- 
ch*, laudavit, Jacobum autem ipsum 
non tantum interdicto absolvit, sed 
et episcopum civitati Marasch sub 
nomine Dionysii ordinavit, eumque 
porro misit ad prasulem Mardinen- 
sem et cum- eo reconciliavit. 

Eo tempore episcopus Mardinensis 
synodum episcoporum apud se colle- 
git, ac mapbrianus hunc cpiscopo 
honorem detulit et ut ipse interesset. 
Innovati ibi fuere et confirmati cano- 
nes apostolici. Turn Joannes Chisu- 
mensis patriarcham adiit, eum urgens 
ut cogeret synodum ad negotia eccle- xA*±\«,l*4£U&**± siastica, quae collapsa exstabant, 

f o . ^ V* 1«? M-^ ^ erigenda . dumque ha3C ita inter ipsos 

^o, \i^> Ur*? *#* - ^^ V ^ ^erebantur, advenerunt monacln missi 

A.Q-L, Ur4° UJ? ^° ^^° a mapbriano et a Mardinensi epis- 

iLd _* \ f M ^* l^«J *>• co p°> cum e P istolis ' queis exc,tab ; tlt 

y^M r-a° • ■£ 's— _• ut nu ii a reformationi mora poneretur. 

„ jiDl *a^? oci ^o . v ooa^ ****» HJnc patriarcha) et ab illis ct a Chi- 

AA |'-^ ^> cuOi^fi.^ v? A ^ ^ sumensi excitatus, dixit : « si con- 

'^liALo, Ici^ 13 r- & h« gregarivelitis, ex nostra quidem parte 

"^ ? * ^ f nihil obstat ; « hoc vero dicebat, quod 

.^ ? iiab> U&d >ooa^ ? Ua- ^r*« ^ crederet eos CO nventuros. Turn 

j/Li t v» i^iAo U^r^^ -^^ prsesul Chisumensis Mardinum pro- 

'. ^ ?i ^ ? oc ^ v c^ S ou^S^e fectus accivit mapbrianum ac pr^su- 

^» oo wi I ! : 1 III 

I i! f i ; ! I I l: 


'■i i 515 BARHEBILEI CHR0NIC0N ECCLES. SECT. I. 516 -*** ii^ov^ U*r^ ^o2 Uauo lesorientalesjcongregati sunt igitur 
too . cs?4 Al^5 aj.4»1 v aiao ^eo.j.o omnes cum episcopo Mardinensi et 

U£.e ^s , o^A, jjai* ^ s $j P r8esu ^ ibus occidentalibus in ccenobio 

. ' ~ Mft r Barsumae, mense Conun poste- 

|,<^r> U\ . v cJl ofajj y * |] l^i^^? riori (Januario) anni 1466 rC//r. 

*-*] j^aJais cosi ^us^ Ua^o 1155). Prsescripti sunt canones qua- 

IjVjiao *»1M ** j,co^o • Lairfl dra S inta > ^ uos tamen Patriarcha et 

* ' episcopi occidentals nullatenus ob- 

^-*Uuio -fio^fao >ofl? ? l^i^c servarunt,sedjuxtaprioresconsuetu- 

I2.4& \oen woclm ciia** Ur+? ^a] d * nes sacerdotium vendere perrexe- 

^}.6^U^*^^\,bU'^ ? nti . sicut Armeni ' Idcirco Baran " 

'' drea s m carmine contumelioso, edito 

.. ilelo r^s-M^ sub nomine Michaelis cujusdam amici 

s\x Si ^aa uo4 c* ^^ A*' Uai S m- qUl rCliCta V ' ta coenobitica domi " 
. . ^- . »- .^ cihum transtulerat in Acum 1 , patriar- 

. ^j|? ]*£>}£> Uaik>ol3 ojloo aiLa^o cnam pessime irrisit ad hunc modum: 

" eiectus noster est plus quam prse- 
v oio^ U^ U-mz, ^^UJqv* \z*4 cellens inter nummularios . didicit et 

: |Aa|o J am callet hanc artem per tempus sat 

. ... longum. Cude monetam de argento 

..-H^! ? « «v, A^M ]L^c r o $ n ovo, Simon, et adduc; quippe si 

• prior rejecta fuerit, ista placebit. » 

05i4 ^*?t^°? l»^a4o U^*S'a fso Jam vero optimatibus et episcopo 

\o^ _ £ j 'j^UAo . [-i^.lvrS Mardinensi opem praebentibus ma- 

. , ' '. , phriano, Tagrito unita fuit Mossula : 

»A A ] w*o,Ua* 1, M . A^^ quod decretum in synodo ilia fuit 

i-s^r^- 9 It— *l «-* a^jjo . |~ojoj confirmatum, subscribentibus patriar- 

. Ua^o U^ oaxsl .oat^o chaete P isc °pisuniversis,orientalibus 

v et occidentalibus. Pariter Barandreae 

^ r a^ 104 aa ?<1 wso^ jullyl j.-^o adjudicarunt Turabdinum, deponen- 

<i-ja^?o . oio? jLa» Uaso*^ oj-ao tes ^ u i iHi c erat episcopum senem ; 

• -V-, w, m ,,1 » -a j,i Roabanum 2 additum fuit Joanni Chi- 

' H ' ' sumensi ; Barsalibaeuspra3terMarascli 

. wa^j.Lo Vi» w^aai* oa#o| ,*.a*^ auctus est Mabugo; tandem Sibaba- I i J ) «ta^ Acco seu Plolemais, galiice S. Jean *) ^J Roalanum , oppidam Eaphratesie 
tFAcre, urbs Palaestinse maritima inter Tyrum ct baud procul a Chisuma. Assemanus , Diss, de 
Casaream. Monophys., 105 . De Chisuma cfr. supra p. 291 . liiiii f&W . osrtoP «ai»el *^U*»o recham adjecerunt Edea», dejecto 

igftfc: --. ■;. rr • ^ .j liug loci e pi SC opo Basiho qui olim 

s ^ wl&, <-©>*? o« *-»<^*£M*. Lacabense fuerat. Re igitur vera ad 

ffjfe^o^ Ui-^oo . au3 locn o^*l? explendas cupiditates suas et ad nihil 

jfcK - .'.' . . , .., aliud synodurn istarn convocaverant. 
PATRIARCHS ANTIOCHENI : S#C. XII. 518 I 5 ? - : J;' 

p^'ii' '■- itkii 1. ST-? 
r,- ajiflj li^jo^^ a^e r»° • -»H>f^ Synodo absoluta, maphrianus et 
Mardineiisis episcopus secum adduxe- 
runt Barandream, cumque ad cceno- 
_^ -b . . bium Mar Ananias pervenissent, is 

' mj > n y «\^ ],Za± r^d ^o 1.-014 ibi sciential suae copiara exhibuit , 
~ .. . , , ^, x A i rt eiusque f'ama innotuit Turabdinensi- 

.^^ fej +ls± <*?U ^>^° b U s, atque ad eum assumendum ad- 
. aoiaaaUo jia^o Ur+?° l AiAX M° ventarunt presbyteri , . monachi ac 
..,<^ <* Vai^l K^ la|lio ^lo populus; itaque velut angelus Dei ab 
.'..'., «, omnibus fuit exceptus ; sed contranos 
oon ^>too . U*« <*^ aa ^^' Ml habuit wo ^ w // os passione actos qui 
. jjjaiaAo lr*A*^? **1 • ^sioJr^ ejus mores insectati sunt, quasi esset 
Aoo^c \1 loci V^A W^° superbusetelatus,eo quod sciential 

... suse copia- fretus verbis imprudens 
. a«nol-ios loci i.-A«l W i-La-^o-o exta b a t, Hinc, cum antequam in eo 

];4s> oio *»^4 Vasj*. $ r° ^Sr° loco Qnum annum expleverat , morte 

• . ' ' ,' i AlA sublatus esset, nonnullis opinio in- 
^^j|3 2i^^1o. r ^ !«■-- hsesiteumvenenointeremptumfuisse. 

■..s,^ ^ ^| Uxo>o flioo Eo tempore quidam ecclesise nos- 

. ^~ ^ . . ]2 . tree episcopi publice lapsi sunt, quo- 

V 09flil h* . oLa.3 A^^*? 1^. ? r ^ ^^ fu - t Aaron Segestane nsis 

^j^ifi ^fowi^a^l at^iM'i iu^stt*^.^ ab ig nat io mapliriano Haditae episco- 

Uo^\o Vai r so . ciA. r ^ J5-.91 pus ordinatus, qui a fidelibus rejec- 

^ * *.. ^' VAa,|o tus ut P ote ia fornicatloliem la P sus 

j^ao . j^«l l>i«uaiio ^ -. sectammoliammedanamamplexusest; 

\^i£>J] |3 r»o .. lis© ^o^^l U^i postea yero pcenitentia ductus sese 

1e<ne ' wlfflaab, \ll . ~*°*u*h. U^ convertit, cumque in gradu episcopali 

• . ^ baud reciperetur, Constantinopohm 
Hi ^ 2o^ 115 ^c^o .M°r-**-» ab .. t et foctus egt chaicedonensis; 

>ij «»i; <n^ Jftf 1 wSOfUafflso . sO-o ^ inc ad p atr i are ham reversus, hie ei 

j^io . jx»H^ >*-^'^ • U^a» veniam dedit et in synodo indulsit ut I! i !!: ; I !i 519 BARHEBR^EI CUR0N1C0N ECCLBS. SECT. I. 520 U^aa 13 ?? \j> . U*iAi^ ili^s thus imponeret' : quod indigne tulit 
. \J.z.ci±Z ^ oiAlaia^ yssio . ouffl maphrianus ; at patriarcha maphria- 

r*> ^ita . HA*1 U*^ U,^ |31 num . accusavi * quod illam absque 

. m examine ordinasset, et nunc denuo a 

.Waa^^jo^Uoj ooi^i-^ia nLap poenitentia impediret; verum exitu 

. U*^ ^a^ Us ]A1^ ^» p ? ^A*,,^ comprobatus est maphrianus, quando- 

-ioo. *^oU \i|c *o^1 ^e^o qU ! dem m } seT } ne > q uem Patriarcha 

ante poenitentiam receperat, iteruru 

r 1 ^? botei U+*o& 2<&> ^ sine ulla causa rediil ad Mohamme- 

. ^ <*^o danos; dein, denuo pceni tens factus, 
se con tulit Jerosolymam et inde apud 
Maronitas montis Libani, ubi vitam 
clausit. 

looi UsAles j-^? \islm ^o l-i ju.lo Alius praeterea e Castro Zaid, no- 

,-JL*a* *&> ouihdI Jj«^.U>5c^ h> mine Barturca » q u em Mar Joannes 

patriarcha Telbaschrse ordinaverat ac 
oibr* ^°^ ^*° . j-A^lA^ j-^Ls inde transtulerat Symnadam, fornica- 

. ? ^o Uo*J>© ^^lo.ojiiflusk ti . 0Iie P ublice infamis exstitit » et in de 

ejectns missus est Chaboram 2 ; sed 

**-aJ ^o^ *s]o . HasU^ ^meifA.0 Ibi etiam lapsus, ejectus est, abiitque 

■ ~V ~ . |Ao* UlSe})] \]]o ?j-^|o in Armeniam majorem, ubi habitum 

deposuit et accepta pellice optimati 

1^13 ?r ^^]c U^ *apjo • UaaffU cuidam in raancipatum venit; cum 

oitf *© |3> jv*A |is|, |^ ^o . wA jj vero videret ne panem quidem sibi et 

' pellici sufficientem obtingere, habi- 

^cJ. ^ . ^ |o<n 'VajlA.J-,,0 tum flenuo induit falsura> C(Bpitque 

jAi?] wA.14^0 y» "afAo pL? Liaai?) circumvagare atque nomine monaste- 

v a i ~ i.i* riorum et sanctorum colligere eleemo- 

\. * • \ synas; tandem, cum detectus esset 

^-4,-ajI ^oic^ui i^jjc oai (.l^^j tanquam impostor et fornicarius, >) Ad quemnam usum pertinent ilia Uiuris im- 
ponendi licentia a patriarch?, cpiscopo deposito 
concessa, perspicue non constat. Putaverim hie 
agi de tluiris impositione quae fit vcl dum decan- 
tmitur horaj canonicae vel in miss® initio. Anim- 
advertendum estcnim Sjros Jacobitas suara litur- 
giam in duas partes prsecipuas dividere : ordinem 
communem et anaphoram. Ordo communis comple- 
ct! tin ea omnia qua? ab initio usque ad Orationem 
pads recitantnr : nempc illationcm mysteriorum ad altare, confessionem , thuris impositionem , 
orationcs, epistolam , evaugelium et sjmbolum 
fidei, quibus perfectis olim catechumeni dimit- 
tebantur. Indulserit patriarcha ut episcopus ille 
thus adoleret et dignitate episcopali fuugcretur in 
prima ista oblationis parte, in qua consecratio non 
peragebatur. 

a ) ]?asj-» Chabora, olim Circesium appellata, 
de qua vide supra 354 not. 1 ct Ritter, Erdkunde, 
West-Asien, theil X, 236 et passim. Si I 


0$* PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EC. XII. 522 

. UTjos'I jii^ eum viri quidam Armeni zelo abrepti 
interfecerunt. 

"j«2| ^P* ^>cj VkijA^ Uh»1° Fuit et alius, Gabriel ex Marasch, 

PlS'i, \ i>v .«; -a<^« • ^l<JtfV qui vocabatur Schamabir id est «mu- 

H&fc*V»w... ^ r- _ r - * tilans orationein*: hie, a Mar Atha- 

yao . ^ojjal ai*- r sp) +*uU] **lo nasio or di n atus Sarugo, inde a grege 

^ . lA^i.io ^o *j-^| \4>a±i\zi ^j-s^l suo ob publicam fornicationis infa- 

W' I*-* loo, *U> . UA. o^ r ^o miam e J ectus fuit ' P 0stea ' CrUCe ? ibi 

i?t. " ' 6 . *' confecta, Armenorum pagos perlus- 

i^Ulx o&aa^ r *° • l^eo Ui^'l? travit decipiens homines, curuque Me- 

^sAaJ9 ^^^ ^amJo . ^iw^u^ie? litinse prsefectus eum apprehendisset, 

_tfaU* aoia^l \il '. ot-^o <a^ omnibnsque quae ferebat spoliasset et 

' inclusisset, frater ejus Romanus pres- 
to* yo $a' 9 ] ^* ^ . *a* byter adiij; Kalig . A rselan, filium sol- 

Vl iscij >ayo wj^i^o? oir^ ?^m^ tani Masud 1 , principem Marasch, qui 

j, auul i^ Hfl^&oo . Uo^2* ««** P ro e P isc °P° tolvendam sta- 
~ " • ' tuit, illumque eo pacto e carcere libe- 
ra JooAAflj ^ ? ^auUla A ] . l^asu* rum dimisit p orro Joannes Chisu- 

ciAL <£r»te N? • ^r* ^-^ ^ mensis, ecclesiae sollicitus, ne prava 


a^9 01 A* pO 1-2P0-* |m.1a^»]o in ea consuetudo renovaretur, blandi- 

tiis eum adduxit ad patriarcharo qui 

illi attribuit Daraascura, sperans ni- 

mirum fore ut illic, in regione pere* 

grina, illius vitia corrigerentur. 

Deniqne alius, Joseph Mar Tirao- 

" thei Gargarensis e sorore nepos, cum 

r^| ^°^ ** a dh U cdiaconuseratlasciviaeetebrie- 

Ijoil^co . looi ^-^el Ua^cjo 1£o\ms.o tat | j ara fridulgebat, atque idcirco 

^1 . U^ \aso ooi U^ ^ t±o\ 13 non magis quam olim Heli culpa ya- 

■ -*. ." vc'fl. 1 care censendus est ipse sanctus ille 

^ ^ftj] . f a> fS . ooi *. |is| ? genex q uq mortuo, a nonnullis ex 

*r±o frlj^La^ a_ia>bi ^ooiA-si—*, istorum familia patriarcha Mar Atha- 
tuai.^l^^A^o .uiiaUl nasius violenter circumventus est; 

nam spatio viginti quatuor horarum 
iAse . *a.o ffiM'^h Uo^h-?? ^aa»1 e t monachatus habitu eum induit et 
Ij^l? vloi ^1 v eu. fO . wsLsl lieo^ et presbyterum ordinavit, ac postridie «) Soltanus Masud obiifc anno 1156, eiqne Vide G. Fluegel, Gcschichte der Araber, Leipzig, 
successit filius ejus Izzad^din Kilidscharslau. 1864, pag. 370. . J 
. i 523 BARHEBRjEI chronicon eccles. sect. I. 524 Am.*|L^? ..pmlALo A*tix^?9 V-s? 

■>_ "Wlif 001 fS9l 01 t JkZC . I-aIOsA^ 

. Ja*o»o U^ao \j.o^ob . l-a-i^ l t Y SS 

.oJflvo giA^ie r*j-^s Ion i*eoA2£ 
%s]? ^oJoi . loci \pLAlo ^<ji[aj£>i-D5 
.^jiclo '?+'?&£&> oooi ^o^^b^o 
r s ]?oi^hO . j-as ^oicuJOiAj^ )a^ ^ 
l->4-£> as? ooi UrV*-»- <-A^|^.aA] ^ 
. ]£*?+ ]*xl] <-^1s° • teir*? ^ * cai ^1 

ooi U«*^>> wf^U,as|3 ^£0^ jAfflo 

OL^ wfflld] loffU 0019 ^--^1 . CLll<£ 

^(OAj.^0 . jJLf^La^ oL^a^k t»9 ill^o 

. jjoj-a^oj 

0019 tT**^ {&& USSA l±&}£> 0120 
. Ol^k JOOI A*] UoilU* jLs| Vfc2 r 'i.1 

\)A^| pso . oiAsOpS «m^s] IqoiJj 
oi*A*| lA*£?olaJ |3? . |lo]o ^j-^- 3 
A*»$j»]9 ila^lj . last) ooi oi^k i-ls] . J901 

. OL.^t AsOfS |._^*.9 s._^_.tfa*..^ episcopum. Itaque , juxta adagium 
«eum qui facile assumitur facile abs- 
condi «, Joseph illico ad pravas 
consuetudines reversus est : ebrieta- 
tern, nugas, risus, ceterosque mores 
qui generant luxuriam. Cum vero pa- 
triarcha propter eum reprehendere- 
tur, in eos qui ilium adduxerant cul- 
pamrefudit; at hi palriarchse com- 
minati sunt dicentes : «quod si ilium 
a deponas, apostatafiet." Indignatus 
propterea Abugaleb monachus, qui in 
ilia regione ccenobia possidebat, con- 
gregavit viros primarios eosque ad 
patriarcham adduxit ut super Josephi 
lascivia testimonium ferrent; at non 
acquievit patriarcha, imo conviciatus 
est Abugalebo zelum ejus e passione 
mala esse natum, eo consilio ut ipse 
gregi episcopus fieret. Turn prsesul 
Mardinensis magno zelo ductus pa- 
triarcham compulit ad Josephum mu- 
nere pastorali exuendum et ablegan- 
dum in ccenobium Macronae. 

Sub id tempus, praesul senex Giho- 
nensis Basilius adiit patriarcham , 
eumque coegit ad fratris sui filium, 
infantem et discretionis adhuc exper- 
tem, ordinandum, ut in ipsius locum 
succederet episcopus; et quidem pa- 
triarchs recusanti et dicenti id esse 
illegitimum 1 senex respondit : «quem- 
admodum Josephum Gargarae ordi- 
nasti loco ejus avunculi, et illi hujus *) Canones a Jacobitis recepti probibent ne Barhebraus hunc Persarum cauonem : »qui ru- 

quia ad subdiaconatum promoveatur antequam dis est et doctrinae iuscius nisi totum Davidem 

vigesimum setatis annum attigerit. Ad presbyte- ore recitet ne subdiaconus quidem fiat. aNomocan., 

ratum requiritur eetas triginta annorum. Refert part. I, c. VII, sect, 5 et 8. 


PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^SC. XII. 526 ^p|5U 13? U^ ,-^.ou? lA^r^a^ 
H^Mlr* . ^.^ cu*?1° Ur-t-A* 

0001 ^*»1?tefl Ua^? fl^J* r s ? 

. Un^ ^o ooci ^^^° * m ^° 
liJ ? Q3 J» V-i> U*°' r^-^? i,oto 


Hi 

w cathedram hereditate reliquisti , et 
pariter episcopum Arcae cathedrae 
avunculi ejus heredem fecisti, ac tan- 
dem ecclesiae Lacabenae puerum abs- 
que discretione ordinasti, ita ego sum 
sicut unus ex illis, imo omnium pri- 
mus.*/ Tunc coactum se vidit patriar- 
cha ut ilium Gihoni ordinaret. Et sta- 
tim Dionysius senex Gubae una cum 
fratris sui filio convenit patriarcham, 
et is in illius locum hunc ordinavit, 
qui Timotheus, alias Abraham dictus 
est. Ita impletum est quod scriptum 
est : « claustramodica,cumrumpun- 
tur, to turn ad inferiora amnem de- 
flectunt. » 

Anno 1474 (Chr. 1163) Michael, 
qui postea constitutus fuit patriarcha, 
ccenobii Mar Barsumae archimandrita, 
curas impendit ut aquas ad ccenobium 
conduceret, quia, ubi populorum mul- 
titude conveniebat ad sanctum vene- 
randum, praesertim in ejus festo, siti 
premebantur, siquidem e longinquo 
aquae tergo muli afferebantur. Tgitur 
Raban Michael archimandrita accivit 
Mar Joannem 1 , Mardini episcopum, 
qui sollertia sua terrae commetiendse 


tV 3tT — 


V' *) Gromatics artis peritam faisse Joannem 
asserit Anonymus apud Asscmanum (Bibl. Or., 
II, 226) . Joannes, ait, congregavit fonies, qui 
erant in monlibus ilhitris Mar Barsuma, et ex- 
pensat fecit de suo et ex propria Mar Barsuma, et 
adduxit Mat aquas intra ccenobium pradiclum. Et 
similiter introduxit aquas in ccenobium Mar Ana- 
nice, donavil tria molendina monasteriis. c 

Alius addit, ibid., p. 228 : . Non surrexit in 
Ecclesia similis ei, vir, in quo inventa sunt omnia 
requisite! sive anima site corporis : qui adificavit 
monasteria destructa a ducentis et trecentis annis, quorum nemo nomina noverat ; ecclesias magnas et 
pulchras lapide et cake quinque i primam in Doni- 
sar, qua dicilur nova, alteram in Telkobab, tertiam 
in Mashok, quartan in Sciaaba, et quintam in 
Telbesme iparvas quoque viginli quatuor.... Monas- 
ter ia nova, qua adificavit, Mar Daniel primum 
est, quod dicitur Agles, in monte Brejo;et Mar 
Domitii in Eur et Abar ; et Mar Georgivs in 
Sciaaba; et Mar Barsuma apud Telkokab ; et Mar 
Slephanus, qui et Mar Bochres, prope Benebil et 
Bosmil ; et Mar Theodotus prope Sur castrum. » I !!: * 527 BARHEBR^I CHRONICON ECCLES. SECT. I. 528 i» ! 
El i>. f 


li ! 1 1 ! }i • 'li *. • • l^?l ^a^iSaSn? al^oojJ jooi ou»a.*j 

I-Sla] JLiio |ofll V-AA&0 Aa).0Ak4.£O 

^jM^o ^ao i^CLUftO^o Mo.^Aai^o) 

« ■ n.i. jJo i^j] ;q j t ViS **X ^*r A<n 

. |osi w^aj^o jo Alp 5 \^tioo . jA^il* 

l-l^o't i-ias . i-^iia^ U\ j)A^ ? 
U^ltf t-^r.^1 • W? U# ^ ASan? 
<ooilao . i«^o UlsI^ ]A^ Us? 

. ^ QlnfflV \^, . ^SSiVo 0001 -j^.3 

i-*A» U^t-o? . looi r'xi] ^o iJaifj 

q>^o t — l*g CO 01 _xJL^0LS*O* »,^ ^ 

13 . ,-jo^AJ jL^a^j ^7 iVAoo l,qm>n 

<^j] ,oio . |joi jooi^j Utr* J° .I 001 

. loot ]31 lAiua.ll Ui^lo . oi»,.££J 
If^Loa^. >a-l |^1 9 . )r-M£>] ^ooilso 
Im-cai^ r so . oooi ■ inS^Lo wOj-ikO 
^Jlo • A*ca \nnVi A*)jJoi ]'t**£o 

. \J\ 01*900*4, y*| U^jJ jLtttttO . |)1^ 

1 t nSo ci-o I-jlLojJ jooiJo ,oauJ9 rationem invenerat, et proinde aquas 
facile quo opus erat dirigebat. Statim 
is alacri animo advenit, et cum men- 
sus esset ac demonstrasset fieri posse 
ut ad coenobium perducerentur aquae, 
mox ccepit fodere terram et parare 
instrumenta ; at quia hiems instabat, 
rediit prsesut ad dioecesim suam, 
illinc proximo Nisane (Aprili) rever- 
surus. « Quantas equidem, ait Mar 
Michael, pressuras a fratrum murmu- 
ratiorte toleraverim referre superse- 
deo; excitavit namque Satan, bono* 
rum osor, senes et juvenes, omnesque 
adversus Paupertatem meam clama- 
bant ac tumultuabantur. Unusnempe 
dicebat : prisci nobis sapientiores 
erant et ditiores, iique si in cacumine 
istiusmodi montis, rupibus ac ingen- 
tibus saxis referti, aquseductum con- 
struere scivissent, a tali opere nus- 
quam temperassent. Alius veroaiebat : 
etiamsi possibile foret istud efficere, 
quare hoc tempore, quo nos Turcae 
circumdant,illud faciamus? Tertius de- 
nique deplorabat impensas. Et omnes 
quidem deperdi coenobium et destrui 
simul clamitabant. Interim dum acu- 
leos acerbos libenter sustinebam, tem- 
pus vernum appropinquavitetsanctus 
preesul juxta promissionem suam ad- 
venit, propositumque laudarunt om- 
nes, quotquot audierunt, Arabes et 
Christiani. Tunc animus accessit cce- 
nobitis, et unusquisque opus urgere 
et primus in eo esse studuitj idque 
ideo vel maxime quod aliquibus ex 
ccenobitis et servis qui adversarios se 
prsebuerant visus esset ipse sanctus >r PATRIARCHJE ANTIOCHENI : SJEC. XI!. 530 

Jtljlj ioi^Vc A^j^A* . Ion wSji filum tenens, dimetiens et common- 

*** ^JLn | -ail&ioo |~*£*9 <-S* strans dicendo: «huc aquas adduci ego 

volo.» Iterumque, cum jamportae cce- 
nobii proximae erant aquae, ubi rupes 
altissima erat et durissima, ad quam 
frangendam vis non erat,nosque veluti 
in desperation em veneramus, appa- 
ruit Sanctus monacho cuidam pere- 
grino eique dixit : » vade, die praesuli 
et archimandritae : ne diligentiam re- 
mittals, sed fodite certo quodam 
loco, ibique aquis transitum reperie- 
tis.« Quod cum ille nobis dixisset, 
nemo credidit , quia hoc loco mons 
totus erat durus; monachus vero 
ipse solus fodit ubi sibi fuerat indi- 
cation, et repertus est mons spatio >r o ooi >*}-«*^l . 0001 _▲£&*# 

stfaisA£ ooai ^fi Ipisoa^? i^oA!^ 
||^J90 . )oj*4]o |o<n >o*9 *^& ls^nM.0 9 on }*]q . loot A_A_^ JLk*» 

j^ms-aIoo . A-^lX^ |Aao r o 

|p«&e |ooi jia^l? V£k> • ^a^ 8 ? -^1 quingentorum circiter passuum di- 

.. , . . . i. , scissus. Sic itaque Deus ob preces 

..,-« ~' * Sancti opem tulit, et opus completum 

^^I^H*®^ * 01 ^ a0 4^h U*1 • **fflo?a^« es t anno supradicto, die quarta men- 

igpvlteaas 1bo*ia»9 ^Aio **.] fc.» Ija^ sis kb(Augmti). 

. — luo* <*p£ 2c^» . }.a114 ^r^? gp- ill 

gas- - : 


Anno 1475 (Chr. 1164) in itinere 
mortuus est Mar Ignatius maphria- 
nus, et delatus fait in monasterium 
Mar Ananiae ad Mar Joannem qui 
\hx±z> oioo . oi^Aj ^[ho-Afc^ 2.*+ ejus cimelium legato accepit. Eodem 0010 . 0199 *iis ^ooL^a^k rr 3 ^ • 1^s.^cj.£> 

li&tt? U^XAfi ^s|0 . wSa^l »2.£0 

. l~*i.*? [ooi l^i.*^ • I 031 r-tt^A^o anno Melitinae obiit Saliba e Cari- 
gara; is erat presbyter et, mortua 
uxore sua, doctrinis inclaruit omnes- 
que cosetaneos superavit ac celeberri- 
mus evasifc; quanquamvero aliquando 
utpote vino deditus contemptus ex- 
stiterit , tandem tamen factus est 

37 '•"•■■'■>' . ■ fcv- I t 

! ! ' : i I :i' 

III! Hi! Ji ' l;'i ■ 531 BARHEBRjEI chuonicon eccles. SECT. I. 532 . ^OIQ^fll'fl?? 

<ooi«J^ .a-AfflJj \o»»-StfO A^j.-^]^ 

. «*ai3o|j feci^A? »on,nS« <*j^o? I^g**** 
. ***prtf? 1'U ^ls t^ >*oioA*]9 

ln»Ofl _1mO* *Ai.'ifl 001 JAlftO oioo 

1; VnS _-£« joai %nSw ,-o ^*?i£o? 
^a^ 909?|? JaiUi^A^ Ull* Wgio9 
. A^aso jtmnffl ^tn-fcj-4, . U f j>»* <3U *i* 
ooi9 IIaj^o? oi^kA? ^oj lVa t P olLso 
oiOL^so . asjpA jJc£> ■ » *l| ^alk.^r* 
•Orpl A*Uo? ^cJci w^|o . DalA ^oJ] 
V||j? <-*.*j| oooi ^mSV> i^i^a^o 
i qS>i I— AiPjas oi».+ t nSlo ^>? gViS 
V^iAJ? ]ooi )-iTftV>o **?4t\ • r^°l 
. |on \oiA^: 1r^°;? Uoibojxai \-$2iC 
I^OJO qoi ^^o] l?U> ««aj»o^l fAO 

— -ifl ^A-*1 9 r A0 . CljJaA «— £>J-09 

t^ety oLc^o . I ooi ^ims^A^o <J*o^? 
?n»S-> |31 * :*^tl ]3o j « m*S ot^ 
r s ^*?i^0 ^° • ^r^° ^-Ai I-^^j 
\|Jj? ol^ U^ |3 \-^a r^j^-s? op* 
^ooi^nViXfr? U'rf aoAa . ^ooi^cu^ monachus, eique plerasque lucubra- 
tiones suas Barsalibaeus inscripsit. 

Anno 1476 {C/ir. 1165) Orientales, 
Tagritenses et Mossulani, sibi ma- 
phrianum accepturi venerunt. Electus 
autem fuit et ordinatus Joannes Mar 
Jacobi in monte Edessae archiman- 
drita, nobili genere Sarugi oriundus. 

Eodem anno Celebris Mar Joannes 
Mardini, cum e ccenobio Mar Ana- 
nise ad specum Adrur, Heheh 1 ana- 
choretam visitaturus, ascenderet, ex 
equo cecidit et mortuus est; totam 
autem , quod heredidate acceperat, 
maphriani cimelium 2 penes homines 
impios remansit, qui illud impie dis- 
siparunt atque ipsi misere perierunt. 
Turn patriarchae auctores fuere non- 
nulli ut Mardinum abiret, atque in 
ea urbe potius quam Amidse sedem 
suam haberet. Annuit ille, sed expec- 
tavit donee convalesceret, quippe qui 
lapillorum infirmitate laborabat. Ve- 
rum, ingravescente morbo, sensit se- 
nex finem sibi imminere; turn Dio- 
nysium Barsalibaeum Melitina, ubi 
hospitabatur, ad se arcessivit, eique 
prsesuli concessit Amidamj hoc ille 
recusavit, et tantummodo preces, com- 
munionis signum, accepit reddiditque. 
Mardinenses vero, cum viderent pa- 
triarchae porro haud possibile fore ut 
ad ipsos veniret, consensionis litteras *) Bill. Orient., II, 225, coeuobita iate non n on ouu»; nam ab hac scriptura ilia in codice 

olmm. sed ]1L Hoie vel Haie scribitur : quod aiscerni vix potest. 

nomen Assemanus laline param accurate Jahias 2j ^ibl. Orient., loc. cit. : oi^Lf ^l lV *, p ^ 

esse fecit, nisi syriace legendum dicamus au^ jJ^^,^ cimlimauim ejus ei maphriani. I !. m- 533 PATRIARCHS ANTIOCHBNI : S^BC. XII. 534 


&£.' *M'i IAcoj^ ° 1 ^? i-A^r-o r^r^- 3 U*^ 
«r^ >ffln,j^lo . }^^1 'A.1a 1<sl1o Ao ^* 

_*j^ **H^° • l^ A ^ i*»r*° ^ oa.o 

%sull]a*l ..si |JL^ IAJLa, )9<nuo also 
,-m . Uis"| i-J^to j. aIVjJ] oo<n scripserunt in gratiam MarMichaelis 
coenobii Mar Barsumae archimandri- 
tes j qui tamen , etsi assentirentur 
patriarcha et episcopi , recusavit. 
Interim, dum ejusmodi negotiis occu* 
bantur, accidit obitus sancti senis 
patriarchs, sub vesperam ante feriam 
sextam, die 14 Tamuz (Julii) anni 
1477 {Chr. 1166), ejusque corpus 
depositum fuit intra aerarium templi, 
in sepulchro trium aliorum patriar- 
charum, eodem nomine Athanasii in- 
signitorum. Ecclesiam rexerat sep- 
temdecim annos et menses septem, 
ordinaveratque duos maphrianos ac 
duos supra triginta episcopos. 

Ipsissimo anno obiit quoque Joan- 
nes papa Alexandriae, atque etiam 
catholicus Armenorum. Illo autem 
tempore Armenis quatuor erant ca- 
tholici : unus in iEgypto* , secundus in 
Castro Romano a ,tertius in Aghtamar 3 m. r- 


■) Dignitas patriarchalis apud Arraenos unica 
fuit a saeculo IV ad medium saeculum XI, quo 
tempore in quatuor fuit divisa, ut testatur scriptor 
Armenus Mattliaeus Edessenus in CAronico. (Yid. 
Chronique de Mattkieu d'Edesse, editee par Du- 
LAUBIEK. Paris 1S58, pp. 192). Gregorius II, 
cognomine Vga'iacer, Armeaorum catholicus, ab- 
dicata sua Armeniae sede, perrexit iu Aegyptum, 
ubi tanquam catholicus Armenorum ilic degentium 
sedit usque ad suum obitum anno 1105. Catho- 
licus de quo hie loquitur Barhcbraeus quisnam 
fucrit incompertum est. Cfr. tamen Lequieu, I 
1396 sqq. 

9 ) |2UiooJ <n— £^o Catirum romanum, Syria 

etiam ) T<^v< \islh, Arx Romanorum, Arabibu3 
Xa/aff<-a/-i2«/»,Armenis Urumghala sive Rhomgla, 
aliis Romkala, vel Rom-Claj, oppidum situm in 
rupe saxea et alta ad ripam Euphratis dcxtram 
in via quae ab Aintab ducit Edessam. Minus recte 
Assemanus (Diss, de Monophys., 105) banc arcem 
collocat ad austrum Edessae , cum sita sit ad hujus urbis occasum. Gregorius tertius, e genere 
Arsacidarum oriundus, Armenorum patriarcha 
seu catholicus, cujus hie mentionem facit Barhe- 
braeus , emit castrum romanum a Joscelini , 
Edessae comitis, vidua etab ejus filio. Istud op* 
pidum sedes fuit patriarcharum Armenorum ab 
anno 1147 (I la Silbernagl, p. 171) usque ad 
annum 1293 vel 1294 quo fuit translata in Sis. 
Cfr. Hitter, Erdkunde, West-Asien, theil X, 
931-942. 

3 ) i *** ,| Aghtamar , Armenis Akhtamar, 
insula in lacu van ad occasum viae quae ducit ab 
urbe Van ad "Wastan. Aghtamar distat a Van 
itinere decern circiter horarum. Anno 1113 vel 
1114 David, hujus urbis archiepiscopus, dignita- 
tem catholici sibi attribuit, quam alii post eum 
exercuerunt. Quodnam nomea gesserit ille cujus 
mentio hie a Barhebraeo ingeritur nobis incom- 
pertum. Cfr. Silbernagl,A'»rtffe« des Orients, 179; 
Eitter, Erdkunde, West-Asien, theil IX, 996; 
theil X, 621. 535 BARHEBRjEI chronicon eccles. SECT. I. 536 r*o • U^iosjIj |Aio*a^p i-IoA^o intra lacum Archestiae 1 , quartus de- 
. |Ao 5 Uiioj]? vi?^ niqUe in A S naban in Armenia Ma- 'f£i \d±* 0019 JPClAffll.ltel ajlo 5 A 43 

9 A© . |AJxO-» —-A^^lj l^k^OCLfcd 
<C01^ Q*Mi^l wEOaUIoa] ««t^B9 OlJ|Ja^ 

ad** <gJoi »-s] * wtfo-OfAa >Apjo j^f-^.3 
^▲J]? V^soo . r^H| te4» QAlo j]o 
• iOXM>b&Ji oooi _a«^oiASo Jols] <-^ 

"^^ U-*9 0001 — *AaL0 J.aLcC9 r ° 
U^? Oil ^1 . l_A„*A^ |.«J^k]90 

_o?? . tSpo,lr> lA^J; aoib IciiflLAO 
]Aj.&^p wslj ooi . |a& *a£4-v,ao] 
.|ooi —a* As ^a-sdi ^xau|^1 ^jis? 

—^9990 . «aS190]9 Ua^9 ljCUP ^9?0 

. »aqwfi9 1r A r° l^ 3 o-a^Io . jioo.fo 
9 As . *^&aa*.^l£9 Iaa.o ^ )ooas 
.^049 oi^*9 lAjt^a.*^ AL^o Uo?oj-> 
ij^r*** ^^ j a^ k i ^999 1^*~? AnsJo jore. 

90. Post Mar Athanasium sen 
Josue Barc/ietre, Mar Michael Ma- 
gnus. 

Post obitum Mar Athanasii beatae 
memorise cum audissent episcopi nos- 
tri iEgyptios, post elapsas a morte 
Mar Joannis dies quadraginta, sibi 
patriarcham constituisse Mar Mar- 
cum, etiam ipsi sollicitudiiie moti sunt 
atque in regione Gargarensi convene* 
runt. Quoniam vero episcopi non- 
nulli in animum sibi induxerant ut 
prselaturam exercerent, Haiae, Ab- 
duni 2 et aliorum veterum exemplum 
referentes, reliqui zeloincensinomina 
scripserunt trium personarum, nimi- 
rum Rabban Abugaleb senioris qui jam 
in electione Mar Athanasii similiter 
designatus fuerat, Rabban Sahadsee 
monte Edessae, et Rabban Michaelis 
archimandrites coenobii Mar Barsu- 
nise; itaque sortes miserunt in coeno- 
bioPeskin, die dominica Pentecostes 
post sacrificium et triplex ejusdem diei 
officium sacrum 3 ; exiitque schedula 
Rabban Michaelis archimandritae, qui 
erat films Elise presbyteri ex urbe Me- il \\\ *) I * I itfM? \h K ft* Lacus Archestiae, id est 
Lacus Van.] mt ^Msi] Archeslia , quaeet > , a.^1 
Argisch a Syris, Armenis et Arabibus appellatur, 
sita est ad scptcntrionalem plagam lacus Van. 
Cfr. Hitler, ^Erdkunde , West-Mien , theil IX , 
785, ubi docte disquirit an Argisch eadcm sit cam 
Arsissa sea Thonite antiquorum geograpborum. 

*) Cfr. supra, 438, 450, sqq. 3 ) Jacobitarum sacerdotes cam fidelibus in cc- 
clesiis sais boras canonicas recitant. Variant 
preces juxta solemnitates. In die Pentecostes, 
absoluta missa, peragitur triplex illud oratianis 
officium , quod descriptum putamus in codice 
Mus®i Britannici, n. 17, 230. Cfr. Wright, Ca- 
talogue of Syriac manuscripts in the British Mu- 
seum acquired since the year 1838. 1, 235. WSt- m^ i+'.'. 537 PATRIARCHS ANTIOCHENI : BJEC. XII. 538 m: 


Pi: 


ifl Pi-, 09,*fc0 *tf,JU£9 JAoj..* <--!* |AX*,Ic 
__o on . wtwJoAhjJj ^fflisl ]A^ 
\LoOfO ax^j]o ^SOislj ^odOie ^r^ 
ferns U*h»o **-^? V^io • IAsoa^ 
^4^9 13; <oJ<ri i.x^Uau*.^>8iAl*.o 
_a J 0-kj.A o2| jj» . jA-kA^ ooci 
|^| ^-~*|-fctn . a-£>«ijJ?9 ^a-4<n >a-i* 

*so^ ^-^oo . w^j-iai <n-^ \£s> )3» 

^la^jol. *s^1 V»Ua1* J . ^t&h 
>o^AJo1j U»i*a ^S* Uja»]o .IfaJ 01^9 
2S^ loio . lii? |Jl 1^ W Ml . i.^1? 
ljioO^J VkU^^^ vj? • *^*? U n ViX*. 

jso . |oi^l3 ali ^oAJ] . <oAJl v/*^ 
_ AjuttAioj ^aJai ojio) . o.A' r pJ.\ ,-^ai 
i^A* _*oai —a^o ai^b <_!*» wslj.ooai 

. <-lS**>^l |A^a^) 1. Q AJAJ9 
. I^a^u oJ\ . ^ooi^s a*oU1 ^o 

0(51 . |001 ^A-^£9 |a*1 — isO %k01CL&slo 

^001 iSS q±clm2i l^Of.^ y\\h, Jl ^-*9 
\Z<sioh UaJLfi? {1^4 y*l ^*"°V* <oocnJ? litina, e familia Kindasi. Turn tres 
miserunt episcopos qui ilium adduce- 
rent; at ipse aufugit ab episcopis 
seque abscondit iu loco tenebricoso, 
propterea quod dissidium inter eos 
exortum perceperat ; etenim prsesules 
qui electioni non interfuerunt cum ce- 
teris , postquam advenerant quod illi 
nimia festinatione processissent con- 
tendere cceperunt. Turn supervenerunt 
maphrianus et Orientales, qui conten- 
tionem sedarunt, dicendo se jam pri- 
dem in eo fuisse ut eumdem ilium 
absque sortibus ordinarent. Pervene- 
runt prseterea epistolse duae : una a 
monachis eremi dicentibus : « si Mi- 
chael electus fuerit, notum facimus 
nos eum proclamaturos ; « altera ab 
antistite Hierosolymitano dicente : 
»ego venire quidem baud possum; 
ast hisce consensum meum transmitto 
ut vos Michaelem ccenobii ordinetis, 
quamquam et Denham, Edessse archi- 
diaconum, par iter acceptum habeo et 
recipio, ast alium neminem ; quod si 
prseter duos alios alium quemquam 
eligatis, vos ipsi de hoc Deo respon- 
deatis!" Quibus praelectis, dixerunt 
illi qui prius contenderant : « nos 
etiam ilium quserebamus, sed quia 
nobis nuntium non miseratis ut elec- 
tioni interesse possemus, fuimus of- 
fensi.« 

Isitur cum Concordes essent om- 
nes, perrexerunt ad ccenobium et il- 
ium e latibulo suo eduxerunt. Ipse ta- 
men non prius assensus est quam 
circa seipsos decrevissent se juxta sta- 
tuta canonum sanctorum patrum am- ! Mi0 : ' m its? 539 i i' i •« J; * ».» BARHEBRjEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 540 IAaLj^) o£> * S *£m1 tfo . l^aAO 

]*ULi \±£><> >a^ tf, .^^|o oooi 

^-k» ws] ^lAjj ? oooi ^.-AjaA^oo 
u»a-u»oJJa* ? -jio JLua^j j^^.jA*^ 
^ rs ? . v ooi^ |4o|o ^.^A^ j,a o.oi, 
U*r^ : Ulia jLoiso ^ . UIm lj~cj 
^-*4&Jo . ^fcoci ^-inlAxk) l^jlJj 

1^50^ ^-^UjO . ^001 OjJJa-JB — .aJLCI 

Vo A^lj^.* . jji^, Jjoj^, |^ ^ 
v ooila ^* fA ai . oA^l jl^tf >cl^a |3 ? 

^pci % f^a— Lttjjp^A^? as^A r ao 
HI U? . oooi ^j^| Uoj^io JLa^O bulaturos : ne scilicet ullus sacrum 
ordinationem ob munera* conferret.ne 
quis ecclesiam sibi prater suam rape- 
ret vel ab uno grege transiret ad 
alium 2 . Quidam vero inter ipsos reluc- 
tabantur dicentes : « noli hoc tempore 
summam religionem exigere, sed de- 
bilitati hujus generationis indulgeas; « 
imo in eo fuerunt ut electionem 
retractarent,donec eos Mar Dionysius, 
alias Barsalibseus , indignabundus 
hunc in modum esset allocutus : //jam 
a multis annis nos et piae memorise ' 
senes conscientiae judicio cruciamar, 
jamque iteratis vicibus synodi ad re- 
formanda errata, quin abusus inve- 
terati fuerint eradicati, habitse sunt; 
nunc ergo cum Dominus cievit zelum 
in corde illius qui nobis in caput est. 
electus, isque coram omnibus canonum 
restitutionem vult honorandam, re 
vera qui non acquiescit Satanasest!« 
Tunc omnes consenserunt atque 
subscripserunt. 

Quando vero de ordinatione in- 
eunda cogitarunt, contentio exorta 
est circa manus impositionem.Dicebat 
quippe maphrianus : » meum est im- 
ponere manum, sicuti etiam decessor 
meus duos patriarchas ordinavit; « 
contra prassules occidentales aiebant : 
«nequaquam; sed praesul senior qui ') Canonea quos Syri Jacobite recipiunt hoc 
diserte prohibent, ut constat ex ipso Barhebrao, 
Nomocanon, part. I, c. VII, sect. 2. 

s ) Translations episcoporum prohibent cum 
canones Apostolorum, turn canon Nicanus 15 et 
canon Antioch. 21, quos a Syris omnibus receptos 
recitat Barhebrsus in Nomocanone, part. 1, cap. 
VII, sect. 1. Ipse taraen, supra col. 156-158, 453 , plura hujusmodi translationum protulit 
cxempla et in describenda ejus vita ostcndinms, 
p. ix, Barhebneum a Gubensi dioecesi ad Laca- 
benam et ab hac ad Alepensem fuisse translatum. 
In decursu Chronici multa alia occurrunt ejus- 
modi translationum exempla etiam post innovatam 
in hac synodo prohibitionem. 541 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SiEC. XII. 542 ¥ Est' 1 r .- ifc, 

. *tfO r 13oX0 wU) oiU.] 001 ]t A.fllll 

\JlZsJ0 jAao . i^j )o-k» w£)9|lo <n^o 

0019 ^oijol? ooio . gjal>9^ aiLaik ^ocuiJ 
. IfijaA^k flVniJ sJOOfJJaa uk*h looi 
. .a-A^Jol lfra.~l -a .Ia.^U^o? ooio 
ooio . j-Jg.^1 |i-l^i.Q^ . A.. a A »pQo 
r^*-^? |a^o l^no* A^ ]j^i >oajuk£? 
Usoio . l^ou^. ^pi>^o)J ^ascu? ooio 
^Ai2 jilAlSflg) oooi ^*ooi? JJ?*] wsl 
>ocus |A aVa^A?^, n iSVi 4,o . — *9<^o 

AJLM . >O* r .0 ^* j..*, Ao jfflSlW 1 A^ 

Iculioj )_jbj^ i~»r^-s wsAs -A^ai 

9 1-^0 . d-Jk. ^£*9^ ]Aa90^9 {. ,Sf>0J>^ 

. d* *»kA9^9 te>f^> I 081 A.*)? W^* **.! 
•U'Qffia 1i-sAJo . Udq^^jI? oov^. 9 r ^.J *) Ad meliorem corum quse hie referuntur in- 
telligentiam non abs re erit paucis indicare ritus 
prsecipuos ia ordiaatione patriarcharum usitatos. 
Ordinatio patriarchs, paucis mutatis aut adjectis, 
eadem fere est ac episcopi ct metropolitan Requi- 
runtur, si fieri potest, duodecim episcopi qui 
Fontifici consecratori vice diaconorum ministrant. 
Post recitatam horam tertiain ingrediuntur Pon- 
tifex consecrator et episcopi, et adducunt electum 
ad allare eumque sacris vestibus induunt. Deinde 
prases synodi vel unus e senioribus celebrat sa- 
crum, quo absoluto incipit proprie ritus consecra- 
tionis. Plures psalmi, responsoria, sedrae decan- 
tantur, quibus intermiscentur oratione9 quas 
episcopi recilant. Porro legitur Evangelium et toto concilio praeses interfuit, ille est 
synodi caput, et eidem competit im- 
positio manus.« Post plura tandem 
statuerunt ut maphrianus consecraret 
illique manum imponenti assisterent 
duodecim episcopi, ut Edessenus, qui 
erat prseses Synodi, sacrificium offer- 
ret, Melitinensis evangelium legeret 
et Barsalibaeus aliam lectionem, Chi- 
sumensis vero wgratiam« proclamaret, 
denique senex Gihonensis et episco- 
pus Gubensis recitarent preces, atque 
ita porro ceteri qui aderant numero 
triginta duo 1 . Hanc ceremoniam per- 
fecerunt die tertia hebdomadis, decima 
octava Teschrin prions (Octobris) anni 
1478 (Chr. 1166) in ccenobio Mar 
Barsumse. 

Mox patriarcha scripsit volumen, 
professionem exhibens fidei ortho- 
doxse, illudque per tres monachos pa- 
triarchae Alexandria transmisit, pro 
more in ecclesiis orthodoxis vigente, 
juxta quern etiam patriarcha Alexan- 
drimus , cum recens constituitur , 
mittit Antiocheno ut proclametur in ponitur super humeros et pectus electi, qui mox 
emittit fidei professionem. Sequuntur variae pre- 
ces : unus episcoporum proclamationem facit qua? 
incipit . * Gratia divina qua infirmos sanat, etc. > 
Duo episcopi tenent Evangelium apertum super 
caput electi, cui consecrator imponit manum dex- 
tram recitans simul orationem invocationis Spi ri- 
tus sancti. Electus collocatur in throno ; incla- 
mant omnes . * dignus, dignus, diguus. » Unus 
episcoporum legit Evangelium »pastoris boni.* 
Alter recitat orationem generalem seu catholi- 
cam. Additis autem nonnullis precibus consccra- 
tus accipit baculum pastoralem, signum potestatis 
spiritualis. Cfr. Denzinger, Ritus orienlaUum, II, 
76-99. 


>-«RS? 543 BARHEBRiEI OHRONICON BCCLES. SECT. I, 544 ill : !k; .' ill ' 

1 i 


jj ; li ! ! ! ••; ■II :! 
IN !> • | Sft^o ^.,*iWS j_Jal.o )as? _Lo2o 
. r^o] «■ q . S « i-OPjas ^*9£.!£^ ai r a^ k o 
>*mCu^.^ dUaA9 ,*jio Ual*^ U^o 

IJioA^ ^Lii^lo U-»^ ^Lo yAl4 
^io? V^e ^I^iaI^d *JJdo . jJaa*V? 
. ^8ioj|^k |3 . oio 0001 *\ A *** WH 
.Uaa^lP \*|J.Jj oUa^o >atf flj^Lso 
U^^o Ha^a ^rf^lo . ^aijolJ \"j]o 
.< nmYq ) ^9^ aiiaSkO . l^gu? ^^\^^ 

U>j-o ,.*-=>©. ^ j.a^^^oo.kjjpjLo, 
. y^Ul? 001^ , nS i>? fcLo A*o josi 2l*|? 

loAff oi-sjjlo i^jUsj ]j.-2*a^ \i)o 
cu.»fs^| yso . JAiool ,J* ^ ^ojo . Ua.o 

.<oov*VA^ upjAjo.^J-j ^iJ] ? l^aas 
.Uao^Ljp ^ ^,0 .|»n,S^l ^lo 
PI. Vai^lo iJaia^eao i^Vi* V«,o 
•IjlL. ioei wAAi.ij V^io .V^al ).©. |] 
^fLfcJo . >oXa,5o}3 \j|j ? ]o<n wa^cijo 
>oo-loo . jo^ ^o^^jo . Ua*5oli^ Syria sicut et noster proclamatur in 
./EgyptoN 

Abiit autem patriarcha ad cceno- 
bium Mar Ananias 2 , ubi novemdecim 
canones tulit ; porro Mardinum loco 
Amidae sedem suam fecit, coegitque 
praesulem Mar Dionysium Barsali- 
bseum ut transiret Amidam, quam 
ille egregie rexit annis quinque. Eo- 
dem tempore Ignatium Melitinse ap- 
prehendit urbis praefectus et trecentis 
daricis mulctavit; Melitinenses vero 
illi, ut cuijam diu infensi erant, mi- 
nime opitulati sunt. 

Patriarcha, qui sibi animo propo- 
suerat proficisci Antiochiam, concessit 
Edessam, et in monte sancto omnia 
circumiit monasteria duobus episco- 
pisjgnatio Gargarensi ac Basilio Cae- 
sareensi comitantibus; inde Euphra- 
tem trajecit, sed propter bellum quod 
inter Alepi et Antiochiae principes ge- 
-ebatur progredi non potuit, atque 
Chisumam reversus, perrexit ad cce- 
nobium Barid ubi eum dura hiems 
nacta est diuque retinuit. Interim, 
cum duo praasules Gihonenses, senior 
videlicet ejusque ex fratre nepos, cri- 
minibus varii generis publice accusati 
fuissent,deposuit utrumque. Postea se 
contulit in Ciliciam , atque illinc An- 
tiochiam : prae foribus obviam ivit gu- 
bernatoribus a quibus acceptus fuit; 
at ingredi noluit quod ob proximum 
Pasckatis festum Jerosolyma prope- I * 

Hi' f 

ill: :■ «) Hie mos incepit ab unione peracta ab Atha- hu ^. 

^io patriarcha anno 616 inter Jacob tas Syros et ♦• ' ° CCaW ° ne ^^ Barsal ^««3 ora- 

iBgyptios. Vide qa» notata mJ^riW t fT 83 ™" ? Michae,e babuit ' « Dam 

not. 1. P ' 69 ' m ««orat Assemanus, Bibl. Orient., II, 1 54. St.,, 


Sft* 

aap. 545 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SiEC. XII. 546 •I ^ajooo Uj1j^3 |?f |A^ r v^, ^*? 

• Una i A j | *£|] ^.a^l \-_^ ^oo 

UJoaj t-kt-^" 3 ^^ o*<n |ooi ^ * * "■ 
is? i^o^so . fas • ^.AjIa ]oai A*| 
ka^' y*l . ^49 r+i-&-2±> *oia^| 
It^i^a^ | ooi IU'oa qoi) ^a*|o . J-aJo.*? 

. %£2£sl ]AL-c! **fX0|o . ^090^0 w^^io 
'Asogjs Jh=>?"||jP ^jauU] <oaiJlo ,««? 

ooi . j^^j-^LD? a&A? J99 j.^H7 a.muUi 

UoaL.9 < » Vt A ; ^i i'i, AL2 ,-^Al^ ,J»9 

Ucuojai^o I^oxa^o oi,S>nn IpjjJLlio 
. oij^c «^a!^ ^JlX 


*) Itavooant Syri hebdomadam sanctam. 

2 ) Amalricum, qui sedit ab anno 1158 usque 
ad 1180 juxta Leqaien, Or. Christ., Ill, ] 250 sq. 

a ) Assemanus, Bibl. Orient., II, 363 scribit : 
• Michael, antcquam Antiochiam ingrederetur, 
patriarcham Gracorum in Cosairo commorantera 
invisit. » Ast juxta Barhebrseum Cosairi raoraba- 
tur non Gracoruni, sed Francorum seu Latinorum raret. Profectus est igiturLaodiceam, 
atque illinc Tyrum, etferiaquintaheb- 
domadis hosannarum 1 Jerosolyma per- 
venit. Postquam autem in Golgotha 
et ad sacrum sepulchrum orasset, 
in monasterio nostro Magdalenae festa 
dominica et consecrationem chrisma- 
tis peregit. Cum vero illuxisset domi- 
nica magna resurrectionis, visitavit 
patriarcham Francorum 2 , a quo ho- 
norifice habitus fuit. Dein illinc ver- 
susAntiochiam regressus,primum Co- 
sairi 3 patriarcham adiit Francorum 4 ; 
hie ilium gaudens excepit, et quia of- 
fensus erat Graecorum patriarchae 5 qui 
erat Antiochiae, patriarcham nostrum 
magno cum apparatu introduci jussit, 
veluti ad Graecos deprimendos ; atque 
ita quidem reliquiae populi nostri 
consolationem inde acceperunt. Ibi 
autem anno integro commoratus, 
chrisma confecit et tres ordinavit epis- 
copos, quorum unus fuit Athanasius 
Anazarbae loco Athanasii senioris, 
ipsius patriarchae patrui, qui, officio 
pastorali functus Anazarbae annos tres 
supra triginta, in perfecta sanctitate 
et rerum derelictione migravit ad 
Dominum. 

Patriarcha Antiochia reversus est 
ad ccenobium Mar Barsumae, atque 
anno 1480 (Chr. 1169) synodum in- 
dixit in qua Joanni Gihonensi, pasto- 

patriarcha, ut prscter liunc locum ex alio mox se- 
cuturo liquet. 

4 ) Latinis patriarcha Antiochia tunc praerat 
Aymericus, teste Lequien, Or. Christ. 1156, sq. 

s ) Is fuerit Athanasius II, quern legimus anno 
1166 adfuisse celebrationi nuptiarnm imperatoris 
Manuelis cum Maria, Itaymundi comitis Antio- 
cheni filia. Cfr. Lequien, lib. cit., t. II, 759. 

38 547 BARHEBRJEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 548 !' i !> ! •:i . '■ l-JoXo >a-»o . 1 >,m» *£&l^aol 

o| ]ejsU oiAm <J M . U&1] ^ 
aiJi \ornJ. \Lms] . aiJ^s V-s aiiol 
M . I^AJ] >o^ nSS^jSnS Usu»U 
|^o oai jaaaJ l&tf wxJ] Uitn g^a 

13 o 1 Lsud 13 . oiA>Sno U^Jl joci^ yff 
. ]AtSnSS Uo 1^ ? flo . ]L*±4 

oat? w^o-^Lls-*] oiAso r a «^»{JVZ^lo 
Iji^JD <-MjJI?^l ASO . I^oo, ^s *r^> 

ksoj ^cijolj %ttniNiTrmo . jniX,? ') Cam aliunde, torn ex hoc loco colligitur, 
quod in prsefatione jam monuimns, episcopos et 
monachos ad vitam coelibem castitatemque servan- 
dam severe adstrictos fuisse. Presbyteris autem 
et diaconis ex communi Orientalium discipline, 
quam non damnaront Summi Pontifices, matri- 
monium licitum est, modo fuerit contractum an- 
tequam diaconatum snsciperent. Conditionem 
hanc requirunt Joannes Darensis (ap. Overbeek, 
Ephrami aliorumque opera selecta, p. 412) et Bar- 
hebrseus (Nomocanon., part. I, cap. VIII, sect. 6) 
at scilicet 'diaconas act presbyter unicam et 
virginem ante ordinationem duxerit, et post ejus 
mortem alteram non ducat. > Quibus verbis, ait 
Assemanus (Diss, de Monophys. ,128) excladitur a 
sacris ordinibns soscipiendis bigamtts, et qui vi- 
duam duxerit, aut mereiricem, aut repudiatam, 
aut servant, vel qualibet infamia notatam foemi- 
nam : quam si quia duxerit, etsi virginem, a 
sacris ordinibos soscipiendis arcetor. Diaconas 
vero aut presbyter, qui post susceptos ordines ad rali munere deposito, suffectus fuit 
Abugaleb monachus. Canonequoque 
sub Dei anathemate patriarcha sanci- 
vit, ne ullus episcopus alicujus mulie- 
ris, etianisi soror ipsius esset aut ma- 
ter, famulatu utcumque uteretur, 
neve illi libera esset facultas collo- 
quendi cum femina, sed ut per pres- 
byterum aetate provectum, si quid 
mulieribus dici oporteret, id significa- 
nt ; similiter ne apud monachum in 
cella admUteretur mulier, sive vetula, 
sive junior, sive religiosa sive ssecula- 
ris 1 . 

Sub idem tempus obiit Athanasius 
Maipherkatae, ej usque loco ordinatus 
est Ignatius sive Abugaleb, ma- 
phriani pise memoriae Mar Ignatii ex 
fratre neposj evocatus fuit ille e cce- 
nobio Mar Barsumse, in quo et ordi- 
natus est in festo cruris*. Obiit pariter primas vel secundas nuptias transient , tanquam 
apostolici illias mandati : unius uxoris »»>, trans- 
gressor reprehenditur. Si qnis tamen post sascep- 
tarn diaconatum autpresbyteratum uxorem duxe- 
rit, redigitur quideta in poenam hujua delicti ad 
laicoram statam, ejus tamen matrimonium ratum 
habetur. Lex a Michaele patriarcha hie sancita 
solos spectabat episcopos et monachos, non autem 
presbyteros, utpote qui oxorati erant. De his 
sacerdotibus et clericis qui coelibem vitam agebant 
prsecipit S.Rabulas (ap.Overbeek,l.e.216): • null us 
ex periodeutis,sacerdotibus, diaconis aut filiis foe- 
deris habitet cum mulieribus, nisi cum matre, 
sorore, aut filia sua. • De monachis autem (ibid., 
p. 212) statait : • ante omnia curent monachi ne 
mulieres in eorum monasteria ingrediantur. « 

2 ) Assemanus, Bibl. Orient., II, 364, scribit : 
• in coenobio crucis ordinatus est;*» at in eo fal- 
sus videter, com probabile minime sit eum in co* 
dice Romano legisse : j_ ^»V« Ij-^a . ; fr- 
ig' 
ft 549 PATRIARCH J3 ANTIOCHBNI : S^BC. xn. 550 in 


■I 


ooi9 ottU)^] oiAno^a ^4»jJ7^Li|o . iXu 
w^g.14 fl, lw*lflo • ^n ru t . .o?l i*-*J? 

^0 plp&& fflU^-*l w£)0>i v»lx^Lkl^5 

*la o2lo . <**a*l ^j.-^? It— ^-^ 

jl liff <JBLb»f£7 ^OlOjft] %^0 viOlCL^l.? 
ISf^'rte \.Lj U^l 0*0129 V^oo 

V-^ ? U*,*? UucL oj-^l . ^a0 

jojjlej jnu^fs r^t-A- 9 < -^^ so • lA*9oJ 

i 

. 1 i^tfubo *L£o9 . *~JAS*4 I iSVi 

'2"jo? ***JP9 . ^?a£o |olJ*^? ai~^»*? 
j. tb.,a-J|i">..^ '£\* r-° ^a .i SSo 

>0.aOI9 ]}£«* j,,.AfljlVl9 . ^US^AaAs) 

^70 . 1&A*a* jJnlqSSno . ) <£$+><£ Basilius Edessae, ejusque loco ordina- 
tus est Athanasius Denha archidiaco- 
nus. Ignatium vero Melitinae e coeno- 
bio Mar Abhaai citavit patriarcha; 
at synodum adierunt Melitinenses , 
qui accusationes adversus ilium et 
ejus fratrem Sergium presbyterum di- 
luerunt, ipseque ad officium suum 
reversus est. 

Jam vero, quum eo tempore quo 
patriarcha ierat Antiochiam Graeci 
controversiam movissent de fide, pa- 
triarcha scripsit libellum*, quo exposi- 
tio fidei nostras exhibebatur; hunc 
vero libellum Graeci miserunt Con- 
stantinopolim , cumque imperatori 
Manueli praelectus esset, imperator 
ipse patriarchae rescripsit per Christo- 
phorum, virum eruditum, in hunc 
modum : « Manuel imperator fidelis, 
Porphyrogenitus, per Christum Deum 
imperator potens, excelsus et illus- 
tris, autocrator Romanorum, Com- 
nenus, Mar Michaeli Jacobitarum 
antistiti per Dei gratiam no turn facit 
valde gavisam esse Majestatem nos- 
tram, ubi vidit libellum a vobis con- 
scriptum, quo Veritas orthodoxae fidei 
et sapiens doctrina exponitur. Ma- 
jest as nostra vos videre maxime exop- 
tat. « Post haec a Manuele imperatore 
legatus est quidamTheorianus adNer- 
setem catholicum Armenorum et ad ! ) Libellus iste recitatur in secunda Theoriani et inseruit in Patrol. gr. t CXXXIII. 114. sqq. 
disputation*, immerito ab editore Veneto versio- Prima disputatio Theoriani, manca tamen , ab 
nis latina opernm S. Nersetis Claiensia nega. anno 1578 edita fuerat a Leunclavio, a quo Gala- 
tarn, quam e codicibus Vaticanis emit card. Mai nus earn accepit in Condi, eccletia Armena cum 
et publici juris fecit in Seriptt. vett. nov. collect. , Romano, I, 242*343. 
t. VI, p. XXIII ; nnde Migne earn desumpstt et 551 BARHEBR^lI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 552 I ii; 1*2] yaj ooio . «-^4 'Aj^rs i*r& s Mar Michaelem patriarcham,- anno 
scilicet 1483 (Chr. 1172) 1 . Porro, 
cum pervenisset ad Castrum Roma- 
num, misit ad patriarcham dicens : 
« Majestatis adorandas ad vos litte- 
ras nobiscum habemus. Velitis ergo 
in Syriam concedere, quandoquidem 
nos in Mesopotamiam transire multis 
de causis non possumus. « Patriarcha i i- •l; i ■ : ■ 

: i ". . 

II ! ! ' ') Mendose hie habetur annus 1483 pro anno 
1481. Nam disputatio Theoriani cum Nersete 
habita fuit anno Christi 1 1 70, menso Maio, ut 
constat ex actis hujus disputationis {Patrol. gr. t 
CXXXIII, 121) et ex iis quae mox a Barhebreeo 
recitantur.Etenim Joannes Chisumensis qui dispu- 
tationi interfuit moituus a Barhebraeo dicitur 
anno Christi 1171. Porro in libello duarum Theo- 
riani dispuiaiionum legimus disputationem habi- 
tam anno 1170 a die 15 Mai inter Nersetem, 
Armenorum catholicum, et Theorianum ab impe- 
ratore Manuele Comncno ideo missum ut Armenos 
ad unionem cum ecclesia greeca reduceret. In liac 
disputatione ita dilucide Theorianus duas in 
Cbristo naturas e Sanctis patribus, pnesertim e 
S. Athanasio et S. Cyrillo, nequaquam vcro ex 
scientia profanaut effutit Barhebrseus, demonstra- 
vit ut Nerses et episcopi qui aderant ipsi consen- 
seriut. Joannes autem Chisumensis qui altera 
tantum die advenit eegre audivit Nersetem sen- 
tentiam Theoriani probare. Cum vero Theorianus 
in synodo congregata allatas ab eo difficultates 
solvisset, Joannes in sua sententia pertinax cum 
suis sacerdotibus discessit.Disputavit deinde Theo- 
rianus de duabus Christi Toluntatibus et operatio- 
nibus et de aliis qusestionibus, infra a Barhebrseo 
indicatis, in quibus Armeni a Grsecis dissidebant. 
Absoluta disputatione Nerses scripsit ad impera- 
torem mense decembri duas in Christo naturas con- 
fitens, alias vero qusestiones silentio premens. Mis- 
sus igitur secunda vice Theorianus ad Nersetem 
pervenitanno 1172, mense secundo. Habita fuit 
secunda disputatio, in quafidei et disciplinse puncta 
in prima disputatione obitur tacla, attente exami- 
nata fuerunt. Tandem inccepta est unio Armeno- 
rum cum Graecis quse tamen nonnisi postea, mor- tuo Nersete, in concilio Armenorum Tarsensi ab 
omnibus recepta et firmata fuit. J}isputatione 
feliciter absoluta, Theorianu3 profeclns est Chisu- 
mam ut adiret Michaelem, Jacobitarum patriar- 
cham, ad quern etiam ab imperatore missus erat. 
Chisumm occurrit Theoriano monachus Theodo- 
rus missus ut legatum imperatoris deduceret in- 
columem ad patriarcham Syrum, in quodam oppi- 
dulo commorantem cui nomen S. Balsamon. Sed 
quum comperisset Theorianus Sachapetinum sibi 
insidias struxisse timuit ire j sed regias litteras 
ad patriarcham misit , qui vicissim Theoriano 
confessionem fidei grsece ad imperatorem scrip- 
tarn misit, simul significans monachum Theodo- 
rum a se missum cum plena potestate ut de re 
tota cum Theoriano dissereret. Disputatio vix in- 
cepta mox abrupta fuit ; Theodoras enim quum 
nollet de vocibus : « substantia, natura, hypostasi, 
persona, a ex Sanctis patribus sed tantum ex Aria- 
totele disputare, hac die recessit. Postero die 
Elias, Cessunii sen Chisumae cpiscopus, disputa- 
tionem reassumpsit contendens admittendam in 
Christo unam naturam compositam, cui Theoria- 
nus more Aristotelico, ut Elite placebat, responds. 
Tunc Theodorus dixit fieri posse ut Syri vocem 
unius naturae omitterent et synodum Chalcedo- 
nensem admitterent, si Graeci eos non cogerent 
ad anathematizandum Sererum, cujus officium 
ecclesiasticnm, hymni et cantica,ab ipsis quotidie 
usurpabantnr. Ultimo addidit : a statim ac Ar- 
menorum catholicus legationem ad regiam urbem 
miserit, ut fidei articuli synodice confirmentur, 
tunc nostrum quoque catholicum legatos missu- 
rum, ut id quod Deo visum fuerit perficiatur. « 
Haecex.4c#* Disputationis ap. MignePa/ro/.^r., 
CXXXIII, 114-298. ! i :! it- •' 

553 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^C. XII. 554 m. m I 

i: : : ft t 

a-. » +X±£]o bf* Jooaas? wfluUla*fl : Vfl 

-♦jio . ^os^oa*,*? Wf*# ^*? Urfl 

jooi ot-ie^^eo . Wr»J h«>Sn * s 
Uaao^ U»ol i^s^o Ua*|j <aocio 

^aL l-Us l ? o^teo UaJI 1-iaao? vero illuc non ivit ipse, sed allegavit 
Joannem Chisumensem, qui cum illo 
colloquium instituit. Postquam vero 
Theorianus regressus esset Constanti- 
nopolim, denuo altera jam vice lega- 
tus est, misitque ad patriarcham 
epistolam, quae sic habebat : « sancto 
Mar Michaeli catnolico Jacobitarura 
servus imperatoris Theorianus. Scrip- 
turn imperatorium ad Sanctitatem 
vestram nobiscum habemus et cupi- 
mus illud nostris manibus in manus 
vestras reponere. Nos ergo certiores 
faciatis oportet quandonam et ubi in 
uno loco convenire possimus. « At 
neque hac vice abiit patriarcba , sed 
ad ilium in Castrum Romanum mo- 
nachum Theodorum Barvehebun,dis- 
cipulum suum, ablegavit : qui cum 
apud eum pervenisset,comperit ilium, 
antequ amipsemet advenisset, Armenos 
superasse ope scientise profanse atqiie 
eosdisturbasseeffatisAristotelicis.Bar- 
vehebun autem eum rogavit quomodo 
dividatur substantia in corpus et non- 
corpus, an distinctionibus essentiali- 
bus vel accidentalibus; at primum ad 
compositionem simplicium incorpo- 
reorum ducit; alterum vero ducit ad 
hoc, ut ejusdem substantias sint cor- 
pus et incorporeum. Praeterea rogavit 
eum quot modis natura prsedicetur 
apud philosophos; et duse illae natu- 
rae, quas vos confitemini in Christo, 
an propriae sunt aut communes? « 
Turn ille veluti lignum confractus est 
et dixit : » quid ad nos pertinet doc- 
trina Aristotelis ethnici? « At vero 
catholicus Armenorum, cum confu- 
tatum videret, eum reprehendit ita 


! f ; ' \ ! | .1 i; 

i i , 

I '! I 

; l t \W ! ni 'i I 555 BARHEBtUBI CHE0N1C0N ECCLES. SECT. I. 556 ^So? ^*Loi o^| ? Uoio . ^o^o ^1*^J 
. AJ| \|AAic ^ ^a^i4V yl&^a* 

r^» • r*el r» wji*^o J&aJUjolJj 
. I- nSSn . ^ )LJl JXaico wVo r Uaff ial 

^eai_*A*j, ]AajoAs U^om . , '^r 
l r i-*So Ulla ^ jio|j ? . ^^o, 

^-ftJjJ . Ui^ ^-AJ-i . j MA.AJAO 
• VOAJO A.4,50 wAiOi»J0 . ^Sj]j *« 

ra^J? . ^Aoi ^ooiaA*) . jjj^a ^j 

o^> fl jJ? . |A*l ? UaS* ^io ^ojaLo 
%Aioo . U^> U>jouo jA^Jj . Uj^ allocutus : » quamdiu nemo erat 
apud nos qui sciret implicationes tuas 
solvere , in nos insolens exstitisti, 
nobisque detraxisti, quod nihil scire- 
mus; nunc vero , cum ii venerunt qui 
teex tuadoctrina arguunt, subducis 
te. « Et ita quidem catholicus alien a- 
tus est a Theoriano , eumque dimisit 
dicendo : « synodum celebrabo et res- 
pondebo imperatori. « Catholicus 
praeterea patriarchae datis litteris 
nunciavit : « Graecorum imperator 
decern res a nobis exegit, quinque 
nimirum circa fidem quae sequuntur : 
ut dicamus duas in Christo unitas 
naturas , duas voluntates , duas ope- 
rationes, ut cum tribus synodis prae- 
dicemus etiam quartam, quintam, 
sextam et septimam, denique ut non 
dicamus : « qui crucifixus es pro no- 
bis 1 //; quinque vero reliquas circa 
ritus, nempe illas : ut festum Nativi- 
tatis agamus ut ceterae confessiones 
Christiana, ut in hostia consecranda 
fermentum et in calice aquam pona- 
mus, ut chrisma conficiamus ex oleo 
olivse, ut oremus in ecclesiis, ut sa- 
crificium perficiamus publice 2 . Porro 
propter pacem facile mihi est refor- ') Verba illaArmeni addebant Trisagio, totum 
Trisagium referentes ad FiUum. Quia igitur ad 
Filium, non ad totam Trinitatem referebant, hanc 
pro variis solemnitatibus appendicem mutabant. 
Sic in festo Resurrectionis pro ■ qui crucifixas 
es « dicebant » qui resuscitates es ». Vid. Patrol. 
gr. t CXXXIII, 186. 

*) Armeni eodem die, sezta scilicet Januarii, 
nativitateni Domini ej usque baptismum celebra- 
bant; panem azymum consecrabantet vino conse- 
crando aquam non miscebant j chrisma confide- bant ex oleo sesami non autem ez oleo olive 
propter olearum in magna Armenia parte rarita- 
tem ; sacerdotes Armeni extra ecclesiam divinum 
officium recitabant, solus Fontifex missam cele- 
brans templum ingrediebatur , reliquus populus 
foris stabat. Horum omnium reformationem no- 
mine Grecorum petiit Theorianns, monens tameu 
Armenia nullam molestiam afferendam propter 
nsum azymi. Vide duas Theoriani ditputationea 
ap. Migne, lib. eit. mm Ii pi. 

w 557 PATRIARCHS ANTIOCHBNI .' BJBC. XII. 558 8"» 

M 

If.-; If: Jr. |5- ilS-' . U^o^oloU **| U^a ^?^ flo'ljo 
*s| AJl |_££L Aj]> i.J* o<n ^_^oi 

1.001 \]1 rm S w-SO^ w.£0OJU9o)^O 
. |iO(JI I^J^JB ?Ao OlO looi ^AflO 

}^U? ]A^9 y^n ^ >, nS A*J? iV»Am|« 
^SSSn^o ^gaa^e? l^o.fd? 1^1-^ 
aul^ Ic.oO ilal? I^LLo |J1 . oiiaL. 
Uo^ Pj Ue ooij i^^o . ii^^Lfl 
I <n ,a-^o . ^XSSi>^ o| aScAsJ 
^*9 I^aal^ jL^Oo Ua± jL^a^flo 
^Jr*? 1&aiAso . |sv^ ^ 'A^ai* 

lei? . l y n S iflto yJojn»V> Jxp^ olo 
ley >0j.ials9 . ^Uj^o)o ^JUsAs 
Jojio y^o . AJl w^Ul^: ^eU, Ail 
13) . ljju£ 13 l^oj-fc^a* ol |..nffitt\p9 
Uffjoa^ fosoijlo 'talZZo ^ "**£/_ 
^oaa^ &_^ g <}o . ^ ^Lo, 

lAu^l l^l A^^! ^_^oi jAoo 

r+i-Ad . ^ a Id jLu* oai fS 0019 . ]LJa* 
i+A* ^ 1« 9 . aLtlas | pen j-Joi _*9 
)aL.UaAo1 ^o ,-U^ |Jo ^liQ^ mare ritus et duas juxta Theologum 
profiteri naturas ; verum particulam 
illam : « qui crucifixus es pro nobis « 
expungere, aut anathema dicere in 
sanctos, prorsus non possum. Ast 
haec utut sunt, quidquid tu feceris 
etiam nos faciemus. « 

Theorianus autem, postquam abie- 
rat, novam imperatoris epistolam pa- 
triarch® misit, in qua post plura 
scriptum erat : « intelleximus Sancti- 
tati tuae inesse desiderium ut veniat 
Majestatem nostram coram aspicere 
et cum ea colloqui; timet vero ne 
sibi violentia inferatur et cogatur ad 
aliquid contra voluntatem suam con- 
scribendum aut ore proferenduin. 
Itaque hujusmodi metum jam sustu- 
lit Majestas nostra a Deo data, et 

scriptum misimus per (?) 

magistrum Theorianum, quo secu- 
ritatem possideat Reverentia tua; 
etenim scribimus et asserimus, tibi 
licitum fore ut dicas quodcunque vo- 
lueris; neque aliquid humiliationis 
vel deminutionis experierisj quin 
imo excipieris honorifice et ad cathe- 
dram qu89 tibi cessit, reverteris; quod 
si Sanctitas tua fidem nostram haud 
probaverit, in propria sua perma- 
neat. « Postea adhuc tres alias epis- 
tolae in eamdem sententiam ab impe- 
ratore per Caloenem Graecum trans- 
missae fuere. Patriarchae responsio 
haec fuit : » nos summopere cupimus 
et minime refugimus unionem cum 
omnibus qui non mutant fidem pa- 
trum et cum Athanasio et Cyrillo S, % 
■ W P$M 4 J 


559 BARHEBR^EI CHR0NIC0N ECCLES. SECT. I. 560 . w^O^AJQXO wlOO >TT?1l]^l >Oi 1?e£0O 

loo: w^jk.^£9 <-*r^ ^-^1 jjaaoJo] 

0US9 <~t»? 1^9f^ «-A£OJ . ^.-A?i^aS 
]2cS9 lAfliu '20010 . ^031^9 ly ^J C ft^S) 

_^s VaJ j^co*; 019A00 . Ue^ oiXnS 
13 )H . *o22]o Uso^Lm ooi U^tfatf 

^i^o l-s^i^Ls }»la |A.1aa olao 

*£i3Z\_ A1a>so -j-n^H,? l^rA.^9 l^is? 
Uxoj* r .l> \oX»J.o U^d?|o <-*i.fl&> 
^|.^C9 l|loaliO >oaAAQ9 *-SUU|a*| 
MiSniO loci U?? j._J<3i . U-Loo.j.o 
]A^Sas j ^a^jo . Uiois . ls>&Jii 
<+-?*) ^*^Aso . l^r^a loi^flAVoo 

<"r^s uaajj Jjo .q, n xX . j.o wAox&* 0019 
U^ H^ola oia? |oi2fc> '^r^? Ur^ 
pO Ur-*i-^? li^xo 2aL . U01oa2 
i~_»A* jlojo . ^-jto*. j.so ,0^^ 

*Jji . 019)? Uaaaao UA^> loot llqXV 
(.sAs ^ooi SnX )A*2u lo^od oAs]o 
. | 1«tSV ?o . w_tti.£u4-*? <ooi*^9^? profitentur unam naturam Verbi in- 
carnatam 1 . 

Eodem illo anno, nimirum 1481 
(C/ir. 1170) Emin Aladin eunuchus, 
qui Mardini dominabatur, atrium 
quoddam Mardini nobis eripuit, Ara- 
bibus concessit atque ad istorum me- 
skitam adjunxit quod summo angori 
fuit populo universo. Postridie raptor 
iste cecidit ex equo eumque facti 
pcenituit, at atrium restituere propter 
metum Arabum non potuit. Eo anno patriarcha Mar Michael 
ecclesiam, quae cernitur in coenobio 
Abugalebi castelli Gargarensis, aedi- 
ficavit. Anno autem 1482(C^r. 1171), 
die vigesima quarta Ilul (SeptembrisJ 
obiit Joannes Chisumae episcopus in 
coenobio Mar Barsumse; erat ille in 
scientia Scripturarum sacrarum eru- 
ditus, eloquio exercitatissimus et in 
ecclesia famosus. Deinde, mense Te- 
schrin secundo (Novembri) anni 1483 
(C/ir. 1171) raortuus est Dionysius 
Barsalibaeus, ej usque corpus Amidse 
in ecclesia Deiparae, ad latus australe 
juxta sepulchrum patriarcharum Bar- 
abdun et Barsusan , reconditum fuit; 
luctus inde accessit toti ecclesise acer- 
bissimus : erat enim doctor eloquens 
et astrum setatis suae. Collegerat et 
conscripserat accuratos commentarios 
in omnes utriusque Testamenti libros 
necnon in doctores et in centurias *) Locutionem illam orthodoxo sensu recte ex- 123, sqq. 
plicatTheorianus Disput. I, Patrol. ^r.,CXXXlII, i e 


ml. 

r 

ti:.: 
&\ ■ 1> Ik- b- 561 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EC. XII. 562 I. \IL^> \flji hko . ]&+*4 Ufa] >a^ Evagrii, item commentarios in libros 
dialectices et scripta alia quamplu- 
rima*. 

Eodem anno mense Tarauz (Julio) 
Barsumas quidam Mardinensis, de- 
prehensus in fornicatione cum mu- 
liere Arabe, post cruciatus multos 
poena publications omnium bonorum W- I fee 


If m 
p 

3l ] w J I*' fr : ft"-' l ) Dionysii Barsalibsei scripta enumerantur in 
catalogo codicis syriaci Vaticani ab Assemano 
Bibl. Or., II, 210 prolato, quern hie exscribere 
juvat : a Libri Mar Dionysii Barsalibi. Liber 
magnus expositions lateralis et spiritualis in Pen- 
taleuchum et PropAetas universim. Liber magnus 
expositions in novum Testamentum et in Apoca- 
lypsim JoannisApostoli. » B commentario in Evan- 
gelia nonnulla notatu digna protulit Assemanus, 
Bibl. Or. ,11, 157-170.Totum autem in Evangelia 
commentarium latine prodiit Dublinii anno 1693, 
sub hoc titulo : A clear and learned exposi- 
tion of the history of our blessed Saviour Jesus- 
Christ, taken out of above 30 greek, syriack and 
other oriental authors , by way of catena : by 
Dionysius Syrus and faithfully translated by 
Dudley Loftus. Continuatur enumeratio libro- 
rum Barsalibi his verbis : * libellus in Evagrii 
cenlurias, expositio cum textu. Commentarius in 
scripta Doctorum. Libellus epistolarum. Compen- 
dium historiarum Patrum, et sanctorum, et marly- 
rum. Compendium canonum aposlolicorum. Tracla- 
tus de theologia, de incarnalione, de arbore vitas, 
de angelis, de damonibus, de anima ralionali, et 
de sacerdotio. Traetatus de ccelo, de sole, de luna, 
de slellis, deque ceteris secundum ordinem sex die- 
rum creationis : de paradiso , de resurreclione cor- 
poris humani ; de cruce, de fide aliisque sanramen- 
talibus. De sacramenlo bapiismi. De Lilurgia : de 
sacerdotalibus indumenlis, de processione per eccle- 
siam: » Hujus traetatus de Liturgia breve com- 
pendium sub titulo : » Bxpositionis Missaa pnebet 
Assemanus lib.cit., 176-207. Tenet CI. vir Bickell 
(Conspectus rei Syrorum Utterance, p. 43) hanc 
missae explicationem, quce latine ab Aloysio Asse- 
mano versa in Codice lilurgico, IV, II,inserta fuit, 
a Maronitis correctam et falso Joanni Maroni ad- 
scriptara fuisse, 111. D. episcopns Maronita Debs in recenti opere (summa confutation™ contra as- 
sertions J. David,Beryli, 1872, p. 192 sqq.) acriter 
hanc sententiam impugnat. Ulraqne opinio atten- 
tion examine digna videtur. n Traetatus polemicus 
adversus Arabes : adversus Judeeos : ad versus Ifes- 
iorianos : adversus Chalcedonenses : adversus Ar- 
menos, eorumque consuetudines, ubi et de hujusce 
gentis origine et ritibus. Prolixa Bur-Susan ad- 
versus eosdem epislola in libris demonstrationum 
exstal : sedet traetatus Bar- Andrea. Dua denique 
Anaphora. » Imo tres ejus Anaphoras recenset 
Assemanus, lib. cit., 175, ubi etiam memorat 
Barsalibsei Precationes liturgicas tres, qua? forte 
partem efformant Anaphorarum mox recensita- 
rum. Memorat praeterea Assemanus, lib. cit., 170, 
sqq. sequentia Barsalibsei opera : 

lo Oratio habita in templo S. Anania in die 
consecraiionis Michaelis magni patriarchs. 

2»> Expositio rerum mysticarum qua in sacro 
chrismate continentur. Fortasse iste traetatus in- 
nuitur supra in catalogo per voces « aliisque sa- 
craruentalibus. * 

3o Expositio rerum mysticarum Chirotoniarum. 
Fortasse innuitur supra in catalogo per voces » de 
sacerdotio. » 

4o Canones de modo recipiendi pcenilentem in 
sacramento confessionis. Ordinem peenilenlia a 
Barsalibseo correctum ediderunt Assemanus, loc. 
cit., et Abrahamus Ecchellensis in Epist. ad Leo- 
nem, integrum autem ordinem ex utroque illo 
auctore et e manuscripto Renaudotii edidit Den- 
zinger, scd latine tantum, adjectis Dionysii cano- 
nibus pcenitentialibus, in opere : Bitus orienialium, 
I, 440, sqq. ; 493, sqq. 

5o Liber de Providentia Dei adversus Joannem 
episcopum Mardce, cujus meminit Barhebrseus su- 
pra p. 503. 39 • la- 
te I II 563 BARHEBILEI CHR0NIC0N ECCLES. SECT. 564 O^J |^ ,-*Jji09 OLl^O ±JL£)0 Ur^? 

* np a > oi^3h*^ \-^.lo ^a^tom] nLaLi 

SArao . L*a^ |o« Vjjo <JlA-*90^ 

. >a-^-*.?op taCf^o ^oZ^I \Ad 

^vift g— so . l^alA^.WAjno Upo 

|^90Jft^ }».»?XA. Ion iA_lA£> cioo 
J_AJ-OA^9 ^1a^U^^9 lAoy l^t^? 
^o oi^aj |Ae>a.o |mi^. ^ . J^mi? 

oosi ^^ mViSn |3 . ^ ^Vi,^ 'Joci 

• Ij-fl 01s rOicjJj >O>A0tl0O |^o^9 001 '?• ^\r° . ala^a!!^ k ^iaSo )J990^ >A90A^|0 . |^1a9 ^i aV^h 01^9 

1A.AAS9 w-^alicojo .^a.a_A r .jLS9) 
lA„maa ^ cjAs?o . ^Jl£; UliA-icj 
a-*HJ« . I I^ao ^o U»i^| i~V9Alo 
^**Jl coci AJ9 \^oo . UaJ^oa 
A*|ou^oJj i^VA^ 0^1 ,£, . ^iiai(u ? damnatus; quoniam vero ecclesiam 
nostram Mar Thomae in Mardin in- 
stauraverat, haec etiam ad ejus facili- 
tates accensita fuit, rapta ab Arabi- 
bus et in meskhitam con versa : 
quae res summo mcerore affecit Chris- 
ti anos. Eo etiam tempore Hassan 
Barchulib quidam , monachus et 
presbyter item Mardinensis , cum 
afratribus ob suam morum dissolu- 
tionem objurgaretur, fidem deseruit 
et transiit ad Arabes. Paulo post pceni- 
tens factus concessit Jerosolyma et 
ad Cliristianismum reversus est : quod 
ubi rescivit praeses Mardini, fratres 
illius et alios monachos apprehendit 
eosque pressuris affecit , imo erga 
Christianos omnes jugum aggravavit. 

Eo anno incoepta est instauratio 
ecclesiae magnae Melitinensis , quae 
dicitur « Cursoris «. Quamquam enim 
fornix ejus a multis annis laesus esset 
et ruinse proximus, pastores tamen et 
fideles manum illi admovere ausi non 
fuerant, quippe qui timerent fore ut 
cum inchoassent consummare non 
possent. Igitur patriarcha an i mum eis 
addidit, ac de suo dedit quinquaginta 
denarios et subsidia alia promisit. 
Turn Abulhassan archidiaconus et 
Romanus ceconomus,cognomine Dha- 
vagan, diligentem operam exhibue- 
runt, atque, dirutis fornice ac januis 
septentrionali et australi, sedificare 
coeperunt; aderant antem nonnulli 
horum aemulatores, et hi quoque, cum 
viderent januas mirabili opere exstruc- 
tas, opus urgendo sollicite promove- 
runt. Ita paulatim totam ecclesiam il- I 

1 t-;1 it -., as^ 565 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SiEC. XII. 


566 


Ws^H w> : - ■ Ik-" 
iitp 

m IA09 l^g^k «Soi o&a^» . Ig^Us ig-*l~3 
r -s Q^aAo a-iejolo also c?£.£? 

^coiaJUIa «ft00i — soia Uiaao lA^Lc'ij 
,_*> ..^ALo . >oao&>o -i£?alk>C9 «A r «]J 
^^Ajbjo A-a }..aJL^ !.-***» cci 
<-*?^ *A9ia^ -asJo . „*s^] 'Ai^o 
ctiAaIo ,-aj ]eei loci . jja&*?9 Ua^ 

||ioA^O w2^ 'Al^£> JL*jc4 COl —a? 

•>e|Lo9 ^d ,-Vo loci \±£> ]$L>9 1U* IAIa 
loai Jam 1?ojJso ^a? as] ^£>fs? v cJoi 
l^r^ 'A^lojjo woo^ *S£*o . «»SS 

tetfo&ij a^j.09 wia^JJicu*] U^>V=5 oice 

0001 ^-a.La.A-S jm-S . }».^J9 0019 

U2...0'] ^ . k) CiA-a^j^o ^l£> ov.o 
oJ.\ . ^OA* 0019 J-vf^Ls upaASflUUij 
^r^°? if^a^d 'AaIs^Ij .-tfOjJJaa&k 

90U9 >a01Q-D^O -^wiff ^A-j" . |.-*kll* 

s.S0OfXias> ^oia^. 'Aia^Jo . U^-cLoA^c 
Usr 30 !^? \i+ r £> *£>AJ A^J UlA? 
on . «Jj.^a» |aoAj ? lio^ . ^jj^? 

wA9 . <.SA*1 1 9 Oik] JALoa* jAo _-k9 lam magnam demoliti sunt, reaedifica- 
runt, altius erexerunt, perfecerunt, 
conspirantibus civibus universis; ipsae 
viduae occulto ea quae possidebant Ro- 
mano fideli commiserirat. Duravit 
porro sedificatio annos sex, et absoluta 
fuit anno 1488 (Chr. 1177), expcnsis 
in earn bis mille daricis; antiquum 
autem aedificium erectum fuerat ab 
episcopo Ignatio « Cursore « , anno 
millesimo ducentesimd octogesimo 
(Chr. 969), praesul vero ille obierat 
anno millesimo tercentesimo secundo 
(Chr. 991). Eo tempore patriarcha concessit 
Amidam, et ecclesiam exemit atributo 
prsefecti, qui annue exigebat ab ejus 
praeposito centum denarios, illi tem- 
pore impii Abusaar impositos. Cura 
sua pariter effecit ut ecclesia ccenobii 
Cancratae , quae lateribus et lignis 
constabat, saxis et calce aedificaretur. 

Eo tempore cum Joanni Callinici, 
cognomine Denhae, ejus dicecesani 
inde a tempore Athanasii patriarchae 
qui et Josue cognominabatur essent 
infensi, perrexerunt ad synodum in 
monasterio Mar Ananiaecongregatam, 
eumque per testes idoneos accusa- 
runt; synodus ergo sententiam adver- 
sus eum dixit, ut tribus annis commo- 
raretur in monasterio provinciae Mar- 
dinensis, interircque causa ipsius 
perpenderetur. Is autem, postquam 
ibi brevi tempore consedisset, spreta raTEBa 567 BARHEBR^EI CHR0N1C0N BCCLES. SECT. I. 568 tattoo* ^Jil) ^ ^lo . fcaaial^ sententia, legisperitos quosdani Nesto- 

'Aleis . j«*i-£s V^ Vf«o ii^Va^LttJ rianos adiit, et litem instituit contra 

A-S> «oo<£ V-v.o . LsoK, >oJ» P^iarcham, quasi calumnia ab eo 

aiiectus ; nine profectus est ad praefec- 

nSnfoh > aiisj] l^a^ao . Uaia^ci turn, eumque numeribus ad aecusa- 

Vpo| j^ U>> W^ o 010 . aui^cua* tionem suam suscipiendani induxit; 

' - qui profectus vehementer iratus pa- {I^aa l<Tuk .?)t^so . ci2a^ $.Aj^Laik triarcham ad se jussit adduci j at bea- . Ute>o4 on g£± p a^. Usus |A a j^ tus, neminem secum habens prater 

^o i^so . ^j-*) .oiia^ jooi A A ^ ^ AbubascherarchidiaconumMardinen- 

«^1« ..^, ««» ..-I . *~«li sem, paucis verbis illi persuasit, ut 

^-. v f r— repelleretDenham.Hictameniterum, 

^lo \xjjo «±+y] *s>oZ ,-^n . UJ? incitatus a satana, abiit ad Mossulaa 

Ualk ^joAaIo . Vo2*j 1$.-*© J.o^ doniinum, mille promittens denarios 

2Ur> aL VU *<na^,d J . feu, si /P sum . toti Mesopotamia prafice- 

' x * ret; misitque praefectus milites qui 

aaiofsjo U^> Uu^ j^o . ^V«ru patriarcham adduxerunt Nisibin et Z<£± *0iaai£o . ^o*^ jr^-&^ statuerunt apud vicesgerentem emirae 

<*^o . _*A **** Ir^ob <*l*^ Siph-Aladin; illic denuo sui apolo- 

^ . ' . giam instituit, receptusque ipse fuit, 

. V-ao^|o U*oj~aaaio f p^ wao2 damnatus vero Denha : qui, cum se 

. *ai>|1 jlAittiej \y* foo . Uj? <.&*.JL>\o contemptum esse vidit, exclamavit : 

,cu^ o^ .U^teo Uw'jai jj«i> " SeneX iste im P° stor non me solum 

' persequitur, sed etiam Arabes cogit 

v oooO ? ^ Ul^o **] \1] . . s ,j ^ ut fiant Christiani; en scriptum de 

v*^o^ <nA-n*Aa Icto . jLia^aup bac re penes me habeo.» Turn eduxit 

lo<n ^»A* 9 U K 1 ^lo . U>8-*U«© e P istolam > acriptam a patriarcha ad 

.. ^ . Barchulib, in qua hunc, antequam ad 

^Uscuo *a*^xo ^ fr»*4a edi Hagarenosdefecerat,oblasciviamejus 

oiooty* g^o . j-^oiJ? >cj.x> mZojA*^ increpabat; quam cum vidissent 

Ustt oln^o . oii^dJ) U24 ba& Arabes, in furorem versi,lapidessustu- 

lerunt ut eum obruerent, et monachi 

-oiaaa^ oi^j U^,o . aai^aLa^j} qu idem illic adstantes, eo relicto, au- 

|«!k >a*j^l . Ur±=> <*£>o . cuof^o fugerunt. At eadem hora, Dei, cujus 

..., \ ,, , ,,. - gratise laus esto, miseratione contiffit 

^ ' ; ^ ut adstarent Arabes quidam Mardi- 

.o£c] J^>j.a^ aLs^a?l f so.Uj ? fk> U^ nenses, qui negotio intellecto dixe- 

. U&* oiA^lie? ^a^as ^ U<nj rUnt : " Barcllulib iste ' de <P° s ™0 

* est, prius monachus et sacerdos fuit, 

^H«a-4, JJo . ^ajo loci U^ ? ^j^iLo nec moribus erat honestis ; in eum au- 


£&tUf 

1 L , 

569 PATRIARCHS ANTIOOHENI : SSC. XII. 570 AAtLfktec 01^0,1 t.^WAjino . ^oioJ] 0001 
•f^oil? ?Aa o^o .lac jJoi aoioL^ joci 

^e pso . |l * i > n oijj^.0 |^j^j.^aL 
A*J . | — mJ99 aiffitf w-atts^l _Lo2 

j^so . *oio?;-£o ^0^9 >aT(n.!A^ tejuJ 

. ^ffljol) ' |9CL^k r*j.^d GljfAO . wSio 
001 taJftjJt? U&CU^ll^l CIS^J *Al*AO 

UU^0 l^-A-ib qiAiSjSn ^.ilraSo 

^4* ^V^O . a*9nTftVIO IsOl %.Afl£fl 

. ^a^oo Ur*r^ >^prVi1o j^.^4, ^o^ 

ji. , ffl * j > oio o^JAa] fSo . oila.^9 .aJci 
* wo^fl? pS «asiclosi<4>o 019901s *^pr tern cum adhuc esset Christianas in- 
vectus est iste senex patriarcha, mi- 
nime vero postquam factus est mosle- 
mus.« Hinc praefectus placatus est, 
patriarchae scriptum dedit eumque di- 
misit in pace. Igitur Denha, ex hac 
parte spe frustratus,descendit Bagda- 
dum, ut pariter et illic accusationem 
proferret; sed fideles illius loci, accep- 
tis a patriarcha epistolis, eum expu- 
lerunt. Postea, cum patriarcha pro- 
fectus esset Antiochiam, ipsum ibi 
convenit et pcenitentiam egit, ac pa- 
triarcha ilium misit ad montem Edes- 
S33 ut in coenobio, cum ipse illuc per- 
venisset, locum ei concederet ; sed ibi, 
ante adventum patriarchae, diem clau- 
sit. 

Anno 1485 (Chr. 1174) Ignatius 
Hahae 1 , qui ex animo suo timorem 
Dei abjecerat et gregem suum per ca- 
lumnias multis affecerat malis, sub 
vesperum ante dominicam,deserto of- 
ficio sacro, profectus est ad praefec- 
tum, monachos et presbyteros calum- 
niaturus. Noctu vero obvios habuit 
Curdos 2 , ejusque socii aufugerunt; 
atque illi, postquam eum cruciassent, 
stipitem ano ejus infixerunt 3 et semia- 
nimem reliquerunt ; illucescente porro 
mane, advenerunt nonnulli eumque ! ) Assemanus, Bibl. Orient., II, 366, scribit : 
« Hate, a non recte. Debuisset juxta orthogra- 
phiam a se alibi adhibitam legere ■ Hahae. « Erat 
autem w*).* Eaha vel Chacha, castrum et oppi- 
dum episcopate regionis Turabdinensis. Diss, de 
Monoph., p. 84. 

*) l^jja— a Ourdi, populi, regionem ab iis 
• Kurdistanum a hodie vocatam inhabitantes, quorum origini et historian spisss tenebrae adhuc 
offusse sunt. Curdos eosdem esse cum populis qui 
ab antiquis K«^«xe;, K«f<?ovj£oi, Topdoalot, 
KopdiaXoi, Gordiani, appellabantur, autumat Bit. 
ter, Erdkunde, West- Aden, IX, 630. 

3 ) Assemanus, Bibl, Orient., loc. eit., scribit: 
• ad stipitem alligalut interiit. » 571 BARHEBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 572 t ■■ 
i f' • Ajaa ova^J >» aa^A j w ,^"S* jj^Leo 

,-SaO? 2i^L&] \~$~DJ] 001 g.9 . 0091. 
. r sl <cJci9 ]^fl^ ^O^ 

9^0 • U)?e£k li^oo^^ ^H 4,J ? ^?\ W 01 

wXCOjJJamo.-iais] oooi ooAaj oei i-o?o}l> 
_1mO* af^? siJgJcL )Aa "AaIo^Ij van 

• >0|^o Jjps If^ec^.? ,*oic^,L, g^j^Ls 
_-is «-a.aJ|? ^-- ^lo • Op.A^ I? 010 

}©j^ • aUf£ |3o ipon aAttJ U--"}-^? 
^oiojj.^ |3 ^09 ^a aixo? J^g^^Ls 

• Ut-^^C fl llSOl .AflO • 'i^'Ol^ 
. JJOI \.aJ.£X.«^0 «ApO 01 9J.A? Utfj^ 
09|lo| |2?C-£^, r -^9 U#0JD ^| Igaft^OO 
wAAAO • {.a^^LS^ (lS>A7>|o £*£*? 

? oo • UlU ^frSso? l|.lea^ V|]c ^oj| 
<— -s^* ]A-.AJ»aiaJ lA-jt^oojufcle ^s 
y*l ^k^^^l lA^nVio . |ooi |3o l.joA^ 
1 Uoa ^-aJ.aJ y? ll&*] . jJg-OC-S repererunt j at ille, statini ac lignum 
evulsissent, efflavit animam. Quia 
autem paulo ante Hahae viri quidam 
Christian!, Cyriaci filii, Merzuk 
presbyter huj usque f rater ac illorum 
liberi, opera miseri praesulis inter- 
fecti fuerant, idcirco quandoipse fuit 
occisus, opinio invaluit eum per tales 
qui ultionem de illis exegerint periisse. 

Sub id tempus patriarcha Mar Mi- 
chael, quod esset ipse e ccenobio Mar 
Barsumae, voluit coenobio praesidium 
gratiose praestare , confirmavitque 
concessionem olim ab episcopis, in 
synodo post obitum Mar Joannis Bar- 
susan coacta, scripto datam, juxta 
quam patriarcha nullo rnodo jurisdic- 
tionem exerceret in ccenobium ; nimi- 
rum, hoc illi fecerant quia quondam 
patriarchs nonnulli, ubi praefectorum 
exact ionibus premebantur , argenti 
supellectilem qua necessitatibus suis 
subvenirent, invaserant, alii vero au- 
rum sub specie mutui acceptum non 
reddiderant. Attamen patriarchae , 
exinde in cathedra sedentes, minime 
rat am habuerunt istiusmodi conces- 
sionem, quae proinde remansit ineffi- 
cax donee illam Mar Michael confir- 
masset. Tunc illico coenobitae, instar 
equi freno 1 soluti, petulantia sua pa- 
triarcham offenderunt; is autem, illis 
relictis, profectus est ad ccenobium 
Mar Ananiae; et, postquam sibilo 
legitimo correctioni allaborasset frus- 
tra,usus est baculo juxta praaceptum, 
ne ulcus desineret in cancrum : l ) )Z)cu.a» deest in Smithii Thetauro syriaco. 573 PATRIARCHS ANTIOCHBNI : SiEC. XII. 574 *aia* A*]o . r*£"^-s ?Aa Jjas> jJi|l ojgjko 
. jLfi P f& 'A^S* cm 

Usj-fci^lS A-aO loot i-J.A].S 01£0 

'A^s . fca^oj U^i-slo ,JL*04 ^fVa^ 
Uk,i) \ls^o wOOi ^a 9. Vino . Uj*J^ 

U?^ P **l Ij^-^ ><^? • ^4^3.2^9 

*{~X |A^ |p 01.20 . sAGlOfft-^— »»-0 

U>? ^ptf jocio . A*U^s l^aXoala^ 

i..^i^l.JO^0 0001. ^-A-J9l^g |.«A.J0>0 turn ccenobitse, poenitemia ducti, ad 
patriarcham miserunt fratres seniores 
qui eura reduxerunt; ipse vero, res- 
cisso prius decreto, dissidii causa, illis 
preces communionis restituit. 

Eodem tempore inter patriarcham 
et Mar Joannem maphrianum exorta 
est dissensio occasione Hassassanita- 
rum*, prout exponetur in historiis 
orientalibus. In ./Egypto :etiam, doc- 
tor quidam caecus, nomine Marcus, 
Konbari filius, prsedicare coepit de 
confessione peccatorum ad mentem 
impurorum Messalianorum 2 et e sen- 
tentia Lampetii 3 , quod nempe in cor- 
pore tanquam incorporei simus fu- 
turi, quodque ad impassibilitatem sit 
perventurus quicunque peccata sua 
confitetur". Quamobrem, coepit Marcus 
papa Alexandrise confessionem omnino 
rejicere. Hinc in universa ./Egypto 
magnum schisma ortum est, siquidem 
alii Konbari filium defendebant et 
damnabant patriarcham, alii contra- ct ') } .i' ... Hassassanita , populi regionis 
Tagritensis, de quibus fusius sermo instituetur in 
altera hujus Chronici sectione. 

2 ) | * » ^ i ^ Mcssaliani , id est oranles a 

C^. oravii, grace Evyjxou. dicuntur. Haeretici ist* 
Sfficulo iv in Mesopotamia exorti et iade per Sy- 
riam dilatati, toti in orationes inteati cetera ne- 
gligebant, et, abjectis propter falsam Evangelii 
interpretationem, bonis fortune, otiosi errabant 
per vicos ac plateas, viris promiscue cum mulieri- 
bus dormientibus. S. Epiphanius (Heer. LXXX) 
et Theodoretus {Emret.fab, IV, 11), e quibus 
hsec desuropsimus, non docent quid senserint de 
confessione. Fortasse ab Audianis, secta circa 
idem t em pus in eadem regione exorta, sua de hac 
re placitaacceperint. Porro Audiaui » remissionem 
pecca forum, teste eodem Theodoreto (lib, cit., IV, 10), dare se jactant. Duas enim in partes libros 
sacros cum adulterinis div (denies, et or dine hinc 
inde collocantes, inter hos jubent transit e untrn- 
quern que et peccata sua confiteri : deinde con/essis 
dant veniam, non tempus ad pesnitentiam definien- 
tes, sicut Ecclesia leges pr/scipiunt sed ex potestate 
condonantes. Scientes autem , qui sic transeunt, 
ludum esse quod agilur, vera peccata celant etparva 
quadam risu digna dicunt. * 

3 ) < dAJip.^b* Lampetius, non Lemophotius, 

ut vertit Assemanus qui fatetur se ignorare quis- 
nam sit ille Lemophotius. Quippe Lampetius unus 
e primis Messalianis propter pravos mores et falsas 
doctrinas a sacerdotio depositus fuit ab Hormiza, 
Comanes episcopo, ut tradit Photius, Biblioih., 
cod. 52. 1 1 : j 575 BARHEBRfil CHRONICON ECCLES. SECT. I. *jio 2o^ oj^xo . la-^ <o<n->:>2 1-3^ 
on . ^Jlo oci yo i-^r^ ^-4a**» 

^jsusob AaikO . «-au*'j jliStSn; ^mitfjoi^o 
l*ui>$A^> aisj lias . 3j-* iAaax> fr£>* 

ofl |1 ««} ^ n ii„n t—^? oi^a-A-i^ 
^ A ^^^ HiaSkSjIo ^S. 'iMAOo 

oiiaifl** r ^A ^* i^ct . | ^ a^>p ais Us; 
.^asfflo fo %s?050jl^? ULa >±r<*> ]^»09 rium faciebant. Igitur ex utraque 
parte epistolas scripserunt et ad Mar 
Michaelem patriarcham , Antiochiae 
commorantem, miserunt ; atquebeatus 
ille libellum conscripsit prolixum, in 
quo hseresin Messalianorum impu- 
gnabat et damnationem filii Konbari, 
qnamdiu in ista sententia persisteret, 
ratam habebat, papae vero scribebat 
aequum non esse ut propter errorem 
filii Konbari ipsam confessionem reji- 
ceret 1 . 

Anno millesimo quadringentesimo 
nonagesimo primo (Chr. 1180), cum 
patriarcha Antiocbia rediisset ad coe* 
nobium, templi novi quod sedificavit 
in coenobio fundamenta jecit. Tunc, 
invidia diaboli incitus, ausus schisma- 
ticos adorsus est Theodorus Barvehe- 
bum, ejusdem patriarchs discipulus •) Confessionem peccatorum sacerdoti faoien- 
dam ad obtinendam peccatorum remissionem in 
sacramento poenitentise ab omnibus Orientalibus 
usque ad sseculum xn fuisse receptam multis 
argumentis probat Renaudotius in PerpUuiii de 
la fox, t. V, lib. 3-4 ; addenda sunt pro Syria 
praclara testimonia Apbraatis {The Womelies of 
Jphraaies,lZ5, sqq.), S. Ephrsemi \Bibl. Or., I, 
120, et Opp. Ill, 391) et Ebed-Jesu Nestoriani 
in libro Margarita ap. Mai Script, vet.nov. coll., 
X, 334, prtesertim vero Ordo pamitentia a Diony- 
sio Barsalibtto conscriptus una cum canonilus pes- 
nitentialibus. Quod autem Marcus, Zaraae filius, 
patriarcha Alexandrinus.vestigiis insistendo Joan- 
nis,sui prsedecessoris.confessionem apud Jacobitas 
JSgyptios abrogaverit, at hie refert Barhebrseus 
confirmant Macrisius, Abuselah Armenus qui fuse 
de hac re scripsit, Chronicon Orientate, Michael 
patriarcha Antiochenus in tractatu De prepara- 
tions ad communionem, et Michael, archiepiscopus 
Damiatensis, qui Marci sententiam scriptis defen- 
dit. Ebnassalua {Bibl. Or., II, 367) quidem Mar- 
cum conatur excusare asserendo patriarcham Marcum non male de confessione sensisse, sed 
earn sustulisse propter defectum sacerdotum, qui 
essent ad excipiendas confessiones idonei ; at ex 
scriptis archiepiscopi Damiatensis patet Marcum 
confessionem rejecisse omnina; nam contendit ille 
auctor confessionem esse contra 5. Marci prsedi- 
cationem et contra ipsius Christi institutum, nee 
aliud requiri nisi ut quisque peccata sua secreto 
confiteatur super fumante thuribulo, dum inccn- 
sum sacerdos aut diaconus adolent. Vid. Renaudot, 
Perpituite, 1. c. p. 244, sqq. » Quod vero ad erro- 
rem Marci, filii Konbari, spectat, inqnit Assema- 
nas 1. c, quum Abuselah Armenus et auctor vita? 
Marci 73* Alexandria patriarcha?, riullara ejus 
mentionem faciant, existimo calumniam fuisse ab 
ipso Marco patriarcha ejusque assentatoribus ad- 
versus fiiiom Konbari excogitatam, ut impia? suae 
doctrine, quam adversus confessionem in vulgus 
spargebant, fucum facerent, et ab eis ad Syros 
Jacobitas per famam et litteras devenisse : unde 
bsee haurire potuit Barhebweus qua? supra de 
eodem Konbari filio scripsit. * h- Ptr^' i§f£ 577 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EC. XII. 578 

I II t-ij-^.3 001 lAuk.?O^&^0 _^5 >£|? O0I 

osi i-A.^A.fi90 . r _A_'icU >o«i-.o|o 
i-fr.3 ^o asffSQo^l r so . ^foia^^? 

a_s] j.— ^a^.a,S» a-*9oiL&,]o . r .dk^o|3 

v^ w^laioo . ciAlA r SaiS w©Aa9 j-^.s 
stive oasoJo . 0i^ wssiio ^09 \-s 
001 )a£o . ^aooio j»a^ JAa^o? IaAs 

p&^h 01-,* A*} V}J0 . t—ALol? yO<3\f.Ci] 

a&) £.+& ]A^oaAA ^ooifio • ^asoio 
. j^iAs ^oai^ Ion %.S0L^9 001 >aspin^s 
\o As ol^ ruftyo . oij^ ^ais» afifiijo 
y*| ^0 r &^J? ^001^ *S2s|o . ^ciasj? 
.jiflik m^so U^90 — . *9 Jaaa.o .;^*.jo:9 

_*? 001 . <Jal^a*0i <^9^A£7^9 ■Itflai 
*.^o^ lOasfrA'p&s \J.\ ^9 ,£ia^^ ^JLs 
o^k ^aSoi —^1^01 . }j0i^ _l*?f.£ «_JLm ac alumnus, quern e baptismo ipse 
patriarcha susceperat. Etenim epis- 
copi quatuor, Simeon Arzuni 1 , Josue 
scriba Castri Zaid, Abraham Amidae, 
et quartus Sibabarechse, cum fuissent 
a patriarcha reprehensi ob varii gene- 
ris delicta, profecti sunt Amid am 
atque praefecto Abulkasemo Barnisan 
aurum polliciti sunt, si ipsis permit- 
teret patriarcham constituere qui in 
ejus civitate sederet eique pecuniam 
undequaque collectam offerret. Hinc 
ab illo acceperunt libellum electionis 
pro Barvehebuno, ac porro Abraham 
Amidse ad Barvehebunum profectus 
est eumque secum adduxitj mortuo 
autem sub id tempus Abulkasemo 2 
qui dederat eis libellum, hujus filium 
adierunt, atque ab eo, exhibito li- 
bello ipsius patris, licentiam obtinue- 
runt agendi prout vellent. At vero 
presbyteri, monachi et populus uni- 
versus contra prsefectum tumultuati 
sunt, protestantes se non permissuros 
ut ipsorum religio destruereturj ille 
autem populo respondit : «si ad nos 
venerit patriarcha vester, eum eji- 
ciemus. « Interim episcopi i\\i ascende- 
runt in ecclesiam, et noctu, foribus 
clausis, Barvehebunum ordinarunt in *) .o^l Arzun, urbs Armenia in confinio 
Mesopotamia, Arzan Arabibus dicta : unde At- 
zanene regio; Arxane dicitur Theophani, Arzanene 
Marcellino, Arsanice Petro Patricio, Arzaniontm 
oppidum Procopio. Ita Assemanus, Diss, de Nes- 
tor., 723. Vocatur Arzan, Erzen, Arsanene, Hsr- 
zin apud Hitter, Erdkunde, Wesl-Asien, IX, 
785, X, 90, 92, 99, 258, XI, 35, 75,105. Arzun, 
urbs et provincia est hodie trans Tigrim sita in 
Kordistano Turcico. 3 ) Mortuus non est Abnlkasemns ante annum 
1183, quo Salabaddinas ab ejus potestate eripuit 
urbem Amidam, ut narratur in prima hujus Chro- 
nici parte text. syr. 388, vers. lat. 396. In hoc 
loco Barhebrseus narrat Salahaddinum, quum Ami- 
dam expuguasset, ejus principatum tradidisse Nu- 
raldino , filio Kara-Arsalani, cui successit, circa 
annum 1185, Kotebaldin Scbuman, ejus filius. 
CoDJecerim filium Abulkasemi Amidam , sub 
summo Nuraldini principatu, gubernasse. 

40 1 £Hi^Bi»£i«»H&Sfii^i££Sj £"iv^ i^wftaiSiS^ffi&jig i'-g-cis -^-~ :S^l3'iig? 
579 BARHEBRJEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 580 ^CL± ^.ft^.S 0.9^0 . JAIa^O? 1^9 As 
^O^lo ^Vl A, f9 — *9 U»i-*t"«^-S • jlij "iV * 

— !sao . I.^xa.^ osJu.jfc.0 r -L^13 \|1° 
jlsleo . Ullil ^j.So9 |j.^a^^ V|] ^JjsJ. 
^A^La^ oi^k A*o ]ooi La] ^s] .bSo2 

wjJLs )3] . oiiaik? ^aJai^o ^aooio p\ 

r S ^QJci . ]2\ j-*j-^-S ^CL^O naOIOSOm 

. Ul,4 t ,S? ] 9r ^ o^lo \,q.<£l^ fli'ttfin^ 
. Ij.aqo ^oJ| &a2u] a\"j]o . U£*?o 

.+zm] H^? • y 1 ^ ^i^?o Ax) 9 \.^io 
yapp^* iAoj {Joi^ ^l^n* njo ,-11^2] .asoio v asoio i—s ov.aa.1 ^.l^J Utioicio 
.wOOjJjsJ ^nSnil fd9 Ua-i.] . ^a^JJo patriarcham; dein, mane facto muta- 
toque habitu, recta contenderunt 
Mossulamad maphrianum. Patriarcha 
autem, auditis quae gesta fuerant ab 
illis, contristatus est valde, episcopos 
convocavit, et, Amidaru profectus, 
praefectum sibi reconciliavit, ac porro 
in coenobium Mar Ananiae discessit. 
Pariter maphrianus, etsi ipsum inter 
et patriarcham dissidium exstaret 
propter Hassassanitas, tantum abfuit 
ut Barvehebuno ejusque asseclis con- 
sentiret, ut contra, praesulibus suis 
convocatis, adierit patriarcham. Turn 
illi, mmirum schismatici , quod ab 
omni populo Orientis improbarentur, 
relicta Mossula in urbem Daram di- 
gressi sunt; at maphrianus et cum eo 
nonnulli monachi et episcopi illico 
profecti sunt, eosquevinculisconstric- 
tos adduxerunt, qui porro, cum 
coacta esset synodus, excu'sationem 
protulerunt : « nos, aiebant, hunc non 
constituimus ut te superstite modera- 
retur ecclesiam; verum, quum a te 
ipso perceperimus te habere in animo 
ut fratris tui filium, videlicet Josuam 
Sephtanam 1 , cathedrae instar potes- 
tatis saecularis haere*dem faceres, id- 
circo zelo ducti istum constituimus 
qui post obitum tuum sacro munere 
fungeretur. « Sed isthaec illorum ex- 
plicate admissa non fuit, et vi ipsi ac 
Barvehebun abducti sunt, ut cum pa- 
triarcha et maphriano ad coenobium 
MarBarsumaeconcederentj initinere *) Assemanus, Bill. Orient., II, 215, nomen formam aramaicam servarej cum alioquin non 
istud praiter moren suum latine vertit per : la- gentilicia voce labeonis, sed appellativa labrosi 
beonem; maluimus vero hie, ut ssepius, nomini reddendum fuisset. i. 

581 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SuEC XII. 582 I- 


taj^s ^ U**s& ^# ^^ci vero Barvehebun sese subduxit et 
^oiojjoo ^so . **<no*^j9 wapA jj* abscondidit, ut, dum ceteri pergerent, 

.ofli^ \^c^|o oa2^|o ^Zl^I aufu B eret i P se > tum patriarch* ob- 
.. * ' murmuravit maphrianus quod ilium 
]***? l^ov o-Aii^lo • liiooi^ ligarihaudpermisissetj verum mox, 
\piae V r^»? If^i^S* . ^aioajAxo ^ acta perquisitione, repertus fuit, ap- 
Uo^ Lo^o . oiio^l ^o^j P r f? ensus ductusquecum illis in cce- 
' *' * nobium, ubi eum, niultis praesulibus 
U^i* ^s« a^ oiaao . U^, congregatis, damnarunt. Fertur au- 
Uas >C|-o »*aiaiajuo]o . oi-a A |.-o tem eum tempore sacrificii habitu 
-*i|5o v oc^ oooi "_^flo . U^ioi Proprio exutum, veste saccular! vesti- 
^ ## • turn fuisse, ejusque capiti cucullum 
. ||)lo r *s2oAAio ^ao . aoiasj.© rubrum impositum ; deinde,cum ilium 
JJAsa^ ^a ? | P . ]...., ^ jj^ h*&»^ statuissent ad latus altaris,omnes pro- 
US* 1U-» ^ ]31 . V^U^o .^ cessisseetinfacie mejusexspuisse,et 
i ' „ P orro mysteria percepisse. Hunc qui- 
t-lsaij ^iSVi a alia^oiAi^ ^£a dem deposition is' modum beatus Mar 

. I j^jm* Jo . ^^,<nS^l Michael noncommemoravit; sed nos 

e pluribus senibus fide dignis haec ita 
contigisse audivimus : quae si vera 
sint, haud sane decent 2 . 

His porro actis, unusquisque epis- 
copus, secum ferens libellum deposi- 
tionis Barvehebuni, ad gregem suum 
reversus est, atque ipse Barvehebun 
remansit in ccenobio veluti in custo- 
dia, habitu tamen monachali donatus. 
Patriarcha qnoque regressus est Mar- 
dinum. Turn ccenobifarum nonnulli, AaSOJ ^»] IfioQikO w^hS ^ojooio J.S oo»o 

>aaa7l oil *oai±4 ^ >o^ Ujc^Ll 
.^?fial ]Xs s.ooZ jif^.=o,Ua*^ ? 
-sioJ.^, U'£o<£± ^o ^L«Jl y-tf+oi 

r^o Uli^> wjioAmI . ^ascio j.0^ miseratione in Barvehebunum moti, 

.^oomicj^ *oir> -iji»a^? HaAo |1^*4 noctu ilium per murum coenobii funi- 

*SLl9-%J*o . A*M»U> teA* ,^o busdemiserun t; qui Damascum au- 

»..• K ., , ' frgi* et librum arabice composuit : 

.^ M» ^,*o uujiieo loc *„ etenim quatuor linguas, gr*cam, sy- 

Iji-^oo .Uo^o Ui^oj'Io U*jas?o Ula* riacam, armeniacam et saracenicam, ') Vocem I^Soa,? in codice nostro erasam ex 
Bibl. Orient., II, 214, i n versione supplemus. *) Item voces fl^a ]] pariter supplemus. Lv 583 BAMIEBILffil CHR0N1C0N ECCLES. SECT. I. 584 Ua^.cu.o.015,^ |iflj*si.o 3i^ loci Aa^J 
. 1Jo.s attars? iA-*?a^ jAi^ao 

jfllj}4^5 faA^fl Ij.009 Cll ]0C1 Aa^O 

U^ai'ci^o ]A^ ijcuso . | ? as __io 

o»r*-* £'^» .^a-ocio ^ , ^.^s^lo 

ciJjJa^ Vi> ViflA ? V^Lio . U*V>a^ 

. J.AS| 

^a^ 1Awl^>05 ai^al U| #381 |3] 
A*U r « ai^aio . Ul^'l? {.oa^o^U 
loci? wsjj -cii» )^o^ . ^«j& <n? r ^o *) ^ >!>>, <^l]i, arabice Salah-ad-din, quod 
nomen latine Salahadinus vel Saladinus scribitur, 
vir belli peritissimus et inter hostes christianorum 
in expeditionibus cruciatis celeberriraus sitnul et 
fortissimus, cujus historiam fuse prosequitur 
Barhebrseus iu prima hujus Chronici parte, Da- 
masco potitus est , juxta Barliebrseum , anno 
Arabum 570, Cbristi 1174. Cfr. Chronici pars 1, 
text.syr., p. 374, vera, lat., p. 381. 

2 ) Erat is Eraclius vel Eracleus, qui anno 1180 
successit Amalrico et decessit anno 1191, dum 
Aeon a Christianis obsideretur. Cfr. Lequien, 
Orient Christ., 111,1251. 

3 ) Diem et annum expugnatorum Hierosolymo- 
rum sic definit Barhebrseus in C/4rc««<?o,part.I,text. 
syr., 405 : V_i> ,-— A> ^ ,-—? ^£^1 

I fflSiZ 0019 ji.Afcj? *_^aaZ I— 1a, .oou-i^j apprime callebat, atque revera inter 
coaetaneos suos sibi doctrina et elo- 
quentia parem habebat neminem; 
carebat vero parte practica philoso- 
phise, neque ea illi erat conversatio 
proba qua sibi ab errore caveret. 
Atque hsec causa fuit cur christiani 
legisperiti illiusloci rem illi apud prse- 
fectum Salahaddinum 1 succedere non 
permiserint. Hie igitur, relicto Da- 
masco , abiit Hierosolyma , ubi ex- 
ceptus fuit a patriarcha Francorum 2 , 
ecclesia vero Jacobitica illius loci per- 
turba inansit, donee Arabes Hiero- 
solyma expugnassent 3 . Turn liber 
evasit Barvehebun, atque aspectum 
suum direxit ad Orientem, eo quod 
de obitu Mar Joannis maphriani 
certior factus esset : porro prsefecto 
Mardini et Mossulae aurum promisit, 
quin.illic prospero usus sit exitu. 

Inde digressus recepit sese in Cas- 
trum Romanum apud catholicum Ar- 
menorum 4 , qui eum cum gaudio rece- 

a Potitus est Saladinus Hierosolymis feria sexta 
die 27 mensis seplimi eorum (Mohammedanorum), 
anni Arabum 583, quiest dies 12 u s Teschrin prio- 
ns (Octobris) anni (Grtscorum) 1498, diebus 28 
post conftinctionem sex plane tarum.a (In textu sy- 
riaco mendose scribitur ■.-. o"q >> pro . ,«»%>> 

ut patet ex contextu loci citati ). — Juxta 
Ibn-Alatbir Hierosolyma capta fuit die veneris 
24 mensis Redjebi anni hegirae 583. Marinus 
Sanutus (lib. Ill, p. rx, c. 6) urbem cap tarn refert 
die 2* Oct. 1187. Coggeshale, testis ocularis, cap- 
tionem refert ad 3 Oct. 1187, quern sequuntur 
Michaud, Flucgel, alii. Cfr. DuUurier, Recherehes 
sur la Chronol.arminienne. Paris 1869, p. 327. 

4 ) Gregorium , cognomine Degham, Nersetis 
Claiensis e fratre nepotem, qui Nerseti mortuo 
anno 1173 successit et postquam viginti annos 
sedem patriarchalem tenuisset decessit anno 1193. J-:- •• f . 585 PATRIARCHS ANTIOCHENI I SjEC. XII. 586 L?aS2r)5 JLaS90^9 Ih^U^-a!^ |ooi ?t-*^CJ 
loai <-&+&* r _s . _-*9<nJ A-aQoo 

l^i^o ^locnl >a_X >*?i^Ltt r .*o; j^. 
—4.9 ixfiLik . m^f^u *ms.o1 ,aoqi$.09 pit et magnopere adjuvit, eo usque ut 
etiam multum auri summasque in- 
gentes expenderit muneribus Turca- 
rum prsefectis in Syria et Mesopota- 
mia transmittendis, quippe qui depo- 
nendo Mar Michaeli et promovendo 
Barvehebuno studiaimpenderet; prse- 
terea hunc secum-adduxit in Ciliciam 
ad Leonem 1 regem, qui ilium magno 
amore prosecutus est 2 atque recepit, 
et porro jussit Barvehebunum in tota 
sua ditione proclamari patriarcham. 
Idcirco patriarcha denuo synodum 
coegit in ccenobio Mar Barsumae, et 
ab episcopis officii sui abdicationem 
postiilavit, dicens : //profecto ob pec- 
cata mea permittit Dominus ecclesiam 
suam a Barvehebuno affligi.« Prse- 
sules autem non consensere : « nos, Gregorius iste omnes vires impendit at incoeptam 
sub Nersete Armenoram cum Graecis unionem 
perficeret. Ad quod, connitentibus praesertim Ner- 
sete Larapronensi et Leone, Armeno Ciliciae rege, 
anno 1177 vel 1178, synodum triginta trium Ar- 
menise episcoporum Tarsi congregavit, in qua 
uniendis Armenis cum Graecis allaboratum est. 
Anno sequenti synodus translata fuit in Castrum 
Romanum ubi sedes erat patriarchs. Quum mors 
Mauuelis imperatoris supervenisset antequam opus 
synodi absolveretur , unio imperfecta remansit. 
Schisma autem ortum est inter Armeuos ; nonnulii 
episcopi, dace Gregorio Dudeorti, omnem cam 
Graecis unionem repellentes,se a Degha separaruut 
et calbolicum sibi eiegerunt Basilium, Ani epis- 
copum ; Gregorius vero Degha et episeopi qui cum 
ipso in desiderio unionis perseverabant scripserunt 
ad Lucium III Fontificem et sedi Romance se 
univerunt. Litteras Gregorii Deghse ad Romanos 
Pontifices et ad doctores suae nationis ediderunt 
Mechitarista, Venetiis 1838. Cfr. Galanus, Con- 
ciliat. ecclet- Armen. cum Romana I, 324-365 ; 
Kiilb in Enct/clopced. v. Ersch und Gruber ad r. 
Gregorius Degha. > Porro, quum Theodoras Barvehebun honorific 
centissime fueril habitus turn ab Armenoram pa- 
triarcha turn a Leone eornm rege, qui Theodo* 
rum in tota sua ditione patriarcham proclamari 
jussit, uon im merit o conjici videtur Theodorum 
errorem monophysiticum abjurasse. Haee conjee- 
tura ex eo firmatur quod Theodoras in secunda 
Theoriani Disputatione jam dixerat : *hoc a Deo 
spero, fore ut unius natural scandalum de medio 
nosiri tollatur et quarlam synodum ae Leonem 
papam recipiamus, si eerie Romani anathematizare 
Severumnos hand cogent. (Patrol.gr. CXXXIII, 
293).«Unde apparet Theodorum ab abjurando 
monophysismojam tunc non procul abfuisse. Haec 
causa fuerit cur Michael synodum congregavcrit 
contra Barvehebun et cur nonnulii vellent ad 
Armenos mittere qui disputationem cum ipsis 
instituerent, ut refert Barhebneus. 

») Barhebrseus scribit n^ ^ Lebon sive Le- 
toon, at in versione formam nominis consuetam 
servamus. 

*) fS)] per iil, hie significat perdite adama- 
vit t qui sensus vocis deest in Smithii Thesauro 
syriaco.. m. 

# .ta Mm 587 BARHEBBjEI chronicon ecclbs. SECT. I. 588 > V QA^ U^0 Jolt *.s] ,-l.i^Lc . 1^99? 

*J0CL^AJ 6 J. 13) . j]? v OOT.L fricj fij^lSO 
UpA^ if- 2 -*'? ^01° • OW^jAOO jffl^vO 

^o ooi w^Lt^k? j^. wSaAs . _© looi^ 

r £5 01^*9 |jj^ >3O4£0 . 01^39 IjJ&O 
. OL-JU&L* *AMA9l1 f£ . lico.j^) *jio 
. — Aj^cjo ,.. rtift.O g.-S .Ofll!iiS " S.P 
*»i^0? OliolwO |.-4tf , , AJflS>Q-A-.AJ^tf 
<t^l^O . yJ r ^> ^^> wtfO-tt . J.k:0.j-O 

ovo _* r *oi . oA*|j ooi) _^ olmq^9 

j.ciL.j^ oijAoo . AaS* oianms *^»o 
.oAaSso J^m. ^o ^ool^o Ulio?| u&Xs) 
i«&^. ^oqi^a^a^jtw oooi aoaiAj .qJoi 
U~*'ia& l.^A«* JLajujo . .crxno 
jA^so . o r a* Uj.2£ -j>oio r ,ALn'^^ 

*.sjo JA^Ok* ^^.ojl ^LoOA.,0 ^ooi^s 
^0010 . Aa^O .C^OIO j^3 w£90909o|^ OOI 
wS|o • »AJL ^ a b > ]?5Oi0 ^OI^S —4^01 

• jA^M? olo 'AiikSJ fn^Sn .oa^ ooi ita illi dixerunt, ibimus, et cum ca- 
tholico instituta disputatione certabi- 
ihus; adiemus quoque regem Leo- 
nem, eumque de veritate nostra per- 
suasum faciemus.«Quibus patriarcha 
respondit : «minime; imo potius con- 
fugianms ad Deum ejusque Sanctum, 
et fiat in nobis quod Domino placue- 
rit ; scriptum est enim : « maledictus 
ille qui confidit in homine et ponit fi- 
lium carnis brachium suum*." Porro 
die festo sancti Mar Barsumae, agi- 
tata ejus dextera, clamarunt omnes 
flentes et dicentes : «Domine Jesu 
Christe, per orationem Mar Barsumae, 
parce ecclesiae tuas, ejusque perturba- 
torem dele quiscumqueille sit.« Turn, 
nimirum ipso die quo perficiebatur 
haec deprecatio in ccenobio, catholicus 
Armenorum cecidit e jumento in Cili- 
cia, et fractus est pedis ejus digitus, 
eoque amputato mortuus est 2 . Deinde, 
post ilium episcopi Armenorum duo- 
decim, qui Barvehebuno assensum 
prsebuerant, omnes mortui sunt casu 
subito, hujusque discipuli septem 
ccenobitae syri fulmine incensi perie- 
runt. Denique, post illos omnes, elap- 
sis diebus quadraginta, obiit quoque 
ipse Theodorus Barvehebun. Haec au- 
tem omnibus terrori fuerunt, ita ut 
et rex Leo timore fuerit perculsus,mi- 
seritque munera sancto Mar Barsu- 


,»# $?? !■■■ ^ * ') Jerem. XVII, 5. sequenti cum funibua e castro, ubi inclusus erat, 

3 ) Silent de hujusmodi improvisa morte historici se demittere et eripere voluisset, ruptis funibus 

Armeni, qui potius insinuant Deghee mortem nihil cecidit in profundum et mortuus est. Haec e Tcha- 

memoria dignum prsebuisse.Fortasse rumori quam mitch aliisque scriptoribus Armenis benevole no-' 

hie Barhebraus refert, oceasionem dedit mors tra- biscum communicavjt CI. D. F. Neve, 
gica Gregorii Manug, ejus successoris, qui anno 589 PATRIARCHS ANTIOCHBNI : S^EC. XII. 590 if-: <?"? on >-»? i^J . 01^*9 «,ru fl.mtmS-^a 
IjujaL.A^? U*tec U^si U^o^? 

. ■aIa 
<-^£ <l^atf 1^1 ^t<4 'AX^ao 

1-^J oi-^ ?r-^o . Vj^D ^j-Ls 
IjJ-*? — _*iJB£kO ]Am-jo n 4.0 Ja&j*? 
]J\ wsoi . oij Aaj JAIa^o . falcon? 
ij—q ?,— to . <*l*^U^o^ J..*A^atf 
*£u?9 fS) t^so . oi^a^k ]Lsj^j.^La^ 

yOQjLS X_A^Otf wflgjo . <*0IQ»t^tJ 

. la* ta\ )ys^o \o±cLz> Ulk>^ U&« 
|3 ^cud? ip^ pso . i+y&s -si l^]o 

^* VA Uitfo? wULAi.fi f.^ i^A; r» 
|^»? li-koo Jooio . Isj* j^Ls; oij^o 
soAff] ]JfcL^D r -ao . j. .lA^mtynVi 

9Aso . <|^aa? ^99 U^ . 01 AlSaL 
990*9 ^iA ^ *. ^ .ig ^l^aa? if* Jioa* mae, patriarchse vero litteras quibus 
veniam rogabat. Hasc enim ita cons- 
cripsit ipse Mar Michael in Hstoria 
sua ecclesiastical ista autem pertur- 
batio continuata fuerat in ecclesia 
spatio tredecim annorum*. 

Anno 1492 (Ckr. 1181) soltanus 
Kalig-Arsalan Melitinam ingressus de. 
patriarcha Mar Michael percontatus 
est, eique misit epistolam amicitiae 
plenam, sceptrum pastorale et viginti 
denarios flavos 2 . Anno item sequenti 
soltanus iterum petiit Melitinam, et 
patriarcham ad se accersivit, jubens 
ut ilium inter equitandum coram vi- 
deretj igitur soltanus feria quinta, 
die Tamuzi (Julii) octavo, summo 
mane in equo processit, et advenit 
etiara patriarcha : qui cum descen- 
dere vellet, id ei soltanus non permi- 
sit, sedlllum dum in equo sedebat 
amplexatus et cum illo ope interpretis 
collocutus est ; porro supra caput pa- 
triarchse crux in summitate lanceee 
eminebat, quod magno solatio fuit 
christianisj et patriarcha quidemplu- 
rima cum eo sermocinatus colloquium 
suum admonitione eo usque tempera- 
vit ut soltanus lacrymaretur. Postri- 
die soltanus diploma misit, quo coe- m. ') Hoc est : ab anno 1180 usque ad 1193, quo 
anno mortuus est Gregorius, Armenorum catholi- 
cos ut refert Barhebraus. Eodem anno obiit 
Theodoras, qui et Joannes Baryeliebun. Scripsit 
Mucidationem Missa syriacae , cujus meminit 
Stephanus Edenensis in Vindiciis Mar onit arum 
II, 6, 2. 8uspicio mini ingeritur Expositionem 
Mints sub nomine Joannis Maronis in Al. Asse- 
mani Codice Liturgieo editam fortasse Joannis Barvehebuni fcetum esse. Scripsit prseterea Ana- 
phoram, quam sub nomine Joannis magni patriar- 
cha latino edidit Renaudotius in Lilnrgg. orientt. 
coll. t. II. Cfr. Assemanus, Bibl. Of., II, 216. 
Quod autem Mar Michael narrat suos inimicos 
ccelitus percussos fuisse merito suspectum habetur, 
quum historici Armeni altum de his rebus teneant 
silentium . 
2 ) i. e. aureos. if' 591 BARHEBIM2I CHR0N1C0N ECCLES. SECT. I. 592 V^^Ao J.ia.*i-c? j.ii.12? j*oci?? U^* 

A^sJ UJcla? i^Lo? ]A^^La.^ Us5*c2 

. j^i^La^ olosvao ^b>affi^ U^^la 1?ai 

. j^abkO j.l$*cu. ai*A*| jmo 

^<nc^»lf£> wO.^i^.asI 0019 . w^Loj-Sma.^? 
ciAso r © ^ojjo . j.l*jj£.k> wJPOa-AI^aIj 
. wk<naM| j.o \^k]j.^. 0019 wfiPaA»Al^1 

lp£e£>? 1-JrO* losis 9,^1 A-Iaso 
*~aJ1 UfA5 i-l^ci . j.-k>o f j«o ^t|^9 

__Lo-Z j.^o . IAao^. tnAA^abk Vlu 
. iVjnS \]1 uxaJo . Ua*fx>9 ]j«*cil^ 
i_j|iao U^? r-» H«J 'A^AaIo 

I a?"1 w_^l P) . ll*&£<£ 90mLo a^^s 

. IZu^o ^0 V-i^ IZu^e |?* r ^o 

>0Oa? ^...A^A Al^9 jJgSo _* r £0i 

, |A1a9 ou>a) ^aicAfi ^A^2 . |A.qa 

B 

lA^, "Ao^fo lA^/|o_~. *A~A^A-*,| 
w-^0190 . *j...*ta.A^ i-Lo^ ^.^0^9 nobium a tributo, quod ei impositum 
fuerat, immune reddebat; prseterea 
die dominica patriarchse iterum misit 
soltanus manum ex auro purissimo, 
crustis et gemmis obductam, reliquiae 
continentem ex ossibus sancti Petri 
apostolorum principis ; cum enim cas- 
tra imperatoris Grsecorum Turcae 
spoliassent, manus ilia, quam pa- 
triarchse dedit, soltano obtigerat, 
atque hodie in ccenobio asservatur. 

Anno 1493 (C7ir. 1182) obiit Igna- 
tius Maiphercatae, cognomine Abu- 
galeb, Ignatii maphriani e fratre ne- 
pos, atque in illius locum suffectus 
fuit Ignatius seu Gabriel, fratris ejus 
filius, e ccenobio Mar Barsumae evo- 
catus. 

Anno autem 1494 (C8r. 1183)con- 
tigit incendium ccenobii Mar Barsu- 
mae ad hunc modum : ccenobita qui- 
dam , Denha nomine , homo aetate 
gravis, hora matutina cellam suam 
interiorem ingressus illic oblitus erat 
lumen cereum et exierat in vineam. 
Mox ignis flamma sua suppellectile et 
ligna istius celloe atque inde, cum 
non tantummodo laquearia sed ipsi 
muri lignis constarent, etiam reliqua 
consumpsit, quatuor vel quinque ta- 
bulata seu cellas alias super. alias. 
Tunc, videlicet hora tertia sabbati 
die trigesima Tamuz (Julii) prae- 
dicti anni, exarsit hcec flamma et coe- 
nobitarum vociferatio ascendit usque 
in coelum. Patriarcha vero cucurrit ad 
sediculam Sancti et thecam, in qua 
Mar Barsumae dextera servatur , 
eduxit. Delude magis invaluit furor 


593 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S«*:C. XII. 594 m U*r*?? U AnS lulLa^f* 'Am^o 

• U-ttJjo i^ifi?9 1^ao,o {.a'Aso IxuAil 

>oo^do . |oei ILlta^o) |£^4 So,,ViS*> 
|o<no . j^m |jj| ^e ^ ^.v^ am 

• l^jOAO j-lfflM x A.A J . S UjU50 j-AJ.^3 

.l^al^j toi-4,0 U*yj5 ? |.lwLku, ^offtla^o 
<-fcJr*i ^ i f o , ^2jAoo .* A^l^A^l 2^«&, eo quod procella valida flatu 
suo iraius ictus momento in univer- 
suin coenobium flammam pervolare 
faciebat; quae cito cellas coenobitarum 
et famulorum, necnon aedificia inte- 
riora invasit. Hoc quoque incendio 
perierunt tempi um antiquum , libri, 
atque argentea aeneaque supellexj 
praeterea ferreae coenobii portae lique- 
factae sunt, lapides combusti, muri 
corruerunt; nihil servatum fuit prae- 
ter ecclesiamnovam, quae adhuc aedi- 
ficabatur, turrim altiorem coenobii, 
cavernam furni 1 et portam quaedicitur 
Gargarae, reliquis omnibus in acervum 
cinerum conversis. Porro diedominica 
corruit fornix «Kani» (cubiculi infe- 
rioris*), eoque puer quidam e regione 
Gargar obrutus periit; patriarcha 
autem et coenobitae in fastigio arcis 
seu turri, secum habentes dexteram 
Sancti alias quereliquias necnon libros 
flammis ereptos, donee furor ignis ces- 
sasset, unius mensis spatio remanse- 
runt. Turn vero reaedificare coepe- 
runt; et quidem intra tres annos 
erectum fuit coenobium vetere praas- 
tantius, cum in structuris inferioribus 
loco lignorum opus fornicatum adhi- 
buerint; ecclesia vero nova spatio 
duodecim annorum completa fuit, et 
anni praeterea duo in ea pingenda et 
ornanda insumpti fuerunt. «) HI. Bartatar legendum censet Uj__M<:© sermonem esse de cubiculo inferior! qaodam 

ILJjol^ et porro vertendum : mare baptislerii. seu subterraneo, in quo captivi incladebantur. 

2 ) Jam supra p. 506 sermo fuit decarcere is- Nam \xa, docentelll.Bartatar.significatm'/jrt- 

tins ccenobii, qui dicitur \is> Kana. Putaverim mordium seu basin, super guam cetera eriguntur. 

41 4 595 BARHEBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 596 cio |^99 001 . )a^*>9o]? u»cu,^.L^| 
.wJ^omO — a^S9] jLiXfc l^ai ou> iaA^j 

.iIj-^S9 01^*9 W ^SttUl^l 0I^9?Aa|0 

.^2*^9 U^-? t^= Vsuj^l ^ffi i ^S o 

{xu^O.^0 wSU90a^^0 hflO^ cuso 

Vjjo )AaLoo9 oiSSp ,Js© woaJ ,* 
•Us'joA^ au^a^AJ? ip.o . <40ia!^k 9^ 

>o^o]? |iaXoo l*?oa*^9o . >o - > j n 

• 01^4^1° °i<<£&^ OL*Ai]o 
_l4*a* ^f^? 1-^r^ '^rp* ^°^ ff* 00 

j-Ji^l ,-*9«£o ,-*A^2 . ^015C1.S9 

y*l 0,4*0 . avo oooi A*1 U>*-^? 
jjjaikAiscu* . IWLo 'Jooi ol^so . ]&a* 

•*£}£*? __*Joi — -*001 1 As 9 09 l^f£* 

V&se i^i^Ls ^Ul r© Us>a aioo 

>Q^Jt? ,-Lo loOi Aa^9 <— k?r^? ]A^^^0 

loci )&▲&? Ifxcu. «_k> Uluj o& jomJj 

U*?oi>0 01^ w4»^].l^U^ ^O oL^ 

iliyo ^jo^sJ\ \tSft 9A00 . Ucijol 

. j^oiJj U^ ?j-^2| r so . fc^a* 

.t.^.V^ ^£0 Ijja* ols oNv^ t- 50 

jocio . %^Ltfaa^ ^oio9|«a<o ^oi nS| »> Eodem anno quo coenobium confla- 
gravit, obiit Ignatius Jerosolymorum, 
ibi summo sacerdotio annos quadra- 
ginta quinque defunctus; illuc missus 
turn fuit Athanasius, patriarch® fra- 
ter, quern tamen haudquaquam mo- 
nachi illius loci excepere. 

Eo pariter anno Gregorius catholi- 
cus, cum e Castro Romano profectus 
esset Tarsum, sororis suae fiiium, no- 
mine Sckahinschah, contra se rebel- 
lantern expertus est : hicenimcastrum 
Turcis tradere volebat; catholicus 
autem collecto exercitu castrum ag- 
gressus est, sed expugnare non va- 
luit; quare inde profectus secessit in 
coenobium Tabusch juxta Chisumam, 
atque promissis et sponsionibus, per 
juramenta valida firmatis, sororis suaa 
fiiium mitigavit, cumque eo ad se ad- 
ducto reconciliatus est. 

Eodem anno Edessae conflagravit 
ecclesia Mar Joannis : habebat autem 
columnas marmoreas triginta duas 
quae stipulae instar incendio deletsa 
. sunt, ita ut tota fuerit ad cinerem re- 
dacta. Porro quindecim ecclesiae ma- 
gna Edessse sub Arabibus destructaa 
fuerunt. 

Eadem tempestate, cum nemo repe- 
riretur qui ecclesise Mardinensi prop- 
ter tributum ei a praefecto impositum, 
pastor fieri consentiret , patriarcha 
necessitate compulsus ordinavit Mau- 
dianam Edessenum : qui brevi post 
ob mores suos foedos diffamatus et 
expulsus, moslemus fieri cogitavit; 
ast occurrerunt ei Graeci ex Melitina, 
eumque blanditiis suis ablegarunt &'*'■'<■• . P't^H- 

597 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SMC. XII. 598 . r . *^Loj..«uV> 01^ orrjo . Ujp^nXn 

>af o . A*£eo Ji^lsLo )r^9ao A*a? ]A^9 
.4^aa^i] 0019 wtta*)a^j~ ciAsojO 

Ja^jojj ^ausaJuU] rJ£h jj[ 'AIao 

0019 wffO^Al^] >0^4, 9 o|3 »_l»$JffZ^lo 

<alaso . Ij-k?? o&*? 1^1^*9 1?aut? 

JOOIO : i 1 1 i & 4^SP9 wwhtfCJJa*? jj.i* 
0019 fcafiuLfi? w£OjJj)Q M t] ClAsOfO 

. ^cLLo fa 
^*A^ r^j-As ' *1? JAlAO OlOO 

• r*ls jfl&fcA 4 Vo ti +-frjffn n * Ala >0t"°? 

«.«* r £^l ^9 Clji^ Uils 0^1 r ^ 

. r*f-As 001 jjp? 1-^h* }la*oi 

>AOKUft]|A jJ mSfl oiAsojhO )a.0o . i^f* 
. axpfr*? ]AsAio9 

£»*j^LS *»j.Loo"j r i^ wOOj 0L00 Constantinopolim : turn factus est 
Chalcedonensis, eique Maiphercat ad- 
judicata fait. 

Anno millesimo quingentesimo 
(C/ir. 1189), Mar Joannes maphrianus 
e tecto magnaeecclesiae Beth-Chudids9 
Castri cecidit et mortuus est; ac in 
ejus locum suffectus fuit Gregorius, 
qui et Jacob, patriarchs Mar Mi- 
chaelis e fratre nepos 1 . 

Anno 1504 (Chr. 1192), die 
IPTeschrin prioris (Octobris) obiit 
Antiochiae Athanasius Jerosolymorum 
episcopus, patriarchs frater, et sepul- 
tus est in ccenobioDuair; Hierosoly- 
mis porro ordinatus fuit Ignatius, qui 
et Sahada, ejusdem ccenobii archiman- 
drita. Dein, mense Conun (Decembri 
vel Januario) obiit Dionysius Meliti- 
nae, cujus in locum suffectus fuit 
Joannes Callisurse, Barkonun dictus. 

Eo anno patriarcha congregavit tri- 
ginta quinque episcopos; porro domi- 
nica ante Pentecost en, die decima« 
quinta Iar (Maii) , ubi advenerant 
turbae ad festivitatem Sancti, conse- 
cratum fuit templum novum a pa- 
triarcha sedificatum 2 . 

Eodem quoque anno (Chr. 1193^, 
mense Tamuz (fitlioj, Gregorius ca- 
tholicus Armenorum obiit in CUicia, 
atque in ejus locum successit pueru- 
lus, ejus e fratre nepos, nomine Di- 
rasu 3 . 

Eodem anno Cosairi obiit Zumri* *) Voces in codice Londin. deletas humaniter 3 ) Post ekctionem assumpsit nomen »Grego- 

e cod. Cantabrig. transmisit Dr.G.Wright.scilicet rii V. • 

hasce : \^ *u\o %*jia Hr^ 3 ? ^*&«*? r° • 4 ) Nullibi, quod sciam, ille commemoratur, 

9 ) Templum scilicet ccenobii Mar Barsumce. neque illius meminit Assemanus, Biblioth. Orient., 599 BARHEBRJEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 600 nn Ir ' ' I r aA^J^lo . j-^aaa Usoa^j]j U^^s? patriarcha Francorum antiochenus, 
•jAoj l^i^a rra*J|o . y*^JU cij~s e J us q u e corpus Antiochiss translatum 

,••",., . , . % , fuit et sepultum in magna ecclesia. 

. total? U>j» \oc^o aC± ^*sAa o -n . \ , & ,. . t . 

Reperta est apud eum magna divitia- 

. Ite^? ^e jjoa^lo rum copia, ideoque a multis fuit con- 

temptus. 

Uos wiiuJJla^l b^ *s>q2. aiao Eodem adhuc anno Joannes papa 

\t^A . Icoi yxo A*U^5 ^>s^i -^gypti recens constitutes, patriar- 
«,«.*« i~„, « ~i "" * , <. chae Petrum, episcopum senem, cum 

professione verae ndei nuncium able- 
. Ur*ft* U*U**<ni Uol^o^o (aia^o gav i t i. p orr o receptus fuit et in 

. <^j£* ^oiSnn irfl^o ^ -> ~/\~ omnibus ecclesiisnostrisproclamatus. 
UaA^ ? v Qai wal^ . dj] AIaoo Anno 1506. (Chr. 1195) Leo Cili- 

UAo4jal Vsolo . |A*ioo5 "^A ci® rex Castrum. Romanum clam oc- 

«onl0«» ol^4 r*o . . Ai, U^ T!* 1 et J U ° i0rel " catholi . cum <"* se 

accivit; is autem, tacta m ipsius ne- 
Ij-oAio? ?lff?.no , * n « ^ 1o ^?jAi^l gotia inquisitione, depositus fuit et 

. ^luial ^j^Jlj VAk>o . IjI^sq^ inclusus . in a rce » qu® vocatur Gu- 

M , ,, » « • j i . ' vv bidaraj cumque aufugere attentas- 

„ p ^^ set, cecidit e rupe et mortuus est. 

.Um&j oij? js ?j.ao] ia^oJUUiio5J3 Armenis vero catholicus ordinatus est 

Abirad 2 , filius patruelis senioris Gre- 
gorii. 
loh i?l*k? l?oo? io«n . w*j['A1at>o Anno 1508 (Chr. 1197) contigit 

l|tfii>o?| ,-ii^l? *« - AVv^ . |Aio^? P er turbatio magni festi Resurrectio- 

L* Z • "sk'lA L t " ™ S ' P ro P terea q uo( ^ decima quarta 

V*m, o ^kjja £^ >oa*s> . U?a*? j U( jag 0rum j n sa bbatum vigesimas 

flijAo? Uca^l Ujo* <a^j-o . *?U> nonae Adar (Martii) incidebat. Igitur 

»^-.S 4a^a Ifsaika? *oio . oJ^L Graeci die insequenti festum celebra- 

. ' .. , . . * , * * runt, eo quod decima Schebat (Fe- 

U^a^lo ^? U*« .|ioo 4 ooe, W^ jejum^m inchoaverant; Syri 

UAkfi j-ao . |^j| oi^ao? UiicSio vero, ^Egyptii et Armeni per univer- II, 369, ubi narrations Barhebraana hue spec i) i sta legatio noil memoratur in vita Joannis 

tantis analysin praebet. Ceterum magna incerti- a p ud Renaudotium, Eitioria pairiar. Alex., 

tudine et obscuritate offundantur qua de patriar- p , 554 & nn, 

cbis Antiochis latinis istius aetatis exOnaphrio s) Abirad in serie catholicoram insignitur no- 

Panvinio, Genebrardo aliisque disseruit Lequien, m i ne Gregorii VI ; eumdem ex fide codicis Vati- 

Or. Christ., Ill, 1156 sqq. Forsamloco ^icoj cani Baidarnm vocat Assemanus, BM. Orient., 

legendum est ^i^^ool Aym&rus, Jymricu*. H» 369. v'. : ■^ v: 601 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S-iEC. XII. 602 &4© l?l^ Of^LJJci )a±o r * jAo> sum orbem dominica post illam se- 
■ ^ Ao^ . ;^ ^ . m.i^ |a ao quente festum habuerunt, videlicet 

sexta mensis Nisan (Aprilis), utpote 
•j**-*-*^ H-^ ^ • °o°! -^ ^£L6.a decima septima Schebat (Februarii) 
Ion iU&aa U<n **l? " - ■ ^^ jejunium auspicati. Hujusmodi autem 

confusio unoquoque nonagesimo quin- 
)]?Ul&0?P of* ja^U?a*l .otuJoj-ao to anno Qccurrit in chronicis 1 . Ast t > } Barliebrai narrationcm e scriptoribus Armenis 
confirmat Tchamioht mekbitarista qui, (torn. Ill, 
161) ad annum aerteArmeniac«646=Christi 1197, 
refert rixas,eaedes ac incendia apud Georgianos et 
Armenos patrata, quod Georgiani una hebdomada 
ante Armenos pascba celeb ra rant; addit hujus- 
modi dissidia exorta ob eamdem rationem in di- 
versia provinciis inter Groecos et Armenos, idque 
jam ante 95 annoa pariter contigisse. Et revera 
scriptor Armenos saculi XII, Matthseus Edesse- 
nus {Chronicon c. 175), ad annum sera armeniacse 
55L sen Christi 1102 ea scribit qua lucem ali- 
quam Barhebrsei dictis afferunt : «L'annee 551 de 
1'ere armenienne (= 24 fevrier 1102 — 23 fevrier 
1103) fut marquee par de grands troubles et une 
violente perturbation dela foi, dont la celebration 
de la paque fut le motif. Dix nations chretiennes 
tomberent a ce sujet dans l'erreur, a l'exception 
des Armeniens et des Syriens, qui resterent in£- 
branlables. Mais les Grecset les Francs recueilli- 
rent la mauvaise semence qu'avait repandue l'in- 
famc hSrelique Irion, lequel fixait l'epoque de la 
paque au 5 avril et faisait coincide r la pleine lune 
avec la fete de S. Lazare, le samedi, tandis que, 
pour les Armeniens, les Syriens et les Hebreux, 
ello arrivait le six avril, ce qui la faisait cadrer 
avec le dimanche dea rameaux. Ce philosophe 
Irion, qui 6tait Grec d'origine, (sub Justiniano 
vivebat) avait ainsi fauss6 et de>ang6 l'ordre de 
notre calendrier, parce que, quand on fonda le 
calcul pascal sur le cycle de XIX ans, lea autres 
savants ne l'avaient pas appele a concourir a ce 
travail. Cette exclusion lui inspira une extreme 
animosity contr'eux ; il vint et ayant pris part a 
leurs livres, il cbangea le 5 en 6 et fit du der- 
nier nombre le premier. Ce renversement deter* 
mina une fausse paque tous les 95 ans. C'est la 
ce qui produisit l'erreur ou tombent les Grecs et 
les Occidentaux a chaque renouvellement de cet intervalle. Tel est le comput auquel Irion donna 
cours parmi les Grecs, et qui souleva de grands 
debats entre cenx-ci et les Armeniens. Mais les 
Francs n'avaient aucun souci de disputer avec ces 
derniers sur ce point de doctrine. Les Grecs seuls 
faisaient une vive opposition aux Armeniens. Les 
habitants d'Antioche , de toute la Cilicie et 
d'Edesse, eurent a soutenir une lutte violente con* 
tr'eux pour cette question de foi; car les Grecs 
cherchaient a imposer aux Armeniens leur calen- 
drier vicieux, et par leurs efforts pour y parvcnir, 
ils susciterent des disgraces a notre nation, mais 
sans reussir a l'ebranler. Les Syriens d'Edesse, cd- 
danta la crainte,embrasserent le parti des Grecs et 
renierent l'alliance qu'ils avaient contracted avec 
les Armeniens. » Alia teslimonia vide apud Dulau- ' 
rier qui docte hanc questionera tractat in opere 
Recherche: sur la chronologic Arminienne t. I, 
p. I, c. 2, p. 37-110. Paris, 1869. Cyclusnempe 
paschalis XIX annorum quinquies repetitus effor- 
mat periodum 95 annorum, qua elapsa luna pascha- 
lis in eumdem mensis diem sequenti periodo 
redit. Hanc periodum delineavit et in ecclesiam 
inrexit S. Cyrillus Alexandrinus. Porro compu- 
tatores observarunt, ut anni lunares cum solari- 
bus concordarent in cyclo XIX annorum, necesse 
esse, ut adderentur annis lunaribus septem menses 
embolismici, quorum singuli 30 dierum erant. 
Exinde autera XIX anni lunares uno die excede- 
bant XIX ahnos solares. Qua? discrepantia ut tol- 
leretur, una dies addebatur numero epact® alien- 
jus anni cycli decemnovennalis et fie bat salius 
Ittncs, ut dicebant. Alexandrini salium ponentes ad 
epactam 28, dum Armeni earn ad epactam 9 pone- 
bant, habebant isto anno plenilunium paschale uno 
die antequam Armeni illud haberent. Siigiturille 
dies XIV lunse in sabbatum incidebat,Graeci die se- 
quenti pascha celebrabant, Armeni vero dominica 
post illam proximo sequenti. Animadvertendum i ' I I 603 BARHEBILEI CHRONICON ECCLES. SEC5T. I. 604 O r O^ OlOO . l^l^O?]? — Lo l^t^b o r: 05]o ( ~^9 Mr^? Mr^Q-fl? .^^01 AIaoo 

*^a^ . JJAsjp 0019 <u<naik] pS> ^q-a-a. 
r*.] lax y>r&si c\2cl± joci }2]> <Jtus) 

Ijci lA^^so • ai9? 9 As >oa«a) )a~^ 
001 w^l . 1ju^a?o . , ff? s n] — io **JA#1 

oifs^l fd . JJjJ 'AlJb uiaAflo . 01a 
<*oia*j ^0 ^cua.a is. U jLatf j-»j-^s 0S1 
— Aj.ACi.aiJoijcio ^S2m9 pc^ . "j ^">^S 

|AlA9 01.2^4? **{.*] ~»i^As jJbkA^ 
001 . j-^,-0 |Atf 001 jla^L ^O whl^k enim Iberes, cum viderent Armenos 
festum secum non agere, illis succeri- 
suerunt et ignem intulerunt cuidam 
Arnienorum ecclesiae, in qua fiammis 
absumpti sunt homines circiter qua- 
tuor*. Quo audito Armeni variarum 
regionum, numero circiter quadra- 
ginta millium congregati sunt ut bel- 
lum cum Iberibus adorirentur; hi 
autem, datis in pretium ecclesiae cen- 
tum millibus denariorum et pro sin- 
gulis hominibus qui incendio perie- 
rant mille denarios, ab Armenis pa- 
cem impetrarunt. 

Interea ecclesiae nostras negotia de- 
ordinate procedere cceperunt. Quippe, 
cum beatus Mar Michael senex factus 
esset et annis gravis, Josue ejus e 
fratre nepos, cognomine Sephtana, 
quemlibet episcopum , qui patriar- 
cham senem adibat, seorsum assume- 
bat petebatque chirographum quo 
ipsi successio patrui sponderetur. 
Hanc ob causam in odium venit epis- 
coporum et archimandritarum, atque 
senex, percepto ejus agendi ratione, 
eidem infensus fuit. Porro principio 
anni 1511 (Chr. 1199) ubi aegrotabat 
patriarcha senex, Josue, fratris ejus 
Alius, eum invisere noluit, donee inva- 
lesceret illius morbus; turn tandem 
eum adiit. In nocte vero feriae secun- 
dae, die septima Teschrin posterioris 
(NovembrisJ ejusdem anni ex hoc sae- est tanaen in tabulis a Dulaurier adornalis pascha 
anni 1197 in 6 aprilis pro Grsecis et in 13 aprilis 
pro Armenis reponi, quod est contra assertum 
Barhebnei. 

*) Aasemanus habet : iquadraginia, * et simi- liter in codice Cantabrig., quern nobis rogantibus 
inspexitDr Wright, legitur _*isj| . — Fors ita 
quoque numerusille scriptus habetur in Cod.Lon- 
din„, enjus inpraesentiarum conferendi copia non 
adest. &"->.-. 'I 605 PATRIABCM ANTIOCHENI : 8JEG. III. 606 Ui± U^ J-,, . Jii^ jo-ij Hi^o ? culo migravit senex sanctus, revera 
1 l * pV > w*»i.»jo . A^o ^-*AlJ laborum amans ; ecclesiam rexerat an- 

.u^l fc^jo -^Uu.o . A* K J^ T. ^^ tres > ordinaverat ma- 

x ^ pnnanum Tagrito et episcopos qua- 

iAf4o.^lA A^Jo ^S,r, A , j^ jji.0 tuor supra quinquaginta. Natus erat 

**Soj Ifiea^o ois |.io ? jj,^ U^o an nos septuaginta tres et sepultus est 

«A iofl, -** li^nJo .W,^ t ^T 6CClesia qUam in Ccenobio 

. " ^ Ma r Barsumae sedificaverat, in sepul- 

r^ooi.U*sj.^U£> r ^ >©h> *oia&i»a chro quod sibi vivens ante altare sep- 

. USfji \st£&£> lodi l^j j . ^^j jjo, tentrionale paraverat. Erat ille beatse 

. ]JLi» liuoo U&ooaa 'joo. ^a*o ^T^ ^ farrfa in scripturis 

Sanctis versatissimus, statura prses- 
]om *4*&mo. lAiaU Jl* jo a |i* >o 5 tanti et vultu decoro, necnon voce 
UoAso . |iaia*lo E*SV lAa*Aao alta et dulcisona praeditus; in scri- 

• h±3 U^ U>*J» \n*ol ^ ^ D0 1 CteqUe . aSSidUUS 1Ibr0S 

• r * admirabiles rehquit in ecclesia Dei*. 91. Post Mar Michaelem Magnum, 
Athanasius sett Saliba Krafia*. . Uj-o Uu^j ooi? wttcumi lUi 

lUo )ooi . Ux»? oiJ,JaL. ^ ? ,Ao Post senis mortem, grande scanda- 

oir-io . Ll, *g*?,4 U,^ ffi^ao |oj lum Iocum naD uit in tota orthodoxo- 

^ u*^ a. , « oc ^La, ^ M m m?T a ; u . t enim vix sanct0 viro 

J- . . .*!? r^ jy[ ar Michaeh justa persoluta fuere, 

^io *aia*l f» ^oaa wauaj . V»feuSo ejus e fratre nepos Josue coenobio 

.U^o^o^l^o.j.^lJ^ij,^^ e S ressus est » Amidam petiturus. 

. . * * ' Q ue m vero ccanobitae ad perturban- 

^o^jio^o ]ai± } U^ ^la±, dam ecclesiam Dei huj usque confusio- 

«) MichaelisMagni opera h*c nobis innotue- col. 590Barhebrams. HujisChronici fragmentae 

ortTnlT, recensentur ab Assemano ' Bibl - versi0De araena edidit M-i-fc *3 «L! 

lo 1™* i.. . %t-Xn, 281-334 ett. XIII, 315-376.Totius 

naif * r? qUa ^ atmC VertU Ct edidU Re " °P eris ^cam versionem nupe edidit V. Lan- 

naadot.ua Ltturgg. Orientt. coll. II, 437. Ed. glois, Venetiis (?) 1869. 

Francof. 1847. K „ Q . ., „. , ... „ 

9o /)«„. a" j- , 5 Scnpsit qaoque Michael Omnia, quos citat 

2o Opus de praparattone ad communionem in Barhebnens in suo Nomocanone. 

£2??« W * f tit " qni P eccat r um C0Q - 6 ° Verai ^ Annan, chronici supra indicati 

S^^iJ^T? Hujas libelH me ' annectitar e ^ sdem "^ M - d « ^» 

T2S2I » ^"^ t ™' • *-»*»*«. MMtt. et libellus continens 

te St fort^ ^ 9Uffi ^ ° r ' Jg - — fideL Cfr ' Jmal •**- fc - ". 

4o Ckronicon eeelesiastiatm ab orbe condito »)" i. e . Cahta 
nsqne ad obitum auctoris, cnjus meminit snpra ^%0%%§$^<Sg&A>i*2Mmii^^ 607 BARHEBtLEl CHRON1CON ECCLES. SECT. I. 608 *tfjj..o \^|aaLo _oj atbLo ws?j . \jl nem profectum esse cum sentireiit, 

i «. <. ?. ~ i.^«v. i- ^.i _^ ^ Rabban Michael Kardus, unus e cce- 

^ .. * nobn archimandntis , vir nobihs e 

Ij^ oiafclo . ^l^lAio *la ^o M e ii t i naj gum insecutus est et attigit 

loci U>i jZui-i^LD l r *U>o « wa^i^ao? in coenobio Abugaleb, voluitque per 

i.i -^v. ~~ ~,mi* vim reducere ad ccenobium Barsuma. ■ 

V * . Ast Josue, se devictum esse perspi' 

aaioHio^^ ^o h» wjoijl .ls?V^? fy* r» c i ens> a a prsesidem Castri Gargar, in 

j^^^^l^^. | | ^li^jjo^o-^^iA vicinio siti, properare fecit unum e 

\U U\ ^1^ ^ lib . «^ i*1o -« disci P ulis suis » <* ui illi diceret : " «&' 

1 ' m ' ., ' ' dem in itinere constitutus prsefectum 

. ili'jo 1 A»o\'aia£) j-^1? Uu^a, 2ai> ^midse cum donis ex muneribus adire 

. *^*1 p *ls??l li-Loo^. _L* U'r+1 iJflio cupio ; at vero monachus iste me as- 

]& 9 U^A^o ooi M», V^.^ seCutuS flWf * DOn Simt ' qU ° d i° mini 
p • ! a * ' Aniidae osor sit et inimicus. « Praeses 

^oj ^oi0 iJoio^oi; ^*? o?i . h^°I? au t em> u t qui erat e provincia Ami- 

_sj-^ oiaa^ if* jooi ,^1? j^aj^ooi dae, Rabban Michaelem Kardum ap- 

ta*» ^o . oi^-o ^v> V>Wu* prehenditetreclusit.Cumqueprsater- 

r • * '• grederetur Josue coram careens ja- 

wn*v*o . Umoam \b2 \± %*** nua ^ eum vidit Michael Kardum, et 

oiLoWo- aoioLk. **& w»?j^ %.*iaAio dentibus stridens ei comminatus est 

. Lj1*» w* o.^^, oi^ iiiolo dicens : . quid feceris, Josue Seph- 

•' tana, tu postea quoque videbis. « 

^1 ^oj-> <-*? o.oi . ]}~2. AJ| *>-u£o At Joguej iUum veluti irr idens : 

t S^ ^ yloxsala iLs , fM oia \oiifi „ mane, ait, in hoc discrimine tuo 

+i£ Zufi PAio Uh^ U« 1o.o,o et silel . Atque hoc effatum factum 

^ est in adagium apud ecclesise nho3 

<^? U<**yp ' U^o-^ Uo^ 12^ . ug(jue in hun(J diem p orro praeses 

|-u; IJio ^,*a»Sft ^Sr^ oijjii*]? »As Rabban Michaelem, mulcta centum 

^o^-oia^) 11, *2spe . o.^. denariorum ei prius imposita, dimi- 
^m-« . >-. ^p- s it, jubens ne Josuam ab itinere in 

i^r^A^ l?oi aoio . h^o13j \tizpe ^© Amidam impediret. Hoc vero facinus 

J ^ Kr s> . ^oj^. «2uO»1 j*2U Josuam magis odiosum reddidit. Igi- 

- ^^ tur, cum Rabban Michael in cceno- 

joyic oJ^o liific^^%-La^ ^sj U^ bium re g resS us enarrasset quod sibi 

ojpAo . Ui*oaS> aift<^4^1 «^ rp s ^h acciderat, conspirarunt ccenobitae, et 

l^-^e *jta*\ l^L^om' oj^> nuntiis emissi8 ' q uindecim e P isc °P° 8 
. H^r-^ • • occ identales coegerunt, eisque dona 

^oot^s o^jlo . ]$&+] ^oolL oajoAaIo p rom iserunt. Deinde omnes simul 
.l^c^>? M u^rii? Ir*^ 1h»s1 perrexerunt ad ccenobium Modik re- 

*V as?/ 609 PATRIARCHS ANTIOCHBNI : SSC. XII. 610 


J n \'r P l^fiO^? l^g^O l^tl^ <™>9? *U$^ 

$j(£bAjvA.9 o-»»jJ<j]o . U-50.J.O ^i^o? 
rl^h oia? ]AlA9 oil*? >o^.,-d ^olaa 
^o U<n . wXPriAmnUl >*j.f 2lo . I-AS0 
loci VA-ak> ^s] . U^$£* 1^^ ' ° 

CUD |?31.1ikO . f-*A^O ]oCI wO. ^\V > 

UU*^ JOs^a! L^o OS19 ^V>*>] a^a^J 
, katfj atxia*] silo* 

. U^3 r ^ l±£* |A.l2 aiia^o y^Lol) 

. *&^ ai-1 A-al i-^i-o w-^S-tt-^lj 

^a^o ^ . l£U? Ua^ |Aa] oil 

oj^.^0 U^o ♦. il*j.a^5 ciloanl 

,^s; |39 U^s] ^siOttlJo ail g-*.^j ^o 
J.A.&4 ooi J.sctj.1 ^.Ai| ?A.o >o^s 
—▲^laLo a^i^o . ^oolaII J^IVaagiSsCO 
5^.^, osi . \.&Xo ^aIoa . .-A^j-SO 
r-Bo i-^aaJ joe: Ij— ^^ r^h ^ L ^° 
looi i^oi^ '*— *P 1?^? I^ Q - Affl j^po 
_5so \oet isutee IjTil^oo . jA-*ioo 
.^oola!^ ciAlS* | ooi jLaaSso . U&o gionis Claudiae, ubi, missis sortibus 
super tribus candidatis , exiit sors 
Rabban Salibae, ccenobii Mar Barsu- 
mse archimandritae. Ordinatus hie 
fuit decima nona Conun prions fDe- 
cembrisj ejusdem anni quo senex 
obierat, et vocatus est Atbanasius. In 
disciplinis quidem ecclesiasticisparum 
versatus erat et rudis, sed negotiorum 
saecularium erat peritissimus et prae- 
terea dives; atque idcirco eum ac- 
ceptum habuerunt , ut qui posset se- 
nis defuncti ex fratre nepotum impe- 
tum coercere. 

Eo tempore maphrianus cum tribus 
episcopis orientalibus Amidam perve- 
nit, ibique fratrem suum Josuam in- 
venit. Cum vero audisset Krahas or* 
dinationem, valde contristatus est; ac 
porro ad Amidse prasfectum ascendit 
eique promisit sex mille denarios, si 
ipsius fratrem in civitate sua patriar- 
cham constitueret. Ast maphriano 
sese opposuit Mennas Amidae metro- 
polita; bic enim mapbrianum devicit, 
eumque et fratrem ejus etsi reluctan- 
tes Amida fecit exire, postquam ta- 
men praesul ipse et fideles aurum ero- 
gandum in sese suscepissent, quod 
paulatim oollegerunt et solverunt. 
Erat autem Mennas ille Amidensis vir 
castus et sanctus, in medicina corpo- 
rum versatissimus et insignis; qua- 
propter apud reges erat in honore 
ejusque conversatio illis erat accepta. 0019 w-XP0UJ&U]2i y~*j.tt>^|* ?A-s 92. Postquam ordinatus erat Atka* 

42 611 BARHEBRiEl CITRONICON ECCLES. SECT. I. 612 I 


. jJAiSP ^OA-k 0919 

.?*!&] ,-^D *a£j fd il^f^Sp —A) OCT 
\]|o . 0&&? UfiUt^O <*9IOm)3 i OTftl 

. ffijla^ i._£><?i? wOjjjo . — -*9psa^ 
wnp,J c*0i9 oi^aJ rs . —k> j~aoj . 0199 

\~.a|A^£ ^paO 001 w— 4»f£0|O . (TL^O 

^.lo al£ ^f* 81 • U^ 1 ** jAls^ ]ia.V| 

j.— *i-^Ls^ 9^0 . l^oi? 01^ osjio 
rso . e\hZ) —Lo *cjc*»1 U*j,.n.laQ^o l^r* 
ooi % p2 s».-lA^^k) ^_s'P JJuj^oLd 
>aL *.afU? . \|1 ^^ ja^^a^A 
i. n^w ^o . UU>? UsiLik) JAAa ^a^ 
ot-L loot ^J^2. |is| •. iooi) »SA*0 
oslsoi] ]^1 wwlo i-A^, .osils . {.mqJ 

001 w^jo . 5p^l |?<n^lSC0 . ClliO )«3| 

I * 1 t oS 90^ a^r.2 w&li] 'AIaoo 

<fc Wll l^]3 OLA^ft] 9(^0 . .COl^U^^ _lc nasius, alias Kra/ia, ordinatus quoque 
fuit Michael junior, alias Josue SepJi- 
tana. 

Maphrianus, Amida egressus, as- 
sumpsit fratrem suum et episcopos 
qui cum ipso venerant, abiitque Mar- 
dinum, cujus domino 1 obtulit auvum ; 
dein fratrem suum consecravit pa- 
triarcham in coenobio Mar Ananias, 
feria sexta confessorum 2 . Appellatus 
fuit Mar Michael a nomine patrui sui 
ut forsan aliquid sibi ex illius bona 
fortuna adhaereret; porro iste Mar 
Michael junior tres praesules ordina- 
vit. Turn regionis Mardinensis in- 
colae, zelo exciti, prsefectum. adierunt 
eique aurum obtulerunt; atque ille 
novum patriarcham ejusque fratrem 
maphrianum ditione sua ejecifc. Ita- 
que, dum maphrianus Melitinam ten- 
debat, Josue abiit Turabdinum ut ad 
prsefectum Castri Kiphse ascend eret; 
quo cum pervenisset obtulit aurum ; 
attamen neque illic quietem nactus 
est; nam quia ab co aversi erant 
omnes incolae regionis, coactus ipse 
fuit locum relinquere et abire Meliti- 
nam, ubi in domo parentum suorum 
commoratus est. 

Anno 1512 (Chr. 1201) Turabdi- 
nensium rogatu praefectus illorura ad 
Athanasium patriarcham misit euni- 
que arcessivit. Advenit ille, univer- «) Mard.ni tunc praerat Netanuldinas.qai no- «) i mlJlaio , \ L _ So ^ ^ /eria sexta con. 

mine Husammaldim et Kotebaldini fratrum ju- /etsorum> jd est * feria sexfca hati seu bidu0 

morum prmcipatum per vigmti annos cxercuit ante dominicam in a , bis do 

u!I SCCt ' l> teXt * ' Jr ' 392 ' 393 ' 432 *S™t Omnium Sanctorum. 
vers. lat. 400, 442. 613 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^BC. XIII. 614 ,1 

- &} 

&S7 I:: ^so^» i?!*? l*.**^. ]Aa| wSol* ^o^*? 

a i a a AO . ^9(lo VL \?Uk j-o <-£;.▲] 

. oUie \^k^9 wtfnS nl^w; li-t^ *s| 
^a U^aJ? V^0 . |?^| <tlL joffi J]o 

fcof* It-^l? <n ^ 1 ^ i-*^- 3 * s l ^.ll° 
U^i^ . ]o±c2 ta i*f^ i^r^ ^r*l \^ s sam regionem visitavit, et ab omnibus 
honorifice, imo solemniter exceptus 
fuit. In ccenobium Cartaminense cum 
pervenisset, ordinavit ibi episcopum 
Castro Zaid, atque inde Mardinum 
profectus est, ubi pariter a praefecto 
et regionis incolis magna benevolen- 
tia exceptus est. Interea, dumibierat, 
audivit Josuam, datis sex mille dena- 
riis Rukn-Addino 1 Melitinee domino, 
hujus ope ad monasteriumMarBarsu- 
mae ascendisse ibique vi sedem fixisse ; 
idcirco Kraha biennii spatio Mardini 
permansit, et cum Malek Aschraph, 
Adeli filius, Mardinum invasisset 2 
eaque relicta pergeret Rhesinam, cum 
eo profectus est Athanasius patriar- 
cha, atque in ea urbe ecclesiam instau- 
ravit; volebat etiam coenobium Sopho- 
clis 3 , quod supra earn situm est , 
erigere; at defuit ei opportunitas, 
propterea quod legisperitus Sedid-Ad- 
dula Barnaschu, homo iEgyptius , 
quiillius negotium cum Malik Aschra- 
pho gerebat, legatum miserat ad 
Rukn-Addinum Melitinae dominum, 
cum quo legato patriarcha usque ad 
cosnobium Abugalebi perrexit, ibique 
a Conun posteriori (lanuario) ad ini- 
tiutu Tamuz (Julii) consedit, donee 
nempe Rukn-Addin voluit Josuam 
ccenobio expellere; turn progressus 1 *) -.^ _so$ Rocen-Aldin vel Rukn-Ad- 

din, Kalig Arsalani Iconii soltani filius, Meliti- 
nam a fratre suo eripuerat anno 1200. Cfr. 
Chronici pars I, text. syr. 435, vers. lat. 445. 

s ; Anno Arabum 599, Christi 1203, at nunc 
eventual referens notat Barhebrseus in Chronici 
part. I, text. syr. 436, vers. lat. 446. 3 ) Vide supra vol. 387, not. 1. — Conjiciunt 
Land, Amecdota syriaco, I, 74, et post eum 
Wright, Catalogue of syriac tnss. in the B. M., 
I, 16, nominis etymologiam in specula quadam 
montana, militibus Byzantinis usitata, qaeerendam 
esse. ^v 615 BARHEBRjEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 616 \i ] • asioal) |A*raa ^>lio >>1i ^.a^Lq^ j^Ja*? -»^Jl_ AIaa . AaLdo ciw^ j^La? 

Ua?| .o^^a ^j-« . ils] Jjaus aifio 

>r A^|9 ilstt*»? H2JJD J^^Jo^? utfaotja^ 
5<tU . l^oVcriJ ^'^ ^-A^niAioj 8> s 
0199CIO . ]lfM& JXal±£)h) jiTtJo j^sjj 

^tl^soiao 1?!*? __*A_4*] y*] ava 
iU^atf U-^^-o UaIjdo Upo lA^Vl 
%.b> — *^sl 00010 . lA*9ao?9 Jjojdo 
.o-Joi la— ^9 1 r -A^ y~*| . jjoAs ^.m 

^*] IA^aj-d jAsoj nasi *^J-* *Ap^o 
. ciAsOfO j^o^Aioj est Athanasius Kraha et thronum 
suum occupavit. Josue autem Meliti- 
nam denuo regressus in domo patri3 
sui consedit; Gregorius vero maphria- 
nus abiit ac in Orientem perrexit, 
tristitia confectus. Hunc porro accu- 
sarunt apud Mossulaa dominum, quod 
aurum omne in illius ditione aliisque 
locis collectum in gratiam exteroruni 
principum dissiparet; atque idcirco 
odium incurrit et multas vexas passus 
est. 

Denique Athanasio patriarchs , 
postquam tempore septem annorum 
solium patriarchale tenuisset, fatum 
fuit, obiitque anno Grsecorum 1518 
(Chr. 1107) in ccenobio Mar Bar- 
sumae. 

Eo tempore instauravit Simeon, 
medicus Hesnensis, vir rectus ac Jus- 
tus, ccenobium Mar Gyriaci Zonicra- 
tse in regione Castri Zaidi, ubi duo 
fluvii, fluvius Deba et fluvius Arsa- 
nias 1 aquas suas miscent; illud au- 
tem supellectili regia ex auro et ar- 
gento ornavifc, atque in eo congrega- 
vit sexaginta circiter ccenobitas 2 , 
quibus dedit agros, aratra cum bo- 
bus, pecora magno munero et alvea- 
ria apum. lsti autem in eadem mensa 
cibum suraebant juxta morem com- 
munitatum quae in Cilicia sunt; in- 
claruerunt porro moribus suis prae- 
stantissimis ; at invidia diaboli non 
diu durarunt, quippe cum locus iile 
sacer penitus destructum fuerit, ut 
suo loco ostendetur. *) «~_a|.l.uBi1 Artinus vel^_ D.ai]Jrsaniusnt quo vide Ritter, Erdkunde, West'dsiea,lL,%h, 
scribitur in Bibl. Or. II, U3, australe Euphratis 98, 101, 646. 
fluentum, idem ut videtur quod fluvius Murad, de a ) Pro 1$JL-*j legendum est ).-*$-•> i 617 PATRIARCHS ANTIOCHENI I S^EC. XIII. 618 wkj^o % ^MfM 0019 U0oaSUJ|J] ?As 

. U'J-o -nJJUl *r* f 1 ^? '^ ^° 

. }JAas? ^oaa ogi9 Ijcl^I ^.a^oa^d 

Ij^Aicj ^i-*^U^09 |,J-»|] >Cji0 U»019 

P -so . ca^spjaao waAlo . l^c n . S^ 
„S?C909c|j ocij **oi9o|? c'oio . t-^1? 
^0 ^1 *AJJ£o >Q^ ,-1*? . 90^ 1^ 1 1 82 ^ 9 

w^A^I? 001 U <* f *o jl.., A -oo U^ftf 

|«^ ,-a^» ^j Vr 1 *? U-a^' V^Jbo 
Alio • |A^oJ ^-L* ^oj-aJj . r^c\9 
mAaJo . )A!^o J j-H^yVinSo |A^oJ 
1 ooi Jo . jLao )a*9JAJo . U^jaao Al] 

'^OAa — a9 001 . ]U£fc9 juttO lA.A^kj.^0 ] 9 M 

aio 13| . ^-tt> A^JJl {3 ^ . JJAas? 
Ulj . <ooiJ^ saLs . *»a~o aiJafflj^o 
<^*? J^s?jaso . Jj..a,£i «i^s r ^a 

_Lo . tfiOi? ffihU? jj] ^A^ . ]3o , A^j-0 
. ^Oj^aJ 001 };O019 >a(Tia-^ V ^- ja ^? 93. Post Athanasium Kraha dic- 
tum, Mar Joannes, alias Josue scrip- 
tor. 

Defuncto Mar Athanasio Kraha in 
ccenobio Mar Barsumss, Mar* Michael 
junior, alias Josue Sephtana, auri 
summam obtulit praefecto Melitinae 
qui vocabatur Montageb; is ei per- 
misit ut ad ccenobium ascenderet 
atque in cathedra sua sederet. Cum- 
que illuc ascendisset et sederet, mise- 
runt ad eum episcopus Amidensis 
Menna, Edessenus nomine Theodorus 
Schukair, et Hesennianzuranus Ste- 
phanus e Turabdin : «tsedet nos,dzc£- 
bant, dissidii, scandali et discordise, 
quae in ecclesia Dei exstiterunt. Qua- 
propter rogamus te ut e mille dena- 
riis, a nobis adhuc pendendis domino 
Amidse, nos solvamus tertiam partem, 
tu quoque tertiam, tertiam vero reli- 
quam ccenobitse j tu porro in cathe- 
dra confirmaberis, scandalum tolletur 
eritque grex unus et unus pastor. « 
At Josue Sephtana ne hilum quidem 
concedens et in eadem sua hirsutia 
permanens, eis ita respondit : «ego 
adversarium meum sepelivi, et solium 
meum possideo; neque opus habeo ut 
aurum expendam. Qui in se aurum 
pendendum susceperit, ipse aurum 
solvat.« Tunc, cum audirent respon- 
sum ad hunc moduni esse compara- 
tum, in furorem versi sunt prssules 
isti, et cum jecore amaro se mutuo x ) Titulus honoris «*^ Mar, hoc loco et pos- physita quodam possessore vel lectore, qui Mi- 
tea pluries, in codice Londinens Michaelis nomioi chaelem illegi.lime coustitutum patriarchali albo 
propositus, iude fuit erasus, procul dubio a mono* eipongendum putarit. -r 619 BARHEBEiEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 620 1' s i ;»! _*9 ooi . l^a^ol*? l* r *** JA*ia . |o<n 

anas 9 as ^.-^99 ^»] « >— g t ,.ffl*a^> 

li-Ajm ]fA» .j^a^? lj.^,-4^5 yjj^aio 

k |^ r £? tOra^l P? . ^qJ] ^a-suaJj 
^fi» {la 6010 IjVtoSS ai^a^ ^o^jJo 
*<na^ r*^cl? I s91 ? ^^ ^1° • U^a-^J 

jj^^A? ^0SL*9.J iisu J.q^ 04] pS° 

^-S9 . jLogJP ^0 <oail> 0^0 : l^r^s 
. 1 001 wflLfc-a^c oiliSo —a j \«|aA^ 

90m^s ^nii^ala If^^a^ >a^ l4Ajaa>9 

r* J3|o . jfflj-sAio <as.Jo9ai^&^aLo 
. |L-sai? ^.£0 »^n nS ij^lo ]] \ SV» 
^ ^rinlV* l »Sn ^o *oo2 )anJA.!ttO invitamnt ac congregrati sunt in coe- 
nobio Schirae, cum aliis praesulibus 
Turabdinensibus. Porro una consi- 
lium inierunt ordinandi Josuam scri- 
bam Romanum qui illic vitam eremi- 
ticam religiose agebat. Cum vero 
audisset vir sanctus istud ab illis de 
ipso mussitari, reliquit eos et Nisibin 
aufugit. Sephtana autem percipiens 
illos ad schisma parandum coadunatos 
esse territus est et contremuit, ejus- 
que genua dissoluta sunt. Igitur illico 
ad eos ablegavit Rabban Mubarech, 
coenobii archimandritam, virum il- 
lustrem et honestuni, necnon Rabban 
Michaelem Kardum, qui eis persuade- 
rent ne schisma perficerent, utque ad 
ipsum in coenobium venirent; ipsum 
porro quodcumque vellent perfectu- 
rum, atque, etiamsi omne aurum 
Amidse imponerent ipsi, hocse, remo- 
tis ambagibus et excusatione, solutu- 
rum. Jam vero cum ad prsesules per- 
venissent archimandritse ambo, Rab- 
ban Mubarech quidem sincere eis con- 
silium dedit ut a dissensione movenda 
in ecclesia abstinerent, dicens ipsis 
cavendum esse a schism ate; Rabban 
Michael vero, dum lingua persuade- 
bat, innuebat oculis suis ne se per- 
suaderi sinerent; imo hoc eis clan- 
culo insusurrabat : « Sephtana, aie- 
bat, de hoc uno soliicitus est ut 
coetum vestrum dissolvat, studetque 
ut vos unum ab altero quantocius 
separet et dispergat; et ne uno qui- 
dem obolo auri vos adjuvabit; prae- 
terea a vestrum singulis cum domina- 
tus fuerit ultionem exiget atque in 
vobis arbitrium suum explebit.» f Mi 

IM. •^ 

f 621 PATRIARCHS ANTIOCHENI *. S^IC. XIII. 622 


]te*MG o-xi^J^I j.*A* ^-^ci Turn vehementius ira inflainmati 

l^j-k*^ a*ii lAAxo . \*£~ v oJoi sunt prsesules isti, et archimandritis 

,' ij ,, ... v 9 1 " a( * eos placandos venerant dura 

^ .. ' v * responderunt; dera, cum hi recessis- 

^j^ Uua* v qJ<ji oj^ % v ooi^oL sent, iidem prsesules duos ex ipsis 

. lA-aJjLo ^otlIo^o . «-».. i S ioaiu* cum » t iara i .Nisibinmiserunt,jubentes 

oA .i „ . , • ,. . eosut, ubicumque electum Rabban 

x x- • • -v ■— ? Josuam repenssent, tiaram ejus capiti 

^-^ o&oit . ^oa* ^oj Uj.a^ «^ imponerent eumque adducerent. Qui 

a^]l r »o . *cioolA*io ]&*i£o aunt cum abiissent eumque reperissent, ita 

^ vi. i, v * - i c um eo fecerunt eumque vi ad coeno- 

r - * oium bcnirae peduxerunt : lbi ordina- 

^aiaM'ru] ^^o lfrAA? 1^^ If^Lno tus est patriarcha anno Gracorum 

*jioo . ILolLj ^ui|_ 'Ai*» . ^If^ls 1^19 CChr. 1208), et cognominatus 

„ ,.v~ ; . • . es * ^ar Joannes. Voluerunt Dorro 

" 6 • '" eum rotroducere Anudam, Mardinum 

o?i . ^^ jo^o ^La^o HioJJ et Turabdinum; at ille prsetextibus 

^ooi^ ^joA^|o . ]2s\\n \£>J] _-o sese excusavit, promisitque se alio 

-«oj^ +j> rS0 . uu u**\ UoisJ tempore iturumj cumque ad iter im " 

<J~- -^ r • -«■ - I-. puhssent quin aliquid ab eo impetra- 

. «-o cu^io2| flo . v o«iai. ^U? rent, paotis /wwmww ei obfinnarunt 

^^ Uh- j^d? . l.iaXD oi ^.S chy* se P ost menses aliquot ad eum assu- 

. <«i*JaABl <c>4j mendum reditur <«. . 
Ij^oai ^ . o^lo -«a^ A ^o Q U ando vero isti eum reliquerant 

**| . Um^ A nl oijj^ .j2o . U.+rD e f abi erant, vir sanctus mox in Cili- 

USo ^ a I ™ . ,<. j .' °iam concessit prsesules istosquodam- 

•- . v cna^o ^ 0r ^ ? modo foga devitang< A( j coenobium 

U . Uojlma, U\z> ^UattjsU? li^A Patsem at cum pervenit in habitu vul- 

. flj.*^ ^au. oi, j^^^j i % &T '\> noluit a rchimandrita eum in cce- 

, * '.' * ' * aobium introducere; dicebat enim : 

l^as^j^, ^^ ofll? ^ ^ ^j ^qnandoquidem patriarcha proclama- ') 1^-aJ^io a Morino, De saeris ordinal. Ja- 
cobit., 499 et de otdin. Maron., 428, redditur 
cidaris, mitro. Est hebraicum n*nsa qaod legi- 
<£ tar Sxod. XXVIII, 4, J. S. Assemanus, A'W.Or. 

II, 370, atnictum vertit, quod et facit Al. Asse- 
manus Cod. liturg. IX, 142 et X, 67. Sed eorum 
interpretatio voce tantum, non re, differt ab ilia Morini ; nam J. S. Assemanus, Dissert, de Nesto- 
rian. 683, ita mentem suam explicat : »Apud 
Syros MaronitasetJacobitas, consecratus patriar- 
cha induitur j^aS^^ masnaphta, sett amictubi- 
runa3 simili. . Hinc patet doctissimos'Tiros amictu 
designare birunam seu cidarim patriarchalem. 623 BARHEBREI CHRONICON ECOLES. SECT. I. 624 Ja^c? jj^as f SSn jj|o . ^l^. |o<n 
Ur-^j^ 3 °. <no . *-*&^ A-^1? Ml \$^> tf 

Vl.? |AjJoA.*^ao woA*o . Ij-kg-*^?? 

pS . \ r M JAJLA . - r £& ^O lj-*? ^92 
y*| | J.A9? ]Aa£jD ^0 IfttA Circle «*01C9], 

lAJUgle j._*^Lg>nflT e iViVio j.-Afl^*a? 

. Ja^So 2a^> ci^pojo j-ij^La^ 1^,^*9 
|^Lo \-sAa?1 r so • U^f^ oi^k >*J2o 

v ^qa >a_^ *»Aj UIaao Ml ? A3] 
Uo • oijnSnft. Aa*»2o . Uioo'i Aao; 
|j<5il» <.°1H^? v a -^ ?oasI? Ui 1^4 

|Aso9 ^So M*J? U\ ]±£ r-A . It^A^o 
\2) jj|o . «*<no r £!aa^A^o oi^ in^uiPj 
fSO . ^anSSn \^*o %*^£h JKjj n^k 

])0i9 . j-So^o <*aia^k *^: . | nNS^ 
. . . ^. . • 

|3o . aL la£s) \i] *^Ai aud; 1^9 
l,ui^o . Wj.*] |Asoj V^t jj] > ruin? tus fuisti, non possum ego te absque 
mandato regis apud me recipere. « Pa- 
triarcha autem Mar Joannes hanc ar- 
chimandrite sententiam in simplici- 
tate cordis excepit, et in cellula extra 
coenobium juxta hujus portam com- 
moratus est, solus orationi vacans. 
Turn archimandrita coenobii Gavica- 
thse, id indigne ferens, illuc advenit 
et patriarcham apud se assumpsit, 
eumque in cellam monachi veluti mo- 
nachum introduxit. Postea dum Leo, 
Ciliciae rex, Mopsuestiae, urbe in vi- 
cinia coenobii Gavicathae, versaretur, 
archimandrita patriarcham adegit et 
introduxit ad regem, cui gesta expo- 
suit j atque rex, intelligens ilium esse 
virum sanctum, archimandrite dixit : 
«novisti me vivere in pace cum sol- 
tano Beth-Romseorum 1 et sub eo po- 
situm ^sse, ita ut vobis prsecipere non 
possim ut hunc patriarcham renun- 
cietis quamdiu in Beth-Roinaeorum 
regionenon fuerit proclamatus. At volo 
ut de loco sibi et discipulis suis suffi- 
ciente petitionem proponat, atque 
Aunc, ut pro me et regno meo oret, 
ei concedam.w Cumque archiman- 
drita retulisset verba regis Mar 
Joanni, is illi dene precatus est et ait : 
" coenobium istud, in quo commoror, 
mihi sufficit, nee opus habeo alio 
loco." Hinc illico rex scripsit illi di- ') U-A^co'i tLt^i* ^±ojoSoltantu2eibRo> vel Ezaddinus Cicaus, filiua soltani Giathaldin 

mtBorum sea Sulianut qui inler Romanos sett Greecos Kiseru (ojjh*s -j^ A*-* ) 1 u i mortuus est 

inAsiaminorilcooiietCffisareffiCappadociffiregna- anno Arabum 604) c ^ thti 1S08> (;fr ^^ x 

bat. Is tunc erat w»o)aas ^*r^» V s * Ezaldinus pars, text. »yr p. 451, vera. lat. p.463. 625 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SjEC. XIII. 626 oci? . A a - ^ ^ g i-alio ail .oAs ploma hujusmodi : «patriarcha Mar 

Ij^j Vi> ^a^a -i«o* *£e Hr^- 9 ^ oannes propositus est coenobio Ga- 

V» \^o «^aJ5a S Vio 4^, ^^ ^^ P'™ 8 et P 08 ' 

^ sessionibus omnibus. «Hoc verooffen- 

A^i* i 9 ai Jooio . <Tu.^ A*]? >o,io sionis ansam dedit archimandrite, 

^ i^ste* *H*° • °«" lr*pA*j^ \L±o <l ui P orro patriarcham minus hono- 

i .. m ^. * _ - . , , rarecoepit; turn co3nobitis impellen- 

. f ^^ ^ *_ r tibus, patnarcha archimandritam 

^o ooi ij^^j^ ^oiaj^o . i-*i.^Lao exuit officio eique Samanium quem- 

*aJ] {.aJUaJjoI )a*£lo . iJa^i^g^Aj ^am m °nachum suffecit. . oi .Jala o t^J^I? ILiJOm V^q a r so 
o^l . 01^ Aoola^I *O02 ]±a9 wo]o Porro episcopus Amidae ejusque 
socii , audientes Mar Joannem a 
Leone rege honorifice habitum atque 
etiam coenobio donatum fuisse, ad il- ^ colons] Ip^ |3 f£> U^oaA^Ao 0IO— A0L*O aaauo . k^o ^a^ a^o . oi^a^ l um perrexerunt, regem quoque adie 
^.^aa ^a^ IAaas^j j.oAs oUSe runt acceperuntque ab eo supplicem 
, m . .... » . libellum ad soltanum Ezaddinumpro 

^ r r- Mar Joanne; nunc vero etsi reluctan 
tern molestis instantiiseduxerunte Ci- 
licia, Caesaream Cappadocise concesse 
runt, ac epistolam Leonis regis soltano 
Ezaddino exhibuerunt : quam cum 
frf j-co . <-~»A >-i* <U^aa&> legisset soltanus et intellexisset virum 
. t-o ocilj^a^ \_ oLx)o ^U^a-a ilium esse sanctum, eum videndi cu- 

-oio^jo f aso . on^^ *^Ul pidus fuit; ita( * ue ' eo J ubente » Mar 

, * ^T^ Joannem a'd eum introduxerunt. Ex- 

_lfra4e mi**,.***, ^.a^si^ Milium cum honore magno; et 

^i-o l Sn* y * >r J-Jo^-s ^ fso . |Loj cum panniculum vulgarem patriarcha 

ou-iio \.-ai . j-^v^s jJi.^Ls obtulisset soltano, is ilium ab eo cum 

... , amore accepit tanquam benedictio- 

s • . t-> •— . nemj xpse vero soltanus patnarchae 

Ja^l* Uom tof£ Uj.*>-M^ ^o.oiA dedit pannum album e serico pre- 

>.A.a^ oi^o . U^s <n v s£*o . f^ Atj ti° so > ex e °que planetam confecit, 

i- . * . « \ i . i * quamilleperpetuoinduitnecunquam 

^ r ^ o i a\^ft, yo . A4LAI0] Iooi , .. r r , . . ^ ■ ^ . 

mutavit quoad vixit. rraeterea scrip- 

v o^4-^ ^sl ov^ ».£>^oo . r ii* ? s it e i diploma praeclarum, ut in di- 

43 627 BABHEBR^EI CHR0NIC0N ECCLES. SECT. I. 628 r-*r^~s lr-?A-J cai ? • K-*-^ tione sua ille solus patriarcha procla- 

. aiifMo) <n±*&£> *qio?a*ko maretur. 

__l*cu. ^jitt^ U^'m* ^ciaasBJo Turn episcopi Mar Joannem secum 

*i'j3 o.Wo . UiM* ^-*> "^Jo assumentes Csesarea exierunt et ver- 

* ^ ' sus coenobium iter instituerunt; quo 

V4a4.io [-iio] V^ r 50 * ^^ audito, [Mar] Michael junior coeno- 

\||o . 1j.J*al> ^--ie ,.-oa1 . lia-^i bium reliquit et abiit Melitinam. 

iteo Ua* -1 a*iqo . -^>^v Episcopi quoqueet patriarcha Meliti- 
nam ingressi sunt, et omnis popuius 

i_iaSk <u-la *aaio . ^-i-tj U^ ^ in occursum eorum exiit. Perrexerunt 

Uoj Uo>a ^oJ| o^|o . ^oai^otf illi cum magno apparatu ad portam 

. ,*c*»oU ^Ad, IjxAte oai |UA* M * r The ° dori f 36 ^J^ f T P 0rr0 

' r * * ' per vicmiam domus [Mar] Michael 

V4a*^> Uj^J A*o? UaaaA Vi>o transitum suum fecerunt ; cumquead 

a-^s j^c . .oci^j^a^ki^ oioyfa^ januam atrii in quo sedebat Josue iste 

, ... ,.. "... pervenissent prsesules, silentium im- 

' * posuerunt cantonbus indigems, atque 

***o . Ui*,&0 l?oie]3 Usu o^a Theodorus Edessse, prseclara* voce et 

{LftO ILo *-** J 6oi ^oijoi; w»ojojote modulatione amoena prseditus, exor- 

_^ ah ui» m im^A* u**i "• h T f" \" ubinam 

^ * ; esnodie, ofraudulente Juda ; veniet 

++$&*& *>-« \Z . U^aJ ljo-6 ol vide S ociostuos,« et reliqua; neque 

te c,^ ^eJ. ^o oa^up] |Jo . Uj-A' illinc declinarunt ante quam tolum 

^ootSa^ |oo» A*]o . oi^s a^A? absolvisset. Aderat cum eis coenobita 

. . . . , .i j , quidam Melitinensis e familia Kisch- 

^ x « . pelig, oepntanse hostis mfensissimus, 

^^ ^^ »— ^**^ s ? IA-oj-a. qu i mu i ta i neum effutiit; item pres- 

ws| . jooi ^aa4^e Ute^b , \ jAaa7j byter aliquis, familiae [Mar] Michae- | *w V.ftj in cod. Oxon. |_io-1q-.Z|— c 
rectius in cod. Cantabr. scribitur ) ^ *» f * -» ; 
est euim ipsissima vox grseca xaQwpc, quam ex- 
plicat Du Cange in Glossario ad scriptores media 
infimtsque gracilalis : » xaOiijpaTa, inqnit, vocan- 
tur divisiones seu sectiones totius psalterii eaque 
numero viginti... Jam vero ista singula xaGi^txa-a 
dividuntur in tres partes, quoe hjmno illo, gloria 
Patri et Filio, etc. terra inantur, aliter ac Ct in 
ecclesia latiua qua dictum hymnum post singulos 
psalmos recitat. « » xaGitr^aTa prseterea dicnntur canlica quce st- 
dendo pcrsolvuntur, ut canloribus levamen conce- 
datur; » postquam scilicet psalmos stando reci- 
tarunt. Notat enim Leo Allatius in Dissert, de 
lib. cedes, ffrac., p. 40, ap. Fabricium, Bibl.gr., 
t. V, psalmos a grsecis stando recitari. Addit 
Cangius ista xa&tc-fxara seu cantica secundum 
materiae discrimina avawauffipa , avaTTa<7ifxa » 
etc. vocari. Sec undo hoc sensu *\'occm jyw ■*> * 

in prsesenti Barbebrsei loco usurpari ex contcxtu 
patet. * 629 PATRIARCHS ANTIOCHENI I 8JEC. XIII. 630 [aj^c] Aaoj jJA^ jooi oAu-1? w^j| ^jLo 
A*|o • ^OOl^t |o<n llw >Oj^ V« f»*v» 
]koi] lJUJasj IJU ^s[]] oil loci 

]^90m <-4>A^ UsOOa OOLSO . ioiTI • *«^ 

V^io . j^ejo ^Ltoo* ^jio ^c£> \J\o 
Mm **1? . Uj-* ^r^Ul **^1? -<n 
UAAffll <o^ )ooi A*] U^s 1^ ^ 
^-*oi,S>n^o . <** wi ^iy _„^ wf] 
-slo . jJA^a> ooi |ooi V^a^ ^(JioJVj^D 
IAaS^o? \-A2so . jooi 1p& ,*oial£Ld 
" . lo«n ~a+Ll ]±M ^ \*£± 

. *OOI ^4001 ^ .A ^ OT —-AOlLd fflO 

^lio |J 9 *oi ^c .^-ImO* <*jl0 Uf^i^ls 

^A^l&o ^ai^jcj^j y*] moo . l±sL* 
. ]^A M o.Qi r -s . .oaiA^m oooi 
Q-A.li jjsj joa^o ^U^LaV>Vi^ olso 

W-2J9 !■■ SPy\ . j-kf.A.99 U v» * .O Ufffrft 

^ i V > ^toiA^&.«& _, 7i^s IAaJo^J 

lAoa«l*9 jSft V> j.*~ joci ^pi . aOCI 

.U|m*2^1S9 jafAS U&L V^ a*] UjXjb 
^ l t ^ ^»e wwlo oooi ^aIsp j^^^Jir 
. joai ^ooiAlAjio j^ — -sjo . ^***S, 
lA-aAiaS* P Ua^oXoo Uoioi VAio 
^aLoi ^oola9^9 JJaS^o . aia <*oci Aa|} 
ol-^ oooi ^.A^ffljiA'^o; 1-a iso Ucalo 

^031^ >04fcS? v 00VlS|£3 )oOI A*| _isO 

^l A ^Li ^ Se _ic JJ.SOJO .)Aifioxo jLso.j^ lis per uxorem suam affinis quideni 
sed earn odio prosequens, qui quum a 
niultis annis tunica cserulea indui so- 
leret, hac die induit albam, et adiit 
Mar Joannem, dicendo : «ut te vide- 
rem, jam diuarctatuseram,« et reli- 
qua. Talis nenipe sors obtigit Sephta- 
nae vel ab ipsis cognatis ejus; atque 
haec omnia auribus suis audiebat 
Sephtana, oculis suis videbat; sede- 
bat enim in ccenaculo supra januain 
sito. Duin vero ista cuncta agebantur, 
patriarcha Mar Joannes non tempera- 
bat a laciyinis, quod veluti captivus 
esset in manibus episcoporum,qui per 
ilium veluti per instrumentum pas- 
siones suas explebant, ac ipse minime 
pastorem agebat. In ipsa urbe Me- 
litina prsesules ironiine patriarchs 
ingentem summam pecunia colle- 
gerunt , ita ut mulierculae omnes 
ornamenta sua pretiosa prodige- 
rentj sciebat enim populus debita 
multa patriarchse causa praesulibus 
incumbere ; prseterea Melitinenses 
Josuam, etsi concivem suum, valde 
oderant propter superbiam ejus et 
avaritinm immodicam. Ceterum, si 
excipias duo vitia hsec odiosa quse 
ipsi ejusque fratri Gregorio, Orientis 
maphriano, inerant, non erat illorum 
setate quisquam qui illis doctrina, 
castitate, majestate vultus et statura 
comparari posset. Jam vero itaquoque 
e Melitina Mar Joannem in ccenobium 
reduxerunt, eumque throno suo insi- 631 BARHEBRjEI chronicon eccles. SECT. I. 632 l^cai* ^co . OLAtfiaas ■*.a\apJ.o)o 

Uoi9*o] |^ n , Sg, . OLSO . *»31?0]3 >*<JloAjl*| 

1r=K» <^a»oi . aoftu jai^ {] J,ooi90 

_ Aiojo >*ooi ^nq'si . \/Ai» lAVv->o 
_AqtA.lXr>|o _4out?ljk0 — ^gtAa^gj) 
]As. ^ jlSr»X . ^c]o ^*oiAi>^o 

ja^o ,--*)j^a^o fjJ^oVi o^jl «aoi9o] 
jiq^ oS <[«■>? >o r k5 aibo . _* r a^h 

■ i Uii <*j.^a^ j tTfin cooi — ^sj.a^ 
^*a oS V)o . ^* ft . *->S 90^> U^is U>j-*j-^S 
r .s I ooi i^&2 . gisftaj ws] av^, oooi 
i^a^ i^j ^i.|? ^ «4C9 . polo bg&A^c 
<*^> <oAJ| - ftil^o . ^oa^, 111 

—ic «&ena*A*l i.xsoj.a^ g^ia^ pso 
. IjSnnSS — l*o* -*pse lsj.*i~^a^ w^^jj 

<—x>ft,\ . o— ^1o <*0iaO2Uk.? | r u»-Loo 
*SAJ? ,-^Lsl . j, AftA^i.ffl^ w^A9 r 1^0 

)jA&a ,-aX bdoi.^ils] ^0*0^9 
w-oAa w-a^k»o . a-lA^xL^9 l r £*13 
?Q-^f^ >o^9 ^oj^ ai^ 1^|o . IjSonSo 
K4JJ» ai^s >aiP fS . aoia*] . llijqV> dere fecerunt. Deinde e coenobio eum 
abduxerunt Edessara, eumque eodera 
modo, inio majore amore quam Meli- 
tinenses, Edesseni excepere, aurum 
non exiguum conferentes, in tan turn 
ut puellaa virgines et sponsse re- 
centes a se dimitterent prodigerent- 
que armillas suas, torques, peri* 
scelides ac annulos; dicebant enim : 
»quomodo nos deceret ornatus, dum 
pater noster aere alieno a principi- 
bus gravatur?« Postea Edessa pro- 
fecti, perlustrarant Amidain, Mardi- 
nuoi et Turabdin, et satis collegerunt 
ut mille denarios ab ipsis solvendos 
exsolverent, imo multum prseterea lu- 
crati sunt. Audivi enim Davidem, ve- 
nerabilemccenobii Cartaminensis prae- 
sulem, asserenteni quod,cum praesules 
Mar Joannem patriarcham per regio- 
nem Turabdinensem circumducerent, 
eumque etiam habitu ejus dignitatis 
induerent, ille ita violenter tractatus 
flens dixerit : «V33 mihi, qui vobis 
tanquam ursus effectus sum, quo vos 
ad corrogandos numos utimini. Vos 
Deo rationem reddetis ! « 

Quum autem circulum absolvis- 
sent, patriarcham Mar Joannem ad 
ccenobium denuo adduxerunt; at mox 
ut ipsi eum relinquentes abierant, ille 
in Ciliciam iterum aufugit, ut illic 
vitam tranquillam degeret ; dum 
vero aliquo tempore in coenobio Gavi- 
cathae morabatur, Sephtana denuo 
prajfectos Melitinae donis suborna- 
vit, ad ccenobium ascendit ibique se- 
dem suam constituit. Postea perla- t 633 PATRIARCHS ANTIOOHENI : SjEC XIII. 634 ' «# | . 1 * ff? M >o^ 0150-4.? V^So . VaJ 1|.<&^ 

«»iio? ]^.L00jLa gJ-L .tOia*]? 81^0^09 
lgUf4*9 ^0 ,.^9 ]p£JA^O . |^00,^O 

loci \^ |3o . lk>9 *s iJAAa? \^ ^ 
Vis. l*Loo jLaa ^fjio . AaS* o^d <* J 

Va^ . J^c| waI? |39 l^M ,—DO . yiio 

uafLA,o . >onSnS wa.2?aLo D - ^ p * ■ 

. woaJo ^a^ a^"j]o oIclo . Uau» a^La^ ^o 

. Uioo.j.© ^f^0? IfSoa^L **ffiajk.AA|o 
^of^. . J-*J r kj.^ }~l*2..a£0 w-aj-^io 

^09 <*A.O j^aool^ JUD «tA,£0 Uj.A9 ^09 

Ueo^j^o ^©9? ^*9 Ij-aLo^^ . Jaa^AS tus est ad eum rumor, Gregorium 
maphrianura fratrem ejus, qui consi- 
lium inierat ipsum adeundi in cceno- 
bio, postquam in Hael, castrum re- 
gionis Sigarae, pervenisset, morbo 
correptum obiisse, atque deductum 
fuisse ad ccenobium Mar Matthaei ubi 
sepulturam accepit, anno Grsecorum 
1526 (Chr. 1215). Hinc Mar Michael 
contristatus est valde et in animi des- 
ponsionem incidit, eo quod murus 
suus fortissimus destructus jaceret; 
nam frater sic a fratre suo sicut urbs 
a muro suo sustentabatur; atque ita 
exactis a morte fratris sui quadra- 
ginta diebus, ipse obiit in coenobio 
Mar Barsumae 1 . Fertur unum ex ar- 
cbimandritis ad Sephtanum dum ja- 
cebat ingressum esse, et nescientem 
utrum jam obiisset, in fletum proru- 
pisse vultumque suum percussisse, 
dicendo : « vae ecclesiae quae te orba- 
turjw cumque videret eum non rao- 
veri, dixit : « itaque obdormivit, non 
amplius surrecturus, » et porro egres- 
sus abiit. 

Quo audito, episcopi ad patriar- 
cham Mar Joannem in Ciliciam con- 
cesserunt, eumque ad ccenobium Mar 
Barsumae reduxerunt. Ibi maphria- 
num Orienti ordinavit Rabban David, 
presbyterum et monachum, Thomae 
presbyteri ex Chisuma filium, atque 
Rabban Barsumae ccenobii Mar Bar- 
sumae archimandritae cognomento 
Taphschisch discipulum, eodem anno 
quo obiit Gregorius. ') Anapboram Michalis jnnioris laudat auctor gium n. 36. Cfr.Assemanus Bibl. Orient. II, 232. 
catalogi LHurgiarum syriacarum apud Schultin- 

44 T 
I 635 BARHEBRJEl CHR0N1C0N ECCLES. SECT. I. 636 


^» 


^nSVii^ atia^} -*J» wa^jie? 1r* r o ]Aa^o 01^ |.lo Vjjo 
|A1a ]ooi .iSSiA *s . v q^o^U^> 

. VfAfJ^b yr°GA± V-£po ? Wr* 
] t s^ . \Lom£> \Lp\ <*^r^? ^1 'f*° 

^oiaJoA^aI <oAJ]j .01^ >-s As r*$-^so 
^oj, M PI© • v *^ Ur^*^ 

Joa ^c . %«kaA^ ^-oj AJlo . l?a^ 
,]$ioai*o ]A^o oi^ Ipoi^j ^ nSVi ft > llaa? 

OliOA- — -^0 %.- ^ -_ pAs G1J..0 r -£0 Neque patriarchse quies cessit iii 
ccenobio , propter archimandritam 
quemdam contentiosum et valde ini- 
pudentem, ex regione Semaha, no- 
mine Simeonem Tabakan.Quapropter 
coenobium reliquit, adiensque cceno- 
bium Modik, in regione Claudise, 
illic sibi cellam extruxit et habitavit. 
Porro postquam procax ille Simeon 
annum suae coenobii praefecturse ab- 
solvisset, successifc ei Rabban Michael 
Cardus vice sua juxta consuetudinem; 
atque initio istius anni cum famulis 
domesticis praecepisset Rabban Mi- 
chael ut irentligna e monte allaturi, 
occurrit eis procax Simeon atque 
mandatum archimandrite flocci fa- 
ciens misit eos fimura 1 in agrum tra- 
here, opus insuetum et nullius emo- 
lumenti. Quod cum audiisset Rabban 
Michael, ad patriarcham accusaturus 
misit ; at patriarcha rescripsit ei : 
u vos audacem ilium vobis prseesse 
fecistis; at veroubinam sunt Rabban 
Barsumas senex, Rabban Abulphara- 
gius chori praefectus, et tu quoque 
Rabban Michael ? Quisnam tandem 
est stultus iste Simeon ut vocem ob- 
tineat in ccenobio?» Hsec autem epis- 
tola cecidit in manus Simeonis, qui, 
ea perlecta, supra nomen patriarchse 
verba blasphemiae, irrisionis et con- 
tumeliaa, scripsit; postea epistola ab 
eo resumpta missa fuit patriarcha3 ; 
legit earn patriarcha et infremuit ani- 
mo. Mihi uarravit Mar Dionysius, *) Assemanus, Bibl. Orient., II, 233 legit occalum misit.* 
jloi loco \fs} vertitque liberius : « eo» agrum 637 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SSC. XII. 638 AaOOI jLoj.Uk. Uf*? jLi)? . )~*?a\fi? 

Aaooi IjjD* jlsj-*f^Ls9 <afiia^^o . y^^ci 
<ca^o]o . ]gJ|? A^ j_»o . ^a^Jo] 

• loci lASsai jj.©? 'V^Lo . jooi 9U 
^0 lsa*Jo . If^s fL^o ^^0 
^Of-^ aicxjiA cij-o -so , il^^so] l^oo. 
>o}^o * f^» o<no ffij^la^^ \asoj 

•Aj) .O&ff pO . ^1^0 (jf^.QJff 001 wS)9 

*-*..* 5 w~j.,aX as) ^55 ^a^ |g.Loa^^ 

01.^0^9 001 . ^ A«^ fO C019 l?cu. 

t^o] ci»L ,-L© j^JA2»4 l?? a *»? lAa-als 
oiAfoJ? . JIa^p <*oia^L, }a>J»o . |o<n 
. f-a* 1,^ oilio 9^-A.J jJo . la^s 

V*99 V^lie . *«j^k 0£>| — A9 001 

I01AJ9 ]Lp. . ^a^a,.^? oi^al&s —k> 

OlA^OA ^OflXl t 09 r *Jj i^Of^ . jjUfS^ 
\J\ \SflA, gA ^4.9 ^rSV) A, . j-fcf^S9 

ou^ r-4 ^ w- Nv .^A.!!La-sl9 oi^a.^ 
l&Lt 01^ 0001 <-*i~o llom . \cls|j.1^? senex Claudise episcopus : « ego turn 
monachus novitius erara et patriarchs 
evangelium praelegebam; cumque in- 
gressus fuissem cum evaugelio sub 
axilla raea 1 , vidi eum, defixis in istam 
epistolam oculis, manibus tremere 
totoque corpore agitari j erat enim 
statura pusillus et corpore exiguus ac 
macilentus prce continuo jejunio. Post- 
quam autem eam perlegisset, earn 
tradidit Rabban Rubili.discipulo suo, 
qui in Siraeonem minas proferre coepit; 
at patriarcha respondit : ne ita loqua- 
ris, quandoquidem hoc negotium ina- 
jus est quam ut tu ei par existas. 
Deinde surgens parvam sediculam in- 
gressus est, ubi assidue manere et 
scribere consueverat, epistolam ana- 
thematum et excommunicationis in 
Simeonern rebellem exaravit, eamque 
misit in ccenobium ad Rabban Abul- 
pharagium chori praefectum, Elisaei 
filium, qui totum voluraen "Hudra?" 2 
ex officio ecclesiastico memoriter reci- 
tabat; huic sub interdicto prsecepit 
ut eam in communitatc, ne uno qui- 
dem «iud« detracto perlegeret. Abul- 
pharagius vero, quod Simeonis impu- 
dentiatn verebatur, lectionem differre 
voluit quoadusque ad patriarcham 
mitterent ej usque iram lenirent. At 
Simeon hsec audiens Abulpharagium 
convenit , eique arroganter dixit : 
«cur epistolam Gandaphuli non reci- 
tas?" Hoc cognomento Mar Joatinem *) Bill, Orient., II, 233, legitur ^ ^S^-Jofe officia quae diebus dominicb, feriis quadragesimae, 
Jlr* L±*Z cum evangelio infra pectus meum. aliisque nonnullis diebus per annum, recitantur. 

*) ]??&** Hudra sen circulus, liber continens 639 BAItHEBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 640 ao|o . ).a*]^0 Isz^as ALojus . Jj&sjpj 
—IaIaj^o iil at^ ^l*j-0 13 go] ^t- 2 -^ 

GlArpJ. P ^1 y*^> SIS AaJj U^r* 

.]jj-^|J IjOs. wA*9 oi'i^o . )o**£o |ot^ 
^a^^aA itt}-^? c ? 1 H^l ^^ aj ^? V*£oo 

. U^9 3-D wOj.f \-^.0 . {J^hS wJ*£t^O 

VL. JJj ^*£a, ^-£>U a£> jooi A*] y-o 

^Cj-0 1*90^1 IAScOa 5A0O . j. tt^VlS 

lji^a^ — io »a£Jo cij-AJa^ ^orn.l 0010 

f&^ CTLS99I «-^ffl?0 . ^^OaI ^]^|o 

.1^9 A^^k> j^oaluj Ih^aOJ^. ]±*hJ. — Sao 
en,-*.] _lo Ij-AJod _a^l«£a!^ ci^l -4^09)0 
]oai Aa]j lfljJ <42flA 0010 . | r abk^c9 

. <*aia-&oo (JL-aq^. ...asjpo cia?j.aa 

ClA_!s»«9 'A^-SJO . *-ASP ClA-SOj.00 

a^||o ^oai^d Ug£ea^ VL. j.oj-kj~A^9 
aio woA*o . IjSnnSS |fn*io ^<na*&»| vocabant fautores Sephtanae, scilicet 
parvara monetam adulterinam. Cui 
respondit Abulpharagius : /'earn non 
legemus, sed ilium tibi placatum fa- 
ciemus.* Ast Simeon : «omne, ait, 
anathema in eo contentum in te erit, 
nisi earn totam integre prselegas." 
Tgitur congregatis omnibus fratribus 
in festo transitus 1 Dei genitricis Ma- 
riae, chori prsefectus epistolam reci- 
tavit ; cumque earn absolvisset, ausus 
est procax ille Simeon casulam 
induere et sacrificium offerre, quam- 
quam quatuor jam annis ad altare 
non accessisset. Paucis post diebus, 
antequam festum crucis advenisset, 
Simeon iratus est in famulum quem- 
dam, nomine Phuteg 2 : qui baculum 
suum arripiens exiit coenobio indi- 
gnatus , patrium pagum petiturus. 
Relatum hoc fuitSimeoni, et currendo 
ilium assecutus est 3 extra portam sep- 
temtrionalem ccenobii in medio scalse, 
manumque suam extendit ut baculum 
e manu famuli eriperet ; at ille evagi- 
navit cuspidem qui in medio baculi 
erat et Simeonem percussit in ventre, 
qui viscera et intestina evacuans in 
ipso loco interiit. Hinc patriarch® 
timor cunctos ccenobitas invasit; 
perrexerunt ad ilium eumque hono- 
rifice in coenobium reduxerunt, ubi 
ille permansit donee obiit, anno Grae- 
corum 1531 (C/ir. 1220) 4 . mi Bte^- m£ &':■-; 


W-: w m Li: 


*) >*— jJ* I31.X 4,-^i ci-*Jc-*? |?i_l> 6. 0. IT, 234. 
festum migrations Beat'a Deigenilricis Marias, 3) ^j,] co dd. Cant., Oxon. et B. 0., t. II, 

ita vocant Sjri festum Assumptionis B. M. V. 234. 

quod, pramisso quindecim dierum jejunio, die 4 } E xstat su b e j as nom ine litwgia quam pu- 

15 Augusti, cum Occidentalibus celebrant. b i icavifc Renaudotius, Liturgg, orientl. coll. II, 

2 ) w^ZJoa Phurtag codd. Cant., Oxon. et 472# Ed# F ranco f, 1847. Iste Joannes legationem 


fry I' 641 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EC. XIII. 642 ~i~i . U^f.££i joai oAaJj r *09 _oj 0019 
iooAs -Ui i ^r^ ? <nJ r Jai* hhct 

. h^I? Uau U^o ^t+<n . ]A^c 9 ] 

93^9 w.S£^aS0 . wkSljo]? w_I£?0J09c|^O 
|<n£a.*.Vco U0.2J 0001 .OOLaAaIj . <-* r &2>. 

aoi? Ij-^ o^jo a-Als^l . U^s 

o r^°l • H^ ^r* ? l»-4s? *^1"^ 
^Lua* ^(lo? ifioAd Vi.20j ^.Ojl 

. <oai 4?a_^ >*aia-*AAio <&l^A^La^ 
. Ual^i^lj lA*p^g 1j^>o? ^a^J? 

1 001 >0*j^? \^t£o \^£)09 — oj ocio 

o^» i-AAj.^09 . .oaA j4°i . >a~Aa-4o 
^asjj Ut-*? >^? 1-^r^ ooil^^s 
.ius] ^9^? «-o?f jj] . ^aa^l, }J.U 
,--*? ^oJai . si^aL *Q^"||J % ^aal^o 
a^09^1 13 ^j..s£a^ ^oci^ila? VA^o 
. aaaA jj] . w-ffiisl oi^a^ ^r^J? 
cioo . aiA*^£.Sa^ <o<jU.k> ^^.s \jlo 
j.*** JLLaLo . ^ojs-aA^J oAaLo JAlJtO 

• 0{4^» .^ r SL^k 90^9 >Q.AS0gO r ^fi|? 
1*01 a^ 'V-^> • *»3l9o|? w-S0O9O?o|2o 

. <n^Loo sii^s |oci ^fiiias? <.^JJ Uf*? V oJLo 94. Post Mar fpannem eremitam, 
Ignatius qui et Babban David, antea 
maphrianus. 

Post obitum Mar Joannis scribae 
ecclesia spatio duorum annorum vi- 
dua remansit. TumMennas, episcopus 
Amidae, Theodorus Edessae et Chamis 
Turabdini, senes et in ecclesia cele- 
bres, in ccenobio Abugaleb in regione 
Birtse Gargarae convenerunt, et Rab- 
ban Rubili, patriarchae Mar Joannis 
pise memorise secretario, praeceperunt 
ut maphrianum Melitinas adiret eum- 
que ad ipsos ad electionem patris 
communis pro more instituendum 
adduceret. At Rabban Rubil, ut erat 
astutus et prudens : « maphrianus, 
ait illis, non est ita infimo in ecclesia 
loco ut cum ccenobita qualis ego sum 
pergat ad vos; sed decet ut duo ex 
vobis episcopi eum adeant. « Illi au- 
tern, ob suum in maphrianum odium, 
episcopos ad eum mittere noluerunt ; 
sed discesserunt et reversi sunt singuli 
ad propriam dioecesin. Porro eodem 
anno mortui sunt oranes tres : Men- 
nas enim Amidae et Chamis 1 Turab- 
dini obierunt, Theodorus vero Edes- 
sae a monacho quodam, quern excom- 
municaverat, invasus, interemptus 
interiit. Turn maphrianus, assumptis Bar- raisit ad Joannem, septuagesimum quartum Cop- discimu3 ex Assemaiii Sibl. Orient. II, 235-23G. 
torum patriarcham, cognomine Abul-Maged, cujus *) In codd. Cantab, et Oxon. ■ "» - ^ - 
legationis mentio fit in cod. vat. nitr. 2 fol. 5, ut ut ponitur supra in omnibus codicibus. 

45 1 643 BARHEBR2EI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 644 j^j.4.0 . i^]]) "lim*? „ m > *>]. J.ra^a.09 
i9^? j.l*i^A opoio . |?9aai£9 wSSasIj 

—So ,a^LffiJ? _Sas] . 1 j~».v ,-Lo \.L^ 

Cl.'^3 fllO CUSA* 0^]|o . i^|U99 U^*^ 

|3o . jJU^a ^l^aAi >a^o|3 l>^>^? 
. ^1 4 1 n^| <nA^U>09 jJj-^&SPj ^,3j„^a 
oi_*A*1 ^a.a^*?? |^1a|.a..^o ^, Ago 
% ^oAj] —A^a^^j oatLo . ]^o^a^4 
^D9 aViS* ^ooi^so . jjj >iSa> Jj| ws| 

• QJmO J.S 0010 . j^ojlJ OL^k lj-&A-9 lisO 

\Ztrlzi] o) ^oAj| ^A^^i -a^9 . j^ol 
oijo]ai^^oo . Un ^ls]9 oi2nS<ii*V) 

Ua^mO J-DjJP —So 'Ajftt o^l 9 l^ r ^? 
^01 _^0 — IaSo] _-J~ifcO . OlS 00019 

^o^aJo isj-fcj-^s )a-.^ >oaaJ w£oi; 
,-k> oi.VunnS lA-o?") ^j^Jo . j^oV^]^ 
vp-NAT^ * <r° t 0<Tu ^ ^i^o? iiia*oOso 
.A^a^»9 _L6 JJj . JILpoa _^> , rftAa |3 
. i-^j-N^ lonSVino . l t nS^o jA^Sao 
oiA^5*o2^.amJ ^1*9 ^.aSS wcJAiaJ jJ? 
^ooi^so . <*A^o ^oiljoi . mJ.g.A.ZLe* jilaJo 

—AfAOl . <0£)| o| -^f^o] 1»j~^9 GUJLS conone Callisurse et episcopo Areas, 
necnon Eudoxio 1 Barbitra Lacabenae, 
cum eis ad coenobium Modik per- 
r exit ; venerunt porro ad eos Basilius 
ex Kolba , Castri Zaid episcopus, 
et ceteri circumjacentium. parti urn 
episcopi, atque aliquot dies familia- 
riter inter se conversati sunt. Dein 
maphrianus illico supra ccenobiuui 
tentorium fixit, ut gravamen mona- 
chorum devitarent : atque cum iliac 
abiissent et sedissent tota die ilia, ma- 
phriano dicere cceperunt : «quousque 
otiosi sedemus, negotium ob quod 
congregati sumus minime curantes?« 
Maphrianus autem respondit : «ves- 
trum est placita proferre; in quern 
vos consenseritis ego pariter consen- 
tiam." Atque inter omnes convenit ut 
Barconon primus verba faceret, ac 
deinde singuli quod visum esset loque- 
rentur. Barconon ergo hsec dixit : 
«optime novistis, o patres, infirmita- 
tem hujusce temporis nostri, necnon 
egestatem ecclesiaa a schismatibus et 
dissidiisin ea exortis impugnatse.Nos 
igitur abstinebimus ab eo ut iterum 
cum patriarcha per regiones circum- 
vagemur, et ad ejus sustentationem 
eleemosynas petamus a fidelibus, 
quippe quos nostri jam taedet. Itaque 
alius nobis hodie non convenit, nisi 
qui sit potens verbo et opere, necnon 
pecuniae vi, qui prsesidii nostri non in- 
digeat ita ut ipsius ruinas instaurare 
ejusque inopiam explere debeamus. 
Haec est sententia mea.« Et responde- ft ') < a&ao r -£) . Hac ratione scribont syri Thesauro syriaco ad h. v. 

vocem grsecam Ev<$o£o;. Vid. Payne Smith in 645 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SjEC. XIII. 646 ^9 . A.4a12a95J.3 ^001^ j.io| . J.aJoS 
v CUO| ^] j]] . U^-jo lien Wfi> >G-^? ^ 

^Aai^aa cjjjmo oi Ao; joi^j ^ A i°V 
1h»*] ^oai^oo . ]AaJ$:^o |Aa1*09 

. lA^Lo 'A^aa^jo |j-»^ »V^ aiaso 
o^|o ^oi nnjffl o . jJa^a^X oil, c^dAso 
oil OjhS^c . |Lk»o^ ^j^o ? Ij^ea^ 
tea_l. wi.oid^ Qf.po < UsaJcjAJo^ • ^lA^^Sej ^a9 1 r iu*| # fllAA^frkfc!*, rant omnes : « vere dixisti, o pater 
noster.// Turn episcopus Arcae, qui 
valde animosus erat, dicendi peritus 
et ad respondendum paratissimus, eos 
libere allocutus est : «si ea est, inquit, 
sententia vestra, jam nullus est nobis 
hodie qui hujusmodi qualitati et tem- 
pori respondeat, prseter unum patrem 
nostrum maphrianum, quern Deus 
cunctis spiritualibus et corporalibus 
ornavit decoravitque.» Atque omnes 
siraul dixerunt : »dignus est et ido- 
neus ! « Maphrianum vero, cum abnue- 
ret et assurgere vellet, sedere jusse- 
runteique dixerunt : »rogamus te ut 
temetipsum Deo tradas ejusque eccle- 
sise, ut accinctus ad opus surgas, 
eamque sedulo regas.« Postea coeno- 
bium ingressi sunt et percrebuit rei 
gestae rumor. Porro illi consensionis 
litleras conscripserunt , eoque as- 
sumpto perrexerunt ad ccenobium 
Mar Barsumaej illic ejus synthronis- 
mum perfecerunt, legeruntque super 
eum orationem dementis, quas est 
patriarcharum propria; tradiderunt 
illi quoque baculum acanonibuspraes- 
criptum, eumque in throno circumdu- 
centes patriarcbam Antiochiae et to- 
tius Syriaa proclamarunt, die domi- 
nica Pentecostes anni Graecorum 1533 
rC/ir. 1222) 1 . 

Illo porro in coenobio relicto, sin- 
guli dioecesin suam repetierunt. Prae- 
fecti autem Melitinae, eo quod as- 
sueti erant aurum a patriarchis hu- 
jus praedecessoribus accipere atque ') De ritibus ordinationis patriarchal vide supra col. 511 not. 1. lit ■R?;. 647 BARHEBILiEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 648 ^a] oooi _-A^a?alo ]?,** \-is» <™a]o 
^a^ *£>] o?^ . U*H» '^^s i-K^e 
. J90A3 ciJio a!^o^o wlflc-k^JL^I n*j1o 

<.a£U . Ifl*' ^*AJsO ^OOt^ ,JD01a ^oo 

^a^Jo]? )r*p£> *oA# ^° . Ir^e^^ 
^o<£ loaio • 8^1]? jlm*? jSnfu>Ao? 
. Z'^s fA^ w£o^ tJzcZ ^do . Ir^eJ 

.^U^as?? oi2 r ^a^ Ij-aal v o^"|U? 14J? 
. ^oi&Lo^o Pl.l^ll? <n^ oxatf ^a? |3 
]3o |p£C&!i U±o fS> ^? {.s^f^Ls 
.A-a&pl J}? MkM i^f-^f-^ n w > n k] 

{,.^0 V|]o 01 r *k^D w£LSJO . ^OOtl^O 
. w^iloJwO !,-»*=>] O^vOO • i^o^o ^aJ] 

| j. a \||o i-s^i^ls Va*| l«^^ 

r S *fcl*«^4^£ ^120 . 1^8199 U*r° 

oiA^ol» cioji^oo . oi^a^» aa£L3 a^ol 
aoj-09 J^.a^.9 j«o^ >a^.j^o1? en A^ 
ai^k a*A*l 1U.afl7 |^C9J~o <-s|o . 01^ 
ly^r**? . aiA&24»^tf?o IJofa^o? Ur*? 
w^Ulklcj Ula^o? 1^9*0 0J.A a^ ,-A? 
^o.^Nl? j,.^^ l«^o| ^o^k ojpA-o 
. a,,, *ls |y *Sn]o . ^^cja^ r©V**J in se mutuo veluti tributum im- 
posuerant dissidii vitaridi causa, si- 
militer ad Athanasium miserunt ut 
ab eo solitum donum exigerent; qui, 
elargitus illis ducentos denarios, cce- 
nobium 1 reliquit, et profectus est ad 
monasteriuiu Zonicratae, in confinio 
Castri Zaid, ibique diu consedit. Hinc, 
transniisso Euphrate, moratus est in 
coenobio Abugaleb. Cum vero solta- 
nus Aladdin Kikobad 2 venisset Meli- 
tinam, coenobii archimandritae ad pa- 
triarcham miserunt ut rediret et simul 
soltanum salutatum adirent : at non 
exspectarunt donee adveniret sed 
praecesserunt eum. Patriarcha igitur 
pervenit ad coenobium , at ibi archi- 
mandritas haud inveniens, exacer- 
batus est quod ipsum non exspec* 
tassent, atque ipse statim egressus 
processit eosque assecutus est in via ; 
in Tachnisch simul pernoctarunt, sed 
patriarcha cum eis minime locutus 
est, verum mane profectus est ut di- 
versorio uteretur in coenobio "Curso- 
ris«. Quod cum audiissent incolae 
Melitinae, ad ilium exierunt, ej usque 
cellam terrae bonis impleverunt, una 
cum pannis pretiosis, quos ei obtule- 
runt ; pariter piurimum cerae attule- 
runt monachi Macronse et Sergii. In- 
terim archimandrite urbem ingressi 
in atrio sancti Melitinensis hospitati 
sunt, et miserunt ad emiras praeci- 
puos ut ad conspectumsoltani admit- as 

MM *) Coenobium scilicet Barsumte ut habetur in nus renuntiatus fuit Melitinae post mortem Ezad- 

codd. Cantabr. et Oxon. dini cicai anno 1220. Cfr. Chronici sect. I text. 

2 J Aladdinus, Kikobadus, quod nomen Bruns syr. 465, vers. lat. 478. 
et Kirsch Elaaldinum Cikubadem scribunt. Solta- ffifli^ 649 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SjEC. XIII. 65 . eijA-o ^oAJJo \e£J 'A-aL?,«d ooi 
. )2ama^o 2.o' r ±SLA, V±£Z gallon 

\jlo U^A^ ^.ioOA -Ipffl ^s ^^51 

. Ug&edL) \1a,9 «AdLo \oiJ? J^atf 
ciA_a.So~4,Ajd lea ^cioAa|> «-**»lt.** 
a»l*aj£6 l_s> Isssalopo ^l^az»> 

jjUg.4.*^ ^ a^jo wa^Jo . JAaS»£«30 

sin 'A^o . ^.^j^Jas, jLi*^ V_i> 
lA-x-^n^ A -°4° • l«-^a^ \l1o 

]^So9 V^ifl V^^Lo **$.<* *|O01 JJLS9 

1 JaLt^! j.^J.^a^ ]oci *a&6 |3 j.U.fc 
*J^4^° . jL.a*0i clA, ^c.1>.2 J3? 
wflo^ jLioo . as? \j.ai^cZ )2'io A 
Jjjjpomo .ijieoik} Uxof^. |^ko Ija^L 

. jlmiiS b r MO . ]A-kJu3 
aiJ^ A-a.*5 1 051 ]Llfi}a ct-ae terentur; at emirae responderunt : 
«audivimus patriarcham pariter ven- 
turnm esse. Ille ergo ingrediatur pri- 
mus, et vos post ipsum ; ita enim 
postulat ordinis decentia.« Deinde, 
cum dies statutus advenisset quo sol- 
tanum adiret patriarcha, et una cum 
illo archimandrites quoque ad portam 
regis accessissent, soltanus patriar- 
cham solum cum donis ccenobitarum 
ingredi jussit; dona enim ipsius pa- 
triarchse Basilius Gerahah, qui minis- 
terio soltani addictus erat, reservarat, 
dicens ilia filio soltani et eunucho 
magno hujus prseceptori offerenda 
esse, quod et ita fecit. Porro patriar- 
cha ingressus est et a soltano bene 
exceptus fuit; apprecationes obtulit 
illi vocibus arabicis et persicis mix- 
tas ; cumque exiret ad januam inve- 
nit archimandritas moestitia affectos, 
earn ob causani quod acceptis ipsorum 
muneribus ipsi ingredi baud potue- 
rint; consolatus est eos patriarcha 
eisque comitantibus ccenobium repe- 
tiit. Decoravit ibi cellarn patriarcha- 
lem pulchris picturis; praeterea tec- 
tum fornicis templi a Mar Michael 
recens aedificati pi umbo commuuivit, 
eo quod luti linimentum non suffice- 
ret ad compescendum humorem, quo- 
minus interius penetraret et mirabiles 
illius picturas laederet. Exstruxit 
etiara amplissimis irnpensis mcenia 
lateris septentrionalis ccenobii, fossam 
fodit in rupe durissima excisam et 
arci circumduxit. 

Eodem tempore ortum est inter il- 
ium et coenobitas dissidium circa visi- 

46 mass 651 BARHEBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 652 I^AfAA? aasJ'o . oooi oA^so o^» 
.A^atf <£<£* <*oia^> ^eXaaJ vf-^.l^? 

...^^k* COI . U^9?l fO »tfal)a*? 0G19 
gj -^l^^U^^O <Jt^ U*}$ . | Off! j.Si.Ai^.3 

oooi ^ooi*A*1j >AOia-|J Ij—a^l ^^ 

1.2a jm jooi oA*|j W>r^? oci ^spo^kjjao 
-oia^ VaJ2] . U>r*r^-? UA-i^o 
fjj^s ^ ^ *- f°° • ^r*r*"*' * >a " Sfc I? 010 
a-sjl o,?^o . JL4^o ^-"» <"M^> 
J_ia!^> wOiaJo wsci?2] I^ca^^o %b£ 
w^Uo • i-aaas — Jsoo iaoij ,-Sso looi I-Lo? 

l^ooi h»° 1*Pl ^'^ ^"" s? l^ooV 
lx%4aaa ^fe* ^ v oJ] ^5?1 \|lo.lfl*» 

*i-*o vaJoi ji-lo?^ IpS^ ~-as"o 
. U^om 'Alio p-*!^ ,--ie >.&&&* 
1?1*?; Uc£j 'oo^e jJoi cv^sj . iiolo 

j^<X ^Op^oU? l}\ t-a^O i-?l 501.^3^0 

.a-sO-^ Aa-^ HI v a-io . <oooi^ 
yso . ^oA-,VajtS2lo, **^u <cAa1s2*9 
. o'oi l^oi J OL^O^k 1 $4,^*90 1+som o}*» 

a-asoio ^oiaaJflJo • ot^a^ oa^j^io tationuai negotiumj jam enim illius 
magistri Rabban Barsumas et Rabban 
Michael Cardus obierant, et profecti 
erant archimandritse ut apudsoltanum 
accusarent patriarcham : quibus se 
junxit etiam prsesnl Melitinensis Dio- 
nysius, Tereuaisefilius, qui^nws Alepo 
ordinatus fuerat; Mar autem Ignatius 
patriarclia factus Melitinam ei adjudi- 
cavit, illius fratribus qui erant e praici- 
puisMelitinaeoptimatibus honorem de- 
ferre cupiens; similiter Basilius Arose, 
patriarchal amicus et familiaris, per- 
fidia erga hunc usus stetit e parte ar- 
ehimandritarum. Cum autem audiisset 
patriarcha eos Melitina exiisse atque 
ad regem esse profectos, illico quid- 
quid nuri et argenti possidebat accepit 
ac marsupia consult oblonga et an- 
gusta, eorumque singulorum tres 
partes zuzis imolevit, quart am vero 
denariis. Eos povro, dum in caupona 
quadam divertebant, assecutus est et 
juxta ipsos hospitatus, dixit eis : 
«quonam tenditis? An ad me accu- 
sandum?" Eduxitque decern ilia mar- 
supia, et ccepit ex unoquoque partem 
auri effuudere, dicens : «totam Lstam 
ingentem denariorum summamexpen- 
dam, et efficiam ut omnibus sseculis 
spectaculum sitis. Quidnam ergo vo- 
bis eripui, quod contra me conveneri- 
tis et me minis insectemini?« Cum 
autem omne aurum istud prsesules et 
archimandritaa vidissent, inflexum 
est dorsum eorum, illumque statim 
amplexati sunt eumque, facta recon- 
ciliatione, secum assumpserunt, una- 
que in coenobium reversi sunt. 653 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SSO. XIII. 654 •>■£■. j^Aa oUicj ^AStf . ju»iiO?| j^> _Lo 

aoiouk] —So loan |*le J3 ^l^A^Las) 
^jj? ...oamJI . ^^ cilaL, s-A^J? 

. jp£a^? l^j.^4.? —1,0 ws|o . oi^a^k 

j^j-As V^.o . <&]] aiia^ {.££2* |.J?ttjo 

]Al* r ^o? (Ia^ ol^s *n£j .ua2A^ojs.Af^a 
ws] JJLsoio . U*o]^d ^aia^klo . oil*?o|3 
aaaJ . >cl^5o]3 'Vllo ^so . nnSn 

.»ai^ ilo^ . j-kj^La^ gaOm 1^9 l».^flo 

Ij-oAiej feoAo a.^» p£> . ai^ loci A^lj 
^Xi^e et-lisc? on . U-JCmAsp]? 
<oJaio i~ij~As \^o . Ja^soo as^*.j.^s 
A*| . ]A^ r ^o9 li-» r £> °f^° <n^^? 

£*£*? ~A^&dfc . f+fAOl — A9 (JVO jcCl 
I^JO wAx^l lASsOO* ^OJi OOG1 fSQ Tunc patriarchs secum statuit ut 
ulcisceretur de Bar Jereraiae, quippe 
qui gravius quam ceteri dolorem ipsi 
effecerat; at quia Melitinae quidquam 
cum eo agere propter fratres ejus non 
licuisset, de petendis Jerosolymis co- 
gitavit et Bar Jeremiae ut secum pro- 
ficisceretur permovit; eum pariter e 
coenobii archimandritis Arias Castri 
Schyrae et Saliba Kuphlidae, aliiqae 
prsesules comitati sunt. Itaque pa- 
triarcha Antiochiam ingressus et ho- 
norifice exceptus est, et similiter Tri- 
poli : in ejus occursum omnis populus 
civitatis exiit eumque solemniter in- 
troduxit ; ita pariter in Aco. Cum au- 
tem Jerosolyma pervenisset, monachi 
Franci "Pherpherschuraie 1 « in occur- 
sum ejus exierunt et magnum patriar- 
chs exhibuerunt honorem,eo usque ut 
ilium, quod viderent ob podagrae infir- 
mitatem qua laborabat non posse am- 
bulare, manibus suis portarent : in- 
gressi porro sunt per portam columnse 
appellatam, qua gradiuntur patriar- 
chae ac reges, patriarcha ejusque socii 
post ingressum in ccenobio Magda- 
lense hospitati sunt, in quo tunc tem- 
poris septuaginta monachi ex nostris 
morabantur. 

Quum autem ibi aliquandiu ade- I: ') )— *yo-^i^^9 Pherpherschuraie. Quinam 
monachi hac voce designentur non ita in proinptu 
.est definire, quum hucusque hujus vocis, European 
forsan potius quam semiticte originis, significa- 
tio et usus nos lateat.Assemano (Bibl. Or. II, 373) 
}— j^Jfs }_-.Vc4^$^ J_J,'| sunt 'fratres Fraw 
corum prasules.* Ha?c autem versio vera voca- 
buli translatio non est nee difficultatem solvit. Quum autem in Palcestina tunc temporis alii 
non esseut ordines religiosi latini quam Tem- 
plarii, Hospitalarii , et Fratres Minores qui- 
bus commissa erat custodia sancti Sepulchri ; 
quum aliunde Barliebroeus templarios {Jo? 
hospitalarios ^jI^a-mb], constanter appellet, 
hinc J— ,Vo^^^ esse fratres minores non 
immerito forsan conjeccris. I . 655 BARHEBR^l CHRONl'CON ECCLES. SECT. I. 656 cia^, l^i«u wiJl Ur*? v 0<n ^ rant > adiit i P S0S monachus <l uldam 

, Abyssinus 3 Thomas nomine, quern 

^o ? ^cia^^ 0001 ^p^lo . -»M°° nobili inter Abysses genere oriun- 

jjoi^o . U*aj»? VniftjLio o«n|^eoia^ dwnessedicebant.Cupiebatille regio- 

,*. 1, ~ a i flrt nis Nisroram metropolita ordinari : 

cio^^ ^^* ^ «* *>« ^ d - abug de causig illegitimam; 

y l-Jj^atf . i-iasol? <osi-^? H^13 pr i mum quidem, quod ilia provincia 

vo 1 ^ *2SA t** Uso<&** sub ditione sedis Alexandrinae erat, 

^° ^ ' ^ ^ * " . ac proinde patriarch* illi, minime 

*a Ur-ol t.^2. Us^soai ^ *<*? yero p^riarchge Antiocheno jus ordi- 

oai^ oi^ v a^r° • l*^^? U»»»? nationis competebat ; secundo autem, 

, ' . , , , . u quod a tempore institutionis Abyssi- 

14U~h*»* ^1 -"•*•» ******* nomm^^.nuUuseisexipsisme- 

_*Z?^5o . Uaa-^uH Ur*r^^ c ^° tropolita ordinatus fuerat, sed opor- 

fl fcji- .0-^04 lie, ^ -« tebat ut vit aliquis ^gyptius > eis 

n HAS!-; v p- ^ praficeretur , cm porro ipsi exacte 

. v ooO^ ej^uie ,o«i> —r^l ^°^ b e diebant. Atque hseo coDSuetudo 

;« i«o t -»« w— <' - 01 W 3 ' feTe similis est ei qure apad nos w ^ 


Babemnus, j... _i. *"*" ! I;' ! i incod.Oxon Uaht/ssmusvt\ Aty*si*iu,qpo nomine 

JSthiopw U^'» et ^"^ l-*^'* 3 hic d * si " 
gnari vidcntur, sicut supra col. 229-23i U-caJ 
appellantur utriusque rcgionis, Nubias scilicet et 
JEtlnopiffi, incokc. Observat Kenaudotius, ffhior. 
palriar. Alex. p. 284, auctores grascos et latinos 
uno eodemque iEthiopiae nomine utramque regio- 
nem designare. 

Porro iEthiopes primum smim episcopnm S.Fru- 
mentium amagno Alhanasio, Alexandria: patriar- 
cha, acceperunt. Hinc iGtbiopia continue* sedi 
Alexandrines fuit subjecta jusque fuit patriarchal 
Alexandrine nominandi atque consecrandi jEthio- 
pum metropolis. Inter canones quos Jacobitte in 
suis canonum collectionibus concilio Nicseno tri- 
buunt, canon 42« in versione Abrabami Eccbel- 
lensis haec statuit qute prassentem Barhebrasi 
locum illustrant : «A r c palriurcham sibi consliluant 
JEthiopes ex suis dootoribus, neque propria elcclione, 
quiapatriarcha ipsorum. est consli tutus sub Alcxan- 
drini po test ale, cujus est ipsis prieftcere calholicum, 
qui inferior palriarchu est. Cui prafato in patriar- 
chs-, constitute nomine catholici, non licebit metropo- litans constituerc, sic\U constituunt patriarchs. 
Flenirn honor patriarcUatus illis deferlur tantum- 
modo, «oa vcro potestas - Quum autem bares.s 
Jacobitica Jfcyptum et Jlthiopiam pervas.sset, 
patriarcba Jacobitarum Alcxandrinus sibi ampuit 
jus mittendi metropolitam ad ^ibiopes seu Abys- 
sinos virum ^gyptium quern volebat. Narravit 
Barbebraus supra, col. 229-234, Abyssinos s«- 
culo sexto liareai Jacobitica fuisse imbutos a Ju- 
liano quodam presbytero qui ipsis episcopum, 
virum JEgypf um, nomine Theodorum, e Thebaide 
adduxit,, -eosque sedi Alexand rinse Jacobiticse sub- 
jecit. Quum autera Mabumedani Melchilas ex 
Jkiyptoexuulsissent, patriarchffi Alexandria Ja- 
cobilte onmes ^Itbiopes in errorem monopbysiti- 
cum induxerunt. Legimas in Historic, patriarch. 
Jlesandr. p. 170 et passim a tempore Benjamini, 
qui 38 in serie patriarcharum recensetur, banc a 
patriarcbis Alexandras servataro et nsitatam 
prarogativam, ut, mortuo metropolita sen abuna 
iEtbiopum, alium in illius locum rx ^)gypto in 
JSthiopiam mittereut. Qui mos usque bodie fuit 
servatus. Cfr. Pougeois, V Alyssinie, p. 396, sqq. 
Paris, 1868. 657 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EC. XIII. 658 Ig^t J—JOI jL^09O . 01^ — * r ££kAAla0 

J.a^Jj.^0 _a^aaLs |3 j-ops/ia ^o ]31? 
ll^o |aA . U>j>aki ,o<n.^ ^ftf^Al? 
. <nS^^j.Lo ^.l,a!b> «*cioA*l )j.£.tfo 
. U-*-^^ ^o^» Vjl? on ^aj j.A.Asa^.1 
: »flLalcj josi ^ocifrasQa jla] ^o<n"|^>o P 
\~A2so wtfa^^l^l **jlo ,-*9 j^j.^i.^.s 

<*JL& w-iaa-^^ja^ 0019 -ici A«^2uo 

|o<JI~J CGI .-A.*^ Ut-°Ai£>? JA-SC9? 

A^d coi l^a.j»j'as .oflL-A?2? l-xa^ 

%*jJP|0 : j.^j.UBaS.9 C9I0 |.A3a*^.j]9 ') Incodd.Lond.,Cantabr. ctOxon. usa^oo^ 
I.uklits; in cod. rom. juxta Bibl. Or. ll, 372 

.._- »w V*»,\ Lukluk, cum quo facit Renaudotius 
qui in #m. patriarch. Alex. 57G scribit Laklak. -) J± Arisch vel ^/w ut scribit Asse- maaus, Arabice El Arisch, nomea torrentis et 
urbis art mare mediterraneum in deserto Idumeas 
inter Paltestinam et JSgyptum. Torrens ille effor- 
mabot litnitetn inter utramque regionem. Urbs in 
vcrsione LXX et apud auctores Graeeos vocatur 
'Ptvoxo).oupa vel 'Pivojt&oovea ; a Guillelmo Tyrio 
Lttrissa. Cfr. Gucrin, Description de la Palestine, 
t. II, p. 237-249. Paris, 1869. Arisch urbs erat 
cpiscopalis patriarchal us Alexandrini. Cfr. Re- 
naudotius, Liturgy. Orienll. coll. I, 423; Le- 
quien, Oriens. Christ. II, 542. 

3 ) oJacobiia, inquit Lequien Oriens Christ., II, 
1443, lliero&olymis aui ritus cpiseopum ipso fere sui 
schismalis tempore crcavere, sed cui nulli deinceps 
videntur dali succcssores, usque ad sasculum duode- 
cimum, quo Fraud nostri Palceslinam tenuerunt, ut in Oriente, ut non nisi ex Occidente 
sibi rnaphrianum ordinari Orientales 
admittant ; is tamen sermone ac scrip- 
tura dioeceseos suae hominibus conso- 
nat, ./Egyptius vero qui ad Abyssinos 
pergit eorura neque sermonem callet 
neque scripturani. Patriarcha autem 
Mar Ignatius dissidium habebat cuui 
Cyrillo, Lukli 1 filio, patriarcha Alex- 
andria; causa erat quod Cyrillus li- 
rnitem, a patribus nostris antiquis in 
loco Arisch 2 appellato, utriusque se- 
dis, Antiochense videlicet et Alexan- 
drinae , tanquam termino habendo 
positum, transilierat , atque metro- 
politam Jerosolyuiis 3 ordinarat : ad 
hoc vero peroiotus fuerat, quianobiles 
juri.^periti ^Egyptii, cum Jerosolyuiis 
et in tota Syria frequentes essent, 
conquesti fuerant de episcopis Syris, 
quod videlicet ab ipsis utpote pere- deducil Assemanus lorn. 2 p. 374 ex Gregorio Barhe- 
brao Hie porro liietosolymorum prasul, solius 
episcopi nomine donabalur, ot Antioeheno Jacobita- 
rum subei'at patriarcha: ;postea lumen archicpiscopi 
tilulu audits est, ci ipse deinric eliani patriarcha did 
voluit. Inccanobio Magdulenm morabatur.a Uoptitte 
vero nullum Hierosolymis habuere antistitcm 
ante hunc, quem ordinavit Cyrillus, Lukli fi- 
lius, circa annum 1237. Hujus rci historiam des- 
cribe Renaudotius Hist, patriar. Alex, p. 579- 
5 SO. Exindc discimus metropolitam a Cyrillo 
ordinatum ab Ignatio fuissc excommunicatum, a 
Francis vero iu sua dignitale coufirmatuiu eo quod 
teslatus esset eanidem se cum illis fidem profiteri. 
Addit Renaudotius : uQuanlum colligerc ex variis 
itincrariis antiquis et recentioribus possumus, vide- 
tur hinc originem habuisse nova ilia et olim inaudila 
apud Jacobitas /Egyptios Hierosolymorum metro- 
polis. Sam ab illius instilutione qua: tcntata olim, 
nunc vero ennsummata existimanda est, originem 
habuere antislites, qui Coptitis ad hanc usque diem 
in urbe sancta prefuerunt. a 

47 t— -J.,.. . .^-j<&jzrr«w!v — '■■'"■ --x.^g^T! 659 BATlHEBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 660 


>a-^? ^^1o >cu^?oll Jio^io grini sermonis baud recte regi pos- 
..»,".».-, sent; ac propterea ille ab eis com pul- 
^ r* ► * *V ^ ^ sus pastorem us ex ipsorum popula- 
te al^o : Uiatf ai^aso >a^.*5oU> r j^ us or din a rat. Quae quidem etsi 
.y <AVa >c^ U? U'iaa Isoa'sus] just a esset causa, non tain en decebat 
x » i i ,i religiosum Cyrillum ordinem pertur- 
.^, ^fa^joi.^ A*U» ,?«*. ba ^ ; sedeumoportuisset .«^p tium 

^cot-^ ~»frtf1 -«°$^ r-° -*^° iu ura remittere ad patriarcham An- 

: *<n U^ ,-sl l?«o . Uw V =*J^> tiochise, a quo legitime institutes 

, * \ , ;« w^ fuisset. Hanc igitur ob causam vo- 

un^w* u^ *±** ^n * *r* lnit patriarcha Mar Ignatius clavum 

l+r&s ^oJ^ U] • I-&24 Vp^iaJ? c | av0 ex p e ii er e*, et inordinationi si- 

U^a^J oj 4 , A V.^ 8i^. tfo Usa*^Jl? militer inordin^ira occurrere, metro- 

, , ", , > a n^« . ;«. politam nempe consecrando Abys- 

. i^oiaj ^M». >*— ■ sinis.At statim sibi statuit inscns fra- 

ia^i^is ooi ^ 1A^ 1?«U3 ^S,f° tribus «pherpherschuraie»Francorum 

oa^vo^ lAams lAa» w»a*.Al^l ^ doctoribus nihil attentare, ne -^gyp- 

„ . , , , u ,n tius ille metropolita qui Jerosolymis 

ZuUoo^ 13 . . o^a.lyo l-faaajio ^e morabatar tumultum excifcare t - itaque 

. Ua'a^ oj.^^ w4»j.aik) ,.» ^ojjj Mar Dionysium Claudiae, quiet Saliba 

U^], \l^s r-'^o? *a*-^ V*^ Haripha, ablegavit ut negotium ipsis 

* ' , .,-• , .. ' . Q significaret. Hi autem dixerunt : .»le- 

|3 *,* U^ ^^^ • ^'^ •*»« gem ^ cit0 violari haud decet; sed 

6<n oj^U^s «--fc.a^J U^a^? . »~^J patriarcha sibi temperet donee ex nos- 

a V s . loot >a-l-MoU ? U^sa^l tris aliquem ad Cyrillum mittamus, 

v "\ - * . ut manum suam ex hoc loco amoveat : 

ooi? t- A 5c^x>? *.-» a*? -P 1 '. ^ od si recusaverit, turn in omnibus 

. U>jjfc^. v a^l ^?o]o . la*r" i^i*^ q U£B CU pjtis vobis legitime adjutores 

)i-6.ia^ A4«^-ovj P? . oj^cl <aJcio erimus. «Verum patriarcha, qui, quum 

- . „, i M . , res aliqua ipsius animum subiisset,il- 

»■ — t-* r*t-6 ^ ^ Hcoadeamperficiendamferebatur,ne- 

wUa^AJa^? oi2a!i. ^»*? ^e ^-»» ?r^? quivit impetum suuai cohibere sed pos- 

s'^s^cAaJ |1 Jo . I*?ffi ^ °»r*l ^-^P? tera die Nigrum ilium ordinavit. Quod 

U, , " cum audiissent«pherpherschuraie»ira 

x r ^-- succensi adieruut fratres templanos 

i^i-^Ls . ^oAJl <^>g Uai^ao ^aa^ et hospitalarios ; iisque ita commo- 

^.^ Uao. '^ooi la±x r^? V^ie ,-*? tis, convenerunt ex toto ccetu hono- ») Locotio proverbialis, tantumdem valens ac : par pari referre. 661 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EC. XIII. 662 I |oai l-js©9A«isa <Tt r ji!ia . ciA.su- A._j»io 

. Cfll U^-SO^ OU*^! U^5a*5 OI^Ail^ 

U?A^xo]o Uc? \Z] Zcl± o^o . |Aiau»o 
]A^27 \.s _Lo aAlo^lo . .aj] a-^jo 

^o^ILaJ? s»ai j.^o coA-ao . {..a? 

oiAlo-j ^J-V 3 °^ • lAl* r *o Ijsij . Aj] 
.y£LAsao oxa^ A^i^A^ 11 £ 1 • ^Jaalo 
,-1*0 . v ^a^ A*^1 Ulffls] lj.£^ |31 

y lSo? i^OJ*S jLk^AA.^O Jjj-OCLS \.^S0 

U„waSxi3 ]3 1,^1. V^k> ^o . ^Jfaio 
,-a^ ^fflk?] . yl^oo . ,_o Aa^Lq^l 
^ja^ llsulo HI iLliflV» . ,A^o Aajo 
,-aj t-<»i«M> • Ia M ^ ^as ^ ^] jjci 
}a-^o^lo sAtno^^i ^ooiAbuM) 'AlxsJ 
(Jo . mZo^so ^*?a^o >*o>asl ^._jd?o]o 

01-^ « — iaolo J^j.A^ ]i£9 -A.iaoJJa.A9 

. |A^ul lie,] >a^ >*^ ? . L+Uhasao 

. A3) J3o w£Lki^| jj|? f-^ ^ ^A£ 

. ^oot^ £c)o Vaj14 j. A r^ s ^* r *ci 
P ails jjoi M . .oaA^io V^ ll) 

Aa]^*9 IfO*] wAit) . AaOOI ^Ai) Uj9 

]oi . .aa^ Aaooi' ^^i ip*. 'S v c aal^o tf ooijg^, ^a-s^a^ ^, r ^9 l^-^l ratiores eorum, et porro patriarcham 
valde indignabundi adierunt, hujus 
salutatione non expetita considentes; 
porro fratrum doctorum superior pa- 
triarcham alloqui exorsus est : «te, 
inquit , interrogo quisnam tu sis! 
Hanc enim urbem neque opibus tuis 
emptam possides neque gladio tuo 
earn doniinio acquisiisti ; ast tanquam 
hospes venisti ad nos, et nos ex chris- 
tiano mandato te cum amore suscepi- 
mus et honore prosecuti sumus; post- 
quam vero nos de facinore illegitimo 
consuluisti, quod et tibi interdiximus, 
audacter egisti contra nos et verbum 
nostrum despexisti. Itaque quid egeris 
et quoraodo, die nobis aperte.« Pa- 
triarcham autem timor eorum invasit, 
ita ut obmutesceret, ejusque facies 
pallida, labia alba fierent; neque enim 
sciebat quid illis responderet. AtDio- 
nysius, patriarchs annuens, dixit illi 
syriace : «rei causam in meconjicias; 
consuitius enim mihi est ut ego re- 
prehendar quam tu.« Turn patriar- 
clia , resumptis viribus , respondit 
illis : «absit per dominum Deum ut 
ego spreverim aut unquam spernam 
mandatum vestrum; neque omnino 
adeo inurbanus exstiti ut pro honore 
mihi per vos exhibito contumeliam 
vobis rependerim. £n nuntius quern 
ad vos ablegavi in vivis superest, non 
est mortuus. Ille autem asseruit vos 
dixisse : quominus in hac quidquid 
sibi placuerit faciat nihil obstat ex 
nostra parte; et ego porro juxta man- 
datum egi." Tunc superior fratrum 
prsesulem istum alloquens : »Saliba, 
inquit, egone ita tibi locutus sum?» 663 BABHEBIM2I CHRONICON ECCLES. SECT. I. 6 64 N i! 1 ' J ii- V ■; 1! if 

I r, p . 01-^ .C^j.^o1? i^fi] _-*? 001 . A*^0 

^a? ,-lis? .lato io:» >0|io r^r^? 
.2,^* ^oa.3 r c&a£> Ulo . |Aa^s As^» 
cnJ.0.^ del |.-ua| *.▲*? ^-Xs-^l — * r *0i 

i-ldffl — -a{ . .jJ-S 1—J.22* 0010 . ^ 
Ja^A^O . i^o] 601 \.m\ «.a*5o . A^aAsp] 

t*n~j£3 IpAA^O _*fA01 . y-^0 «A^k AaS 

AjI jj j?;.*^? . 001 L»] —..a.4^ ofk>] 
jis) . *x»5"j? IZas] L+ls>hU> Aj] %fl 
P? '\-_Aia Vt^ S° • l*»4 U« 
l~^A^a.^ ^01^0 aAj.^2 . \»-,sAs?i 

j-kj-Aao . aaaso oa£aa.o . lA^o 
. 0lL irsojo . ^p j. A au»5 ^sio^ ^; 

JAiocu- 0$.ab*9 ?A© j.AJ.^.0 r-^j-k"^ 

01^0^.9 1 £*,.▲*? Uszm ^ J.^ . hi..^? 
. U^ei) r^» 01^ A^o jJLo .c P ^sJ? 
lA^a^o] 1Aa^j.j:o . cij.su. r o. i.Ia*]j 
oiI^Aa^o . 01^ ^c?.*| >*2a^.a*^.Lo ^*| 
>o^o . *aia^ \-aJ^1 001 . 0i r a^» 
fO 001 wa A a il r so . ]o0i Ias^s 
. ,-*?^2| as»?A^ALa^ I a a? 3 . {.j.'^}] Prsesul vero respondit : «imo, ita in- 
tellexi.» Et ait superior fratrum : 
"inter me et ttjudicet Christus.« Ad 
hsec Prancorum primores superiori 
fratrum dixerunt : «re quidem vera 
tu non satis arabice novisti, nee 
proinde prsesal iste repreliendendus, 
quandoquidem non intellexit. « Et 
omnes a patriarcha ob iram suam 
prreposteram veniam rogare coeperunt, 
eumque linquentes abiere. Patriarcha 
autem prsesulem bonis apprecationi- 
bus cumulavit eique dixit : «si tui 
obliviscar , Haripha , obliviscatur 
mei dextera mea, quum me adeo cal- 
lide a vituperatione illorum tyranno- 
rum liberaveris.// Porro transactis diebus festi 1 , pa- 
triarcha praesules et archiinandritas 
qui secuni erant rogavit ut inter se et 
Jeremise filium judicium ferrent : 
quod nempe ille, ab ipso cumulatus 
honore, dicecesin primariam ut est 
Melitina adeptus , ipsiusque fami- 
Haris effectus, perfide in ipsum se 
gessit atque ipsius inimicis se 
junxit. Quum igitur Jeremiae filius 
damnatus fuisset statutumque esset 
ipsum depositionem mereri, praesules 1 «■..- ') 1?J— i» fsstum scilicet paschatis ut infel- doque a Syris J»J». i> quasi festum per excellen- 
lexit Assemanus, Bill. Orient. II, 374. Festum tiam dicitur. 
enim paschatis, utpote omnium prsecipuum,quan- *!*> 665 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S£C. XIII. 666 <~a±m 1A — „ k f ..o oiAx-^i^ia^ patriarcham rogarunt ut ilium denuo 
. ^mal* jlj^s \^i . ^g^^ a ^ priorem ejus dioecesiu Alepum re- 

;^ u mh a .'j . i i ' mitteret -Q uoru mpetitioniannuitpa- 
V* .U«uM *W1 ^Ml^o triarcha, et postea Jerosolymis An- 
. Uiu* ^.io ^juj] U^cb] ^ >o^ tiochiam profectus , cum Jeremiae 

. <-a^ ? i^La ^«n«uaa^o ^Loolo fili ° misit e P isco P os nonnullos, qui 

eum in ecclesiam Alepensem intro- 
duxerunt et instituerunt. 

Deinde, patriarcha tota sestate An- 
tiochiae commoratus sub autumnum 
ascendit ad coenobium; cumque Me- 
litina modo pastore careret, illuc mi- 
sit Dionysium, qui et Saliba Haripha, 
isque ibidem vices patriarchs explevit 
et festa dominica* celebravit. Postea 
Melitinae ordinavit filium fratris Bar- 
sumas archimandritae Samuelis filif, 
nomine Ariam, juvenem praeclarum, 
qui anno nondum transacto obiit Me- 
litinas. Mox hujus loco patriarcha ordi- 
navit Rabban Aaronem, monachum et ; yj^Jla *o&» on \^o aCuo fjoo 

fli^ *H> U±h 13? ^LtjUSy ^oci &.JL39 
fpoio . isuyjk antS. oaij iaUa^ 
!?&' ^Vi >,o . Uj-kj^lsj Uoi^J ^c«> 

t-° !»•-*«•*"*' l-ioo.foj «<na.*1 ^o 

rXli jAJU, tyloAj? >ojj jLloio . U^u 

^ax»o Uju ? ^ojoii ^oj^ . oiAaOfO presbyterum, Angur cognominatum, 

UjI? 1 t »^C> sp # . ,^ ^ ^ 9 unura ex Ari9 e archimandritae Koken- 

0.01 iaoi oA*l yo . Uoooj Ij^a** soris « morabatur ipse patriarcha; 

H* >oaAao . j^<n$ ? |j-* r o Ur*i»^.s P orro ordinationem peregit dominica 

.'own* u?ouo*>o owls?) UJU3, L^a " Cana2 " iUumqUe a PP ellavit Dionv - 

rr ' ^* • *-**•-' aium. 

Ur^ Upo ^^Ls -^ Us^o oiao Eo tempore patriarcha ecclesiam 

V^io . IAjIco? oi^ns9 ^eu^o^lo catholicam in Castro Romano agressus 

ILo^Jcufli^j . ^Ld ^0^. <n^ frb est fl^ficwe. q u °d ipsi Josue pres- 

., , ' , ., . '* byter affirmasset magnum fidelium 

*J1 ^o . j,« jA^ ^ A.1 numerum ex nostrig in mo loCQ vej> 

I Jj^j V^o . fcarJ ^j^oo J.1AA5 sari, eosque proceres esse et opulen- ) I-Jj jSa ]?^/«te efo«M»icfl interpretatur qua in officio legitar apud Jacobitas Evangeiium 

Assemanus, Sibl. Or. II, 374 natalitia festa sen <*e nuptiis in Cana Galilsese. Cfr. Rosen et For- 

feata nativitatis Domini. shall, Catal. codd. or tent t. qui in Muscso Britan- 

2 ) i. e. dominica prima jejunii quadragesimalis, n * co astervantur p. 33, 39, 43, 46. 

48 mti 667 BARHEBRvBl 0HR0N1C0N ECCLES. SECT. I. 668 ,,-^ci U^oi] Al*a ^ AaI jL<£«& 
^■ niw > iaoi9 >a-^ ^oio t >Vi£/ ^-So 
_-soi jAao . j..*Mr>o?o^Soj? Hsvooa^ 

lj-4-a-A, U^as wsoi ilpo . ^ Ir*? 01 

IA S S ^a ^. JAociaSa© . |ooi *aai 
lsl*k -sisAlo^. jooi j^cALo ?o*!^a 

if^a&S Gl-O j>. ,1 Ofr X «.,, °t A,) wSO^ 

l^aso ilsuoi ■ ftlo ml^cA^]? 9A00 

jLA^yq \ 9 r -A^l ta -ao^i _Ji£^o 
1J<jixSso^ lAl*. ^p]o . eiAociicJsaa 
oio l-loo . lAl*^? |-a^ *"*"* jp 
]2.3i-j£cJ. I As a— oo JM«a.,Ai Ua^a 
j.nSo • ]AaJ^»| jAiSoo oi^^a^a^ 

^090)1 fS ^"I^V OSJO . N*019O] _Lfi9 
0001 ^-AA-jjALo ] t J*s] . ^Tfcfl *SSl —^0? tes, qui, quod non haberent ecclesiam 
convenientem inter Armenos, mo- 
lestia afficiebantur. Idcirco patriar- 
cha ex discipulis suis procuratores ab- 
legavit cum auro sufficiente, qui brevi 
tempore ecclesiam magnificam, qua 
gloriantur orthodoxi , sedificarunt. 
Post haec aedificavit , in ccenobio 
«Cursoris» juxta Melitinam, eccle- 
siam Deiparae, quae pariter splendi- 
dissima est. Exstruxit quoque pul- 
chrum xenodochium juxta ccenobium ; 
atque haec quidem omnia non sine 
multo labore effccta fuere, quod prse- 
ter expensas sedificationi insumptas 
alias subibat in praefectos conferendas ; 
nam non nisi copiosis muneribus vehe- 
mentes invidiae motus ex parte Ara- 
bum temperare poterat; imo ob mo- 
tus plebis moslemorum concessit ut 
in ipso xenodochio meschita erigere- 
tur. 

Completa autem templi et xenodo- 
chii //Cursoris// structura, patriarcha 
profectus est Antiochiam, ibique 
denuo oblatis numeribus obsequia 
Francis exhibuit; hortum porro ainoe- 
nissimum in superiore urbis regione 
coemit, atque in eo splendidas aedes 
mirifice fornicatas in quibus habitaret 
ipse, oliasque cellas exstruxit, ibidem 
sublimem patriarchatus sedem consti- 
tuens. 

Eodem tempore Saliba, Jacobi Va- 
gii ex Edessa filius, et Abulphara- 
gius , filius Aaronis Melitinensis , 
Tripoli simul rhetoricae et medicinae 
apud Jacobum, rhetorem quemdam 
Nestorianum, operam navabant : quos I-- ■w ir. 669 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SiEC. XIII. 670 ;* -iftfSZJj r^i^Ls ^oj] >*A*| j^o 
r»o . ^Q3o^ Ut*h • nn\^ ^osiilo 

Iaa^o .pij *A1a\o^*U) jjo^Aoil 
. ^ * n£ $9 w»nAmilU|2? V^o . w^p 
°*' S*^ Ur^r^- 8 ffcSaft^,^ ^ojla Q019 
Uj-kj^Ls 1]^»? \Lco . qinifilo aa^ 

IA^dou 9A0? .-j-o ^ 1j.p^ |2 .oil, r lo| 
^ Ul w^fm^'o l*±ch] r o ^Uo . I'9'a^] 

t— *^ ^Oj—X) . ) OCT l_ld01O . aiAso r o 

U^> wiaAaa-» r -£L JLaA, l^tlaJ? 
l ^ * S i V > ciascij 9^0 *ooi9 ai^a!£9 j*s|»£ 

. U * ono ? y*1 ^£>]o . 1^90^09^9 

? 1^0 i—Af^lS <* r -X —4^01 jAfiO 

]^ 'A^LOO . i-xl^?]? 1AA9 1^? 

ClOjJOJ 1*9^0 fSO . lAx^^O sfl^J7 

. ]A ^i^mo 'Joci |A.^9^ i.-*J-Lo?]? 
Aa-s t _-xhJ |3? <JLt? 1?oi . lAjUnjVto 

Uco.rS ^r^°? <^*? 1^H*1 * ,fl| U^<"o 
.A^I^m ]osi eilp U<Ji3o| j-»-^] J£U^? 
<n^ ^001 . iJfL AaSV)Aa|; 3A00 patriarcha accersivit ut alterum Aco, 
alterum Gubae ordinaret episcopum. 
Qui cum venissent, Abulpharagium 
quidem Gubae ordinavit die festo sa- 
lutiferas crucis, decima quarta Elul 
(Septembrisjwam 1557 (Christi 1246) ; 
Salibam vero tunc praetermisit, quia 
Athanasius Lacabenaa, alias Josue, 
patriarchae discipulus, requisitam a se 
urbis Aco cathedram obtinuit. Cumque 
patriarcha atrimadverteret Salibam 
corde ulcerato domum reverti, dixit 
illi : «noli contristari, fili mi; nam 
post paucos dies morietur Bar Jere- 
mias, teque in ejus locum ordinabo.« 
Quod ita contigit; nondum enim Tri- 
polim pervenerat Saliba quando nun- 
tium illius mortis advenit. Turn Sali- 
bam revocavit eumque ordinavit 
Alepo. Porro hoc, etsi sagacitatenatu- 
rali effatum, miraculi instar habitum 
fuit. 

Deinde patriarcha ccepit aedificare 
ecclesiam Deiparae in Siside, ad latus 
magnae ecclesiae Armenorum, erecta- 
que est ecclesia celsissima. Quumvero 
iEgyptii urbem Sisidem incendio vas- 
tarunt anno 1560 {Christi 1249) et ec- 
clesia magna Armenorum igne penitus 
disjecta fuit et subversa , nostra ilia 
illaesa remansit, sicut et altera nostra 
Mar Barsumae, quam Isa medicus 
Edessenus nuper aedificarat* .Postcom- 
pletam ecclesiam, voluit patriarcha 
pontem exstruere super torrent em «) Anno Christi 1244 Isa, medicus Edessenus, hebraeusin prima hujus Chronici parte, text. syr. 
Hasnumis medici discipulus, Siside magnificam 505 vers. lat. 523. 
condidit ecclesiam Mar Barsumee dicatam.Ita Bar- V 671 BARHEBREI CHKONICON ECCLES. SECT. I. 672 ! ■ ; 


\* i S—2* li-4-u. i_ipj? ia^^A^^ U*£>? 

01-S5 . ^OAJfji? *£0O*Afi9 t-tr^. ^' <3lJ 

l^a^is ||io |^o . _&uJ ^Soa^a A*lf*A* 
JLJoi |—1 * 1 **>? **oia_*^ a n°i\ Raffia? 
l**a>o jA\r>j.Sr> — Lo 'f^jo . *|A&*Aaa 
. 1^ir^9 ,--^o )j99a^b oooi — -ajjAaIoj 
t-*jfco 1^1 . ci.,iSSpAaV>X «— Sffo 
on _s"o . ..a*;.*^ wa^tf |3o . aisj^o 
*]3o V.?ifl^ o*<n >of£» . r p] l^a^ 
. oij^ rpoj 13 jJiuo 

>wn pso . |Al^|^o "LAJLgnflnViSo? 
|] oiJasujas \ oiA.12£>» *aaL l+$~o 

**^o ooi r°5^1 Zula^o fS llsoio 

. Ui^> ALxa^o UJ2^ jj^a* \^ 
>g * p] I 3nS**o j 1iS\-> yo t Snoo 
_JLe ]J|.-jloo . ov-l-^c? JA-o_a±d 

1 1 nff?^ V^9 I^OX^OMpCO 1AjS9^0 

0019 l-^'W' jiAsai* r « . *JL*££lo ~*b<£o 

. ■aJ^^O fO 0,019 — *9|^09 . 1*ru Gadid in confinio Andriae 4 in quo plu- 
rimi peribant et immergebantur prae- 
sertim diebus Nisan (Aprilis). Quum 
vero jam ad centum millia argenti ob 
istam structuram scripto se obligasset, 
praeter cibos ac potus a monachis in 
auxilium suppeditatos, et operis finis 
immineret,accidit inundatio quaa pon- 
tern abripuit, jam non amplius ex- 
struendum; porro quamvis perierit 
hoc opus, nihilominus qui opussuum, 
laborem ac impensam contulit, sua 
haud frustrabitur mercede. Porro patriarcha etiam alium pon- 
tem injecit flumini per mediam Mop- 
suestiam urbem transeunti cujus cum 
arcuum lapides illuvies diruisset, pilae 
tamen immotaB constiterunt, eumque 
porro trabibus ligneis contexerunt. 
Interea vero, dum ita res agebat rega» 
liter, Mar Ignatius propinquis et lon- 
ginquis doctrinas ecclesiasticas et 
scientiam profanam procurare sata- 
gebat, ubique propriis sumptibus doc- 
tores et magistros conslituens, ita ut 
revera ecclesiam sanctam Dei ab in- 
gruente ruditate suscitarit. Erat quo- 
que eleemosynarum largitione ac mi- 
sericordia in pauperes cumprimis illus- 
tris; episcopos ordinavit perplures , 
necnonduosmaphrianos, unumnempe 
episcopum Gozartae Dionysium Ca- 
pharsaltensem, alterumMar Joannem 
Mardinenseni, alias Barmaadanum. 

Sub finem vitae requiem non habuit, ') Codd. Cantabr. et Ozon. <a*?>o] 673 PATRIARCHS ANTIOCHENI ! SSC. XIII. 674 *"** 2 1 olL ^L Uo? Ua <^ ? : ffl i^a ea maxime de causa quod non nno 

Uacu^j|^) ^o ^o^o . l^v^ Axo inloco sedem constituent. Itaque An - 

o« teU ^o *_» ^iol, fu* . ] 001 tioch ;f commorans, cum se multum 

. ^ ' * ^ * P^ ilium podagrae dolorem qui din 

rM»l oc a&eal l^oj ^e ? . Iju^as, jam in ipsum sseviebat, debilitatum 

"^ ^P*? * '5°^ 0Vfc > Jk **\ • I *" sent i ret > cumque et oculorum acies 

Jajtio'aia-eo . lfjo.j U)U ^o^2 attenuaretur ' acc essissetquoquelapil- 

.- . *' lorur & morbus, ac per medicationem 

*°. ^^ «? ^~? jkuIabo Basilii Alepi, alias Saliba3 Bar Jacob 

V* AaJj.^ . Uoijo! <n-^o oofiiA Vagii Edesseni, qui artem medicinae 

-auL^ . t&u^i, Ua^ou ^ lea apprime callebat ' vix <i uid( i uam P er " 

ciperet levarninis, statuit ad ccenobium 

*i&o? li^oa^ 1.4J? ^ . UU* U* Mar Barsumaj proficisci, ubi et edu- 

^o^o . ^xajjIo *a$4> t* • l^o*^ catus ^ uerat efc consecratus antistes, 

li^-ioo . Uim, Ua^aAlli^ . AJ lbi ? U6 US 5 Ue ad finem vita) COmmo " 

* . ' • rari. Statim vero ac ipsum ea cogita- 

A»IL£*o V^o..lJ«loAo-»aio V? tio subierat, illico et celerrime earn 

o f 4 ViS' Al ,n£o euas] )^i t ~><^\ exequutus est; ipso jubente, disci- 

H2H h^3\ —\o a-a^o .cnaamjo P" 11 e J us / um assumpserunt et Antio- 

.. N * ' chia profecti sunt ad regionem Gu- 

IVa^l lASocu, a^p \ismo . oi^a^ mise 1 , atque ita ipse intra paucos dies 

Ij-AgM*.*? o^a^o . jl^LLo ■ ^ a.^\\ Samosatam pervenit. Quod cum au- 

-Jujulio, i«J^. aJwolo JiJ*^, dissent archimandrite ccenobii, Me- 

' #t * htmensi ceterisque episcopis renuncia- 

olllo v o<n^s aAis^jo UsLo Uf^o run f, atque congregati omnes in 

«-» o^s ,.^o , i—£-s? at-^jo|2 °ccursum patriarchs iverunt. Eum 

K.i ^ i </ . , , obviumhabueruntprope Qacti 2 ,atque 

^ i— -^ r H^ j lumi ge prostravermj^ et accedentes 

. ^*j] aaxio naoiqX/j *<■>*< aoj^po ejus pedes amplexati sunt et deoscu- 

... ««, «i„ «^ „ » ^ ot ^ manusque similiter, ob eum lae- 

• tati sicut llle ob ipsos. Quia vero 

loai i^-ieA^o |] |.oas? V^j V^oo equitatum ferre non poterat, ligna *; ou. *2saa-« Regio agri AntiocTieni, at patet 
ex iia qusB habentur supra col. 290. Barhebraeus 
earn infra numerat inter dioeceses provincial An- 
tiochenee. 

2 ) >*&— =s^ vel vtlusL Gacti, hunc locum 
cum Gargara et Hesenmansur Turci a Goscelino 
eripuerunt, ut referfc Barhebrseus in hujus Chro- 
nicipart. 1,338. Putaverim hunc locum eundem esse, quem Hitter Kakhtah vel Kiachtah appel- 
lat, ct itinere duorum dierum juxta Abulfedam a 
Melitina distare affirm at. Sita ergo erat Gacti 
intra montes Tauri ad occasum Eupliratis inter 
Melitenam et Samosatam et alluebatur rivulo ejus- 
dem nominis qui dilabitur in Eupbratem. Cfr. 
Ritter, Erdkunde, West-Asien, theil. X, 883-884. 49 675 BARHEBR^il CHRONICON ECCLES. SECT. I. 676 m l:;i! ♦ „• ft«*V oiaj»o .lA&*a9 IAaq-a^ a*c-^o 

. <6etAsAa \Js» 
tsf*$^Lo woA*o l^Lca^ aAlo j.so 

A-!iatfl i_il ^£o . jislo lA^^oi 

A«*'^|o j.**.^ -aIaO-a-Ij i^cio . U^l 
. <oa2c£-,o . |.](n Iama^oj |A1a.s.a, Ji<£± 
J.ja^ ^Ch«mSj^ c&aoj ^a al fo |j] U^o 

.OmMaJ^O . jLfcAJL.tf? CiAa.^j.^1^ ^?2 

Uiu»o . *.l-jtio fcAXJj llo-)o . ili^a^ 
a!^,o C—S.O . — -* ^ >oi a_^la-A< ?o 
. sdkSiolo r £ lL£l \^s» a ^ aJo . ^osiaAaj 

. ^octAtSySn^ ^oJ U^ . AaJJlI^a? ^m^o 

jpJk, . j— l00» a^^09 IAJsCOa c^rf 

. oi^a-^i .a-^iJ? 1-Attj49 Uj-^ ^c^o 
..oair> i^AJj ^.ktsl . Usoo^ ^c^^io 
|^U Jus ^.AA l ) . <o^U? o?A^2] ^sc 
. *l«i^U^e9 ooi <<£a^ a£»rp U^^ 
AaIAaA* ^l^d Aa] ^Lt69 oil* oj^cjo 
j»_Aj-As9 <n~J^» f° jf.Apdft.A9 ^li*a^9 
. lA-jJc- 1Aa^£9 1,-i^nl^? i~ij^o funiculis colligarunt el molles strave- 
runt culcitas in quibus patriarcham 
imposuerunt, eumque porro longo 
itinere usque ad coenobium episcopi 
et archimandrite in humeris suis por- 
tarunt. 

Ad coenobium cum pervenissenl et 
sederet patriarcha in cella, is episco- 
pis bene precatus est, atque humilitate 
agens evangelica caput suum detexit, 
dixitque : «filii me.i, ego toto hoc tem- 
pore vobis per meam absentiam inju- 
riam intuli. Et nunc, ubi ad hocce 
Sancti habitaculum et ad vos venire 
Christus mihi largiri dignatus est, oro 
vos ut cum omni cordis sinceritate 
pascatis gregem Christi , meamque 
recreetissenectam. En enim jam prope 
ad portum navis adest, et tempus quo 
dissolvar advenit. » Et prsesules qui- 
dem haec audientes fleverunt, et de- 
tectis capitibus coram eo in terram se 
conjecere ac benedictionem ab ipso 
rogaverurit : qui, cum cuique seorsim 
bene precatus esset, ad diceceses 
eorum eos dimisit. 

Haec ante dies Nativitatis contige- 
runt. Appropinquante porro initio 
jejunii quadragesimalis, patriarcha ad 
Dionysium Melitinae ceterosque epis- 
copos misit ut ad se venirent et ibi 
jejunium inchoarent, ut per ipsos 
consolationem acciperet; eumque in 
eo essent ut abirent, homines qui- 
dam, fllii peccati ac susurrones, ad 
Melitinensem accesserunt et dixerunt: 
a nos plene certiores facti sumus 
Joannem archiraandritam , avunculi 
patriarchse filium, necnon reiiquos fa- ■| 3 

K < 

M y :4\ 1 si 677 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SSC. XIII. 678 ft* 1 ; f 001 ^>~-4*? j^-lsdlO • 0019 i-JUJ j—J*} 

yoy^o . \])4aa^ ip^ 13 o *»iU.AAic9 
. r^^.li- 3 x^*? 1 $sh O'r"? l*M*\ <-sl 
^so . jioo, \{^9 ]±Cr± .Qf^AsiJ PI 
\fsi!] ]A^^ jjaioo . ^IJJ i^s] 
001 w£i£aJ J^oo> ^~» t^° • l^H-r^- 3 
ooi^o ucasa^) oai^ ^..Ia^U^Jscj 

]iai& Axs? If^i^ o^lio ^£0 . ]f^ea^k 
^cenb» jlo| . IAaj^d ^pr^l wAiv V2*9 
is|^j^S9 |j] ^^ jj|? . Ujol^oj ce: 

^ wUU |3o . — 4^» VtA3 ^^ 

jjloa^k }j] \jl" iijo U?n 2.?^ ^oAjIj 
^a-al jj| w.«^^ Uj^-aoA-Lo ^o 

ysoi . \^£ji^| J]o \]| p-so . Ul 
.9^0 ^al] . nmlo . Uis'm ^o^k lA^sa^o 
\-L, )oj*^ALo r s . saI^U^^s \«a^aL 

,0901] 0019 ^--A-a—ofy i-x-iOM >a.^ 
Ijieai^ Aj] 2.\s> >al ^ ? . ^jXJ 

Off! Jm4.^. wA^aO . y^ 1 6 (31 ^S9 1f^» 

2.SOI9 yi&s] ail^o? ^di^k ^Jaa^Jo 
V^ U^o? Aas? U^l ^ All ,AlgSn miliares cellse patriarclialis, opportu- 
nitatena quaerere, ut qualicumque 
ratione te perdant.« Atque ita terre- 
factus Melitinae episcopus ire noluit, 
ac reliquos quoque praesules collegas 
suos absterruit , ita ut neque ipsi 
irent, sed differrent usque ad inccep- 
tum jejunium, tunc simul profecturi. 
Earn autem o"b causam offensus est 
patriarcha. Interim, cum incoeptum 
esset jejunium, Melitinensis Guben- 
sem et Callisurensem secum assump- 
sit; et venerunt Modik ad Claudia- 
num, ac turn quatuor simul iter ver- 
sus ccenobium instituere; cum vero 
pervenissent ad coenobium Marty rum 
juxta Amrum pagum, dixit illis Clau- 
dianus : «scio ego patriarcham nobis 
vehementer offensum esse, nee nobis 
permissurum ut ingrediamur; videa- 
tis igitur quid consilii ad eum placan- 
dum ineatis.« Respondit Melitinen- 
sis : «vos hie maneatis, et ego ad coe- 
nobium vadam ; quod si me receperit, 
nuncio vos arcessam ; sin aliter, illico 
adero apud vos.« Qui cum ivisset nee 
reciperetur, ad episcopos reversus est 
ira succensus, iisque assumptis versus 
Melitinam recta contendit, patriarchs 
a praefectis urbis mala parans. 

Turn Claudianus per episcopum 
Lacabenae Aaronem Tanzig id pa- 
triarchae nunciavit : /.quod si, aiebat, 
in ccenobio pernoctes, magna tibi con- 
tumelia continget; Melitinensis enim 
in eo est ut satellites emittat, qui te 
vexent eo quod perpetuo aurura col- 
ligas e regione Beth-Romseorum in 
gratiam regum Francorum et Arme- 679 BARHEBR^EI CHR0N1C0N 'ECCLES. SECT. J. 680 .^oca^L. A^U, |^a^ A^j-^j ]& S »a*j*A 
\*J±> w-a-^lo . ]A.^*9 s40ia_^^ 
. ]^98i <-^e *13aad^ \&La, |?au5 cid9 

vr ioo . v aJ| looi ^1 131 • ,oai^* 

cu^o .U^ooV A^S9 jSnoj>2 ^ aaaJ? 

Ii^09 l_l_4^aAS9 — fia_*990S9 H43 

oiiais.? .oJaio i«*j-^s Vjjo . -ra^Mj 

. U*5a2? U^Ol^O ,-Stf ,.44? |A.1^d 
02]0 . ^0,^9 ^)0 [ t n> M <-4bl2 9^.0 
.^l^l£Q^>£90 i^90LV9O jukLcOJ AaOJ ^CjCl 

^1*0..* -i^o jUjiSi) ^a^ «^| 9^0 

>*1a^ *\V>n? ooilk <n^» AxO }j.*9 ^Oj. fi^Jo 

. t^=>J? ^ U'r*\ <osi^» v a^a-».nio 
,0901] 0019 iLig.^.So 9A0 ^\1? <— *? 001 norum, ittudque pontibus in eorum 
regione exstruendis dissipes , nunc 
vero cum ad illorum confinia perve- 
neris, ne simplici quidem salutationis 
verbo eos salutaveris.'. Quod ubi au- 
diit patriarcha, timore perculsus fa- 
miliares suos convocavit, congrega- 
tisque archimandritis dixit : » hac 
ipsa hora me hinc educite. « Cumque 
eum multum rogarent ut differret do- 
nee ipsi Melitinensem placassent, eis 
assentire recusavit, sed coegit eos ut 
sub vesperam post «sutara l « ipsum e 
ccenobio efferrent. Tota nocte iter con- 
tin uarunt , donee Beth-Romaeorum 
limites transissent, atque regionem 
Cyrrhesticam, potestati principis Ha- 
lepi subjectain , ingressi sunt. Pa- 
triarcha et qui eum comitabantur ad 
pagum quemdam, nomine Morde, per- 
rexerunt, ibique habitarunt in horto 
cujusdam christiani Syri. Tunc congregandos undique epis- 
copos accersivit, adveneruntque epis- 
copi Beth-Romseorum, Syrise, et Pa- 
laestinse. Misit etiam ad maphrianum 
Mar Joannem Barmaadanum ut cum 
episcopis orientalibus ccetui synodali 
interesset, et judicio inter ipsum et Me- 
litinensem decernerent, atque hunc 
deponerent aut ipsum patriarchatu 
solverent aliumque constituerent quern 
vellent. Qui porro ad maphrianum 
perrexerat, Aaron scilicet Tanzig Laca- *) \iZo-jb Sutara ea pars est officii eccle- respondet. 
siastici Jacobitarum, qute Completorio Latinorura 681 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EC. XIII. 682 I rte? oil jio] . ,-«*.;od|*9 ^p.^ 
IfAia^ j.o£j . |Ai*jfl^ "Aiooio j.ia* 

. *XbkoLi ala^U^09 0019 *" A~ 

.ovktfjaao *aiat*jJo Jfaia+^U |auL? 
l^f-^»l lAlo] Ucij lr-^« ^ w&av 
%-aflo . Usa^lj]3 oi^qV. ^i^ao]» 
rao . oXi*j.J ? >a^ ^ ? . ]±ojl ^^ 
*i£i»o A^ ? ]|o . Io+sjo ^J 9r 4, A^j 
.ai»*9oa^ j.*^ ^j J«^cio.|^a*j^oo Uuuki 
.wmx^lj Uojouao *<no£*1 *^^a a^ ?,-aJ 
jlkuljo oiJal jJl ^j| A*lL s ^, jlla^l 
. 01X4-0.0 ovljjsas 

r*r^-s ^a^ ,0301] |,. iff? M 9^4, ^0 
L±£> ^yi'l J^s iUj-a^j 01^ i-iajo 
Aiaji^j . )J| ^so yAso r a 7*010*10*4^9 
-oia^o . ^J^ ja \^> ^jo . jIj^Ls 
,-aaaIs oi^o*^? wSULsp j^Aro . Urn*? 
. oiAa XjViS ^-uLs ^oJ| j^o . 0001 

. <*Xi^U!^0? 0*019 ^SttAiPiAr A^lpo 

. f^i^-s Ja^ oas aaisl ^o |l&?o 
Ip-AiaS.Jo fl-AAia ^ooi-aAaIj .oJoi 
^oaa 0019 UflUUI ^ooUioj . IAa^jdj 

li-tA* fl i lS Oil loot jjoi*^ . 0££t? 
>O,*O1^0 >Q^ lj-OQ-^9 1*09 |—AHU??|^0 

^a^sIo.j^j^Ls ]oai ij.A oi->9 lAl^ijio 
^-k> |-i*oo . A >h t «Sol ,-aAXo 0001 benae, dixit ei : //patriarcha gravis- 
simis juramentis testatus est velle 
sese officio se abdicare et te, ipso vi- 
vente, constituere patriarcham, hac 
tantum conditione ut Melitinensis de- 
ponatur ; ipse enim senectute et infir- 
mitate gravatur.// Maphrianus autem 
respondit : »Deus conservet earn in 
vivis efc in sede sua; sufficit mihi op- 
probrium quo affectus sum altera vice 
qua me ad se Antiochiam attraxit et 
famam sparsit de me velle se ut sum- 
mus antistes constituerer ; cum vero 
advenissem,me vacuum dimisit, atque 
oculis extraneorum et propinquorum, 
imminutus apparui. Quod si nunc 
sincera sit ejus promissio, mittatmihi 
chirographum una cum episcoporum 
testimoniis, ut fidenter pergam ad 
eum ejusque mandatum ac volunta- 
tem perficiam. « 

Cum igitur prsesul Aaron patriar- 
chs misisset dicens : «maphrianus ut 
veniat exigit chirographum quo eum 
in tuumlocumconstituas,« patriarcha 
Barmaadano et ipsi praesuii iratus 
est et succensuit, episcopos apud se 
congregatos dimisit et unumquemque 
ad dicecesin propriam remisit. 

Hinc effecta non fuit depositio Me- 
litinensis; ex episcopis autem nonnulli 
remanserunt apud patriarcham, vide- 
licet cellae patriarchalis familiares et 
discipuli, inter quos Athanasius, qui 
et Josue Aci. Is familiaritate nimia 
utebatur ac libertate vani spiritus 
plena cum domino christiano horti, 
in quo habitabat patriarcha , ita ut 
manducando et potando crebro vaca- 

50 '■*• BARHEBIUBI CHRONICON ECCLES. SECT. I. a* . lAl^ijie jliaA^u ooi 001 1^» . jAie 

oiJ± J^i f-^jicjo , ci^Aj] >a-^ 
. UJ4 «■*©» ci^t*] ^A^ai . «*a1aSo 
• <n^?^s oiJAjj] cuaLco JLjj -, nwif 
A^-aJo . lAL^ 'AaLtfo . oil^Loo 
ooi' qoio . f*r^? to.*lao lAsoij 

9»— ^O ^AifcOI wA£l] wOOIJJP . oa2w 
. |A-*j^ ^515 ci-Jio . " rtl] j^O 

V^oa^ ^oj^o . la-»mo 2.^ ^oio^p^lo 
UVr* na -.iejlo . 12 o^ol eij^l j^ . jooij 

jj ^>o U« ^ V» ^S02 l^OO . OIhAhQ^O 

jAoo jl^Lo A^jooi) ooi^ ]iu»J9 jio^ 

<]? ^s| . ^oijoP Aic^s \p, -Jj^s 
. Ui^lio joaU U^cla, ,^o j^oAJ 
^oioAooJ? wAj| U^ oiioL. >o-k»^Jio 
<--< »-A-^.-Iaoj jooi A-*jo . acijo]3 
r-o a~t.o <-aaa^ jbf*j.^Ls 2a^ 
t^o . JAalooj OlL^J f ** * p ^oa* 
.-2j-£ >*qiO | > ViS> o j^j^Ls of^L 
ooi .ajj wajaA- . «*cijoj Vaoali o.jJo 

. 1.2] ysoio 1Ai»a«? wAa^o . \ ? j^ ? 
ooi Uj-a^ wOoi*2|o jJi^Ls r aso 
lA^jja^ j^o wAioJo .^s) teas j«*7~ 
l^r^ aie j^jo • Uo) r* V^? >0|io rent. Quadam autem die juvenis ille 
horti dominus aliquem ex discipulis 
prsesulis Aci cum uxore sua collo- 
quentem, illamque ei oculis suis an- 
nuentem animadvertit : hinc zelofcy- 
pia actus apprehendit securim atque 
uxoreni suam in tempora percussit et 
occidit. Exorto clamore, incidit terror 
in cellam patriarchy et prsesul qui- 
dem Aci, suis festinanter assumptis, 
mercede conduxit quosdam ex illo 
pago, qui natando eum trans Eu- 
phraten deportarunt; fugit porro ver- 
sus Syriam atque Phoenician! petiit. 
Interim arcis Cyrrhestieae prsefectus, 
re audita, comprehendit occisorem et 
vinculis alligatum in carcerem detru- 
sit; deinde vero qusesivit praesulem : 
quern cum non invenisset, voluit ap- 
prehendere patriarcham donee adduce- 
ret ilium qui caedis causa fuerat.Inflic- 
tis autem poena et mulcta, patriarchse 
vix permissum fuit ut abiret,et quidem 
Edessam, ut si forte a Soltano requi- 
reretur prsesto adesset. Adjunctus ilK 
fuit eques quidam qui eum Edessam 
deduceret : patriarchs quoque aderat 
presbyter Jacobus, Josue presbyteri 
Castri Romani filius. Cum vero tran- 
sissent patriarcha ej usque discipuli 
Euphraten, et Edessam tenderent, 
presbyter is illos reliquit et descendit 
ad littus Euphratis ubi est forum 
Adel ; et, parata navicula, reversus est 
ad eos; praeterea jussu patriarchse data 
est equiti pecuniae summa quantam 
exegit; isque ea accepta, deflexit in 
pagum quemdam juxta viam, ubi 
moram protraxit donee patriarcham 1 685 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SiEC XIII. 686 . \itttii oi^A^aa 0.9^0 . |AjJa£^s 
— V>o wsl oi£a2* wasjo on i-tfd <«aaJ — o 

. t^i^S 5 As «-^0l9O . ^91 |A*i_0 *tl2 

}.-Ja£a^ci ^a.^ y£<n \]io ouaai> 

13 59 . 01-L f -a^ ).-fi2A£0 . wS0^99ad9 

-sA*o .|AaSoo9 aCb^a^k \|| j-*j-^Lso 
ClfO* ^^ I?0 • rr-^^? <3l-^-*? i<^r^ s 

^ao . cn^]^ |o<n Lm2 ^sjlaa gjs 
1AaLso9 cwSSnn i"**-^ hh^]o wsAa 

ILatf -oAso . ]oci o£u^^| <n^a^9 
. aJU^U^o; o<n.L )±*^so j.asi£j l^rJ- 
r-jk^a^k ).-1a.*?o >».A-o ^a-L 9|^0 
|j.aLa^ jja^s] waJI tf 13] . A^U^? 

._ j.ad)J9 toboi] jjpir l~Lo]-o oi—jso 

..£7020^.^0 ^09 01 1 fd >~L£L&, OS] 0019 

(.\co.j-a w^asaA w^ftfio . — ^o^P^k 

OZUJ /Q-*|-0 —^09 OCT 9]^^) ^ClOjfcl f^> 

. wSffads»; oi^^9 loot in navicula posuissent ejus discipuli 
et cursum secundo flumine direxis- 
sent. Turn exivit eques ille, et eduxit 
etiam secum nonnullos e pagi iiicolis 
atque prosecutus est patriarcham si- 
mulavitque se euni reducere velle : 
quum autem non posset, reliquit eum 
et reversus est ad ducem Cyrrhesticae, 
cui persuasit patriarcham, ipso in- 
vito, evasisse. 

Patriarcha autem abiit in Castrum 
Romanum ubi apud ecclesiam suam 
conseditj magno eum honore prose- 
cutus est Mar Constantinus 1 , Arme- 
norum'catholicus, qui crebro ad invi- 
sendum eum descendebat. Postquam 
patriarcha sedem stabilivisset in Cas- 
tro Romano calumniatus est Salibam 
diaconus quidam Samanensis apud 
patriarcham commorans , isque scrip- 
sit litteras excommunicationis et cen- 
surarum contra Melitinensem , quas 
misit ad presbyteros et principes uni- 
cuique singulatim; sed nemo eas 
publice legere ausus est. 

Eo tempore Aaron Lacabenae, re- 
licto grege suo, abiit Jerosolyma ibi- 
que in otio vixit; patriarcha autem 
transtulit Gregorium nomine Abul- 
pharagium, Aaronis filium, e Guba 
Lacabenam ; Gubae vero Barsumaui , 
Lazari ejusdem Gubae olim episcopi 
e fratre nepotem, consecravit. 

Iisdem diebus patriarcham convenit ') Constantinus Pazerpertensis, in serie cat bo- Galanura, Concilia t. Eccl. Armen. cum Rom., 
licorum Armenoruui septuagesimus, de quo vide 1. 1, p. 373, sqq. ( 687 BARHEBR^El CHR0N1C0N ECCLES. SECT. I. 688 


m mi \.^J.aJ? 0019 . UoaIm? \jlSOm Ui-kj-^.£5 
aGlO.jLO \^1o . j Irffrakt? -OlQ^ik 

. «*aia!^» oiuj] a^o . fl^Ls Ja^ 
oilio? <f+) woAso is^f^ls oiik j.^|o 

La£o j^Saa&oj l-^r-J <-sA© jsiL — *j 
>oa-s ^0 . ^Jfl^ ±a V^ Aa^Ia 

'\-^ {..cgLso j~»Jiaa . UjC; >aL 2.h t ± 
>a.s? A-^a.t.0 . «*J r ^o j— s >*£*] 
. y/mXSi^ ^aJ] wSj-i ^° • ^ooi«SS 
rs ^9 i^U^^ . jjf*»] U^ao >o^. 
jooi ovoAs doi i-sj] r+Sfl^J 0,019 ^> r -». 

. >*oia&o ^a^J] U90 . V^Uj? rP^? 
\||o • aiAx^n ^>o. oijj.^o aiA jjjo 
|2n,SiS^aa utjiA!* pS . « nS*ig j^aL. 
>a«J 0019 . U*^? lah ~aJ| li-&» ^o^k 

f^Oll «*010£*1 \.ik w-sjj 601 . *JJq,ASJ 

in-^o2U> ^p^ %po2 U-c»]jo ai^so 

j-^ttOjio *As09 t"**"^£ ^-^° UlS«1j 
C0I9 V^.^30 . ^M9 l^j^O U^P'fl 

^ * ° <* oila^? l2 r ^! aajggSa^, j^j^ls 
U^pl*^ |S^n , ^ o . 09^faVt^ o| . loci 
? -^W1 . Icoi j. Ste . ^ o i-ax^o^U^ 
A*.|_a^^. ]Aoeio_io r _^| . ^a^v^V, 
Jo-a^sII s^soAaJ90 . A*jLt£2s wfiLao^a^o 
. ^a^AJ? <~*^? jlSnAoiJLaLo *ausj preesul Chaborae Daniel, Barmaa- 
dani discipulus, maphriano offensus ; 
accusavit eum apud patriarcham quern 
valde ei iratum fecit. Quare jussit ei 
patriarcha ut suo nomine Barmaa- 
dano convicia scriberet; ille praeterea 
ex persona patriarchae loquens priu- 
cipi Mardini delationes arabice contra 
Barmaadanum scripsit : « pluries, 
ait, ad te munera, mulum, pannos, 
per manus Barmaadani transmisi ; at 
audivi ilium ea prae avaritia majestati 
tuae minime obtulisse; « alias accu- 
sationes addidit. Princeps autem, ubi 
rescivit a discipulo isto doloso episto- 
lam exaratam fuisse, earn non accepit ; 
patriarcha quoque andito quid fecisset 
Daniel illiusque verba non fuisse ac- 
cepta,eum increpavit atque e cella sua 
expulit : qui inde profectus, Alepi 
commoratus est, dialecticae operain 
navans apud praeceptorem quemdam, 
Arabum magistrum, nomine Negeui 
Nakschvani, cujus opera tandem isla- 
mismum professus est. <* Sub id tempus Armenorum catho- 
licus a patriarcha postulavit pro Ar- 
menis locum ad erigendum altare in 
ecclesia Haranensi. Patriarcha autem, 
quia ex una parte augendis populi 
sui ecclesiis studebat, ex alia vero 
catholicum despicere aut aperte pri- 
vare verebatur, coactus fuit ut et 
publice manum munificam aperiret et 
occulte earn contraheret. Hinc Ephrae- 
mo episcopo et fidelibus illius loci 689 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EC. XIII. 690 t S> ]A^Q^ ^*9 jLlA^kS . ^001^ 1 051 »a'V 

lasts <j£}q2. |A&*Aaso . jooi *mjjoLo 
• ^oj-i»AJ jjj <oaiL |ooi %2Aa jXtSso 

fS . l*1V>Vl> >coAaoi j~iv^ |aL^o 

Jalk woAso ]— ^o . a*.^£2>a^ ]A*09 
jAsoj <oAJJ r o> . ca^ fT°1° r*r^» 
ilia! <oAJl ^4.ftM^ ^a^l l^a^] 
. \AJ .as^j^ r l» |As909 U'cuo —1m 

|2oclo^ %io|j *oi ^£> fS . j^<^V 
U?a^ r£^ . ^ns>\ JJo U^0 >o»-D 
lAaciaic? UU> P? fr°1° . «A^ia2u 

Aj) y-iOjXj ULOm^OO jiU \*&C9 

-a^»? U&oigJ w£oJ |Ls| . 1oX^ 

^Jj-moIoj |«4K*9afl)9 |ja^ ]r+ym± Jo 
U i ■* *"> w-j^sAjl-J i ni • „_^io2 
**i |31 . f*^s ^slj ooi ^*9 jlia^j concedendum esse scripsit, simul ipsis 
significans acquiescendum non esse. 
His igitur renitentibus et recusanti- 
bus corde quidem benedictiones lar- 
giebatur, lingua autem diras impre- 
cabatur, imo libellis excommunicatio- 
nis et censurarum ne reniterentur 
vetabat.Litigatores ergo istibenedicti, 
dum strenue resistebant vincebantque, 
secretum patriarchas consilium pro- 
dere minime consenserunt. 

Porro piae memorise Armenorum 
rex Hay turn 1 , quum audisset Syros 
Armenis negare locum ad orandum, 
iratus patriarchae scripsit in haec verba: 
» si vos exiguo loco populum nostrum 
prohibeatis, cur nos praedia magna 
monasteriis vestris daremus? Obtineat 
igitur unusquisque quodsuum est! « 
Ast patriarcha firmo animo scripsit 
epistolam regi, hisce : «/ loquar in 
justitia coram rege, et non erubes- 
caro, « dicendi initium faciens, atque 
haec ait : » aequum non est ut donum 
regum justorum et misericordum 
praecessorum tuorum surripias, nee 
legitimum ut pro culpa aliorum Cili- 
cienses poenas dent. Quodsi paucis 
illis Syris in regno tuo superstitibus 
malum inferas, forsan in superstite 
populo nostro, tenui illo quidem sed 
quo tanquam sale omnia regna con- 
diuntur, invenietur qui malum in- 
ferat Armenis ubique. Praeterea sanc- 
tus catholicus ipse testatur quantum <& M >eoJU<n ffaytum, quod nomen etiam Hay- hujus Chroniei 1* part., text, lat., p. 524, 525, 
ton, Ayton, Haetom, scribitur, rex Cilicia, Leonis 535, plura vero Galanus, Lib. supra eit., p. 378* 
successor, de quo quaedam habet Barhebraeus in sqq. 691 BARHEBR.ffiI CHR0N1C0N ECCLES. 8ECT. I. 692 iaA^o^|-D coi . _fc^oi )o^o • yo^afi} 

PpO Ultf >Q^ Aa|1 UoS9 ' 90UP ^0 

*»ovo . ^aj| r aS^|? Joi ^o ]' r ASO U] 

?*1 V>»1? JoiO • IaaVglSQ^IoOI U&J If*? 

\.^ oio alp lj-*? . ^coi^ol^i ,-ijd 
1»jJ <~^1° • Uoo^i-a aflo U^^o >o.a 
*lr&9 V^o • IViSiS ^ ^V-^V 
V^ 'Jon Aa| lAl^. . U*-ix> ^oaa 
\J±s> . Ij-a^ Mn^? vj^lr 3 ? H<*J 
lAl^o]? ]1aAa^ ^ooilLo wAttJ) j.aj.^13 
v a^4xJ U^ jAs p ? |Ja#| . <ooi^* ? 
,oa^Jo li-k^a oia ^fk^9 i-*ju9 '^ 
. ^c£>£j9 as, 13 o a*fiA^) |^o . ^al| 
ua^Llo • j^*j^ls oai ^cois Va^^| 

. >*oial^^o \ t M± aiXpolo . ^o^ — io 
jj^o . U^oio ^o aij^l ^ieJo 
. oiJa-^ j Iffin^ au^uvlo Uu^o^Jjs 

^r^ *^H ^"^ 1*^1 oiA* a o otVatto 
. UAo^U <n2al l^]o . Ulk>1 ? lA^j laboraverim cum istis durae cervicis 
repugnantibus qui nondum se submi- 
serunt, quamvis spem Don amiserim 
eos subjiciendi j remanent quippe ad- 
huc sub censura. « Placuerunt regi 
verba patriarchs eumque placarunt. Interea patriarcha pro more voluit 

monasterium Syris sediiicare in Castro 

Romano, propterea quod Armeni sua 

cupiditate ducti monasterium in eo 

aedificarant sub nomine sancti Bar- 

sumae et varia donaria a populis 

percipiebant. Quia vero filii Josue 

presbyteri hortum possidebant coeno- 

bio idoneum juxta fluvium Pharze- 

man 1 , conatus est patriarcha libeilum 

emptionis ab eis accipere ne postea 

monachis coenobium inhabitantibus 

dominarentur iisque molestias crea- 

rent. lis autem contentiose dare re- 

nuentibus, offensus patriarcha ab eis 

cum ira discessit, domiciliumque 

transtulit in specum quemdam ad ripas 

Euphratis. Quod cum audisset catho- 

licus Armenorum eduxit ilium inde 

atque transtulit in quamdam e suis 

villis , ubi aegrotavit et periculose de- 

cubuitj turn catholicus assumpsit 

eum ad se in arcem atque posuit inte- 

rius in domo sua ad latus magnas 

Armenorum ecclesiaa ; ipsum quoque 

catholicus invisit et apud eum pro 

filiis Josue presbyteri intercessit; illi- 

que ad eum venerunt. lis vero cun- I h «) Manifan apud Hitter, Erdkunde, West- dsien, theil. X, 934-935. 693 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SifcC. XIII. 694 1 \— ^o <oaiA^ *-"^t r 90 • o»^aL 

aaA J ^j w-iazs) ;ni>So — *?2 ^u*? 

Ijl- Sn > nS o . H-^aa j- a? ,1,00 U£»?o 
,Jsc y^JO . ^j.* IniSoAnO 001 at^o 

^o*Aa|JO jooi wflAs l^o.j.a «*r^? 
. ian?9 jls* )j] jlej 1-^X • 01^*9 
Uxa-a^o . l-ioi-aj |A*o£«i©9 U^o]o 

<~~»? ^.^oiJlo . „ ffti ^L,n^1a? 0010 

90^1^aiau9 w-j»a-AJa^j^ Usoijj 

U^l ^aooio . oilie nasal yj^ls«£j 
+io± auzau, |3| . ^s jjai? ^cioj^ ctisque qui sub censura erant quum 
bene precatus esset, migravit ad Do- 
minum decima quarta mensis Haziran 
{Junh) anni 1563 (Christi 1252). Ejus exequiae celebratae fuerunt a 
catholico plurimisque episcopis , et 
sepultus est deforis ad latus orientale 
ecclesiaa magnae Armenorum. Ex nos- 
tris duo tantum episcopi, Gregorius 
Hesenmansuri et Basilius Rhoabani, 
cum [multis monachis ac presbyteris 
morti hujus beati adstiterunt. Cimelii 
ejus haeres fuit catholicus, excepta 
suppellectili pretiosa e qua in testa- 
mento suo adscripserat : coenobio Mar 
Barsumae magnam crucem auream, 
par flabellorum ex argento, paramen- 
tuin integrum 1 , chronici librum et 
alterum pandectarum; throno autem 
seu patriarchae post ipsum consti- 
tuendo urceum chrismatis ex argento, 
tria paramenia integra, planetas seri- 
cas , oraria pretiosa , tiaras elatas ; 
aureum autem baculi caput accepit 
Gregorius Hesenmansuri , nee tamen 
retinuit quia Dionysius, ubi patriar- 
cha constitutus fuit, illud accepit ab 
eo, nee rursus apud istum remansit ; 
sed is illud dedit Simeoni presbytero 
et medico in Mogolorum castris, quan- 
do discessit,- caput alterum ex ar- 
gento accepit Rhoabanensis j magnum 
autem chirotoniarum librum a Mar *) \Jtts4 or &°* ornalus, sacer, 
Sic in Eituali syriaco .oouaaaj 
jJffLS sacerdotes ordinibus suis, id est paramentis, in- 
<*»«»tor.Vid;.Asseman., Bibl, or., 11, 265, not. 3. \\ BARHEBRiEl OHROMOOK EOCLBS. SECT. I. 696 

695 

i . %,i ^ mfte ,os^o^ Mo Micbaele conscriptum aooepenmt filii 
U** . \fl f> °»y*K j sue;ducentiporrodenammulusque 

ioAao . waml ^*? ©« M*> hH*i regi cilici{B m ' iss i sun t j centum etiam 
„iio, ]Ls*te w-a?iuo4o^*s? V-»' denarios mulumque recepit catboli- 

tL w --— v*?«» ^* rr^^rKa^ 61688061 " 

• as *^ x . . dotibus distnbuti ruerunt. ^^aUa*?',^^ -** * to . ^OJOll OJB5 94. Pos* 3/ar Ignatium, Diony- 
sius, «#«* ^A«»' _^ K *4 lA*-*" "-^^ ^^ 

^<n r?\» . «^ O00! ****** "^ 
. .^^ i&> <^?° A ^^H>? 
. aUfij, ^V -*!=*> *-° ^^ 
1^. ^? U^i °« ^^^a»o 
^ <*.o . U^ \i> *~* fc^ 

^1 ? ^ lea i^ol . ^ ^^ <H 
]^* F > «± ooi ^oJ. loot fl*> . -^ Defuncto pise memoriae patriarcba 
Mar Ignatio in Castro Romano , Dio- 
nysius Melitinae, qui et Aaron Augur, 
quia videbat sibi opponi posse nemi- 
nem ex praesulibus vicinis, patnar- 
cbatum appetiit, quamvis ipsum con- 
siliarii ejus retraberent , dicendo : 
„ etiamsi vicini tui qui timent te con- 
sentiant, mapbrianus tamen Barmaa- 
danus, bomo sua aetate plane sin- 
gularis, Basilius Saliba Alepi, vir 
facundus regibusque cbarus, episcopi 
etiam Amidse et Castri Zaid senectute 
venerabiles ac doctrina notissimi, pa- 
riter Turabdinenses, necnon episcopi 
Palaestinae Atbanasius Aci ceterique, 
quomodo in tui electionem consen- 
tient?* Respondit eis : « modo in 
Betb-Romseorum regionem tantum 
potestatem exerceam, sufficit mibi. • 
Tenebatur autem vana bac spe, alte- 
rum, ubi auditum esset unum fuisse 
constitutum, baud constitutum iri; 
aul si constituent, eum qui prior 697 PATRIARCHS ANTIOOHENI : SMC. XIII. 698 |L&8>9 Uin^ wA.13 ^OljJP <0««r© 

oot^o . ^Ano fl? osi^o . 30fc.lLa.l2U5 
%£1a^|o . wfi?aoa~9 ooi^o . ] 5022^^5 
UaLoo? C019 ? .ntt w-fflaA^ma *-sj 
^ nSn *, ^> a ,-09 >o^ I CO! ]^1? . jLti.tfU>? 
oiA A Vfl. A A^^jJ? UlLo j^j^Ls? jlaJas? 
^LflA-o . ^J^i^kibi I^Uto j^o . l^lLa? 

a-1a-JU— ^-Lc? ooi oes <ooi-l* joffi 

^ffl jik^O ,-Im? O^LS . «^3lAJa4*j^QJ9 
. — A^ai jiAflZit? £sj~&^»0 .il^g.^Ld^^9Qj9 

. <4J|A^o $.0 2a2^ 03 r _^o l^r-^ 
'\.^ IU&a? {Ik; 9A0 . en^k ^^c|o 
^1m ^l^ls^] >a^ It. 9 . J.A&79 oiJ^Ja^ 
001 . ]L2soo.|.o sajifi? l i^nS ^> {lia*^ 

. <-L£&? jgl.Vfl.ft.Lft Jm&£990S ilLoa^ G«ApGl9 

^S.^9 *aA.-<iJZ<2j «^&^S ^CU,, fS 
. UJc^. Ij-SO? fd^3? . ^Q^ i-^-^o 

U?a^£9 j^tf -ssoUcla? ^j^o oaio 
U*;^*? n^a^ 12L&1^*9 1^«-\J *©£* esset constitutus injudicio victuruni 
et suscipiendum fore. Prseterea confi- 
debat se adversarios suos muneribus 
ab invicem divisurum. 

Festinanter igitur congregavit pau- 
cos prsesules vicinos : Claudianum, 
Hesenmansuranum , Lacabenensem , 
Calissuranum et Gubensem; adfuit 
etiam Basilius seii Damianus Csesa- 
reae, qui cum Rabban Salomone prse- 
cedentis patriarchse syncello, ut illi 
modo defuncto obsequia praestaret, 
advenerat; quum igitur Melitinam 
pervenisset et de ejus obitu notitiam 
accepisset, jam retrogradi nequivit, 
sed cum praesulibus ad monasterium 
Mar Barsumse ascendit.Urgente porro 
eos Melitinensi ut se ordinarent, re- 
ponderunt : «nos } nisi maphrianuscete- 
rique episcopi fratres nostri certiores 
fiant, nihil agere possumus. « Tunc 
scripserunt epislolam miseruntque ad 
Barmaadanum,postsolatoria de senio- 
ris obitu verba, dicentes : « ecce nos 
infirmi convenimus in monasterioMar 
Barsumae, quod hodie est nobilissima 
populi nostri sedes, et ceteris locis 
synodo aptius; rogamus igitur Celsi- 
tudinem tuam ut ad nos venire digne- 
tur, ac commune negotium perficia- 
mus, constituendo nobis antistitem 
qui tempori et rerum statui conveniat. Praeterea senex Claudiae Mar Dio- 
nysius privatam maphriano scripsit 

51 699 BAKEEBIUBI CHRONICON EOCLES. SECT. I. 700 jvp^^iftk ] rt ] loaUi ]Aao9 Aa^ \lo] 

J-1-.Aa^A^ ^|J j.-*A* ^^A^U^C9 

aifi "JjI o . ]~£9CT v—nAicL 1$-!* P 
j.-.»A* i—*^ A.-J]? oo^ ai^j^s 
lAL^o ]^^ Ac*A*c> g^o ^ i^a^ 
^ <-&+$£>' |A*i>£tfc . U=>l?l? lj-s^? 
.|A*^s Aa^» |Aas?o^ ^ ^sA^o <j 
^2a-^ U,^J U*.ffl« ^ooi a-oAoo 
| ii l ^ cud . v-A^u*? w-g a i, ^mo 
Iwpl ??A-a1o . ^ooi^g^ *£^AJ? 

_l*£soJ? _*^ct jiAflLft fS? . >*la fl > XV> ? 
J .u n ; ^a.9 1t—°? A-J| A-^lj-fcA.* 
oci . AJl lr* r° -^^ ^U? A **?1 

9f -* yso . Ml !$■*> & -^ **>■*'? 
Ij^o 2o± V-^. . Uru-as? Ij-^U epistolam , dicens : « apprime persua- 
sum habet sapientia tua hoc tempore 
nullum exstare locum, creationi pa- 
triarchs opportunum, nisi hoc mo- 
nasterium. Jam vero Melitinensis 
optime novit hujus loci prsefectos iis- 
que gratus est, ac prseter eum nullus 
ibi sedere potest. » In eadem epistola 
hoc quoque significavit : « tu Orienti 
valde idoneus es, utpote cui familiaris 
est sermo, notaque scriptura arabica. 
Quod si diceceses proximas tibi de- 
sideres , adjectioni isti nihil obsta- 
bit. n Scripserunt etiam prsesules 
Basilio Alepi eum in finem ut ip- 
sos adiret; nuntius quoque ad eum 
missus est Abugaleb , monachus , 
Abusalemi archimandrite discipulus, 
quern ablegavit Melitinensis dicens : 
» quandoquidem isti praesules mihi 
extranei, me elegerunt assensumque 
suum mihi prsebuerunt, quanto magis 
te, qui filius meus spiritualis es et in 
cella mea educatus edoctusque fuisti, 
oportet tuum pro me studium cum 
gaudio impendere. « Quae, cum audis- 
set Alepensis, respondit : » ego absque 
maphriano omnibusque episcopis cui- 
quam assentiri non possum. « Remisso 
igitur legato vacuo, Alepi vezirum 
adiit, atque mandatum accepit ad 
omnes Syriee et Mesopotamia episco- 
pos ut cuicumque praesul Alepensis 
assentiretur, huic et non alteri ipsi 
etiam assentirentur. Barmaadanus, lectis episcoporum 
septentrionalium epistolis , graviter 4 T 701 

PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^C. XIII. 7 Q2 

lA^o *-*U* f ^Do.^*.- tulifc alium . pso p ^ termisso> 

,J! . >o r ie ^Oj^aiuJ |Aia«a jLia\ ? non ausus est taraen ipsis dura res- 

te>A . )A2^ ? ^oaiJa^Aia^ w^j] P ondere ne quidpiam ex ira moliren- 

. n** u i „. i * tur > sed stadium suum impendit ut 

w-m^ l? u, i^j. c« ^ ? modQ rm differrentj dmeo ^ coe _ 

U5oa ? ^oaoio . Us^ jo^o jL^a^ gisset magnam episcoporum Orienta- 

v ooi^s v aioaaJo . |A*a" o fZuj.© lmm et Tar abdinensium atque Syrise 

a. ~z> -i^jl'va-. • i i\ t "lterioris et citerioris synodum, qui 

^ . ^^^o, en? UU \^a* omnes Melitinensis violent!* se opjo- 

V-ls. L^U^sb v a-j| Ua5o w-oAs nerent. Scripto igitur eos leniter ob 

v aa AA ais ? *s> 2 &) . ^flio<n5a» festinationemre prehendit,addiditque: 

ill . U*c» HA*j, lal to- U L^ " ?°1° ^ Vinam Vestram Syri0dim re 
f- „^ ? m, ^ M ^^ infectadimitti; sed expectate me us- 

was?]? . UiA^? l?fc^ kc r i> ,A o^h que ad festum crucis ut possim, ob-' 

. <ao2a^ \4±] l£^ ^ ^^ tento principis mandato, ad vos as- 

; ^ ^ • Ur * c P ar et se, ut cum venerimus, res, 

tf? 1«X ^ Ui±zu li^A^j 14j adjuvante Deo, absque mora perficia- 
^io U£* ^oJci cfiiu j^o . U«o2 tur ' fl Cum vero sedi ssent praesules a 

^.^ ,a«^ dlum Hul^^7»3m;eum exspectan- 
ol3o* ?? flii^e ^o^ o^Ulo . Ul p tes et ipse non advenisset, cumque 
oi^*? U^? l?k >oa^s ^ciom^I ur S eren tar a Dionysio, hunc ordina- 
l s i .. . M n,. -;, % ' ™nt die festo cruris iilius anni 1563 
l^u-^^o ^.j, A _^ ? (c//r 1252 . .^^^ ordinat . onej ufc 

*oi . ^>>o ? oct j^ ^aioyo . ^ntfj? olim Haie* /ac/wra fuerat : quod 

. ^^ lA^aS**^? ^1 ^rilA^,^, se( i ue re prehendendum est ac iteratuni 

1-ao, ^»v .„ v~ j . .> ' ba ptisma; ubi enim ad patriarcha- 

• * r ^ M«-iojAja» tum e i lgltur episcopus, ille entrhoni- 

ci^jo . teaofrAj^a^ |«a^Aio ? .OwlsI zandus tantum est, et in traditione 

^VlS^o . Ji^^j .031^? ^c Vi*^ baculi elevanda manus ejus supra om- 

' nium manus 2 . 

. lA„vL»5aio M Vide supra 438. 

a ) Barhebraus xn-Nomoc. , part. I, c. V1L, s. 3 
apud Mai' Script, vett. nov. coll. t. X, in banc 
rem ait : »Si episcopus est illc, qui ad honorem me- 
troponin (velpatriarclice) offertur, per scripta sysla- 
tica synodi perficilur dumtaxat, el non per secundum 
impositionem manus. » a Et si episcopus ad catholi- caium, aut patriarchatum prcescntalur, aul catlioli- 
cus ad patriarchatum, ne procuvibat, sed slet coram 
altari indulus ordine suo postquam per positionem 
genu a synodo vocatus fail : et or el prases synodi 
inclinalionem T 6 •■ « emundutionem a potlulione * Et 
atlollat vocem suam. Et suscipe catholieum aut pa- 
triarcham. Deinde circumgestent eum super sedem, 703 BARHEBIUEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 704 .J^O. j^> ^©9 *»i&22] 90^0JLSLttlo 

. laoAio 
,--*? w-tfa_tfPeJJa*9 . *a X *? del 

Uj-oo . ^ a-a-tf 90*^£> 1_&a^? 

.tUfS . U>j-fco <*aia^ w£u^J ^aabiA? Dionysius, patriarcha factus, trans- 
tulit Gregorium Hesenmansuri Meli- 
tinam, et Hesenmansuro ordinatus est 
Rabban Barsumas diaconus, Habibi 
presbyteri filius, discipulus autem et 
consanguineus Mar Ignatii piae me- 
moriae patriarchae , vocatusque fuit 
Ignatius lector ac scriptor. 

Haec ubi rescivit uiaphrianus com- 
motus est et cpngregavit episcopos 
orien tales ac Turabdinenses, et con- 
cessit ad Castrum Romanum; deinde 
firmata cumcatholico amicitia,perrexit 
Edessam, quo ad eum venit Alepen- 
sis. Dionysius autem qui patriarchatu 
fungebatur et praesules septentriona- 
les, audientes maphrianum Edessam 
advenisse, maphriano epistolas excu- 
sationis scripserunt : » quod fecimus, 
aiebant, id omne jussu tuo fecimus; 
quippe scripseras nobis : expectate me 
usque ad festum crucis dumtaxat, et 
electus vester praeparet se, etc. Qua- 
propter Celsitudinem tuam rogamus 
ab Edessa ne recedatis donee omnes 
cum eo quern constituimus ad obse- 
quium tuum adfuerimus , et quod I tribus vicibus dicendo : axioa. Deinde legator evan- 
gelium pastoris front. Posted orel presses synodiincli- 
nationem susccplionis gratice, et convertatur adocci- 
denlcm, et apprehendat ipse ac episcopi cum vocato 
hastam, quisque in suo ordine, et deinde elevenl 
manum ejus supra omnes. Exclamcl prases synodi : 
a virgam fortiludinis.n 

Clarius autem describitur enthronismi ritus ia 
Pontificali Michaelis patriarch* apod Denzinger, 
Ritus Orienlt., U, 77 : « Tunc admovent sedem seu 
tlironum, cui eum imponunt versa facie ad occiden- 
tem, et apprchendunt thronum episcopi et presbyUri el elcvani ilium tribus vicibus* et, prwside synodi 
unaquaque vice inchoante, excipiunt alii dicentes : 
«<t%io;,dignu8,dignu8,y>el clamat lotus populus : adi- 
gnus, digwus. »Denique de traditione baculi, quae 
fit ad patriarcham. « Quum ei baculum pastoralem 
tradunt, qui poleslalis spiritualis signum est, omnes 
(episcopi) ilium tenent unusquisque secundum suam 
antiquitatem : deinde manum dextram ejus, qui in 
patriarcham ordinatur apprehendunt et elevant il- 
lam super omnium manus ; ila ul summum baculi 
vsrlicem is (eneat, atque ila perficitur, n 705 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EC. XIII. 706 


$ ]o^k j-a-4,0 |oi2L y^ IojI^c? >o,ioo 

Ueas ^Leo . ^ojai] fo 0019 . ^inoU? 
^l|^c |nS <.&alla*? y tk\k, tafloJ 
woAi |j| . ^a AJ| ^ P ^| ? ]teoo2*s> 
^c >ojud] Aj|o . UjU9 ^D Ipttfi )j] 
i-Dyfl? ;a,^a . |a— a ci^s ol-a Is:? 
5&^*r« on \|| f£>o . f^r^ P l^r^s 
*oio . ^^ <oJ| ***fuk,| 13 . <*ai?o|3 
otasflJo . «.a^M9 *tfa*^*sas |ooi |2]9 
c£^|o . oi, Sn,S» *»£2£sj3o j. .ItiqViS 
jltinVi^, en^k ^olatal? - p^**^ ^ooiLs 
yAr+ai ^oo . i-At-^- 3 <*3r^e r° oai ? 
.^JfLLo fA^ oi^o r Sb£a^ Uorio] otj-t 

01 kAl >oXa<] 0VO9 jL^* i^S I^CUAmO 
. * r>Sn9 001^ Usi90] 0001 ,-xltf j-4-s, 

j-a^? *oia * Ion ^ogiAl i t V> fo ^s|o 
^OSLt^k jooi wSjojALe JAttOA^e ^)0 
Um*,. ^o ai^kS Uoi a^k *=> . IjoA^Ico 
i nS *-s| oiASSno . |,n*nj looi 

. also *tJt±£c 

0019 OBLOJJOaI 001 wSJ |^1 . <*Ol9oi3 
U0I9O] <*0IO_ttUslo . OllO^ P^lVlX/ 

^aJoi jAo V||J |3o . *amJ Ijioal^? 
|^o| i-Otf ixIKU ooio . < nSi>S o^"|l? tibi videbitur et synodo placuerit, 
faciatis. « Miserunt epistolam per 
Gregorium Lacabenae, Aaronis filium . 
Prseterea Dionysius nuntium ad Bar- 
maadanum misit qui ita ore eum 
adjuraret : « si tu assensum mihi nega- 
veris, equidemin aliquo monasterio se- 
deboj tu vero eum constituas quern 
tota synodus receperit, modo in eccle- 
sia schisma non facias. « Ast Grego- 
rius, ubi Edessam pervenit, eos ibi 
non invenit, eo quod Basilius Alepi 
venerat assumpseratque maphrianum 
cum episcopis ejus comitibus, atque 
omnes Alepum concesserant, ut ma- 
phrianum Barmaadanum constitue- 
rent patriarcham. Ab eo tempore cce- 
perunt Edesseni Barmaadanum con- 
temner quod, cum magister esset 
honore ac sapientia in ecclesia con- 
spicuus, sese ex passione tradidisset 
Alepensi juveni superbo. Edesseni 
enim nimio odio ferebantur in Ale- 
pensem, etsi eorum concivem,eo quod, 
quamquam genere minime illustris 
esset, ultra modum se efferebat super 
ipsos et gloriabatur; atque propter 
eum etiam Barmaadano infensi erant. Postridie adventus Lacabenensis in 
Edessam, venit etiam senex Joannes 
Amidse nomine Saliba una cum 
Joanne Maiphercatae , ejus discipu- 
lo : quern Edesseni rogarunt ut ad cce- 
nobium ascenderet,non autem eos se* 
queretur qui Alepum concesserant. 
Senex autem ille prsesul respondit 
eis : a oportet me citius Alepum per- 

52 ( 709 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SSC. XIII, 710 3* ]'i<£>\ ]tecL> ,Aa oJ^fo ooio Post paucos ab ordinatione sua 

la^»? ^ajiAffla^ -m^jo] ^a j4j dies, Barmaadanus Basilium Alepi 
„. ., , ,, . . . .. Orientis maphriarium ordinavit. Ap- 
. ^a^l^U^io . U^rio? U.^ pe i latus es t Ignatius ; ob quam nomi- 
fco-t wal«a^ f^a o^as^I lU^fiPo nis mutationem indignati sunt multi 

131 -. jJoilcA^as ?a.*Ls o-^ . jjoi ' non tan turn in nominatum, sed prse- 
-ie U> 1 ^c • • A* baii,fl-4ifl-> sertim in nominantem. Voluit porro 
** r * ^ ** ° ** Mar Joannes illico Anliochiam con- 

w-aAlo Usa*^.aP \&_^Jj ^-l^a* tendere et in throno magni Severi se- 
^-iosl . )r+oUo ^sjj Ua?jao V^, dere, ut nomine et re firmior fieret 

i,.. M , . «...*, * ejus dignitas patriarchalis. Quum ergo 

Mj^asoo I <Yi4. auk »A^J ^Aa9 -i, j • . . , °, 

•^ • llluc advenisset, accessissentque ad 

^oor^aL l^lo Vjl yso . i^oaf*j^is ? eos Athanasius seu Josue Aci et Josue 
^oaao . aaLj ^oa* 0015 *jaJjU| ws] Tripoleos, alias JBarphersonEdessenus, 

, . i M . , . propter dissidium inter Acensem et 

\ r *- • • " * Barphersonem exortum, cumque Mar 

oa^j 6oi A*a looi A*]j U^ +*£> Joannes Acensi faveret, Barpherso- 

oaLj ooi^ ^L*o* ^i.isoo.^oj»j.si.o ooio nes aa< iit prsepositos ecclesias magnse 

i, 4 .. . * M . « , , , u Francorum et Mar Joannem quod 

(.I**? 2*2> tOSff-fS ls \i| . lorn yJt^o ,, , ■ A * 

v •- r ! i absque jure sedem occuparet accusa- 

^oio^ \^|o . U^jrs? lAsj 12^9 vit, alium esse legitimum aiem, qui 
. U?]^ }a.p >a^ 13? . _i*cu *»$.*« ante ilium thronumJacobitarum occu- 
lt « -.~<. » ~ * , xii. i paveratinmonasterioMar Barsumse, 

virum scilicet opulentem regibusque 

-j.ie? IptfQ^ ooi ? lio nnS i? Usjaao gratum, qui paratus esset ad venien- 

U*.±Mio [\ f £L± ooi Ir^Sf • ^°tr° dum > ma gna munera ipsorum ecclesiae 

lA*io 14l. *-£u«&oo . |L^ Vv. oblaturus : . nolite igitur, inquit, 

' ' ## istum suscipere donee ille venerit. » 

13 \^> . ^oa^^ 1AS9C9 lAaoVoio Quae cum "Pranci audissent, Barmaa- 

U^£s . ooi ]JU A U°&> <*±ao<£ danus eorum oculis deminutus est, et 

*-e 5^4 bouA oi'o^ax ^ ^9 f xerun V " hunc non suscipiemus, 

. * ' ^" donee adversarium ejus acciverimus, 

^*^a4icP? o jifijo . toauJL^a ^J^io et utraque pars interfuerit judicio : 

<Tii^ t SSn ,As v o >r Aj ? jlie,^ oi^ ^ ui P orro mc confirmabitur, ille se- 

j i i ' . ^ ea * ^ n throno. » Hoc negotium spatio 

\.-U]o . Ul* f * v odu^^ v a4^.^AJo trium mensium i nterm i ssum fuit> 

e.oi wjk-so . Utfiaas ^oAj ooi mAaLoj Turn P os t multas expensas donaque 

,A*o . _^^ 1A^^, UA^U^o^ i>ancisill i sdata etfactamapologiam 

% ' qua asseruit se misisse ad adversarium 

— s ?«- fc ? I^soioioo l-z^o Uj^cu suum et hunc venire renuisse, aagre 713 PATRIARCHS ANTIOOHENI : SSC. XIII. 714 i 4 ^ iyfu M]o . in^D Ufli^ Uh menses infelix iste niisere obiit in 
!-•-« j^o . ?■ <;Sf») ~*m» *...«> l^^s xenodochio. Periit nomen ejus, sub- 

A+U+e U ooi 2ui* . llo^l U* ! BtUS CSt C medi °' 6t ign ° tUS CSt 
' # l r- j ocug e j U8 

. oiAaoj 'A^r*^] |3o 

y^Ul ^o u^j j* ,_*, ^j^ ts Barmaadanus autem Antiocnia 

*-aA* \|] ^.io^ ^o . «-*v~^ |j| egressus venit Alepum et inde pro- 

. .oaiV* UdVo] cu,oiL*lo . -*,iiao fectuS sedem fixit Mardini - Int enm 

/* . * -.. . spoponderunt Edesseni una omnes, 

v g^aj ? ] fJU >] l^^o ^^ ^ presbyteri, diaconi et populus, se ne- 

.Jj^i-aiolaai? wa^i) coi r 4a^5 Jjj^oa? gotium ab Alepensi ad maphriana- 

.-JL^flLSfl^j^joiio'ofliiioo^o tum evect0 P eractum irritaturos. 

* v • Miserunt igitur ex ipsis diaconum 

UJAs ua^olo V^^ Ion h^c ? que mdam nomine Phargani, qui ad 

*»5oAa,|o w-^oaioj,^ Vjjo . !*£*»]? portas principum ingredi et egredi 

1Zu w UU waiajo . U^oaI U«> c <> nsuev erat. Ille petiit Damascum 

. " *- * et, promisso soltano auro, Dionysio 

]2] r so . i^aiAjo %pi upaiacuyL litteras p roc l ama tionis impetravit, ut 

i fflV] |3 . i«^J3 *^u]o ooi >oJ^o «7/«c veniens honore afficeretur; at 

» . ••, t .. « . cum diaconus rediisset epistolamque 

^ ^^ • ' * • attuhsset, Dionysms ire non est au- 

ooai <~tr*«i **«^? %*■*<* U^lsa^l sus ; sibi enim timebat a legisperitis 

\£o J.o± Ax^jjdj &U . ^i^i^a -^gyP tiis » Barmaadano addictissimis, 

. * ' * et dicebat : « decet me prius ad sol- 

fli^a^Ao, \y\ } ^ ^ai Uoo* A*o ? tanum Beth-Romseorum pergere, quia 

^]o ?A^jo . |Jj:i*| ^a^ —so . |j| i n ejus territorio sum; deinde ad 

alios. " Igitur accinxit se et profectus 
est Iconium ad sol tanum. Ezaldi- 
num 1 ; ex praesulibus eum comitati 
sunt Claudianus et Caesareensis. Ob- 
tin uit diploma 2 praeclarum aliamque 
epistolam ad Melek Nazr , Aiepi oisio 1*93^0? on }—Affl«i . Sr ciiaiuo 
\iLo j^U y^o -<2a-^ U^m] U^o ') De Ezaldino agit Barhebrsus in Chronici exercere possent.Nbn multum differt a ntS*. . ^n? 
part. I, text. lat. p. 524, sqq. 

s ) >n..4lSn manschur. Vox arabica, qua desi- gnator genus quoddam diplomatis episcopis a solta* 
nis coucedi solitum ut illi menus suum publico sigillio de quo supra ssepe, et a jt ^j- jerlikh 
seudecreto confirmatorio quod a Tatarorum prin- 
cipibus dabatur. 53 713 PATRIARCHS ANTIOOHENI : S2EC. XIII. 714 i 4 4 4 r*M 9 As . % *j2aD? -^oia-aA^s Ea*ya 

. ^OOl^S 1*01 9o) Q-kJoA^lo . _*9j£aA 

.jJ UfrftLo J0019 u^\m9 cat r p^* jj^siff 

.^JJm^s oi V> a,9 ^tt )ia^ ^oaiUtt oj^o 
1^9 Aa >nqViSo ^ vv*V } ooi f^e 
*9oA.a|o ^-fas^'ff^ \y]o . ] v 2#] 

]A^|^9 Uf^j wA£SJ0 . U^llc-4.1 |^)01 

i-m^| |] . ]j^p ^A^lo ooi >al^ 

Uu^30j ^ ^i^\^9.\-))j9 wffaUao 

oooi ^r^utl ^^9 ^oJci U^lsa^l 
Ijio ^a^ Ak«1o^9 flojo . J f ^fOO 
oi^oa4ftA^9 Vjlj «£t w^oi l*!*09 Axoj 
\llo ? A^2lo . jJ'r-1 ^oi* ^sa . \i] 

ooio |- a *^S w ; ooi J— ±sa** . V oi^aluo 
• Im^^Lo ja^Jio oi^» ^n^Jo . ]L»j^09 
1^ ,Jj ^io ^a-^. U^m) U^o menses infelix iste misere obiit in 
xenodochio. Periit nomen ejus, sub- 
latus est e medio, et ignotus est 
locus ejus. Barmaadanus autem Antiochia 
egressus venit Alepum et inde pro- 
fectus sedem fixit Mardini. Interim 
spoponderunt Edesseni una omnes, 
presbyteri, diaconi et populus, se ne- 
gotium ab Alepensi ad maphriana- 
tum evecto peractum irritaturos. 
Miserunt igitur ex ipsis diaconum 
quemdam nomine Phargani, qui ad 
portas principum ingredi et egredi 
consueverat. Ille petiit Damascum 
et, promisso soltano auro, Dionysio 
litteras proclamations impetravit, ut 
illuc veniens honore afficereturj at 
cum diaconus rediisset epistolamque 
attulisset, Dionysius ire non est au- 
sus ; sibi enim timebat a legisperitis 
iEgyptiis, Barmaadano addictissimis, 
et dicebat : » decet me prius ad sol- 
tanum Beth-Romseorum pergere, quia 
in ejus territorio sum; deinde ad 
alios. « Igitur accinxit se et profectus 
est Iconium ad soltanum Ezaldi- 
num*j ex prsesulibus eum comitati 
sunt Claudianus et Csesareensis. Ob- 
tinuit diploma 2 praeclarum aliamque 
epistolam ad Melek Nazr , Alepi ') De Ezaldino agit Barhebrsus in Chronici ezercere possent.Nbn multum differt a ^o 
part. I, text. lat. p. 524, sqq. 

s ) " *"">" manschur. Vox arabica, qua desi- 
gnatur genus quoddam diplomatis episcopis a solta- 
nis coucedi solitum at illi munus sanm publice sigillio de quo supra ssepe, et a y ^\* jerlikh 
seudecreto confirmatorio quod a Tatarorum prin- 
cipibus dabatur. 53 715 BARHEBBJEI CHH0NIC0N ECCLES. SECT. I. 716 fmpo gqin*|in*1o a-jSoQlj . -, *->Nv 
liooU Usa± U£o . v a^Ja^i ^o )2] 

^OfrS JO .is019 0019 Ul^> wUi^C . ^JJ 

ol^as ]r?J^o . U^ilax^ oQio IAILd 

O0I9 ^fc&fity? 031^ hfA, . \}U? ipt 
^■A^ OSSo . ^O90l1 fO w»0*9O^j„ 

nSno^lo a^|o . ^*oiom| j^> Ur*? 

a^j-so jLafflsj ]oa^Lo a^lso U'sojdo 

li^p^lo 9OJLH0 atllo a&mJo . V^uj] 

. Ij.S^nS^ o^l aasejo . aitfoJJa*? 

1,0*^ **J] Vjl 13 ^ . Uloo'9 A*o? 
9?A^|o . }x^a^ r* so • 1^1 V 019A© 

. ^010^1? J.S!) ],Ai ,__k> U^S wAJ] 

a^]1o 1^*^a90 j. »m'i> ,-Lo _*.aJ1 
<^»? 1 J|^o <oJ] cu*j.^|o . ^OaSBL09 r ^ principem, ut ab eo honorifice susci- 
peretur. Egresso illi ex Iconio occur- 
rit Thomas, prassul Hahse, Turabdi- 
nensis, qui dixit : « Barmaadanus 
promisit aurum soltano et proclama- 
tus est in regione nostra ; ecce nunc 
Mardini sedet et pecuniam non quaa- 
rit. Interim praefectus cogit nos au- 
rumque exigit. Rogamus igitur ut 
venias ifa regionem nostram, duplum 
auri colligas e quo partem soltano 
tribuas et in toto Turabdino procla- 
meris. « Dionysius autem ire nolens, 
misit Lacabenensem,Gregorium nem- 
pe Aaronis filium , et Abdaelem mo- 
nachnm, suum e fratre nepotem, qui 
cum advenissent egregie excepti fue- 
runt a loci praefectis. Circumeuntes 
porro monasteria et pagos collegerunt 
pecuniae summam, earn prsefecto pe- 
penderunt et ab illo obtinuerunt di- 
ploma. Proclamato igitur Dionysio, 
reversi sunt ad ccenobium. 

Tunc Edesseni Damascum rursus 
miserunt Pharganium , qui dixit : 
a iste Beth - Romaeorum patriarcha, 
nisi eum vir quidam honorabilis 
adierit, non veniet. « Jubente igitur 
soltano missus est eques e praecipuis 
patris ejus administris, qui ad cceno- 
bium venit, Dionysium assumpsit et 
una cum eo nonnullos e praesulibus 
et archimandritis. Hi perrexerunt 
Damascum, atque in ecclesia nostra 
Syrorum habitationem nacti, illic toto 
jejunii quadragesimalis tempore re- 
manserunt. Prandium illis quotidie 
e palatio regio dabatur, idque abun- 
dantissime et quamdiu illic perman- 717 PATRIARCHS ANTIOCHENI : 8JEC. XIII. 718 $ 9 i+'r&s *' r Jp2\o \i2\ ]poi ^oo . ^Z 

ooio . U.jJPJ-05 oai . oaa^^I? l . ;rm i* X 
._*&£]]? oaio «^nnSn? ono . ^ojaiojjj 
,.a^o . lj-^a^9 1f-*r^45 ^a*tfo 

.oj] wO^olo . ail.«£a* wfsu Uxa^o 

.^klflLsis ^o alloo . U'o|? U-a^ «^* 
^A5 loci oA*l . U&^£ oi^^j-9 r*r^° 
on . ifi^i-^^ <l£la» AaS Uia^9^ 
UsAai i-si-i-i-^s *-as|o • <-*ad13? 
doiJ* oi^U.olo ^^ >-^ ^U^atfj 
ai-Aso . h£i ^o Jorfi loci >oiij 
A3] Ipl |3 . *»^> >as&4 rM° ^<n^f. £0 

i—t.0 01-^ |o<Sl *_&£&!? 001 . \-*S2.2» 

^-io? w-fflljA^ i-s Ufctf) V*taaio 
ocrvL, A^lLatf ^tl^m fSO . *JU^U^>0 
>o,io 13 o . ai^a^jk, 'Aa^-A^l ipAd 
. *a*oj J3o ^9 P . >o«*j.ia^ ^o^l 

^5^ 0001 ^-A^flifcO? ,0.301 ojlol V^° 

. >oe*p . ?q— £ls . f._ii^Lal. ^_^oa7 
Up r s Uolmo j-»i-^3 waaJo . »aa» serunt. Porro facta opportunitate, vo- 
catus est patriarclia ut soltanum adi- 
ret et assumpsit secum praesules prae- 
sentes, Caesareensem nempe, Damas- 
cenum, Mabugensem , Lacabenensem 
et Simaan , coenobii archimandri- 
tam..Soltanus autem patriarcham ad 
se accedentem, amplexatus est, epis- 
copis vero dextram porrexit, eos- 
que coram se sedere jussit patriar- 
chamque interrogavit : « Quomodo 
te habes ex itineris defatigatione? 
Num tibi necessaria adsunt in hospi- 
tio tuo?« Patriarclia autem ei vicissim 
bene precatus est, interprete sol- 
tanum inter et patriarcham epis- 
copo Lacabenensi. Eduxit porro pa- 
triarcha scriptum soltani Ezaldin 
illudque viro adstanti coram Malec 
Nazr porrexit : quod cum iste ape- 
ruisset et legisset, dixit : « macte 
animo! nihil a nobis nisi honorem 
experieris. « Turn patriarcha insuper 
produxit scriptum Baschunvini 1 , mi- 
litias Tatarorum praefecti quod ipsi 
medicus Kir 2 -Michael, Gabrae filius, 
Melitinensis, impetraverat ; quo viso, 
soltani vultus immutatus est nee 
quidpiam boni vel mali ultra balbu- 
tire valuit. lllico qui adstabant sol- 
tani satellites patriarchae dixerunt : 
« modo surge, satis est. « Exierunt 
igitur patriarcha et praesules mcerore *) In codd. Cantabr. et Oxon. _t£ja_^£> Bibl. or., II, 377 videtur legisse cum codice Lon- 

Baschunkin; in Chronici I part., p. 521, o-a-Vs dinensi ,__..aJcLkl3,non vero ^ .i n'Tn *|r: t quuni 

__*&J quod Bruus et Kirsch Bascku Nomain. laline scribat Basanvinum. 

reddunt, vel brevius i ?■■ ]* Baschu. Assemanus, 2 ) j«Lo Kir videtur esse Gracum Kupio:. 719 BARHEBRiEl CHR0N1C0N ECCLES. SECT. I. 720 jLs&a^ acia^a** . ^-ajs^eo <oot^ 

. 601 \±hZ2.'> 

l ^w v a2<n ]isl . <ooi^ looi Uitoo Ho 
^aJ| UuicaJ wA*j wOpf . oooi ^nsas 
2a^ r*iai i-o <-**** 0015 U&sa^l 
^ao] l\ ^9 l?i-^)5 . 01^ rVl© l»r^r^s 

. U^^ ,---!*?« fc*$° °^ If*"* 
lia^ '^lsia?. ^asA*?o2 -a*' l«2 

>a^o . ,-^ r* ^*>*» ^1? ^ QXi " k ' 
^0, ,-lio V|1^ ^ ^°i W 1?« 

2Jl 1^ >o r Lao 13 . ^*^ ***> 
Ian? iaSia^o ]31 ^oie.^?2 3 woo^ 

. ,_+a^ |-rufl^ r-**» r-H° * °" 
^^01 Aj.^2 ]3 ^0 All >aa* ? Ua*1 

^ \^iio . \r4k> V*° * q S * ° 
90^0 *»aUa»,^ 01^ ^fi>Aso . i^U tristitiaque affecti quod istius Tatari 
scriptum exhibuissent. Quum vero mora eorum Damasci 
protraheretur quin aut ipsis responsio 
daretur, aut ipsi spem. abjicerent, 
magister quidam jurisperitorum M- 
gyptius, nomiue Makhin Bar Amid 1 , 
patriarcham adiit dicens : » scias, 
o pater, revera tuum hue adventum 
nobis minime placuisse, eo quod op- 
probrio non minimo facti suraus Ara- 
bibus, qui de nobis capita movent 
dicentes : « ecce religionis vestrae 
principes, quorum mundi contemp- 
tum abnegationemque laudatis, prop- 
ter principatum temporalem se iuvi- 
cem demoliuntur. » Aliunde tamen 
nobis gratum nequaquam foret si ex 
hoc loco contemptus abires, infecta 
re propter quam venisti, ne magis ac 
magis contundarour.Quia autem hunc 
juvenem,videlicet soltanum , offendis- 
ti, nulla alia re quam auri copiam sol- 
vendo eumplacare poteris.quippe qui 
pecuniae est amantissimus. » Respon- 
dit patriarcha seni Makhino : «Deo et 
tibi rem committo : age juxta tuam 
prudentiam, nee me interroges.«Tunc 
abiens Makhin placatum reddidit 
soltanum viginti septem millibus al- 
borum, quos patriarcha Alepi suc- 
cessive solveret. Quibus acceptis, Me- 
lek Nazr Dionysio dedit prseclarum 
diploma ut in tota ditione suscipere- 
tur ac proclamaretur. Hie itaque Da- r .1 JIacMn ElmaoiDuB iotelligit Horcaidi ft- Thomas Erpeama publicavit, quum prior Jomus 
H J,faCuc* bistori* script.™, ejus alte- adh u c ineditus sit. It. Assess. AH. »., II. 
rum tonrnm iu latinum sermonem conterenm 377, not. 2. 721 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^EC. XIII. 722 4 ^IfiOlA <*i,^0 i^a^ ,-Im? J-*"^ Ojlo] 

^plj.aj? ^aJ| ^ j.a^oA-0 JLs] . <A^* 
]Aa2«09 oib^kflo ais ,-so . »aalJa* r L ' 
9 r ^ . UffaUa*9 }"*i-i^-s ogi |ogi o~A*] 
. eihLo ]'£ ^Snnq.m] w~a^*9 l^o 
Ijoudo . *tsia^£>9 jLcoi? ^oj_aJ J2JJ? 

pSO • Ul^lo -a-^oA-0 ^J..aL^S^9^ 

. ^098l] j.° °? 1 ? ^ * nn 13? tatfa*9Q<^t-^ 
0010 . • «i^~^ I? 01 ? v-&fc3| 001 »£>j~0^|0 
.^l|^S Uoi9c] 001 >OUA^OO . ^0O£2l0999 

Ij^msI <ooi*A^^ ooi I— scij.o anj^ o 
w»oJJa*90 . looi,^ ^f 2 -? ^fJ? 1 ? 
wo^tf ^Lo^ <_S>oo^ . «*oi9ol3 V||o i , np^ i 

V|]o ?AV^]o . loA-xu ,—j* ^ ns 
i-ooi? ooi y*] ^>.aio * '■■o a sa ^o ^g.^ 
<■■ .otmJo w-aal.Ja*9 <*oia^ ^-^4? 

. w-SPOIJOa? \«-^LoAJ9 r CL.A \ *. i< A Sg 

fSirio. ^St^D t a _L*ta* afLo 1».pAJo 

. 0LO9 l^p^S wCAaO . wA^ftV |2] 
001 ^0I0JS|9 jiiAS wOAa 9O«-kp^0 

•.^aluo ]ooi 1^1 A*]^ r u ^J-L^U^lo ^09 masco egressus Alepum petiit et ex 
Alepo in Castrum Romanum se con- 
tulit, ubi honorifice exceptus fuit a 
patriarcha Armenorum ; verum filii 
Josue presbyteri eum proclamare no- 
luerunt, dicentes : » nos Barmaadano 
fidem dedimus ; « Deque eos compulit 
catholicus ad Dionysium proclaman- 
dum. Dum autem erat in Castro Ro^ 
mano Dionysins patriarcha, vezirus 
Alepi contra eum misit satellites, ut 
ad solvenduni aurum debitum adve- 
niret; quod eum oculis catholici et 
Armenorum depressit. Curaque Ale- 
pum venisset, Alepensem dioecesin 
adjudicavit Gregorio Lacabenensi, Aa- 
ronis filio. Accesserunt autem reeens 
creatus episcopus Alepensis, et Da- 
mascene, uecnon diaconus Edesse- 
nus Pharganus, atque hi tres spo- 
ponderunt se simul aurum solutu- 
ros. Dionysius vero profectus est et 
concessit Edessam, atque hinc ad cce- 
nobium Barsuma ascendit. Quuin' autem Gregorius jam ab 
aliquo tempore Alepi sederet, venit 
ex Oriente Saliba maphrianus et una 
hieme Alepi commoratus est; porro 
inde profectus Damascum petiit et 
tantum auri obtulit quantum obtule- 
rat Pionysius, atque obtinuit diploma 
quo deponeretur Dionysius et procla- 
maretur Mar Joannes Barmaadanus. 
Deinde Alepum reversus est, ubi in 
ecclesia consedit. Gregorius autem 
commoratus est in domo patris sui qui 
e Melitina nuper advenerat et Alepi 

54 \ .is- r 723 BARHEBILEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 724 laai? ^oj-sJo U*att^ |^? • ^r^° 
_Jmmoa ^jlo 0010 . ^oio^ )h±sd2J.]? 

.]31o . ^oj.al 1.4*? ^a* --r^ "^ 

ns ^ . it* -^i^ ^ • l^r* 

^<no . U?att^ loci |i|? -Jr^ r° 
^XikOA <+'?& oei -a^o . w rtS o S aiLa^ 
U*,aa w*Jl lj^ ^o lAsl^o l^oij 

. U*j..&^ ^ci a^ loci ^.ai? 

Jjk,a| iSVi*- loci oi^H*? >l<n ^axlol? 
1^> j-u^ )J«^ • U*J **** ^^ 
. V 4*u V» oiioA? Uf 50 W^> A-kl 

,--aoj ^ \|1 >af flilio Usl oascilo 
1^ ? ^o Ur*r^ ?°r^ V* 1 ? ^V* 5 manebat j paulo post ascendit in cce- 
nobium ad patriarcham. Maphrianus 
autem misit ad Barmaadanum ut 
veniret in Syriam aurumque sibi im- 
position solveretj at Mar Joannes et 
venire et aurum solvere abnuit, nee 
ullas maphriano pro eo quod fecerat 
grates habuit. Maphrianus autem 
pressus ab exactoribus misit ad Mar 
Joannem ut ad solvendum adveniret, 
addens se alioquin manum daturum 
Dionysio eique assensurum ; prseterea 
maphrianus ipse personaliter profectus 
est ut Barmaadano haec assereret 
ej usque responsum audiret. Ast cum 
maphrianus pervenisset in urbem Ba- 
lasch 1 ad ripas Euphratis, occurrit 
ei Barmaadanus in Syriam pergens, 
atque una cum illo Alepum reversus 
est. Porro Mar Joannes aurum mutuo 
sibi comparavit a mercatore quodam 
iEthiope, amico suo, nomine Mitcael, 
et quod in se maphrianus susceperat 
ipse exsolvit. 

Eo tempore vastafum fuit cceno- 
bium Mar Cyriaci Zonicrat8e a <quod 
instauraverat Simeon medicus Hes- 
nensis pise memoriae. Quippe erat illi 
filius nequam et prodigus, nomine 
Michael, qui exactionibus suis pluri- 
mum vexabat monachos. Cumque hi 
eum fastidio haberent atque aver- 
sarentur, ille perrexit ad Rukn-Aldin- 
soltanum et moslemus f actus est. 
Mox obtinuit decretum, quo expelle- 
ret monachos e monasterio patris sui *) *v^ Balasch urba eadem esse videtar sj Situm efat istud monasterium in regione 
cum ea qua supra col. 250 scribitur ua^^ Castri Zaid. Cfr. supra 616. 
Solas. m 725 PATRIARCHS AUTIOCHENI : S2EC. XIII. 726 'M. -M 


\~*J>4 <r~*> U«i* «-a!s ? 1w ySi \Z\ fso 
^a^o' li^yi dL^as \i]o liua^jp] 
.Ulli^o Uoo^? ^Soil ^ak>> lAoofL. 

«i^o >po . +xa»a V^ v aJl ?i ^ ^qs] 
|ia*oij U^a* Ua.fi,o . ]±*» UoaJLo 

. ,-»!]? ilffl i*^ ]Z\ ^soio . joi*^ loAao 

• y . i -ij? <ji_iio ^a-j| ^i y iw x 

<--o?? oiAa*Aa i^Vo^ ^a«^Uo|3o 
ailax Vr°^? IAax^ U^ j.!^ 
j.^J» r^ 01 ? JAIao oioo . ju.ffijk.oci 
. UJoLo w^xojJ AIas -Aiej^ |oi > <n 

1^1 ys y^Uoj j^ ]AS*oas.. A*U*o 

V^k> IIsom *&> . ^^ jv> ^L^a», 

aaaj ooci oa Vi j ^*,X ^-ooj *»sU>9 

• V^\.f4o . i^ailj VaJa^o ial^ on 
<nJj-» Jooi . Ija^] Us] jAo Jjlsoio 

• JA^a^, <nJfso90 Ut-otf 

r^A^ ^»io1 aila*? U^ia^jti ^jj| et eorum loco amentes collocaret. Ubi 
autem Castrum Zaidi pervenit, coegit 
turmas Arabum praedonum et ad mo- 
nasterium perrexit illudque occupa- 
vit feria sexta, qua completer domi- 
nium jejunium quadragesimale.Post- 
quam vero saevitias multas monachis 
intulisset , eos exire fecit expulitque 
nudos et discalceatos ; coenobii uni- 
versas facilitates abstulit resque tem- 
pli pretiosas : cruces, calices, pate- 
nas, areas, codices magnificos. Deinde 
reversus est in Zaidi Castrum. Codi- 
ces tamen sanctus Castri prsesul Dio- 
nysius a viro isto sacrilego redemit; 
Evangelium autem picturis decora- 
turn, a Rabban Zebino exaratum, 
idem ille praesul sacrae Taurizi eccle- 
siaa donavit. Eodem autem anno, quo 
hsec sacrilegus iste patraverat, id est 
anno Graecorum 1568 [ChHsti 1257), 
justitia divina eum non amplius tole- 
rans mala ipsi retribuit. Etenim aesta- 
tis diebus, quum venisset Scharaph- 
Aldin Bar-Scheik Adi in auxiliuin 
soltani Ezaldini, incolae Castri, quia 
Rukn-AIdino juramentb se obstrinxe- 
rant, in praelium contra ilium proces- 
serunt*. Huic praelio iriterfuit sacri- 
legus ille Michael qui islamismum 
amplexus erat et occisus est. Sic igi- 
tur post breve tempus finis ejus in 
interitum fuit et memoria in execra- 
tionem. 

Eo tempore venit in Beth-Romaeam 
a Tataris legatus vir quidam Nestoria- ') Hasc fusius describit Barhebrseus in Chronici part. I, text. sjr. 522, vers. lat. 543. 727 BARHEBBJEI CHR0N1C0N ECCLES. SECT. I. 728 \]] fjw . Ux-ieoV A^fi^ ^Usa^ 
: ioo^fl> ^9 li^coifc V^ l*',asa± 

y£> t ico i iU^> *^*> <*&> ^lfe ^?o^a)o 

t £iO ■ y^kA? <-S^*? '»^ fl . S j-^jj? ^AfiLtt 

ujus] 031 \|lo . Ijiea.'^ )2) ai2<£* 

X\]o . U9oU> l^i^l U*»fl- U&* 

£.▲.£ 001 ^££0^0 . <_O&8&07|.^ OL-Sa^fc 

. . oSm^ ]2\ .A£03o jc^i^i. aiptsi^o 
\±> ^AaIo )2^£> wsA* V^o 
crila^ U*r£^o .tfa^l^lo . IAa^^ 

wfflcUOAj? CtJg.^Q.fl? ^0^? ^.Sa^.? *0I9 

r*A^ wso^ P? . Ua*> ^oia!^ wasjo nus, nomine Amin-Addin-Mobarach, 
qui in Syriam tendens, iter suum 
fecit per monasterium Mar Barsumsa, 
atque obvium habuit Dionysium : huic 
promisit aditurum se Malek-Nazrum 
atque ejus negotium tractaturum.Quo 
audito , Barmaadanus in Syria rema- 
nere noluit ne ipsi violentas manus 
Tatari injicerent, sed in Ciliciam 
concessit, ubi honorifice susceptus 
fuit a rege Haytum qui dedit ei vil- 
lain : commoratus est in parvo cceno- 
bio juxta Sisidem. Pervenit autem 
legatus ad Malek-Nazrum, sed non 
potuit irritam reddere Barmaadani 
proclamationem, atque inde discedens 
profectus est. At vero sequente anno, 
medicus Kir-Michael, Gabrse Alius, 
venit in Haran et Dionysio hcec si- 
gnificavit : « ecce ego legatus tendo 
ad Malek Nazr ; quapropter mitte 
unum ex tuis prsesulibus, qui veniat 
mecum et tui sollicitus sit. » Quod 
cum audiisset Dionysius, misit Gre- 
gorium Alepi, qui, postquam sua ipsi 
ablata fuisset dicecesis, ad Dionysium 
in ccenobium concesserat. Is igitur 
prassul profectus medicum legatum 
assecutus est in via et cum eo Da- 
masciim petiit. Obtinuit autem Kir- 
Michael Dionysio novum diploma 
illudque tradidit Gregorio. Is accepit, 
Alepum venit, in ecclesia sedit atque 
potestatem in dicecesim exercuit; 
Ignatius vero maphrianus, statim ac 
audivit res Dionysii esse firmatas, 
Alepo exivit ac Tripolim concessit,' 
rumorem de se spargens se nolle am- 
plius pontificatum sive in Oriente sive 
in Occidente exercere, sed tantum ex 


4 729 PATRIARCHS ANTIOCHBNI : SiEC. XIII. 730 I 1 

I 


Sii l^o$n\mo i n^SnSo VVn\ -»He r°° 
. llamas?] o^?]^^ -o^do . Isi*"^?, 
r iO . Us.]? i—i** ^-S* l<n^ aiAlJfc 
{loa^Ao . ci^ <-^r*&? \ A +r* Uo»?os 

. <J>*9 ^4.^aio l-^r 2 a^oo Uju? 
f a~ 091 . >QJ01A w.j.^5 | Jf^o rP- ^ 
»-.e r 2aoo |2oaI»| | ooi ^j>». i.±£L±, jj<n 

1 0(31 Jl-ttO . l_^3QJ&a^»^lM-S i—S^AO 

— «*] . ,— ftlS*> '\-_ 1. >o,a*90 o il t lS 
. ^fcA-5^1 <_fcl^>S ^ . ^) U<n |x|jas 
wtfaJJa*^ ^j-s j^Xa jlooM? Aa]|.aAa 

jtfa2Ja*?9 ffi^Cjc^ *Al^2 ^ U^aio 

j.-o, tf U^o*9* AaOc l—AJaia oilao 
o 

>ooIsg {3? c^ r o . >*qia **,t11? |<n^ 
'Uu fwk-^. 0iL >a r o . ^aioiojjo ^kci 

$.-**£>? \j.Q' t ± r JLj>h <n~^ ^'.p? olXSo 
. i~s* ]3 ^o . A.*j.a7a^al ]3 ^.*JU, 
. ^U&k&tf? |2an\Vi ^iA!^\|lo atop.*, 
.ZuU^s ^p uoqJJoa?? ^oio.jlo \-r>|c 
• U^o^o li~&as> t— *-^ c^-^-A-A 
lJey*-iii,? jla^o JAmjo] 2f\ 1 * flmSSno 

iJL&SO |^£.M "^r*4, . JJoi Uo}o cvo medicina vivere. Sed cum ccepisset ad 
aegrotos sese passim conferre et in eo 
esset ut habitum dehonestaret, Deus 
eum e vita temporali migrare fecit per 
acutum quod ei contigit morbum. 
Obiit feria quarta, ejusque exequias 
cum honore celebratae sunt a mona- 
chis ac presbyteris Francis et nostra - 
tibus. Sepultus autem fuit in ecclesia 
Mar Behnam. Porro rem medicam 
optime noverat ; in libris philosopho- 
runi versatus, conversatione amoenus, 
omnibus gratus erat ; verum ob 
schisma quod fecerat ab omnibus re- 
prebensus fuit, eo praesertim quod 
mala retribuerit Dionysio, qui eum 
in sua cella educaverat atque a teneri 
ungue edocuerat. Firmata hoc modo Dionysii in 
omni Syria et Beth-Roinaea proclama- 
tione, nullam eum requiem habere 
voluit Deus, quia non absque macula 
coram eo arabulabat. Etenim difficul- 
tates ipsi creavit Saliba archiman- 
drita, avunculi ejus filius. Hie ab eo 
postulavit ut sibi contra legem digni- 
tas archimandrite ad decennium ad- 
judicaretur; quum noluisset Diony- 
sius, reliquit eum et ad palatium 
soltani se contulit ubi contra Diony- 
sium pessimas accusationes proferens, 
accusavit eum caedum, depraedationis 
ac viarum latrocinii aliorumque ne- 
fandorum, quorum memoria os au- 
resque polluere lingua refugit. 

Eodem tempore caedes, fames, mor- 
talitasque toto orbe grassatae sunt. «*!' 731 BARHBBE^El CHR0N1C0N ECCLES. SECT. I. 732 Uuiaa 'So2, ^fi ? oei . ^iaj^c, prsesertim vero in regione Melitinensi 

l-io^ . <-sl».^1 oi^s |joi U*JL) quseaTurcomanis Agagaraeis prorsus 

Uizxo ^oo A^> di* a.vo,|. * re P ta Mt > eo usque ut universa 

... * * Mesopotamia, Syria, Palaestina et 

] r p± ^..S© a-^isa^jo ^-i^talso ^Egyptus servis ancillisque christianis 

j\rSs\ \bJ\ Ipcio.Unielo jLiA^Lauj^ implerentur. HiDC servis juvenibus, 

^io aiaaiJlo ' |^a^ ^ L^<* monasterio addictis, opportunitas 

r facta est sese de malefactoribus Curdis 

^--»j|o . v oflu*aaA U'^> U»o* vicinis suis ulciscendi; et quidem 

woo^2 Ur*4^J >a^-a^U=> ^ooOio 1)1]^ eorum nonnulli cupiditate abrepti 

? a—^ aJ» . ~ .ir^^s e ^^| subhabituAgagaraeorumnontantum 

• * extraneos sed et propinquos deprse- 

H^ r?^ • U*iP^o 13| . Ujpqi^ dari assnefacti sunt. Etenim duos fra- 

<*-!£> ^..:* )n.Lo^oo ]?-*£&, m tres ex incolis Melitinensibus, opulen- a-n &1 pS . waxpcuo jJ.^1 saI^^IaL^c tos ac nobiles, Aphnad et Joseph, cum 
e coenobio egressi essent ut ad merca- 
. Ua^Ao, ^l\ilifl^ j^^ ^ turamexercendamunusGactam*,alter 
. •aujjoa^ jj^io +Ls> ]^ <i ^ Cyrum peterent, insecuti sunt atque 

Mr-»lo . <oJ] q^x.0 .oci^o oaaJ interfece ™ n t '> dai autem alios intra 

. monasterium strangularunt. Omnia 

V*V» • lf^«^? °"^f aai^ fj^jj hsec cn^a Di on ysio imputavit Sa- 

«*oia^u l^o Sn m ,__^<n __*aiV>a^, liba archimanda et obtinuit a soltano 

l.a^, ooi .^j] >a» Jauw, mandatum ut patriarcham apprehen- 

. " deret. Audiens autem Dionysius Sa- 

^ax ^ \ if ^ a waaiio . l^^j libam advenisse Melitinam exivit fes- 

U>^ 001 i^e yso . *o»a.«.a£i>J 14j? tinanter, anno 1570 (Ckristi 1259) 

waaJo ^iu a<k? \.ia^ . ^juSViS mense Haziran ( /w ^°) ufc ad Tataros 

. . ' ' confugeret. Quum autem pervenisset 

,-^Ao ^o^j \p^*cu mia Mazgaredam, Mahuza*' oppidum, 

U^o yso . Uf* <^*>-£> ^L 'AIao eum assecuti sunt satellites e Meli- 

l^^o^l ^oiasj,] . 1io^ 5K0 U^ tina ad eum reducendum ™ssi. Dio- 

*^> nysius vero misit ad episcopum queni- 

. *aJaasflii ? ^i^u^ie ^io oj ? A^? ? dam Armenum Arzanganse civitatis, ^ ') De Gacta seu Gacii vide notata supra col. 
673, sq. * 

2 ) \\ n mi a r^^Ate Mazgctrd, Masgerd vel 
Mazgareda Mahuza, in codd. Cantabr. et Oxon. 
]} <* m ^o ? ?i-^l— ^ Manazgareda Mahuzcs , in 
Bibl. Or., il ? Mangerd, urbsMaJiuzae regionis in Adiabene. Mahnza autem nomen est regionis et 
urbis quae metropolita Beth-Garmae («-ioj^ L+->) 
subjecta erat. Mabuza et aliam urbem designat, 
cujus mentio fit in altera Chronici nostri sectione, 
nempe Carcham in Babylonia non procul a Cte- 
siphonte. Cf. Assemanus, Digs, de Nastorian„761, '\ { 733 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SJEC. XIII. 734 **j] . nffu^ji < iiSir wVcJJoa) ooio 
oi Vi *.? jA ,l.fc,fa> ^H-^h;!? JLaILbH 

JOOI *^k*.Lo U?22 ,-StfJ 001 wSUSjJSJJ 

^oJoi *»ju] _Lo oLa^o^ 9|-*>o . _Lo^£ 
V|| . n q, IP . oijA-A 0001 0^9 
. .ooJJoai j._a!£Lo f-^e? |Aa£oa.Ao 
wSOIa^Io . «*J? IfO*!^ olI^o ^ nr^jo 
tOfOal |3? 1| VnS \— L, J.^i-3 olL 

1^1 |J90 . L^£09 A*A? It-iMik] aOICL^ 

2oA <~s) oi^g^.}^ nViX 1^1 9 o£>* 
l^tf^frto jiTftii oi^a^k 9^0 . \+iZ2. 
|Aa^ oiL <*9oA^,|o . 01^ fS^cj\o 
\J\o oiSn >.o . (alaol. ^^9^)0 . l^jLt.^7 
lAica* 9A00 . i^o.^o ^f^°? Ir^ ^-* 

J9&UOA9 ^Q^» \aU? 1^1 fS . I'Jo^l 

^oia-iiik aia«o gi. ,V>^>*iS Ih^» y*] 
acnocj. ,A>k>o . ^gio^Sa^ l r aLA^o 
]A.*Sn.s> ou.s <*oia~^Loo [h&£j&s 
. UAm^ ^k° ^oicuiojio . ^oiaic^o 
. jL^tS.9 01^*9 oiA^o^ o^||d ansJo 
. >»oia*»1 w^alLaotf ^s| a^lso 

V»|j g-s l | .Via^s jpoJJOm*.? 001 aso 
. ^oi09fi49 |A*i^,lr>? )|JLm1 — Lo 9JJ0 
y^o? JAaSaaAL \]ll? ^ffiols] )oji?o 
^a^oiJo «A.oiQle,-D ^mAJ fS >ojj ,jnSv> nomine Darsarkis*, quern Tatari huic 
urbi praafecerant. Is homines misit, 
eumque libera vit.ab eis qui ilium in- 
sectabantur. Patriarcha porro ad obse- 
quia exhibenda perrexit regi regum 
Hulacho 2 , a quo et honorificentissime 
exceptus fuit, et accepit « firmamum« 
ad ccenobium spectans, cui porro 
principes Beth-Romaeorum non am- 
plius dominarentur. Dein, cum per- 
venisset in urbem Taurirum, invenit 
Salibam, avunculi sui filium, qui 
pariter ad Tataros ipsum accu- 
saturus venerat. At misit ad ilium 
praesules et archimandritas , ei sese 
bumiliavit, plurima beneficia promi- 
sit atque reconciliatus est. Eum porro 
secum assumens, rediit in monaste- 
rium Mar Barsumee; at paucis post 
diebus, quum venisset Saliba ad Dio- 
nysium ingressurus ut eum salutaret 
juxta consuetudinem, disci puli Dio- 
nysii qui ipsi inserviebant insurrexe- 
runt in ilium eumque gladiis percu- 
tientes occiderunt in ipsa cella coram 
patriarcha, atque in porticum inferio- 
rem projecerunt. Inde egressi invase- 
runt cellam ipsius Salibse et occide- 
runt quoque ejus fratrem Abulphara- 
gium. 

Remansit porro Dionysius in cce- 
nobio, terrore et tremore correptus ob 
vicinarum urbium praefectos. Tunc 
statuit proficisci ad obsequia regi re- 
gum exhibenda, ut forsan, postquam *) In Bibl. Or., II, 378 : Seryius. Chronici constanter , a-sJ3ooi Hulachu scribilur, 

3 ) ^oojloei Hulavun. In codd. Cantabr. et quam nominis orthographiam, a pluribus recep- 
Oxon.; in Sibl. Or., II, 388; in I part, hujus tam » Jn versione servavimu3. 735 BARHEBRiEI CHRONICON ECOLES. SECT. I. 736 

' ' . ' ^ ' '- P coram eo comparuisset, rediens om- 
^^ ** Utf]o *^* v n . SVi^ w*i*1 nera timehdi causam a se propulsare 
-A-n>Jl A*!^, .|A*iec5 fll v^ ? ^ Ppsset. Cumque eo pervenisset, inve- 
rt . i^^* o^o, 1a^. a aC i_ " ltSim . eonem » J osuepresbyteriCa 8 tri 
T v„ - . '^-^ 1o« Romam filium, presbyterum ac me- 
*-*^l ^ttUa*^ ^ia^ ^^ dicum, qui nuperrime accitus fuerat 
"^ -awo^l ^0 .. oiiD^o uoia^. adsalutandum regem regum. Simeon, 

^ ^ \^„ .^aUa.A IT Di0D y si0 ' eum n*fc Status 

. . ^ .' ' "-"^r* est; cumque Dionysio licentia con- 

^a^ v aLiaA ^o ^4 1^. jLaV^ cessa esset ingrediendi ad regem re- 

q |joi fij^s, jielo . I^i^ie5 UoVoj % nm > ilHco presbyter Simeon accessit 

\-*&o . U^ ^, jLfl, " _• ad cas <™ magnates, dicens • 

u . . • . „ ^ ? ?1 " haud decet «* patriarcha iste faciem 

H*,o, oi^ejo . |3o^ ooi lj_^, regis regum aspiciat, quia homicida 

^-io upcOJa^ qg 0< ^ mJL k^v est - " Crediderunt verbo ejus primores 

" «^*H-».I^o*oudA*\i1o o,5l aC f Dion f iumcastrisl ^pulerunt.Hic 

. ' * J ' ?I l & tm abscessit et procul inde com- 

~^, ^ ^^ ^.U^l <a^i^ moratusest; deinde nuntio reconci- 

. V»a-k£l^l *&>? U>ci55 jA^oaA liavit sibi Simeonem medicum, data 

^A*o . v a^ Ub. ^ j 001 ^, « B^nitate aurea baculi Mar Igna- 
.... . u , i , - ' ' q lpse a Simeone episeopo ac 

W.ioj? *«i >a^ ? . |_^j ^ ^ ceperat, porrecto pariter chirographo, 

U?aji? lA^idLs <n^ j r ^j . jfioa^ sestatimac ad coenobium pervenisset, 

,JUa* ^ {on w£ ,Ao 5 UjAiI i,limissurum P^tastabellas «hudr^J 

, . , ", ' , ' annuse > a Mar Joanne pro monasterio 

.+*** ha+oiUxs*) a^ ? fc^ peregrinorummontisEdessseexarat*. 

^eJJo*? j^o . v e^iaA ^sj^j^^oi Tum placatus est Simeon; Dionysius 

^V^o lie?o*^ jA^*^ lAocVoiD VeP ° 8mpla mUnera P rimori b«s misit, 

.l^AioM x^v a *^| 8t T '? "I" dlgnUS habitUS GSt in " 
^a^D ^o ^ ^s^ ^.oA^i grediendi ad regem regum. Cumque 

.A^Lo Uf.*? fca^ Aj]j oil ^o|4 ^o ipsi diceretur : « tu monachum quem- 

v H>a^ l r aS A So }2 loci fca- -l] ^ dam occidisti "» fespondit : « ita qui- 

* , , « u ,. ,^\ ' dem » hominum istum quod mandato 

OH.ZU1, V^co .A^o Usan^o regio obedire renueret occidi. „ I1H 

. A*]A*A*» oiioi* oaa^ p oooi autem quia muneribus corrupti erant 

ix diligentius de eo non inquisierunt. 

') o>j| ad n.v.haecnotat Smith in Th<>* ««» . . . 

» ojj| vox Tatarica, unde eliam in Persicum ser- ,iiberno Principum Mogulorum,reapse est castra 
monem irrepsil exercitus, castra... Cave ne cum f " C ° ° rta M V0X noslra horde - —In present! 
Aitmano eredat esse Ardua urbs Tatarorum • CUm V ° C8 ^^— r^° commutatnr. 

2 ) Cfr. supra col. 637. 

737 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SMC. XIII. 738 • Ion 1?9 Uo^s )a* t n1Sr>? .cJotl^o 

U^ viSs Uji^Io*. ^..sviiw ij-k^jj 

|la*ai£> >o)mO ^ ^qia^Lo .\.*|aia-k. j.o 

r-£Q^Al^ ia-lxJ ? L&do^? i^aa* 
^Sq ao liViAVmo «=>^ AJU, ■ £->*'-> 

vOJai ojaA |oai 5,jp lA^ie^o ■ *i* *- ;. 

U^So 'A-ioja^^ aaia_Lo$si JLaIsioo 
t^ ^ fl |Sft^ ciaaa^o . jloo^laiao Hinc digressus, rediit in monaste- 
rium Mar Barsumae; semetipsum 
porro exaltans et metum audacia su- 
perans, quos antea virgis castigabat 
scorpionibus castigare coepit 1 : « di- 
gitus meus minimus, aiebat, nunc 
plus pollet quam olim tota man us. » 
Tunc zelo excitati sunt tres juvenes, 
ccenobii incolae : monachus unus no- 
mine Sergius e Sebaste 2 , diaconus 
alius, Basilius nempe archimandrite 
Simaani frater,tertius laicus Abraha- 
mus,Barsu4nae archimandrite Samue- 
lis filii e fratre nepos : hi eum invase- 
runt, dum stabat in templo orationem 
noctis persolvens, ante sabbatum 
quod hebdomadem jejunii Ninivita- 
rum 3 compIet, decima octava Schebat 
(Februarii) anni millesimi quingente- 
simi septuagesimi secundi {Christi 
1261). Dum porro unus e monachis 
"sedram » primi nocturni 4 persolvebat, 
prosilierunt isti juvenes aretroinDio- 
nysium eumque gladiis percusserunt 
runt ante altare, in sanctuario 6 . Ja- «) Alluditur ad II Par., X, 11, 14. 
) v*n }iiiw in cod. Oxon. rcctius \*$jajz±n 
Sebaste, urbs Armenia? ad fluviam Halys, bodie 
Sivas vel Sirvas. 

3 ) Jacobifa?, prater jejunium feria3 quarto et 
sexta?, quinque jejunia observant: jejunium qua- 
dragesimae, jejunium Apostolorum, jejunium Mi- 
grationis Deiparae, jejunium Nativitatis Domini, 
et jejunium Ninivitarum, de quo haec habet Bar- 
hebrams Nomocan., part. I, cap. V, sect. II : 
« jejunium Ninivitarum a feria secunda, qua tribus 
hebdomadis prmcedit magnum jejunium usque ad 
matulinum ferios quintas ejusdem hebdomads obser- 
vamus, id est tribus diebus perfeclis, et aliqui usque 
ad matulinum sabbati.* Idem jejunium observatur 
a Nestoriania et a Chaldais. Cfr. Asscmanus, 
Diss, de Nestor. , 387. ) 1&-Aiej.»x> )fl >V iZ> ]ifto verbotenus 
Sedra officii primi id est oratio ilia] Sedra appel 
lata, quae recitatur in primo nocturno ad Matuti- 
num. Officiuin enim noctis Sabbati, quod nostro 
officio matutino respondet, dividitur in Breviario 
Syroram, Romae anno 1353 impresso, in tria 
|< N -> \i *^ seu nocturna, quorum primum Deipa- 
r* Virgini, secundum Sanctis, tertium Defunctis 
refertur. Porro, quum iidem sint ritus Syrorum 
Unitorum et Jacobitarum, quae ex officio Syrorum 
desumpsimus valent ad explicandum pwesentem 
locum. 

5 ) Jiooj^Ltto sanetuarium. Ecclesiae Jacobita- 
rum duas habent partes : navim fidelibus deslina- 
tam et sanetuarium clero. Porro sanctnarium a 
navi separator per j^is seu |_Sco-^ato id est 

55 m 739 BARHEBR^EI CHR0N1C0N ECCLE8. SECT. I. 740 aoia_42 joai V-^Loj 0*01 «y *MS<*Sl 

ooi V-L, ws| a-Vi yS^jp . j,.«t fQA 
lr*cLfc Gt-Jlo an ml fso . ^A^ . 

)°H I ooi IJLVl 4 Q? 001 . ■ ™ iIIti 

^ oijj^o ^aiaL^looi j^jo .uffdJa*) 

-<!a^ ^*jj] \nSnV oj^o . JAsojj 
. oj^olo jLiiooj Aasj v U^aa?j Uo'joj 
foai ^ in n r-^s 6oi j—*j«^Ls5 
rA^A^o |3o jooi , maj Uj^A^o 
.aa u l .S^ oo >*oic^ ^iaJ ]<jio . .aa^ 

^° v^l °?rJ° • o^ # U ? v cJoio o^ 
v o^ v oAi| ? . v ooi^ o^ojo ^oai^ 
t-*o . U'jZJ ^ie ^aao ^s |iio 
[JH»I U»jas % |Aaoio -alci casoi 
UlA*j^ waJ] Uau!^ oj^o 0f a^ 
M?*l oi^a^o ci^A^Ii* ^l*a* ©oi ? 
U?*as ^ ^4J| jjojioj . ^ojioU? o»|3 

^f 5 ^? ^i^o U«o . ^oia^Lio 
. ^oi a^l yso . JAso? ijoiV, UofSo censque cadaver ibi reliquerunt, et ad 
cellam ejus diripiendam ascenderunt. 
Apprehenderunt quoque discipulum 
ilium qui interfecerat fratrem Salibse 
archimandritse, eumque e rupe pneci- 
pitarunt. Melitinensem pariter minis 
insectati sunt; at hunc, acceptis ab eo 
muneribus, reliquerunt. 

Deinde acciverunt famulum qnem- 
dam, nomine Hannis, qui sub Dio- 
nysio centurio fiierat, sed ab eo- 
dem, contra eum irato, expulsus cce- 
nobio. Advenit ille alque in isto 
loco dominatus est. Miserunt etiam 
famulos quosdam ad magnates sol- 
tani Beth-Romaeorum dicentes : «pa- 
triarcha iste absque nutu vestro 
institutus fuerat, confugiebat porro 
ad Tataros nee vobis subditus erat. 
Et nos in eum insurreximus, eumque 
interfecimus; rogamus ergo vos ut 
nobis adjutores sitis. "Magnates au- 
tem eos qui venerant ut viros abjectos 
impudentesqae respicientes a se ex- 
pulerunt, eisque dixerunt : «quid 
immineat vobis a Tataris vos ipsi 
videritis.« Reversi igitur Mi cum 
confusione aliud inierunt consilium, 
ac ad castra Tatarorum praesulem 
quemdamTagritensem, nomine Joan- 
nem Schuhaitaleh, aliosque cum eo 
ablegarunt, qui dicerent : «ex Cur- 
dis quidam seditiosi, nobis vicini, 
msiherunt in patriarcham eumque 
trucidarunt; nunc igitur rogamus ut cancellos. [ioo-f^aLo igitur c ancell osnot at, deinde n;„ a. w , 

h. canceUi, eta,™ se „ safari™ ™ T«£ Zt'ZiLl' "MS?*" ' * ~- £■ * 


I 741 PATRIARCHS ANTIOCHBNI : SMG. XIII. 742 \hJX& loot lia^tfj ooi . A*n1 4> Ij-oAic? 
<*4-o ^o^ ^osl^s ajLls^lo . U^fiu.]? 
l?y mo n tSSi^lo . ^nSViir \*S)\q 
Ijloa^A j-ij.^Lsj a!ia^Lo |oi9 . ^ojicjjj 

r so . ^a-j] V_£laJo fQ. n\\ l^jLlj 
. J— J r — oas «— a_jSJ- . )?ol_^i siof-Lo] 

ai^xoj A^a^ jLttf]? 1*1 oA^j? ^a^ 
U&] ,*A£ 0019 \.^tio . ^a^ jiu^oo? 
\"|] pso . oA^I ^La9 M )j<n? • r^°l 
• ^aJci Pa^LaL f*] . ^^o^Zi n<j ooi 
^-*? ^ooil^ «\— j^Lo — k> ^ooilViXo 
?omSo . oali» <ooii» <aioi UiroaMfi 

. ^* jo4> ^iSn» . oiAaJXJj i^juns 
^ojiolo Zulo V|jo . jjVtnS ,-k> ci?j-^o 
oi-L ojiolj <^50J9 ^-^e . ]A.A^g 
^ 1 a o: >3r-^°? • <Q— Joi Pa-^L-o 
vkUa^j-4^ |3? ^li ooio . y^a^ULla^ 
^oAj| ,_-.*._£>;? i^o ooi tf| . ^t—Lo 
|3 1 1 n qVi U« ^o . o r p^ t^SViS 

. J^JLifc 0019 JooJJo^^ |oci JA*lbV» 

') Ho— 5*» viritator, quern et Grsco vocabulo 
Syri jL^o^*^ jnjpiotFsuTjjv appellant, munere 
fungebatur invisendi pagos, vicos et monasteria, 
curandique at cuncta ad rectae vitae ac satiae 
doctrinse normam peragerentur. Ad quod munus 
si spectes, visitatores istos baud inepte archipres- 
byteris no3tris oomparaveris ; ast eo differunt, 
quod illi speciali ordinatione ad officium suum locum istum dominii vestri faciatis. « 
Qui cum abiissent, accessit pariter 
ad eos Josue monachus frater, cog- 
nomine Schankit, qui visitator* fuerat 
in regione Iberorum atque congregati 
sunt omnes apud Simeonem presby- 
terum et medicuni, consilium inter se 
ineuntes dicendi : « en patriarchs 
interfectores in coenobio sunt : veniat 
igitur, rogamus, vir fortis qui ap- 
prehendat eos atque occidat. » Hisce 
dictis, prodiit edictum ut Taicutlug, 
Hunnus christianus , ad homicidas 
interficiendos abiret, et monachum 
Josue, Simeonis medici Castri Ro- 
mani fratrem, illic praeficeret. Dixe- 
rat quippe medicus ille presbyter : 
» iste frater meus est. « Porro quum 
advenisset Taicutlug apprehendit ho- 
micidas illos ; et quosdam quidem 
occidit, alii vero in carcere seipsos 
strangularunt. Senem autem Barsa- 
muelem diris flagria cecidit,flagellatis 
scutica septuagies femorum carnibus, 
euraque deinde expulit e coenobio. 
Abiit ille atque obiit in Amrum pago 2 . 
Etenim confessus erat interfectores 
ipsi dixisse : » aliquid a te exposcen- 
dum habemus, « et ipse responderat : 
a nihil a me exposcite, sed quod 
facere vultis facite. « Talis igitur 
fuit violentus Dionysii Angur exitus. 
Tunc Mar Joannes Barmaadanus 

deputentur in ecclesiis Syrorum. Ordinatio perio- 
deutae apud Jacobitas et Nestorianos eadem est 
ac chorepiscopi, diversa vero est apud Maronitas. 
Cfr. Abbeloos, De vita etscriptisS. JacobiSarug., 
p. 99, et auctores ab eo citatos ; item Denzinger, 
Ritus Orient. ,1, 121. 

*) iOfic] ^ff»r8»»,pagusregionis Claudia in di. 
tione Melitinensi. Smith in Thesaurosyr. ad h. v. U s.l 743 BARHEBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 744 4*^^ 4^ *o ^1*0*^3^ misit Icanium ad soltanum Beth- 

oi^ „AjaJo . ^ulaa*]} U^eo'i A*sj Romseorum, et obtinuit diploma su- 

. U*o,*© ^, )^o^ \± jo^i^ per coenobium Mar Baraum» et uni- 

? , versam Beth-Romasorum ditionem; 

li-*flo . U*Zeoi A^ o^s \^ proclamatus porro fuit Melitinae et 

,-*! . IAasojj Is'r^sio ^l^Vo^ in ceteris locis. Attamen ire in coe- 

*silA 13 Uoo.^d ^^ ]• y,^ n obiuniBarsuma9nonplacuit;sedin 

. ' Cilicia remansit a rege ejusque ma- 

r* -a* Un .S. n n oio 01 . \|U^ gnatibus honoratus. 

^*^ a AO l lVuVn jo ^a\ AIaoo Anno autem millesimo quingente- 

. ^ *So?1? l^oo,9 lAieoAO ^.©jlo s * mo septuagesimo quarto (Christi 

+*^o hJ frltfL. _i.a. ^ -^ 18 ^>' in di f us f i e f nii T quadragesi- 

^^ ^ l malis, aegrotavit Mar Joannes Bar- 

oi^usiao . ^ |Vi « ff? j ? U? lr*rs yl^c maadanus patriarcha , et obiit in 

litViSf* ^t^o jjal t-^A <n^ . j^* A monaster -o Phaximatae in cujus templo 

Jto ^o L* •**, soio ]o<n A*1 ^P^f ^; Habebat Barmaadanus 

^ * ■ discipulum diaconum, nomine Razi, 

*^ 9 -i-^ 00 ^ ?« r^ H>o .-^*?t^ genere Mardinensem. Hie post obi- 

oli*? UyiVi^? *<n ^Lo Ih^oI^ jj<n tum patriarchae, haud destitit capite 

iAo etn *»)» fc*A Ua^o Ifflo P arietes P ercutere ac flere > doQ ec post 

• * • ^ septem dies absque morbo mortuus 

. iJoijos ji^s A*i*> iASocu. ii^ja^ est, quamvis validus esset ut leo. 

. I ooi oA*| U?1 y*1 ^^ ^ <*i^o % *J r ^0 g.s _l*a* ^^Lo j As 96. jFW Jftfr Joannem JBarmaa h hi ^o-a-a ooij — tf oa^li^I danum, Mar Ignatius, qui et Josue, 
j)~ - Gavicatha archimandrita. ^r^e ffi _l*a* aj^£ fl^ fS Defuncto Mar Joanne Barmaadano, *) Joannes Barmaadanua plura scripsit. Super- 
esse noscantnr : Anaphora, latine edita a Renau- 
dotio, Liturg. Orienlt. Coll. II, 508. {ed Franco/). 

2. Carmen de anima, inscriptum |iu»j_s avis, 
versa dodecasyllabo ; exstat in cod. Vat. A. Scan- 
dar 5. Vide Assem, Bibl. Or. II, 242. 

3. Carmen de perfect tone; exstat in Bibl. Bod* 
leian., cod. Pccock. 298. Cfr. Smith, Catal. codd. 
syr. Bibl. Bodl., 641. 4. Alia carminatti quae enumerantur in Smithii 
catal., 379. 

5. Homilia duodeviginli , arabico sermone sed 
litteris syriacis in cod. Vat. A. Scandar 30. Vide 
Bibl. Orient., II, 243. 

6. Vox suprema, seu consolatio super feretruni 
principum; exstat arabice in Bibl. Bodl. Cfr. 
Smith, lib. cit., 451. t 745 PATRIABCHjE ANTIOOHENI : S-iEC. XIII. 746 I 1 

•4 * 1 Vikj ^U^o^i fr* r ° 'iiffg^? o^ai-Ji congregati sunt episcopiin monasterio 

)L^ r ^o l^U^n ^ < * ^JL GavicathaejuxtaMopsuestiam Cilicias 

f ^ urbem : Dionysius senex Claudiae, 

• Ujo^? U» «J»eu»aUa*?.Uo^oj Athanasius Tarsi, Dionysius Sisidis, 
.jaujffj wfijoiao*jo m *sDoa i4* olauWlo Gregorius Melitinaa, Athanasius Ma- 

. , ., . . *. - . _ bugi, Athanasius Hierosolymorum , 

^ . Joannes Damasci, Joannes Uumiae, 

• >«~^5ol? ^,a , 1 lUlo — ^a**o? Athanasius Cypri et Basilius Carmae 
^-ffloJJa^jo . -. r^fBV^u; .■m*lila*lo Tagritensis,ut sibi antistitem commu- 

**oJ<u» iuWo". «-*ioo-» ^m deligerent. Scripserunt etiam ad 

* ^ praesulesextraneosut etiam ipsiprsesto 

. at-^Dfs? UlJA^^U u»OAl*ttdo jiiic adessent,ut qui locus essetsynodo 

aaAso . UJo~ i^LAJ <ooi^ ^nVt»a3? hoc tempore opportunissimus , ob 

«*AV> ta 4« ^j, i^, U* *^ prosperitatemetpacemineovigentem, 

~ v * ' * atque ob protectionem regis christian i 

Ion <ad j-fcA*» \te] oei r° • v^^s* populo nostro impense faventis. 

>oioi^o UliM jJ??Q^o oifi? U**o 

ju* . ||.a^scu35 j&ojojote ^r* 01 Interea temporis Theodorus Cuph- 

^^o.i^ **S*9 liiodi,? lr*H-»^» lidae,unusexarchimandritisccenobii 

* * . MarBarsumae, qui a tempore Dionysii 

jo^u 091? Jnua*» 1^1 <^» ooi Angur e co ; nobio egressus in Cilicia 

l±oJ±Loao . li^aoa^ ^Lo loci w£ujai degebat visitationem exercens, quique 

V*^ ^ . U**ma loci *_*,*> q«amdiu in vivis fuit Mar Joannes 

Barmaadanus, ab eo in munere archi- 
ed) . ^^ i*> ^i*cl> ^ loci ^ mall dritae fuerat confirmatus, necnon 
]2o9ojoo . I^o^^j? U?©1 oi-lSo utarchimandritalegitimustestimoniis 

oA^l >o^ o«» UAJ^o Uoi^ 9 ^>o^ diversarum gentium agnoscebatur , 

profectus jam est ad aulam regiam ut 

\|]io^ waaJo . U^oiflJ li^H^J s ibi ccenobii regimen concederetur. 

Uo1a*5 oi^ ~*><^v | ^A^ ^,a^ Dum autem erat in via, audivit Mar 

JoannemBarmaadanumobiisse; illico 

Va* UoUj op. h»o . Ijioo^ ^? ^.^ ejug ambitio mundana 8|lbiit> 

loaio ^J^'id i.s ,-l»a4 **ji* rf^? atque archimandritse libellos in patri- 

.. ' . • j.^w | 1iV <^ archales mutavit; cumque ad castra 

~oiaa ^ *+° • ' ' Totarorum pervenisset, ampla munera 

I— £ioo • iJasi-fcj^Lal. l^o^|^*99 promisitSimeoni presbyteroet medico 747 BARHEBILEI CHRONICON ECCLE8. SECT. I. 748 !A^ Iteaa^o ^e c ? 5l! siipsiadpatriarchatumcapessendum 

oil bt^io <1 . ^Va^ Us>\o *ial preeberet auxilium. Illic tunc aderat 

-a^o? )o<n oA*!o . ^ 3 joau, Gre g ori us Alepi, cum ceteris medicis 

6a r^ m • i ' mmisterio re S is re g u m addictus. Hie 

* W . a ^ i ^ wS ' ^ J immoderatum Theodori propositum 

!o<n y*^ Uax], ^.^ ^ ^ Qj , 0?J? nonnihil compescuit, dicendo illi : 

+*2 Ujoi .lA^a^o' ^v,^ >L*A© " haud decet ut abs q ue electione et 

^•v*)* M * i* > "» . P roclama tione episcoporum ambias 

■ «*.** **o,o ? oU, U,*B«u^ patriarchal; omnes a te abhorre- 

. tJttisj? 1 A^o lA^a^ jV^^o |3o ji ? bunt ; sed oportet te medicum hunc 

,--1* . Uo0i«j4£^ ^ zj| ^j Kabban Simeonem tuis partibus addi- 

UcC* ^ ^i ni ^ ^"Lv CerC; . C ?° autem dafc0 cWr °grapho 

' ^ ?] Ml * $H^ ~^° meo ipsi spondebo me eidem assen- 

Ub . s^a^ 5^^ v a^^ <v ,-o, Ujo] surum cui assentiet ipse. « Sic ergo 

oaisj. ^ A , J^'j -j^ ^ j[j| ^^ egressus est e castris atque ad cceno- 

U.-o . Ml U* Ml *] M lo-, blUmUerin8tituit ' s P efret ^consen. 
., ^ hi .s, ois ^ i? sumepiscoporummuneribusobtentum 

.-!*» ootl Uffll o„ ^ol u^i| ^o Quum autem prQcul fuU> d . xit 

<niflAa»] fr4J >oa£o p ? a^j te*^ jLi|j medicus Simeon Alepensi : « audivi 

\jl ro AJ| .a_o ' . ^o3o,oU Mfl istUm Theodorum nabitum suum ne- 

, " , ' quaquam absque macula servare; 

lr#fli» Ih^ -V*.-UuXu* Ai] pergas igitur tu in CiUciam videasque 

-M.. Sf> | ai£i ^-a.^19 in quern probatum virum voluntas 

^ ,-a ^sujaia^lo feratur e P isco P°™m, me vero certio- 

i uv<, j j ^ t \ rem fao ' at( l ue eum constituete. » 

U*^ ^1 . UW^ ^, Postquam igitur Alepensis in Ciliciam 

^r*^? -<" A^o ^^AaASos >OA0iie advenit, invenit fideles obmurmuran- 

* ? oA*j j^ IpcaLL *J0obo9oU Ifcn tes ' eo ^ uod Thorns, statim ac in 

■ ' ' * coenobium venerat, regi Ciliciae eius- 

^a-l*,e^o U<u^ ? 1 «, SSnS que mag natibus per Gunirum pres- 

Vi* . U»s? l*a\ i-a^j^j Uo^iia byterum et Theodorum Smakrensem, 

wspojojo]^ Uj^jc . j^iJa^. oJlo ^*y*| ' c i vem Sisidensem, summam duodecim 

.o^lii U^l .' ^, oiuo, Uto^ ^^^^mpromiserat.utepis. 
. . ' 'J \T^ c °pos in Cihcia congregatos adirent, 

1 , n , N " nn r' ^ a1 *»? w-a-au^U quiipsumfacerentpatriarcbam. Pr0e- 


F • 749 PATRIARCHS ANTIOCHBNI ! S^C. XIII. 750 Ja«^i-A • «^o^ oi^oojo U?o^o? Iasp 
. jimSmn? Ja£s]3 h-4^1 *£&*»? ^*? 
Utfo lJ09AiV>n <p? Uo-^ o]^ ^so 
^999 lA*2-oo lA^-a^ ciojj-A, . U^s» 

.a0IOlA9O9O E*lSfo ^S. >0-fctt9? Ij-KJUPO 

AJjl . U'JGiaJ? Ijl^s. )oa&a wJia*j-tf|o 
<*}^o ^j— p2]o . . |f-A r -o oi-o oiU| 

. 1*09? ]A*2u^ )oS.»/0 Ua^0O? 001? 

. aaXs]o j.ij.^ts oen <-"S£* . UjUj^ls? 
^oai U>^ If^aJ ^? U^r 2 ^ **1? 
^»^r+? V^£0 . h>jqV ^nVunl 
]ooi ^,-d . ^1,^)0 $.s |i*1lV> 001? 0001 
Ipoi— 1? «., ■■•aL«i? a-*?o^-fcj«^i ^?H? 
N^ViX ws] looi ^?o)o . jLl+jjs£o 
lU^asas j, ,*,*/>? U^fio . ciA-^lis 
.^oqi-JnViSir 9g^o .]oai auJLs aiJjuJ? 
r _* ^0 hoZ\ 'Zom j V^ >? t^o 

)J\o . 1*1(^0? iJaloa^a^ otn1Vi*gj 01^ 

^zu^Zh , ffliTf?S uazs) )o£t Ht"^ 3 terea Theodorus circumvenerat atque 
ad se pertraxerat senem Claudise epis- 
copum. Gregorius autem Alepi con- 
junxit se episcopis qui erant in Cili- 
cia. Hi igitur, videntes populum pro 
virtute zelantem,fraudem vero detes- 
tantem , confirmarunt electionem et 
proclamationem Rabban Josue, Gavi- 
cathae archimandrite, viri religiosi ac 
optimae famae, regi ejusque magnati- 
bus grati; eum porro in praefato 
monasterio ordinarunt die festo Lu- 
minum 1 anni 1575 [Christi 1264). 
Appellatus fuit Mar Ignatius. Paulo 
post advenit Basilius, venerabilis 
Caesareae senex, alio nomine Damia- 
nus, qui eiectioni per spiritum sanc- 
tum factce consensit. 

Absoluta autem patriarchae chiro- 
tonia sollicitus fuit patriarcha cum 
episcopis ut etiam Orienti, jamdiu 
pastore orbato, maphrianum consti- 
tuerent ; quia vero sciebant piae me- 
moriae Barmaadanum jam pridem 
in maphrianum elegisse Gregorium 
Alepi atque id Orientalibus signifi- 
casse ita ut in plurimis suis epistolis 
electum Orientis eum appellant, ac- 
cepta illorum consensione.et quia non 
nisi ob turbatam per exercitus Mo- 
golorum Assyriam dilata fuerat ejus- 
dem missio , ideo electionem non 
mutarunt, sed eidem Orientis prae- 
fecturam commiserunt. Venit igitur 
patriarcha cum episcopis in Sisidem ; 
adfuerunt etiam Haytum rex ejusque *) i. e Epiphauis. 751 BAKHEBRjEI chronicon eccles. sect. I. 752 Ul±c'i] I 1.qXk>'o w-S2is| ^0 ^.IaJ) 
^t^*'? J±qL£ )j£r*o . i^a^? ILaffo 

yr*1 ^S^ ASatfo aJAb^su*? Jen ,-Stf ^s 

001 vJPojcjol^o . ClAXVlX UiOwk t . o^ 

. A^U^?|— c |ooi >o^ALd "k i . aViffi 

. ooi ]Sc&a tpi*aj |ooi fc>oa*o 

wVitJ |J li-k^SQ-09 —A? wSPO?0?o|^ 

oiL^o^ w^oi9 >o-o ]3] J^oo^o w^Alal 

^OA-4 ^Lo <*AnS wm^»^]o . |A^e09 
loot .ool.^9) ^oav-bk >a9oAa|o «*▲£ 

.l^l^o . oiA^AS* j»n ^n^\flj ? 

. )CL+£>ZZ\ fAJ-As OyS ^09 «* ^ *l 
j.^o]o . w_C?C50?0]^ w^SfA^k OlXAOO 
j..al>? «Jfl£s|o <A=> ,-1*9 . flj-A&bt 
0019 yO*l ^C PI . ^ vj * *"\ i U*£o 
— Sj ^00 . il l fc flftNV* ? <.S0Oa.9O^i^. 

^jlo? ty-aJatf ]ooi oA-*l? ^nVuX* 

. ODO^s] -i.1^^3 . 1*11* wtf cu^JL^I 

l^o . *At-*k ^r* ^ * Al1 ^ vV 3 
^^ y-^oio t nSo ]i_Soa^ 
j.9. |3 r*j^ls t- 30 • y^ v> 1>SnnSno 
<-~£>9 _-^eo «*oia*] _k> a^faJ'AlaL 
\]|o <*▲£ 0.01 ^-▲s^] . ^nViiXfr filii ac magnates, cum nonnullis epis- 
copis doctoribusque Armenis ac po- 
puli multitudine, in ecclesia catholica 
Deiparae, et Gregorius proclamatus 
fuit Orientis maphrianus. Eadem die 
maphrianus orationem habuit de 
summo sacerdotio, hisce verbis exor- 
sus : // tu formasti me et posuisti 
super me manum tuam 1 ; « Theodorus 
vero Smakrensis verba arraenice inter- 
pretatus est. Fuitque dies ilia, dies 
celeberrima. 

Theodorus autem Cuphlidensis se- 
dendi in monasterio impatiens, pro- 
peravit in Castrum Romanum ibique 
ad pedes provolutus presbyterorum, 
Josue presbyteri filiorum , promisit 
se et in vita et in morte ipsis addic- 
tum fore ; hinc ejus causa coactus est 
Jacobus presbyter in Ciliciam se con- 
ferre; quo cum advenisset, invenit 
patriarcham jamdudum constitutum . 
Irritum porro reddens Theodori nego- 
tium, dixit patriarchs : « omnes nos 
cum episcopis exteris tibi assentimur; 
sed de fratre tuo Gregorio Melitinse 
et de Rabban Salomone, Mar Ignatii 
piae memoriae 3yncello, episcopi con- 
queruntur. Illos itaque a te remove, 
et veni in coenobium ut illic se- 
dem tuam constituas, teque recipie- 
mus. « Nolente autem patriarcha fra- 
trem suum et Rabban Salomonem a 
se alienare, offensus est presbyter ille 
et domum reversus est. Assumpsit 
porro Theodorum necnon praesulem ♦) Psal. 138, 5. 4 1753 PATB.IAB.CHiE ANTIOCHENI : S^EO. XIII. ^54 

la^o . jboJojoIA^ atottib • «A*,o^ senem Claudise Diosrorum Castri 

- . , ' . , „ • Zaid, Athanasium Lacabenay, Igna- 

. ^ 1? |ih ^o. ^o . U?a^? Un« t . um HesenmaIlsuri et ignatium Te- 

wSNu-M^lo . T-^SLofa. -muUfl© fce Arsanise 4 ; ac simul profecti sunt 

JL& _ r» ■ ^ yP a • joj-l-Aaiffl"! ad castra Tatarorum , ut alios ac- 

^^ .i cusarent quod propria auctoritate pa- 

<eAfJ? a-^oAlo . w»o-*j-«ji. triarcliam in cilicia c0nst itmssent. 

<o<n-l^? tO-Joi ^— ^ < * - ^4 3 ° ??»fl Patriarcha autem et maphrianus cum 

i ir ^»^ t-*r^- s "^H ^<"-^ suis episcopis pariter ad castra £er 

" ". »• aliamviam profecti sunt; cumque ad 

.-sox-slo U^ja-^o ,--*? r*r-^ Arzan ganam 2 urbempervemssentpr8e- 

o?j)3 ^i||J? aa^J ^J" wS ^ • r? 01 ^? cessiteos maphrianus, eo quod parave- 

Ljijti a-*£^l r-*° • 1 J H»1 U»4» redis publicaeadministratioriisveheba- 

"* * ' f lAi^Vfl tur, utpote qui radices et antidota et 

V-^o . M*H*° v cJl >y> . \*i+?° unguentamillisterio suo utiliaferebat. 

<cu#aicu?j [inY^Aos U*$ ^? Itaque, ad castra perveniens reperit 

cJUiuAalo l^^o^ «» low \fl ibi episcopos illos, quibus opportuni- 

^ ' * '. u -^ „ tas nondum data fnerat ingrediendi 

|4^o . IAaSoaA^,-***-* |a***> ^^ a pp ar endi coram rege regum : 

joai fl> ^oi *sals'13 <-*a^o . 05$ q U0( j divina providentia factum est ; 

v,^ cui-Aifl^o ^^ M v?<^ si enim ingressi fuissent, magnum 

• " . . ^ ^. schisma effectual fuisset in ecclesia 

•2on UaJr»r^ !?"° . M^* *■*> ^ ^ in summum discrimen pars 

l^ . 0001 o^i> oX? *eio . ]A*ci^ u traque venisset. Quippe episcopi 

*}, x. ] j> v^ loci I901 l-aj exteri Cilicienses accusabant, quod 

, absque ipsorum consensu patriarcham 

,oauMoo« ^ ^ J^olOyUaoo ^^^ . cilicienses V ero exteros 

^oJei^ . i^^? <a*« H-^ ^"^ • ^H reprehendebant , quod indignos et 

,6auBc*&* r^» -«. U*^*? inquinatos praeficere vellent. Deus 

V ? ' vero et regnicolis Cilicia et extens 

. oooi ^-l^-^> Uz'r'rb* QkLA *' pepercit. Causa autem cur isti epis- 

aeio . i^Lj ^oJoi^ |mi^"^; v^ 010 c °pi ™troducti non fuerint bsec fuit : 

* . * , ' .. ■ , » . « v . monachus quidam Armenus in furto 

o^i^ ^llU***) U*+V±! deprehensus f U erat,atqueob delictum 

l^i^ V*. wau jou^o . 0001 ^+±i suum sententia capital! plexus ; hinc 
o^u 13? *«? ^? IA2^ . UP exivit edictum, lie monachus castra 

n i^rib v^ t*+"** * ad Arsa ' 2) fHi« ST* Arraenia ' duorum 

Ji flt^de ,uo supra 615 no, 1. dieru, itinera distans ab Eneru,. 755 BARHEBILEl CHR0N1C0N ECCLES. SECT. r. 756 jj^as *o£Jo . oi^nSnmo \.^lxi^lo 
|3 ^ U+|.«iStt\ . 0)?)I \a^a ]3 Uj..*9? 

. ]ooi ];} |^02?|9 jjk5o|.ao . joai _*V£ 
>*}-*M • 099P ^~»? U£0.*a ou.s .o^^s 
1 001 . *S^o . ^oojJoci ^n^tSo y^0 ys^D 
Vjl . l^iSo?]? >aL |.a^^09 . 1 JjAtf *s| 

^siOj—VU*] ,_-i^| ]aio . ]Zol-±o\o 
_sato ^jio . 099)9 jAJlo _*A*^£0 
ll>jqV» jso2 jiolo . lintJ 001 f*^> 

IAaj-isao l^^-t ^i-siaL 12] joio . fO 
13 9 ]Aj*?o| *ȣ^lil> fOso . qi^,ftVi^A^ 

^j^l£ i. a nSo . <n£aL? w£0£s|o '**>*&& 
a^o . ^ooi Yffln j 9a *>So l.lij.qLoo 
.omi n Vu koJ.J\o . V— us] ^oai-^s 
i^a-Ao . o-*^;? 5 Lo osAao bias? j as 

. |AliA^5 ilk;' H.i^U9 >oJu |Aa*?U> ingrederetur. Maphrianum non impe- 
diverunt viarum custodes propterea 
quod medicamina ferebat et medico- 
rum more iter agebat. Quo igitur die 
ingressus est castra, eo coram rege 
regum Hulachu comparuit. Afferebat 
etiam nuntium quod rex Armenorum 
ab Aegyptiis eripuisset urbem nomi- 
ne Sarmin, magnamque reportasset 
praedam, opes videlicet servos et an- 
cillas; porro legatos mox adventuros 
qui partem Mogulensium castris de- 
bitam afferrent. Qua de re magnopere 
gravisus est aquila 1 ista. Exposuit 
maphrianus rem patriarchs recens 
constituti : virum esse sanctum, qui 
jam adveniebat ad apprecationum 
primitias in illius obsequium defe- 
rendas. Quocirca jussit Hulachu 1 vi- 
arum custodibus ne, ubi adveniret, 
ipsi vel sociis ejus impedimentum 
ponerent. Advenit igitur patriarcha 
et episcopi qui cum eo erant; patriar- 
cha vero et maphrianus soli dignitatis 
suae ornamenta induerunt,quamquam 
omnes ingressi sunt simul : appositae 
sunt eis sedes; et post salutationes 
sederunt. Placuit autem habitus eo- 
rum regi regum, atque cum patriar- 
cha prolixe locutus est verbis paci- 
ficis : «exgente vestra,w£M#,veneruiit 
viri sancti ad patrem nostrum Schingiz 
Khan, primum nostrum regem eum- 
que docuerunt religionem legesque 
justas. « Tandem post plura, egressus ') Hulachu lauquam domitor populorom rapax istius enim loco Cod. Londin. amanuensis, forsan 
comparatur aquilae ; quam vocem, Syriace l}~jkJ quod ejusdem applicationem haud caperet, spatium 
heic e Codd. Cantabr. et Oxon. transcripsimus ; vacuum reliquit. ! ■ 757 PATRIARCHS ANTIOCHBNI : S^BC XIII. 758 1 w-aaJ UU^o j^ao . Jj£> UfloioJo 
. UrBO.3 wn^Jo • <n£a£o <oJcio fif^s 

%\\ ^o j*j-£so . 059] ^So oIaaJo 
. ^?jliaL ^J. „J*o . ^^ ja^Ll 
Vai^jo Vfl jo^fl ^9 U*^ 

*fli ,\\o 09 j| ^_le a- as an { Iji^l 

O019 **oia-j»l *A-so r o . >a^aJ jjj^») 

1 1 « i^ ?Ul? Ufa*? cailo '^^c t £> 
. JLaVjos \— ^. ^oioma.i'o ^ en o^l 
tf |.,. v>Ss ^99 ^69 Ulms) jJf^aa? 

,-S* jLsj ^soi^o U^qjd ^V? °1^ r* 
6aJ^9 a., r& ^ | . | f ,A^g^o? o*3i 

lata? IjdJ.^ oasjo . ^aiflu.aJ U?al^ ? est patriarcha cum comitibus ; et 
prodiit edictum ut diploma conscri- 
beretur patriarchs unum, alterum 
maphriano ; pariter rogatu praesulis 
Caesareensis, ipsi quoque aliud con- 
scriptum est diploma. Praeterea pa- 
triarchae et episcopis singulis data 
est res aliqua pretiosa. 

Cum verocastris egressiessent, patri- 
archa concessit Turabdinum et exinde 
Mardinum ; maphrianus autem in 
Assyriam profectus est, atque ab 
internis et extraneis {jacobitis aliisque 
hominibus) bene exceptus fuit. Inte- 
rim ceteri episcopi qui e castris 
exierant quin apud regem regutn ad- 
missi fuissent petierunt monasterium 
Barsumw, et rumores divulgarunt 
plane insulsos : « edictum, aiebant, 
concessum est nobis, ut alium con- 
stituamus patriarcham aliumque ma- 
phrianum, alium etiam promoveamus 
pastorem Melitinae loco fratris illius 
qui in Cilicia patriarcha ordinatus 
est. a Hinc rem aggressi, prinio prae- 
sulem Castri Zaid maphrianum pro- 
clamarunt et in throno extulerunt 1 : 
res insolita et a saeculis prorsus in- 
audita, ut in Occidente ab episcopis 
occidentalibus absque patriarcha et 
sine consensu Orientalium maphria- 
nus constitueretur ! Ad patriarchatum 
porro quod attinet, cum cernerent 
vulgns universum a praesule Cuph- 
lidse aversum esse, consilium inierunl. 
ut prsesulem Claudise eo insignirent, 
rumoremque sparserunt se misisse 
sortes et sortem illi favisse, ac turn eo 759 BARHEBR^EI CHK.ONICON ECCLES. SECT. I. 760 . |Aoeij ^ocas A^aJ . U±o |oi >a^ 
+<no\i*] ?a-*Lo ^-±£^$1 ^r^ 

a-as<n UJr 4 *] ^Q-Joio . e\L-k^r±£> Q&14 ^cio-flo ^5.0^ ^oj ^0 >al5 

|j.ifiU0lifl^ io> IU<3^ I. 0010 • l* ! 

Vjifc 0001 ^A*»l? "M^> . ^o* 
aioi r nSSnS 0001 ^a4^» l^r* 

.aJoij ]&] >a.»?|o . oijJffjaao »A*1o 
. Ijioa-^? ot-1 V> ^a S^ * A-»A5 

)a-po . Jj« i Sn S> ^-S* <oo]3oci 
\|1 . jilof U2s^ y.^0 tn-fSi ciAdO^ assumpto Melitinam concesserunt , 
eum ibi proclainaturi. Verum, per- 
crebescente fama patriarcham jam in 
eo esse ut adveniret, terror ipsos in- 
vasit, et non nisi Pharagum Laca- 
benensem illius civitatis (Melitinae) 
metropolitam proclamarunt ; Castri 
autem praesul, qui maphrianus factus 
fuerat, eos reliquit et Castrum dioe- 
cesin suam repetiitj ceteri vero ad 
monasterium reversi sunt. 

Post paucos dies, cum audisset 
episcopus Castri patriarcham appro- 
pinquare rnisit ad Claudianum ut cum 
ipso de agendi ratione deliberaret. At 
vix dum ille abierat, advenit patriar- 
cha. Quare aliud ipsis consilium utile 
haud supererat, quarn ut in occursum 
ejus pergentes, ipsi subjectionem et 
obedientiam prsestarent. Se porro ex- 
cusarunt dicendo se a Rabban Simeone 
ejusque fratribus vi perductos fuisse ad 
faciendum quodcumque fecerant. Ad- 
misit eos patriarcha ; et inde Melitinam 
perrexit, ubi cum honore et plausu re- 
ceptus fuit. Magnam experti sunt 
consolationem fideles hujus loci,quippe 
qui ob schisma quod ceteri parabant 
versabantur in luctu . A Melitina 
porro ascendit in coenobium ubi in 
sede confirmatus fuit, et coenobium 
ipsum e manu Simeonianorum eri- 
puit. Vertente anno migravit ex hoo 
mundo rex regum Hulachu 1 , atque in 
ejus locum successit filius ejus rex re- 
gum Abaka atque ad hujus obsequium i) Hujus elogium hoc refert Barbebraus in quadragesimal! migravit ab hoc s»culo rex regum 
Chronici, parte prima text. syr. 542 ; vers. lat. Hulachu, cujus sapienti* magnanimitati factisque 
567 : • Anno 1576 (Ciruti 1265) ineunte jejunio praclaris nihU comparandum est. ° 761 PATRIARCHS ANTIOOHENI *. S2EC. XIII. 762 9*^r* o& *aai+J\o .oi^^o^ Hr^" 9 
wa.A^| I^cl^s w£>Al» ysaio «jamJ ^o 

• Ij^eaik osi ai^k ]ooi ^aou «*oias| 
•^oia^ ^^4-^° l j &oa^l»»»1 ooi U]o 
t-ki^-s • «^*? ^° Ir*!-**' 01LO )o*wo 

ol_s *^suA* fS • |ooi r^i^o ? n ,» So 

uOIOJft] lONta *■ \aSHm 0019 »*lA, fl .* LVfl ? 

Ua^-)U^ ?of^aJ oiiaA? ^ooia»l j-a^j 

13 oiA^o.0 ^oja^J^> ^M ^5 
oaA «ltfl*SV> wO?.l' |3| • au*±s>] 
U->r? *f& |A^ Ijaioo . Hasans? 

V^ |ooi w^A-tl A^i^aiaJI U U5o2 

J * I'iAi ( I^A^SQ-09 001 (JTOJOJol^O 

r o . ^ouJasj^LaJ? loot wS^oJ ^4^01 profectus est patriarchs. Concessura 
est ei" aliud diploma, quo ei addice- 
bantur et patriarchatus et ccenobium. 
Cumque hoc . obtinuisset et iterum 
in ccenobio sedem fixisset, litem illi 
movit presbyter Simeon, atque ipse 
sibi per diploma ccenobium in donum 
accepit, quippe qui affirmabat cceno- 
bium jam a patre ejus ipsi datum 
fuisse. Venit igitur medicus ille ad 
monasterium iliudque sibi subjecit 
atque in eo archimandritam suo no- 
mine constituit . Patriarchs vero 
quamquam habitabat in coenobio , 
res ecclesiasticas episcoporum et dice- 
ceseon dumtaxat administrabat. 

Sub id tempus obiit Gregorius, 
qui et Simeon, patriarchse frater, Me- 
litinse episcopus. Turn presbyteri illi 
a patriarcha poposcerunt ut MelitinaB 
ordinaret suum e fratre nepotem, 
nomine Nemrod , puerulum discre- 
tions nondum capacem; patriarcha 
autem, allegata istius setate juniore, 
eum ordinare noluit, sed Melitinam 
Callisurensi adjudicavit. Quam ob 
causam grave dissidium ortum est 
inter patriarcham et presbyteros. Mo- 
nuerat enim patriarch® frater patri- 
archam ne in ipsius locum Pharagum 
sufficeret, eo quod jam semel et iterum 
Melitinam illegi time invaserat ; at vero 
patriarcha ut spe dejiceret presbyteros 
Melitinenses,Pharagum etsi reluctan- 
tem prsefecit. Porro, Theodorus Cu- 
phlidse, qui presbyteris illis adhaeserat 
ut ab eis patriarcha renuntiaretur,cum 
sua eum spes fefelisset, ad patriarcham 
se convertit eique adhsesit; neque 763 BARHEBRjEI chronicon eccles. SECT. I. 764 woAJo . Us^ *-a-*J? ouLa^ tfo 
|ooi r ..i * a ^ i~«f^ 0819 j^jS ] ^ ^ i n 
)oaaJ? ail^i )3| . |.ln.?.^ Ma^czl\ 
V|U© Ugu?o jdisjj k4.nl*> tjOolo 
^ Ipeo^L jf^Jo . Uaa^o ^ 5 Al 
r-a2to . IAaLooj ai^lo? ,^ilo *ju| 
uflis] ^s^ ^aaJo . Mooi jJj^Ls 
U*»j;s A*a1 <ooils a^jo Ujujo 
A^sol . oiaaoiUtf Uj-oAioj JAso^ 
Jiia^o lU^p Uf^^oo . jiasol 1'=^ 

<a SVt i, U^U ^oiapJojo . .o<n?j-4, 
Ur»1 y*^r* *o«-»^jo . U*fS ^ooiVi^ 
oilo . ijioai. \.1> jir^l U2ul2 
. j jVinSo oil .uDtnuAJj r as U&]} 
t-Jj-oas >4 In Sal . )..),£ ^ 9 )o j.lo^ 
. li^pa^ V^ mlal. loot A*jj y*lj-o 
U*r A ?° w.ALL9]o ILsfAj^Ls w„.nAlo 
aaaJo . Ij^caLl o^|o ]Aoj I^Oy^s 

]U^7 JJjjpo^o io? jhfl^oj ^^^ 

. |An_Soojp 'o^l ; mMVAa y^i^ 
lj.k>aLl Aa^oqXo 001 l^jo oiAJ&Jo 
w-^lL^ U^^a^o Ir^l ciifl^o 
. Uf*r^-3 aiLa^ ^9^)0 . ^*j r l^ 
U* ioAao oil j^a* w£J? Ip^JAioo sivit hunc tempori cedere et quiete 
sedere donee Dominus probationis 
finem attulisset, sed incitavit eum ut 
coDgregaret synodum episcoporum et 
monachorum atque aulam regiam 
adiret immuneque redderet ccenobiuni 
a presbyteris Castri Romani. Quod 
revera fecit patriarcha. Assumptis 
igitur nonnullis episcopis et monachis, 
cum iis se contulit in Persidem ad 
locum appellatum Siahcuh seu mon- 
tem nigrum. Multis autem expensis 
multoque labore veracitati suae fidem 
conciliare tandem potuerunt, medi- 
cumque Simeonem coram judice se- 
cum adduxerunt. Concessum turn fuit 
patriarchs tertium diploma super 
monasterium ; jussum vero fuit ut me- 
dico daretur in monasterio vinea et 
terrse jugerum ad implendam prse- 
scriptionem diplomatis quod habebat 
super monasterium. Exierunt igitur 
patriarcha, episcopi ac monachi magno 
cum gaudio et ad monasterium ve- 
nerunt, e quo egressi sunt Simeo- 
niani. 

Commoratus est inde patriarcha in 
monasterio per aliquod teinpus.Rur- 
sus autem litem movit Simeon et 
irritum reddidit quod magno labore 
expensisque multis in Siahcuh effec- 
tual fuerat; nam concessum illi fuit 
diploma octodecim signis rubris con- 
stans : quo accepto, venit ipse per- 
soualiter ad monasterium una cum 
legato Mogulensirursusque dominium 
exercuit. Reconciliatus est ei patri- 
archa; imo fertur illi juravisse super 
altare sacrum se non amplius cum eo 765 PATRIARCHS ANTIOCHBNI : SiKC. XIII. 766 J- M t : l Jl i \}] . U_a^_^a— *? >ooA*ei j. n Sic 

fflli© ^p20 . U^O y^9 |A^W^A\ 

*oAs^|o . j^j^La^ y*^r* w£)oAsJ9 

fO 001 0l9|^O , ^ilO] VS9J? 01^ 

jJjLiklo . |.A£iA^A.r>? {Ja^a^toi ll^ax> 
. ^aLj.a^ ^(T.a-pniJo . ai_^*9 — -io 
aoiasjjjo . Ijioa^L ^*^^ a^oo 

lfi99ao coi i^c)o . jj^oa^o ^oai^s 

wOOl* Ol-L w-^?J ^00 . j^$..A^ 

oi^ y*f*ls Aa|j y^f*? .so J r aso 
U*? w^aJ jAoo . )oX*2 j^Ls^ 
l*tf] 001 wpmJ ^ooiAIajo jocnj lU^a 
. li^oa^ <^-^° w-asJo "'"A ft &m]3 
. lAxloo? oL^aL ?,-*, ^0 .oaiJla^o 

^XO . 099)3 \.po| OI^O^ ^A9 .OCUifl^ 
>0^9 wSi^jo . I-SJ-O frO ?Uaxl* Olio*? de monasterio litigaturum. Postquam 
ergo omnis iste labor atque expensse 
cessissent in cassum, rebus ita se ha- 
bentibus, Leo, Haytonis Ciliciae re- 
gis filius, ad obsequium regis regum 
se contulit 1 , eumque rogavit ut pa- 
triarchae diploma conscriberet, quod 
ei qnarta jam vice conscriptum est.. 
Misit illlud filius regis per virum 
Mogulensem nomine Curdecam, Ci- 
liciae praefectum, aliosque e suis : qui, 
accepto diplomate, celeriter pervene- 
runt ad coenobium. Porro medicum 
ipsum, duos ejus fratres eorumque 
filios omnes assecuti sunt in coenobio. 
Dixit autem Curdeca medico : » rex 
regum patriarcham gratiose habuit, 
eique rursus ad petitionem Leon is 
filii regis monasterium restituit, prae- 
cipiens ut diploma quod in manu tua 
versatur patriarchae tradas. « Post- 
quam plurimum abnuere tentasset, 
medicus assumptis fratribus suis ac 
filiis egressus est e monasterio; illo- 
rum porro alios ad Castrum Romanum 
misit, alios secum adduxit ad castra 
Mogulensium, ccepitque omnem mo- 
vere lapidem ut destrueret quod filius 
regis perfecerat. 

Acta sunt haec aestivo tempore. In 
autumnq autem venit medicus quidam 
graecus, genere Melitinensis, nomine 
Imad Barpapa , qui rumorem sparsit 
Simeonem medicum rursus diploma *) Anno 1269 mense julii, ut referfcur in Ckro- nici part. I, vers. lat. p. 572. 


767 BARHEBE^I CHRONTCON ECOLES. SECT. I. 768 HI . jooi -»*»» \.^ |2 ? Ur^oe acce P is . se » q uamvis revera nondum 

obtinuisset nisi concessionis promis- 

^i^s . -fluaaiaj, 0001 a* ? oA*l gionem> Patriarclia autemj audiens 

_Lo ai^jAial r*^^? ^-r^-* r* ^? Simeonem rursum praeficiendum fore, 

^ a^M «ia ^*o2 q . .a^oi, v^.j ? non amplius in monasterio commorari 

• ~ * ^ ' ausus est, sed celeriter in Ciliciam se 

UnA-.nl aa»<n}0 13] . ]&<&>£> contulit ibique tota hieme et vern0 

• ljlJo ]oAa> oil© rJ&2, w4lso .W| permansit. Aestate porro sequenti, 

] i*l° *^r* V*1 °* **** U^aao medicus diploma obtinuit legatum- 

^ ' que Mogulensem, quern cum fratre 

j_oo **i*m] JoJ. eiirxo l~£^ate fratrisque filio misit ad C03 ri biura. 

6(3i ilA^s oi, m n . ]i~ioaH -cia-*] Intereatemporis,TheodorusCuphlidae 

looi jlf^s Ja± l^lso*? j»o$o ? oU erat apud patriarcham in Cilicia ; cum 

* vero mora interponeretur et neminem 

U ? ofc.0 UP** o^l f* * Ua***a» advenire animadverterent, falsus ipsis 

Uailj \s>)4 ^ooil j^)A»| |L^? . wjj| ]2| v i sus es t rumor medici grseci. Itaque -*?.l kj.^3 .O-^f-O • o« l*-Jo* patriarcha adjudicavit ccenobii praa- 

fecturam Theodoro eumque ad cceno- 

fcio:^ oii^o u*o*o ? ol*l Uofrty*** bium misit> ^ eodem die quQ 

*^ojojoU l—£-^? o 01 UioaAO oiso Theodorus in monasterium advenit, 

s \ ^*~ oio -*> .alsi . Vieoi^ imo ipsissima bora, qua considebat 

* i et e * mensam apponebant ut prande- 

c^io fc.&Uj fcoAs oil a* &»lo ^^ ^ advenerunt etiam Simeoniani 

1,^-1*1 ,oci.-ialo <a SVi* Aaoi *sj una cum legato Mogulensi; qui cum 

*,**> UjWo a*Wl r*° . UI^lLo in insula ante monasterium sita visi 

• !T^ * . . /\ fuissent, evaserunt Theodorus ejusque 

ota^ -loo *aohotoU *£*> V°°± fautores perportam inferiorem atque 

Ij^j Vaoal aai^o . U*-*^ i^* As e ffugerunt versus coanobium Abuga- 

Usim .si .ooiiai. wnaJo . ^all^oolj lebi. Cum eis pariter exivit Tgnatius, 

. ' „ m » , i Hesenmansuri episcopus , eorum sor- 

1a-AS«*s 50^-1-iaJ-aLifc? wJPOa^JL**! . - \ r , . •« „ 

ja-^tys i ^^ t j s particeps factus ; sed post duos 

ojj-4, ^ioe^ ^?^ ?^£>o . v ooiio^, dies simeoniani miserunt ad praesu- 

j ; ™ ^ V ^eia-k&fclo . <aS^*' ^°? lem eumque in coenobium reduxerunt. 

{^rs> - >a^ \il sJobonUo . Ir^oiul Theodorus autem concessit in monas- 

• r , bium Schirae ad ripas Euphratis, ubi 

UW, l&oyV^ *9-m**} W> adhac habitat> hodiedum . 

. Uiocul Patriarcha interim in Cilicia com- 

jja^AS* f£> UcuIjao ^»2u i-^i-^o moratus est, honore ibidem et gratia 

^J ? 'Ua^ojo Ulio ^1 X^A&do »tens »P« d re S em et magnates. Post- 769 PATRIARCHS ANTTOCHENI : 8JEG. XIII. 770 i»*i^l9 wSAa) . llfr Al>^ 9AAO 

^Ld jj^naV.9 jSoLtf ^^nnA^ A*UJoi 
t-*j^ls on ws]o . yOg.Sn-i? JIVu'oiLo 

*-spoa^UX--a]J cjf-^o o^y^l • ^aj] 
_*iUJ? i-*i^lsj otJaL jo*Jlo ^£Qm? 
IpaUo . IjSnnVta *oftJ l^jjo . ^oolLo^ 

'Aaj-d^Io • tlt^>SVil^ 019^*0 . .offiL, 

oaa^ >*▲£ 001 ^1 _a^oi 9AA0 

.Iaom ^ooiAl*a ]ooio j-*r^s ^a^ \JL 
\|lo . IjSnnS^ l.^i-1? r*r^ *?cAa|o 

lAl* r ^0 flwJjiao j1>jqV 2a^ ws] 
<*i^o? IjSnnSS \l)o ouafiJo 01*^0 

>oqJh09 . |A^Ls ^.019 jifftii ^ooi^s ^a^ 
Uo"|9 V^ioo iUj.A^ 001 JbaJ i-*rA^ 
,-a?J y*l Ijloa^o ^Zu . |ooi |^U-o? 

90^1^0X12^9 w^a^O-^l \jJ0m oCa^o 
j-o >allo ?oj£aJo . Haau^oj w^]H,Jlo 
jlilSo 00010 . .aikia-^ — o?j ^<na*| 
i Ann .09 l^r-^j i^i^s ^a^o . i^j^Ls? 
0.019 *kuU1 Uifti*^ ^lifltSV? *lc>? quam autem jam tribus annis patri- 
archa in Cilicia commoratus esset, et 
cernerent Simeoniani coenobii visita- 
tores nullibi a fidelibus libenter sus- 
cipi, imo ipsum patriarcham ad 
varia loca scripta transmittere ne 
susciperentur, eo isti redacti sunt ut 
Ignatium Hesenmansuri ad patriar- 
cham mitterent, ut ipsis reconciliare- 
tur,*in coenobium ad habitandum se 
conferret et pater ipsis esset cui obe- 
dirent . Patriarcha igitur pacem sancivit 
et scriptam ad eos communionis epis- 
tolam Melitinam misit ubi e sugge3tu 
praelecta fuit. 

Post haec insuper presbyter Jaco- 
bus, a rege propter quoddam negotium 
vocatus, ad patriarcham perrexit, 
atque inita inter eos amicitia, promisit 
patriarcha se ad coenobium iturum. 
Abiit deinde presbyter ille ad castra 
Mogolorum et fratri suo occurrit; 
pariter maphrianum in urbe Maraga 
adiit, eumque coactum assumpsit 
secum et ad monasterium Mar Barsu- 
mae se contulit. Quo audito, patriar- 
cha misit amicitiae litteras ad ma- 
phrianum, universalem vero epistolam 
ad omnes illius regionis praesules, 
jubens ut patriarchse vices gereret 
maphrianus ; qui quia sestas erat, in 
ccenobio duobus circiter mensibus 
habitavit; deinde mense Hul (Sep- 
tembri) in Ciliciam perrexit cum Igna- 
tio Hesenmansuri episcopo, Andrea 
Callisurae et Nemrod diacono Rabban 
Simeonis e fratre nepote. Dum fami- 
liariter cum patriarcha conversaban- 
tur, patriarcha maphriano ostendit 

57 771 BARHEBILEI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 772 1' ■■'■ 
■i \i ! 'l 1 1 _-ie «— ^a^s, *<n.+tfk ci.<£a-Sa S i.ao 
oj-^-Lo ?ojlfll^ gu»|Jp|o ^.,1a,^^^ 
>0£*a ^|aao^9 Ij-kpS ^JA^uSSnk 

. ol^Is u»alm*nSS*^o . jLtJa*? «vail_ 

^lAJL*L^iS> ot*A*io jlijqSn cuasJo 

oiH.a a-A^o . oipS^ I fluJSA-JasPo 

. w^a^9 <oot ^lltf ^ta i^l^U^o jffOfctfalJaA) (4^ . | sol ]A \ t n oia 
—i* . j.a-*ju4 j.O*S. 0019 . U?ol.o? te» 
. IJ^s? U^* co^, |o.OI9 ?A^S 
VJL r a . U-iJo*9 w-nAi1_ A-1a,£)0 
,{^ioo9 Aac£> t*'^? 1**° 9lr^r lae 
V-^ yo t \iQ) U^ U^-*' a-ia-ol 
Uj^Lo ,-iM fea^ !>^>j^o .U*£ffl*i» 
. |-AAi : A»\i\ ^OfAaJ? oooi ^mmV > 

<-»r^ r*-^' *^o >H* ^^ t jAS0 
?aaa3? U'^? ai^a^ .41*^*^0? V*4»] 
v 05 P -4Jo . UlA ^ ,i ynS <oJjaJ9 ^ooiik 

jJlj ..OOllk i-j*] bf± ^*? OOl.Jjj?!^ 01^ 

A_ia^> AL£ 1-^p V-^io a^ >a^ 
^Lo )2a±j*fcu cLjjull? )]) . U*W9 
q ^JP ^9 ^oAJl . ^»2^j Ue f p^ 
{..lsoio . xoy^J. ^oAJ] {]]o . ^0901^ Melitinensium litt eras' accusatorias 
adversus Athanasium episcopum, alias 
Pharagum, olim Lacabenae episco* 
pum. Porro maphriani consensu Pha- 
ragum e sede Melitinensi deposuit, et 
Nemrod ordinavit Melitinae metropo- 
litan! in monasterio Gavicathae, die 
dominica, prima Teschrin prioris (Oe- 
tobris) anni Graecorum 1585 {Christi 
1273), eumque Philoxenum appella- 
vit. Maphrianus autem eum secum 
adduxit Melitinam atque inthroniza- 
vit.Melitinenses vero eum exceperunt 
cum gaudio , ob suum in Pharagum 
odium. 

Eodem anno obiit Dionysius senex 
Claudiae, alias §aliba Haripha, qui 
paralysi laborabat. 

Anno Graecorum 1588 (Christi 
1277J, ubi Bondecdar 1 , ^Egypti do- 
minus, Beth-Romaeorum -regionem 
invasisset, Arabes ubique locorum 
supra christianos caput extulerunt, et 
non nisi minimum JSgyptii signum 
expectabant ut christianos perderent. 
Hunc in finem filii Raschid-Aldin 
qui Melitinae praeerant jam ad iEgyp- 
tium legationem miserant, mandatum 
quaerentes depraedandi christianos, 
eo pacto auxilium eidem missuri. Ille 
vero per nuntium respondit eis : « ego 
nequaquam propter praedam ingressus 
sum regionem Beth-Romaeorum, sed 
ut arabicam gentem liberem e servi- 
tute Tatarorum. Vos ergo neminem 
laedatis, alioquin ipsi videritis ! « At- (1) Expeditio Bondecdari narratur in httjus ChronUi part. I, text. syr. 556, vers. lat. 583. 773 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SjEC. XIII. 774 A** ^ l-+>2r° ^ r* \<Sr* que i ta , ea quam ostendit animi 
. Um> |A*A2* -Aaa^^lo . Uu>°> magnitudine, nefarium istorum im- 

v u£j> o»A£4o . U?Vo *aJ«i oMo P6tUm re P ressit Porro postquam dis- 

' n • • cesserat ^Egyptiuse regione Beth- 

. Ujoa^ Romaeorum, et Tatarorum adventus 
innotuerat, exterriti sunt isti nefarii 

... ... et fagam in Syriam pararunt. 

^, V« ^ jAWo ^o IHis diebus Rabban Jacob, ccenobii 

lioo^i^D ^i^e, j^a^ *A*j wsaa^ A Mar Barsumas archimandrita, suo ex 

^olatoaL^s Usim *ma*] lo \± fr8tre nepoti PhiI <>xeno, Melitinse 

i <■ . , . e Piscopo, timens , Melitinam servos 

1,-a^ie |p^ ^ . -04*^0? armatos transmisit qui prsesulem is- 

^a A JoAai ? ^-iA«^U^La^ ^i^j j^in educerent. Hi cum advenissent, 

. U«» ]*+** e^ o4 h»o • >*"-S ^ monasterio " Cursoris , hospitati 

. i < ' ' : sunt ' et exivi t praesul cum lemsperito 

^ 1h^ ^oa^ooJo U. . a ^o in hortum quemdam ufc noct( f / yade _ 

r^9 ^sidio . U^a v°^^? U^ rent - Fi lii autem Raschid-Aldin, cum 
it^i^oa o^iaA ^ . ^ rJ ^ ? audi ssent servos armatos venisse e 
a " „ , ' ' , „','«' monasteri o> putarunt eos propter se 

^apj ^ Ixs^] . o? ? Aa1 v o<n Al^iLc? J psi ad fugam capessendam civitate 

v oJl ^a . ^^ Ai^io ^ exirent ' com prebenderenturabeis et 

, .. " " *. . vinctl perducerentur ad Tataros 

. u,^ ^ ^ ^ ^ ^^ Quapropter comparata Turcarum co ; 

aaaio . U«jo^ ? ll^oa? 0? A^ ^^ P iosa manu ad subjugandos servos in 
r»o. U«» 1j~ra l.^L.ial 'oaas J* 6 " 01 " -Cursoris* profecti sunt. 

o-i-v. I,-, " ■ ' , .. ' Q uod ubi resciverunt servi,assumptis 

v o«U* U^ apttJ ip ^^ ^ bonig su . s ex . erunt e monaster . o e P. n 

a -^° • !«•*? ^-*° f-^» ansJo Turcas inciderunt. Necati sunt e ser- 

) t s£*io ^ oL^^jo . Uo5oAo Vis Vifi 0cto ' ^ ui nolu erant bona sua 

a^i, ^ h ,• * , relinquere ut fugerent; reliqui vero 

<oafuJ, a^ p, ^ .^ji^Ui^^ fugerunt efc ad C(EnoUium ^, Mm ^ 

al]!o ajojv, Ui.^50 .^j^Jo ^ig| g\ pervenerunt. Porro Turc« urbem in- 

o^ j* _^ Uo -,o^ . i^i fr si con f isierunt diu s enter p«- 

• ^ ir^"^ su l em . sed eum non invenerunt> 

Usom \± A^lA^A^ aaai; lAl^j^a^ quippe quern sub vesperam operarii 

lA^Aioj^j V_£!e . ^oioMa-AJ p ^ uidam suis vestibus induissent, et 
. * * malleo in humero imposito in urbem 

—I ^^iJl U^a oooi ^oiciA^aJ^ introduxissent, quin eum quisquam 775 BARHEBR^I CHRONICON ECCLES. SECT. I. 776 : >' I aisLo \± \fao <jC± o^asoo . ^ooi i,n*T)S 
r_d i-s? {j^ojLo j^ttM 001 ^jlso 

* <-*t^> t^A-J ^lA QXl^iu pSO . >*A^| 

o^tt? ^ )AlA|las o»«k99 ^oJoi l^Ll 
oaaio^lo j-fcMit^ ^qi i JiaAl <v ool4Jlm\^ 

^OOL^ *^Ofll 1«m2^ jlj 0*0*0 . 01^ 
0L-l!tt QlSO . i ,t Ai *l£>9 1^|^A^ 

^pai^k )olio . lJnVi.00 jLtMS ^oooiJ 
. _£*j1 ^ootX^o wamJo . JL«jom oai 
. la&o y^s09 ]A ftVi/iA^ \fMsl o^lo 

w45^ j]j j AJfO >Q^ .OJ<315 . jLfflM f^ojo 
OA£? ,, 'S Wft • OTji* ^OfltAAl 1 001 
y^tf* <O0l^ wSOLA^lo . U^ ^Qj] UJ] 

1A,Q,^ ■«> o-osoio . l-C^k JnVufflo? 
^jlo9 l^Voa^AA? kAaaLA <r°'? *oi©»r° 

wS] \«A^CO {jtfALo 001 >0^9 . U.^05 
j_*90tf ^0 ^i^lj i^^k .001* Ua-j 

rao . Ij^oo^ <*'h*? 1'Q^.a ^aIIaso 
^ooi^a^ w-annS* — oj 001 ^a^'^l 

• aA^M^jo IVamio .aJoi o*a?j«s-Jl ll*|Q 

* ^},*Jl l~tsj Ij^oo-L-a-aj 0010 agnoverit. Permansifc ita praesul in 
angustiis maximis, se abscondens 
fugiensque de domo in domum, eo 
usque ut etiam in canali muri urbis 
latitare debuerit. Deinde vero cum 
fugissent filii Rascbid-Aldin, Arabes 
qui in urbe remanserant, vita3 suse ti- 
mentes, invenerunt prsesulem, eum 
demisse reveriti sunt, significaruntque 
se gratum baud babuisse facinus filio- 
rum Raschid, et petierunt ab eo jura- 
mentum vicissimque ei jurarunt ipsos 
cum eo et in vita et in niorte futuros. 
Assensit eis praesul, et assumens non- 
nullos eorum simul pcofecti sunt ad 
obsequium regis regum. Dixit porro 
praesul : «nefarii illi, quorum consi- 
lium rectum non erat, fugerunt ; isti 
vero qui remanserunt, viri boni sunt. « 
Concessum igitur est eis diploma valde 
benignum, et reversi sunt Melitinam 
in pace. Anno 1592 (Christi 1281) Melitinae 
praefecti accusarunt Rabban Jacob 
coenobii Mar Barsumse archiman- 
dritam apud Tatarorum principem, 
in regione Betb-Romaeorum imperan- 
tem, quod cibos, praesidium et arma 
praeberet praedonibus e Syria venien- 
tibus qui in montibus circa coenobium 
insidias struebant; cum autemRabban 
Jacob cum eis in judicio comparuisset, 
confusi sunt delatores illi atque darn- 
natij ipse vero archimandrita inno- 
cens declaratus et cum cordis alacri- 
tate ad coenobium reversus est. 777 PATRIARCBLE ANTIOCHENI : S^EC. XH1. 778 ooi A*jio <] ^a^o . U] W £u{.i 5^ A* 
cai y^ o.aij ^.-a.^lo . ^A*Aio 1^1^ 

1 001 w.OaJ.^9 ^.^L^O . >A-J409 i^affi^ 

|J * <*ooi _.ajU~At |A-*»*?o|o 'IpA-i? 
VAfl jAso . V|lial JXkj^io +^oJ.) 

f-m^Aa^ |A-^J >oa^o ,-—^3i U^' 
. U^OUft) 9^Ji_ Al^, . %tf«l ^f^Ao Anno Grsecorum 1598[£Ar&t 1282) 
patriarcha Mar Ignatius tempore 
aestatis hydropisis morbum contraxit, 
quo totum corpus ejus intumuit. Jam 
amissa vitae temporalis spe, litteras 
misitTaurizum ad maphrianum dicens 
ei : « morti jam propior sum quam 
vitae. Quare si hue venire possis ut 
mei ipsius ac sedis curam geras, ad- 
ventustuus multum ecclesiaeproderit: 
atque ita vere te exspectat spiritus 
meus.« Verum quia prope erat hiems 
et viae turbabantur, maphrianus pro- 
ficisci nequivit. Paulo post ingravatus 
est morbus patriarchae, qui migravit 
ex hac vita feria tertia, die decima- 
septima Teschrin posterioris (Novem- 
bris) anni Graecorum 1594 (Christi 
1282) in coenobio Phaximatae in Cili- 
cia, atque in illius ecclesia sepultus 
est. O0»9 ^wiilM^\ |a w^oa^ii^I ?Ao 

. ?0|^OJ coi9 w^a^ll^l ^|^e fl^ 9A0 —Lo 

IpoiJ oiJa^? *-av . J^^s^o^ ]$+# 
l^as] . jLa^AJ 0010 . UsSm9 U^als 
li—A^A-A? loot oA-*| g^ w^a^O^I? 
0019 UjJOd? 0010 . -^fKv^l ^U*o~9 97. Post Ignatium, Philoxenus, 
alias Nbmrod. Post obitum Mar Ignatii seu Josue, 
plures ut principem locum obtinerent 
superbe caput extulerunt. Etenim 
Barsumas, monasterii Gavicathae ar- 
chimandrita synod um episcoporum 
sperabat apud se celebratum seque 
electum iri, quemadmodum Ignatius 
dum erat Gavicathae archimandrita 
fuerat electus. Ex alia parte, Caesa- 
riensisjoroww/ Jacob Bar Manil Rahia, 
Melitina oriundus, qui non erat ex 
genere archipresbyterorum veterum 779 BARHEBRjEI chronicon eccles. sect. I. 780 •^oei A*l ]Aa^ Uo9ouo |lsl . UiA^. 

^09L9 JAaLoCj T.VX Pt --*_f» kCdflli 

lA-Loa* ?A-o j.»^^i joAtf? |A-Loa.».o 
oaisl ]A^> jLiao^ *.|~^9 l^ica^ 

OOI^O . J90£U^£? 001^0 . JJftCO..) 
0019 <ol*^l4^£? . wifllM*.^! ^ ^01Om| 

'AJLas ais . Ur^s^Ls *AioU . ?0fiaJ 

{.SyA^ sACia^aa7o . |ooi |^asus.oA9 

-aA^lo.la&o ^<* ^ ^I-Ai3 Ulo 
^qa S a ^ .A,ffl w-XPdm nSi ^\ at.**, 
i i S f cV h O *oAa \j] y£aio . I Jas^^Ls9 

jAi^d^LS . U*Jc*9 0yj| "A_iAoo 
^ 3 . aJ L a \Vio ilA^.^ IpJ ]oai . joAtfj 
3i~A i^ r -k? j. aa -o q^sJo . oij^jo 
c-.Si.j4 H-a^j? Uuiso . ]Al Ar iao 

*) <J>J4— ^> dl-Tak sive 2V£, minus recte 
scribit Assemanus (Bibl.or.,ll, 258) ^ *i fr \ 
Tazacum. Narrat Mirchond Chosroem Anuschir- 
wan (532-559), deleta Aatiochia Sjriae, novam 
juxta Ctesiphontem in littore Tigridis urbem 
condidisse palatiumque splendidissimum exstru- et de quo inde ab adolescentia bonum 
non ferebatur testimonium, semoto 
pudore et conscientiae dictamine, vi- 
ginti argenteorum millia praefectis 
spopondit ut patriarcha fieret. Tunc 
Jacobus, Castri Romani presbyter, 
durante hac hyeme asperrima, paucis 
ab obitu decessoris diebus, in cceno- 
bium Barsumas tres accersivit epis- 
copos, quorum diu jam vastatae erant 
diceceses, Gubensem videlicet, Calli- 
suranum et Gargarensem : iisque vi 
illata, fratris sui filium Philoxenum, 
alias Nemrod, constituit patriarcham 
eodem anno Graecorum 1574 (Ghristi 
1283), die praesentationis Domini 
in templo. Deinde eum secum per- 
duxit ad Samagarnavinum in vici- 
nia tunc degentem, et reliqua pro 
libitu suoinique perfecerunt; quippe 
ab eo legatum acceperunt qui in 
Altak 2 apud regem regum perrexit ; 
patriarchatus per diploma adscriptus 
fuit Philoxeno, isque reversus est in 
coenobium Mar Barsumae , ibique se- 
dem habuit. Anno Graecorum 1596 {Christi 
1285), sub hiberno tempore contigit 
in Melitina ejusque regione vehemens 
terras motus, quo corruerunt in urbe 
ecclesiarum fornices, atque in cceno- 
bio Mar Barsumae plura destructa 

xisse. Hujuspalatii ruina? adhuc hodie viatoribus 
sub nomine Taki Kosru vel Tai-iKesro (thronut 
CWoM.quanquam Tak proprie notat opus arena- 
turn) designantur. Vide Ritter, Brdkunde, West- 
Asien, theil X, 170-173; theil XI, 852, sqq. ' i§ 781 PATRIARCH J! ANTIOCHENI : S^EC. XIII. 782 ^-io looi V~aj li.Soa^ <nJ<& ^, sunt aedificia, ita ut parum abfuerit 
quin coenobium totum decideret e 
rupe. Castigatio haec severa a Deo, 
cujus misericordiae laus esto, propter 
peccata nostra immissa fuit. Hie absolvitor Barhebrm narratio. Quw porro leguntur supplement sunt, 

ab Anonymo adjeclum. ^fiej I jSnnSo jofioJ 0019 ^mwiw^Sit Anno 1603 (Christi 1292), initio 
mensis Tamuz (Julii), mortuus est 
. AIaoo . Loo to Philoxenus seu Nemrod in ccenobio 
&^ MarBarsumae. U*?5 P |A1^ ^dUfflsolbS 9A00 
UAaL^o . 4a*a^9 iHt-^J ^o^jjd 

a^. |o<n Po UoJolsj ^ 99 <* ^ 
.^94 JA^^Lo l^to Ul.^aaajAa? 
** * ■*■ j U^o ? teU^asoj^Li£o>aj^> ^a^ 
]A^ 01^ ^aJL? U<n o« . joai oA*1 
»*r&^1 ^oailloo . ^0109,^9 jois] Et Post Philoscenum, ires illegi- 

timi : primus Constantinus Meliti- 

. nensis, seoundus Barsumas Gavicathce 

archimandrites, tertius Bader Zache 1 

Mardinensis. 

Postquam Philoxenus in monaste- 
rio Mar Barsumas obierat, sub initio 
anni Graecorum 1604 (Christi 1292) 
patriarchatus il legitime a tribus per- ' 
sonis penitus direptus fuit pnedonum 
more. Ex his erat Constantinus, quem 
ne ulluni quidem sacerdotii gradum 
concreditum habere decuisset, sed qui 
violentia nactus erat austititis munus 
atque nomine tenus metropolita Meli- 
tinae vocitabatur : is tres episcopos 
viciniores congregavit, atque ab eis 
ordinatus est patriarcha. Secundus ») Istud nomen Assemanus, Bibl. Orient., II, positionis ratio est. Etenim ]^\ j^a Bader 

Ml vertit per Nicolaum, cumque sequitur Smith Zacke ~ dispersit victor; FW« ; L* victor po- 

U^TsLnr^^T 0018 ; 8yriaCS ' ""' CeterUm **■** — •* arabicL 

s. sjriaca esset, et gra*», non eadem plane com- quod verti possit : splendor intelligent^. • - • "'^Jll^h^^^^ ^ 3 ^^^^^ 783 BARHEBR^El CHR0N1C0N ECCLES. SECT. I. 784 . ^a^ \i+r&Ai U*?^o . Ur^r^ 

. Uc'j^l? l|._ N affls i^JcLo U^olo 
o& ,^to . I^r^ ov^a^ l^^j-^Ls 
aeiolj^o \.-.aJa*Lo cA-^1 ct V> 4.0 

*-2£*> l-Leo^ J-^r 2 ^ r-^ I 001 

U^.019 )JL^C4,? JA^ft»J ,-AJDO # |^?1 

jx^o — —Ajg^abi, isf^^s wtoio'jffl 
OIk^&A-O joci 8~-ltt-«ALo IJo^fA^) erat archimandrita Gavicathae, idem 
ille de quo antequam patriarcha an- 
tecedens const! tueretur persuasio in- 
valuerat eum fore patriarcham : apud 
istuin autem, quia Arraenorura regi, 
Mogulensibus et Gratis in plerisque 
regionibus gratissinms erat, praesules 
occidentals convenerunt, eum totius 
Occidentis patriarcham renunciarunt 
ej usque sedem in Cilicia et in monas- 
terio Gavicathae constituent t. No- 
men habebat Michael, at eum Igna- 
tium appellarunt.Proclamatus quoque 
fuit a Barhebraeo secundo* in Oriente 
et in Occidente; quippe Barhebraeus 
Barsumas Al-Saphi confugerat in 
Maragam 2 , Adorbiganam 3 et Tauri- 
zum, ibi spatio quinque annorum 
demoratus,neBarvahibum post duos 
alios jam patriarchas ordinatum, reci- 
peret. Tertius tandem erat Barvahib 
Baderzache, Mardinensis, genere Tur- 
abdinensis, ex oppido Gurnascha 
juxta Castrum Hay turn oriundus. Ille 
praesules Turabdinenses convocavit 
tresautquatuor; quem isti, ex timore 
soltani Agarenorum proclamarunt 
patriarcham, Mardino et Turabdino 
dumtaxat quia ei vitio vertebatur 
nomen patriarchae, et dictus est Igna- 
tius. Jam vero Constantinus ordinatus 
fuit mense Teschrin posteriore (No- { ) Barhebraus secundus , f rater Abulpharagii 
seu Barbebraji pritni, Chronici auctoris. 

a ) ffu—jjio Maraga, urbs ad orientem lacus 
Urmia} et ad austrum urbis Tuurizi, observatorio 
asironomico, sub Hulacu exstructo, Celebris. Vide 
Ritter, Erdkunde,WeilA8ien, tlieil, IX, 828-843. Taurizum vero seu Tabriz erat Adorbiganse oiim 
metropolis. 

s ) J ■ » , ~ir*] Adorbigaxa , Aderbigan sea 
Aderbidjan, olim Alropatene, nomen est .irovincia; 
qua paitem efformabat antiques Media, situ inter 
Iran, Armeniam ct Asiam Minorem. In ea rcpe- 
riuntur duo lacua Van et Urmia. fit 785 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S-<EC. XIV. 786 yzjoc • 11a* 01^ .i-^c? ciAL^Lo? Jjj^s 

|j > w |iff?^.1.4-0V 0019 *^^»? wtf09OAtf a^90 

U r^o . j,X»13 w^io Ijl^U ^ lla^Lo 
U?9'ad ^so V^.p2] •• ^i-sia^ ^^°^1 

Aaso . aiJa-lMr&2Alo jA-» U.* 

^Ifa^s) Uj?f£oo U?a^o . ^].a*a^9 

_-A?j.k>? cijio 90w.l^a^s y.^0 Ja^ 
|3 i-^J^o i-l^j^ a£t 1^ {] ^9 

— Lo fU* ?f-4- f^|~^9 POlO . Gl^O^t ^0 «em5W)j similiter Barsumas; et qui- 
dem ita subito ambo sunt ordinati, ut 
id et Melitinenses et Gavicathenses 
latuerit. Baderzachae autem in festo 
praesentationis Domini in templo 1 . 
Manum illi imposuerunt Ignatius cce- 
nobii Cartaminensis episcopus, alias 
Kabban Hauschab 2 Maarensis, Dio- 
nysius Salachae qui et Moyses,Severus 
Castri Hahae atque praesul Malchas. 
Constantinus autem quo tempore 
ordinatus fuit pecuniae summam, a 
mercatoribus mutuo acceperat eamque 
praefectis obtulerat : quam cum red- 
dere deinde non posset, a Curdis ex 
mercatorum suasu interfectus est; 
fertur eum ordinationi suae uno anno 
superstitem fuisse. Porro perstitit Oc- 
cidens necnon Oriens quinquennii spa- 
tio in proclamando occidentalem Mi- 
chaelem Ciliciae seu Rabban Barsu- 
mam, Gavicathae archimandritam ; 
Tur[abdin]enses vero et Mardinenses 
proclamabant Barvahibum ; at Bar- 
vahib videns se neglectum esse et non 
proclamari (in Oriente),taedio affectus 
est et valde contristatus, ascenditque 
ad Malek Almanzur, Mardini domi- 
num, huncque muneribussubornavit, 
exponens ei patriarchatus sui nego 
tium, se scilicet, nisi a maphriano in 
Oriente proclamaretur, haud fore pa- *) Codex Oxoniensis narrafc ordinationem Ba- 
derzache factam die festo circumcisionis. Codex 
autem Cantabrigiensis utramque epocham mcmorat 
et anceps bseret. Ait eiiim : gift ,Ssv>? \j\„ Sn 

• t ^ -] in festo praesentationis Domini nostri in 
ten.plo aut infeUo circumcisionis, primo die Conun posterior is (Januarii). Festura vero praesentatio- 
nis celebratur secunda Februarii. 

2 ) ' ■ **» *■■" - Hauschab contractio est apud 
Christianos Orientates usitatissima pro f -*~ r*. 
Hadbeschaba, quod latine Dominicum recte ver- 
teres. 

58 BAREIEBRjEI chronicon eccles. sect.i. I oi-^jfiao 05i r -o j^oo.f© jLlAfjais 

. 1 n j? q w ^ooi^ aascjo . <oJl\..ai P© 
oia»sJLd Ur&^ f° oA^m^I — sjAo 
Pj ^aSoj |?^]3 Jaikl >aaol . jielo 
j ma^>? ]ooilo . ]2 t ^s l&tS? IpoiJ 
<*wl^]o ]Z) >af o . |A^> ljin V^Lio 
. fAAA?\-o-o2io *A£o >Ap£9 IjVaS^ 
<*flo? If^t-^ <-&^ffo • l^r^° °mas ws]o 
j_Uf.alo on pso . | A* A.n 4 n **? \-4aJ? 

*s»a.]o —jj] wOaJo l-^rsJ^ Iff • r*" 1 ^ 
croS \.^50 . ).la| >a^ ).l*f££c ooi 

f£&k jJasfAf^Ls WO? - ) <_A?}lo9 <nf^09 

O-SLSOI ,—SO . i-S]? r O 0019 W-2U01O 

vjdAso . a^l^2] ]As9 I^o^m Vv 5 ^ 

^f-^fcO i«090')9 l^f— J I .Uj.nV ^COI^k jl+j qV> A^o oi^s ^A<ifi^9 on 9A00 
'AJLta **-s, j^oo.fA 001 9 Ur^^ 1 r° triarcbam legitimum : quo audito,pe- 
titioni ejus annuit soltanus, misitque 
e sua parte legatum ; patriarcha quo- 
que unura e discipulis suis ablegavit 
scriptum a soltano et litteras perhu- 
miles ab ipso patriarcha deferentem, 
una cum muneribus qualia patres 
decet; isti autem ad maphrianum 
Barsumara, tunc Maragae ad sepul- 
chrum fratris sui Barbebraei sacra 
obeuntemprofecti sunt; at bic eos mi- 
nime excepit, et re infecta reversi 
sunt. Postea tamen, Barhebrseus rem 
apud se considerans, ait : «surgam et 
descendam ad regionem Mossulae, ne 
scbisma fiat in ecclesia et. perturbatio 
ob istam causara oriatur. « Illico igitur 
profectus est et ad ccenobium Mar 
Matthaei pervenit, ubi sicut in toto 
Oriente optime exceptus est ; inde ad 
monasterium MarDanielis "Habschu- 
chitarum 1 '/ ascendit; ubi dum versa - 
batur advenerunt rursus duo illi legati 
soltani Mardinensis et patriarchs, 
epistolas et dbna ferentes ; maphrianus 
benigne eos excepit atque modo civ- 
cumstantiis morem gerens, patriar- 
chatum juxta desiderium Mossulani 
principis Barvahibo, alias Baderza- 
che, concessit. Reversis inde legatis, 
qui miserant illos maximo gaudio 
perfusi sunt; eisque rescripsit ma- 
phrianus epistolam institutionis , et 
patriarchae sedem commisit. 

Transacta omni perturbatione ista, 
obiit maphrianus Barhebraeus, alio 
nomine Barsumas Saphi, anno 1619 1. *) ^.**^.» Habschuschita, teste III. Bar- volantium et magno fulgore micantiam. 
tatar, dcsignant speciem quamdam insectoram, 789 PATRIARCHS ANTI0HCEN1 : S^EC XIV. 790 UAk> lA^io}] U^g^> "Aaso . *~Zy±&\ 

0001 -Ahk> 13 {.a Ij-a^Lo h-^> ci^abk 
^oolL wiAj^ai? l,«.aA^A.ffrogi ^a^ v^]^? 
. |Am9o] naooi — nisas? ^'W^ il^f^o 
. ooai _a].a^ ia^^o AaS U^o^-ao 
0019 — *?i^o? r*rA s ^ a -^ °^ l?oi^A!s© 
**Aio ^^9 ^ A ? (Ooi^ wmjj^I . wAaoio j^o 
ot^iso ^ALc <*g^£? ip^oa^. <-^°? all« ^££.,0 001^ — A^^aias iAlAjja^ja^o j...£*v1 t Spo 

'Aa^i-D . .03l«*?A!ik )^i.fi^kj.S ,a3, . J.O 
OOL^ U-XO} jAfiC . i^AA^A^? COl-lk 

. ,-A?j.L09 

1^-P ]001 t^lo JaP*^* J>9 —a? 001 

. l*Ja*? j.09^1 *AJLa . >o^jmO ^alas 

^oioaIs \^ia^Loo .— ^a^j-o 1j«pA!so? 
• ,A0ia£$ p J9 001 ))OA \.ls» 

r *.9 i^ll4 ^r^°? ij- A r° rf^* l- !'?^ 

[▲J*9 ]AfiA£ . pin.27 1 'A2.A, . ^-».?j^C 
jjfll . UJL* ,-4.^9] al flA . U»D0j-3 (Christi 1308); Oriens autem novem 
annorum spatio pastore viduatus re- 
mansit, eo quod maphrianum consti- 
tuere patriarchal erat impossibile j 
pertimescebat enim ne ilium recipe- 
rent ; verum anno 1628 {Christi 1317) 
Orientales eum adire coacti sunt, 
quod ob vias interruptas et turbas 
inter reges quam plurimos Cilicien- 
seni patriarcham qui ipsis maphria- 
num constitueret adire non possent; 
idcirco ergo convenerunt patriarcham 
Mardinensem Barvahib. Hie autem 
eis ordinavit Rabban Matthaeum 
Hananu e ccenobio Mar Matthaei , 
eumque Gregorium nominavit. Jam 
Occidentals, Orientales et Septem- 
trionales patriarcham Ciliciensem 
proclamare perrexerunt ; praaterea 
Orientales et Turabdinenses Mardi- 
nensem quoque proclamabant; quippe 
maphrianus Barsumas Saphi Barhe- 
braeus ambos admiserat, primo Cili- 
ciensem, et postea Mardinensem. 

Porro patriarcha Ciliciensis ad ul- 
tima jam venerat, obiitque feria sexta, 
die septima Conum prioris (Decem- 
bris) anni Grsecorum 1624 {Christi 
1312). Statuerunt sibi deinde patrem 
comraunem Josue uionachum, cogno- 
mine Barsusan, quern nomine deces- 
soris ejus Michaelem appellarunt. 

Bader Zache autem obiit in monas- 
terio Mar AnaniaejuxtaMardin, anno 
1644 {Christi 1333), in hebdomade 2 
passionis Dominicae. Officio functus 2 ) jJtniA vox ambigua quoe seque verti potest num 19 mentis Nisan feria quarta hebdomadis pas- 
in sabbato vel in hebdomade. Posteriorem sonsum sionis Salvaloris. ■ Codici Oxonicnsi consonat 
a^truit codex Oxoniensis : «migramt ad Domi- Romanus apud Assemanum, Bibl. Orient., ,11,382. mg"H"^--.M ^JlWJH^MUB 791 BARHEBR^El CHR0N1C0N ECCLES. SECT. I. 792 ki^L. M-a^o-us loci ^aiio jj.^ C rat annos quadraginta. Erat vir in 

*n °i f So >*^o . isoioaiskAJs? U^aXoo disciplinis ecclesiasticis et philosophi- 

l*a ^U -oa*o . L^| >o^ Joct c | s ^^ssimus.plurimum apud prin- 

f • cipes valens ; alphabetum syriace ct 

Ur-±£> w-aa^o . UaHlo U^jaxsa arabice exposuit , et in ecclesia ana- 

. ]*^\n ]basiu] phoram* reliquit jucundissimam. .Uj^r °.°>? ^*?r^»? w^o^LI^a| jAoo 98. P° si Tgnatium Mardinensem 

* « o, , . . Baderzache, Joannes seu Ismael, 

^ • ' fihus Joannis, fratris patriarchal 

. ImI^o jLaa?j <*<n cu»1 prcecedentis . (..2 0019 Us^r-o >■- 1t»? ?A-s 

w£9C r lJ2l0 '^001 'A. A 1^1 . wA_«,3I0 

w^ft^.9 J.-SOO.J.O \ a M m . ^_*?£^£ 
<_^»^oJj~0? ,_lw»O*0 . UPOjJJOJP w^UJ 
. )^l*i..i..2&? lf-atf i—O ^CUkK*. 0.019 
. ?|^ktf ^CT? J-?! O.Sr? ^gclmflQ^ASO 
*tfabk*9O£0 . I^Ll? ]j.*?? U^X? j,Aff?i>0 
J a SB^O . Ul*i^\ .a-^Ia.A, OCT? w_*]L»? 
i—Af4^ OnrnfJoh . __.*?r^o? J..».lSsO>1? 
OCT ^>..t^i^aivl OCT? r^^ol? w£fUJj|a*l 

1,-a^ wtfax^ll~»| ^cto^sIo . Uj?i^o 
^a^k ^>^> lp<n? oct y*] i^sffolaJ |J 
^s? . ^^ \.a£02 >a^ . ^i^^Of.a 
oiiaA^, ,.qSi*A j^3 r ^Q^, |j.aj.£j^d alias? Cum obiisset Baderzache, alias 
Barvahib, coacta est in monasterio 
Mar Ananias apud Mardinum syno- 
dus, cui inter fuere Salachoe episcopus 
Barsuraas, synodi prseses, Joannes 
Cartaininae, alias Josue Barsophre 
Severinita, Philoxenus Mobadrse sive 
Seerd, senex prsesul monasterii Nata- 
phse, Cyrillus Hahse alias Simeon 
Elianita, necnon praesul Armenorum 
diceceseos Mardinensis ; hi autem 
electurn Joannem Amidse seu Ismae- 
lem, cognornine Almaged, Joannis 
diaconi Mardinensis filium, ordina- 
runt , eumque proclamarunt no- 
mine Ignatii : quod facinus illegi- 
timum erat, seque nc illud quod olini 
Bar Maadanus cum Basilio admiserat 2 , 
hunc, postquam Orienti ut maphria- 
nuui praafccerat, mutato nomine Igna- 
tium appellando 3 . Profecto qui jam ') Syriace exstat in Bibliotheca Bodleiana, cod. ») Assemnnus, Bibl. Orient., II, ;}83 hie sup- 

Pocock. 85 ; latine prodiit per Renaudotium, Li- p l c t qusedam verba qua in tcxtu rcquiri vidcnlur : 
iurgg. Orientt., collect. II, 524. £d. Franco- c a, . ^ fl, jc^ . ^ax^A^] wn-i-eo 

).j*-ija\G v»7ioA_..1? . « et vocavit etim Ignalium : 
quod illeyitimum est „• qui jam ordinatus est etc. » 2 ) Supra, coll. 701-702. 793 PATRIARCHS ANTIOCHENI : SJBC. XIV. 794 if! 
8 i 6] isaaaus] {^s&o *j&ax^Ll«tl Ij-do 
Umo| Asa] Uz^Jo»AJas7 tfl . <n^ A^ 

lA_*l^t? ^..MAkAo ^09 l^a-^.o 
wS^mAxJ? <-D9] I) l?ai^A^o , as^i^^k 
wmjjp.JA^? s*Aio1 I JoMsaaiOAsl? [^aa, 

<^*?i^0? Uf«*r«^s A*o ll*r* loaio 
>o ^A^o U^ViS V *SViw] 0.019 
9A0 9|-^ P 1*^*^39 V^.Lo . all* 

f-59 . ' h Ak>|-D Woio] _.^o ]ooi >axnp 
l^lA^aio . jo-si ^M't&Ztee U>j— *j-^mS 
i.l*i,°iSoo {jLaoio . out*9 | ooi t.q.^iSn 
is^^Ls *axp {39 Wj-ajo . Ui-kj^-s ^Lo 

l-JU^a^o wfljuso . U^jg^c? I^oViSa 

\.+Uljl!& ]bj«tj.^Lso . UntS*j>? oolL 

. ll*j ^V>X jLJLfc? 9,^4. , TftiW? 6(31 )JL*9^ 

j.l* ; ilo A*o £!▲▲ jooi — a^ci 9A00 
U^ t Vi^ y r -22.]o ^.^9^09 i^i-^Lali 
loci ]i-oALo *oll&) 6010 .\.a^c9 H^InOo 
auJjVto IAaajp;^. Ut3 r ^aoo io;SVio 

L-l*{-alo ^.Ia^o jooi wk-JA»| «*-*sp 
v olalo *fcs*p? V^Lo . l±sLk tit Sao 
. |oOI w^ftftt^O? 001 _Lc looi \)»aI j-Lo"| ordinatus est episcopus vel maphria- 
nus , si fiat patriarcha manuum 
impositione illi haud opus est , sed 
synthronismo, id est processione et 
oratione sancti dementis patriarchis 
propria; atque idcirco non decet 
immutari episcopatus nomen quando 
ordinatur patriarcha. 

Exortum est dissidiuni inter pa- 
triarcham Ismael et maphrianum, 
Matthaeum Bar Hananu 1 , eo quod 
patriarcha maphrianum non accersi- 
verat ad ordinationem suam, cum 
tamen usus in duct us esset'ab antiquis 
patribus ut,ubi patriarcha ordinandus 
est, maphrianus illius capiti manum 
imponat, et similiter erga maphrianum 
agat patriarcha ; alia quoque dissidii 
ratio erat quod patriarcha haud 
exspectarat maphrianum et ordinatus 
fuerat absque Orientalium consensu. 
Hinc maphrianus patriarchs procla- 
mationem per quadriennium suppres- 
sit et Cilicise patriarcham proclama- 
vit ; patriarcha autem Sisidis, Michael 
secundus, munera maphriano trans- 
misit. Postea tamen inter maphrianum 
et patriarcham Mardinensempaxinita 
est, atque hie proclamatus fuit in 
Oriente et in . Mossulana regione ; 
Sisidensis vero proclamatus in Occi- 
dente et in Oriente septentrionali 2 
Maragse nimirum , Taurizo et in 
Adorbigana.NihilominusMardinensis 
oculis maphriani et oculis praesulum ») Assemanus, Bibl. Orient., II, 383 et alibi. 2 ) Assemanus, Bibl. Orient., 11, 383, hsec 
scribit Anna /ilium. confuse et parum accurate reddit, mm 


Pi;- r f! i'i: I' Hi 795 BARHEBR.EI CHRONICON ECCLES. SECT. I. 796 1ofli^]icoioflVa-*,i r *]>aifl7 l£a*^o valde exosus erat , quia multam 

U&jos ^?aj? )on Ukao . l^aJsia mammonam exigebat ab ordinan- 

.. j. » « , . dis, pretium chirotoniae recipiens et 

x • ^ • vendens sacerdotmm , et quia sedis 

Utfsas oi^o] 031 wsl? y A l . Uf^o swa? filium fratris sui Fakr-Eddin 

|,.a^ w»Acio j.o ort? Uf3 r o ci^*? ]» heredem facere moliebatur, quemad- 

» iv«si ~v 1 * » . . 11 m °dum faciunt Agareni, quemadmo- 

N • dum etiam ipse sedem patruelis sui 

l?f«r4d wsAs 1-Jj^o.c? jjai^tioo Baderzache seu Barvahibi haareditate 

*Za!± ^e-a, ^a ^a^ ogij —Lao* ^p* acceperat, quale factum illegitimum 

oJ*^ _oiio, V,, jj| ^ uoiesl est \ et <l uemadmod ™ fociunt Ar- 

^ ' • -mem; etenim ob hujusmodi agendi 

Ua*tt*? 01521^ Jl£&> Ua? 5 aa ^aiio modum scripserat patriarcha Mar 

Ue^^e Ua-s;*j*^s?o ]2a.iAj-ai?o Joannes seu Josue Bar Susan ad . U«dk^4. j.lol£> ^ffifi _SC| . Q&+] 


Armenos, dicens : « qui sacerdotium 
vendit 1 et nepotes instituit hseredes 
sedis, sive episcopatus sive maphria- 
natns sive patriarchatus, anathema sit. 
Ita prsecipiunt canones apostolici.« 

Et quidem Mar Michael secundus 
ad finem vitae pervenit et mortuus 
est Siside anno Graecorura mille- 
simo sexcentesimo sexagesimo (Ghristi . Ui^ a^ 1349),patriarchatu functus annos 36. . \iifa» 0015 *ljS^U^£c5 99. Post Mar Michael secundum, 
Basilius Melitinm, alias Gabriel 2 . 1 . Post obitum patriarchae Michael, 
episcopi Occidentals Melitinse con- 
. . • . v • 1 1 , venerunt, Cypri videlicet, Hierosoly- 

^^ ' ^ ' ^ morum et Gargarae, panter episcopus 

*fi0al_ft.-ttsaH*so *-s^» ? J._A£tt^o Alepi ac Philoxenus Damasci, scriptor *) Vocem ^ojio? in Cod. Londin. erasam e 3 ^5, erronee indicat Philoxenum, Damasci epis- 
Cantabrig. supplevimus. copum, quippe qui non ante annum 1387, quo 

a ) Hujus loco Assemauus, Bibl. Orient., II, Basilio successit, factus est patriarcha. 'II i i 797 PATRIARCHS ANTIOCHENI : S^C. XIV 798 OOC1 ^OlOlfsjo w tffftW^ \|] _-So2 

^o loci *£Uj..tt J^o.j^o ^i^c? Ij^eaL.? 
V^Ld^I? oai ^..AI-Aspo-d? {.oai? 'A^X 
if^l d^i* )a-tfo >afi79 . Upas — £* 

<n1\^>4> jjo . s-0 010^9 99 . m *\ iW^V\i a 

Uaso ^al U?'? |J o^f^? ^| a^o^.^ 
"li-f^lo 9a^£> {ja^JojAJotts a^ o r ii^ 

rfiLikALoo |o<ji ^rjjjAio ^ .v.jv*^ 
-^^?? ^r 2 ^ ' a ^? Nffl*S jioikojo 

^ m^S a.a| ^▲jO j._£> IskOf {j-oAiej 
,--Ss JAaJ.,0 ««*^»? 1-^" Un • U"^r 

V-A^Ua»1 Udj.- A ^s w-tfa^Ai^l 

|laSP Us^? j-A^. ^ ai^Aa] ^soi {Leo? 
. U£U^9a^ oiioAj loci UViSSo Uas 
oci9 U^i-As)©^ |.ASfl^ |.Joi? l,?n^| 
Ii-a.? *aio ^3ia^^ ?W?° • ^-a^UcuvI 
U>j r ±- e ^2o.a.z&> ^ |cl2L 'AX^S |oci suavis seque et peritus. Illinc Si- 
sidem profecti, Basilium hunc renun- 
ciarunt patriarcham Antiochiae et 
Syrise, eo quod propter aurura non 
solutum a Constantino, quern Curdi 
occiderunt, ccenobium Mar Barsumse 
vastatum fuerat. Manum illi imposuit 
Philoxenus Damasci, nomen vero haud 
mutavit, ut ex opinione veneno plena 
fecerant iraperiti erga Ismaelem Mar- 
dini, sed orationem Clementis super 
eum ad enthronismum ejus tantum- 
modo recitarunt j proclamatus autem 
fuit in Occidente et in Oriente sep- 
tentrionali,. Taurizi inquam, Adorbi- 
ganae et Sidi* . 

Ad Ismaelem quod attinet, stoma- 
chatus is fuit, ab Orientalibus et 
Occidentalibus eeque probris affectus. 
Grave dissidium habuit cum Turab- 
dinensi episcopo Salachaa, cui nomen 
Saba Alius presbyteri Abulhasan 
Salachensis ; hie oppidi Salacha3 epis- 
copus ab Ignatio patriarcha Ismael 
ordinatus fuerat et vocatus Basilius. 
Causa autem illius dissidii haec fuit : 
erat monachus quidam criminosus, 
impudens et mundanus, nomine Geor- 
gius, qui prasfatum praesulera coram 
patriarcha Ismael accusavit, falso de 
illo asserens ilium timorem Dei ex 
animo suo abjecisse. Quare patriarcha 
praesulem Saba Salachensem anathe- >) oflO|-»JO Sidis vel Sidius fortasse locas is 
est, de quo scribit Leqnien, Or. Christ., Ill, 
1379 : »de ecclesia Sudensi sive Sunensi, aifc, 
nihil aliud mihi occurrit, nisi banc fuisse Solta- 
niensis (i. e. civitatis Tigranocerte olim diets) 
aliquando suffraganeam, eique prsefuisse nonnullos ritus Latini episcopos. - Bam urbem quam Suda 
vocat , collocat Wiltscb in regione de qua hie 
Barhebrffius, nempe ad Orientem Taurizi. Cfr. 
Kircliliche Geographic, II, 332, et tabula geo- 
graphica inejusdem : Atlas sacer sive ecclesiasiicus.